1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL ID 060

GENAPOL ID 060

CAS No.: 61827-42-7

Synonyms:
GENAPOL ID 060; Iso-decyl alcohol polyglycol ether with 6 EO; FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE; Ethylan CD 109; Igepal DA 530; Polyoxyethylene isodecyl ether; Trycol LF 1; Rhodasurf DA 630; Emulphogene DA 530; Polyoxyethylated (4) isodecyl alcohol; GENAPOL ID 060; 61827-42-7; alpha-Isodecyl-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl); Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isodecyl-omega-hydroxy-; 2-(8-methylnonoxy)ethanol; Isodeceth-32; ether alkyl aryl polyglycol; GENAPOL ID 060; 2-(8-methylnonoxy) ethanol; SCHEMBL1034519; CTK5E9609; LS-118179; NS00014200; GENAPOL ID 060; 2-(8-methylnonoxy)ethanol;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), ?-isodecyl-?-hydroxy-;ether d'alkyl aryl polyglycol; GENAPOL ID 060; 82376-08-7; alpha-Isodecyl-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl); Emulphogene DA 530; Ethylan CD 109; Igepal DA 530; Polyoxyethylated (4) isodecyl alcohol; GENAPOL ID 060; Polyoxyethylene isodecyl ether; Rhodasurf DA 630; Trycol LF 1; GENAPOL ID 060


GENAPOL ID 060

Genapol ID 060
Fatty alcohol ethoxylate
Product Description
Genapol ID 060 is an adjuvant and wetting agent developed for crop protection applications.
Benefits
•Increased wetting of plant surface
•Low water content
Technical Data
Appearance Liquid
Active Substance (ca.) 100%
Product Composition Iso-decyl alcohol polyglycol ether with 6 EO
Cloud Point Method 5g/ 25g/ 25% BDG
Cloud Point [o c] ca. 43.0
Water Content max. 0.2 %
HLB (calc.) 13
Applications
Genapol ID 060 is used as wetting agent in SC formulations and can also be used as built-in-adjuvant or as a component of tank-mix adjuvants to increase wetting of the plant surface.
Safety
For regulatory details such as the classification and labelling as dangerous substances or goods please refer to our corresponding Material Safety Data Sheet.
Contact Us;
Please contact us for safety and regulatory details or the Material Safety Data Sheet (MSDS).


GENAPOL ID 060

Genapol Kimliği 060
Yağ alkolü etoksilat
Ürün Açıklaması
Genapol ID 060, bitki koruma uygulamaları için geliştirilmiş bir adjuvan ve ıslatıcı ajandır.
Faydaları
• Bitki yüzeyinin daha fazla ıslanması
• Düşük su içeriği
Teknik veri
Görünüm Sıvı
Aktif Madde (yaklaşık)% 100
Ürün Bileşimi 6 EO'lu izo-desil alkol poliglikol eter
Bulutlanma Noktası Yöntemi 5g / 25g /% 25 BDG
Bulut Noktası [o c] yakl. 43.0
Su İçeriği max. % 0.2
HLB (hesap.) 13
Başvurular
Genapol ID 060, SC formülasyonlarında ıslatma ajanı olarak kullanılır ve ayrıca bitki yüzeyinin ıslanmasını artırmak için yerleşik adjuvan olarak veya tank karışımı adjuvanların bir bileşeni olarak kullanılabilir.
Emniyet
Tehlikeli maddeler veya mallar olarak sınıflandırma ve etiketleme gibi düzenleyici ayrıntılar için lütfen ilgili Malzeme Güvenlik Veri Sayfamıza bakın.
Bize Ulaşın;
Güvenlik ve düzenleme ayrıntıları veya Malzeme Güvenlik Veri Sayfası (MSDS) için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.