1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL UD 050

GENAPOL UD 050

CAS No.: 127036-24-2

Synonyms:
GENAPOL UD 050; UNDECETH-5; Fatty alcohol polyglycol ether; poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-undecyl-omega-hydroxy-, branched and linear; GENAPOL UD 050; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-, branched and linear; α-Undecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), branched and linear; GENAPOL UD 050; Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-undecyl-w-hydroxy-, branched and linear; ETHOXYLATED C11-C16 ALCOHOL; GENAPOL UD 050


GENAPOL UD 050

Functional Chemicals Division
Genapol UD 050
Nonionic surfactant for the detergent industry
Composition
C11-oxo alcohol polyglycol ether with 5 mol EO
Product properties *)
Concentration [%]
approx. 100
Appearance
cloudy, almost white liquid
Dilutability at 20°C, 1% aqueous
cloudy
Density at 20°C [g/cm3]
approx. 0.95
Hazen colour
130 max.
Water (Karl Fischer method) [%]
0.5 max.
Cloud point [oC]
5g in 25g, 25% BDG solution
pH value (5% as is in ethanol/water 1:1)
6.0 – 8.0
67 - 69
Flash point [oC]
approx. 180
HLB value
approx. 11
Application
Fat dispersants and dissolving agents, wetting agents, emulsifiers and industrial cleaning agents.
Storage
Genapol UD 050 can be stored at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions.
Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Genapol UD 050 are reversibly altered by exposure to cold. If Genapol UD 050 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.


GENAPOL UD 050

Fonksiyonel Kimyasallar Bölümü
Genapol UD 050
Deterjan endüstrisi için noniyonik yüzey aktif madde
Kompozisyon
5 mol EO ile C11-okso alkol poliglikol eter
Ürün özellikleri *)
Konsantrasyon [%]
yakl. 100
Görünüm
bulutlu, neredeyse beyaz sıvı
20 ° C'de seyreltilebilirlik,% 1 sulu
bulutlu
20 ° C'de yoğunluk [g / cm3]
yakl. 0.95
Hazen rengi
130 maks.
Su (Karl Fischer yöntemi) [%]
0,5 maks.
Bulut noktası [oC]
25 g içinde 5 g,% 25 BDG çözümü
pH değeri (etanol / su 1: 1'de olduğu gibi% 5)
6.0 - 8.0
67 - 69
Parlama noktası [oC]
yakl. 180
HLB değeri
yakl. 11
Uygulama
Yağ dağıtıcılar ve çözücü maddeler, ıslatma maddeleri, emülgatörler ve endüstriyel temizlik maddeleri.
Depolama
Genapol UD 050, orjinal ağzı kapalı kaplarda oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.
Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Genapol UD 050'nin özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir şekilde değişir. Genapol UD 050 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısa süre karıştırın.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.