1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL EP 2544

GENAPOL EP 2544

CAS No.: 120313-48-6

Synonyms:
GENAPOL EP 2544; 120313-48-6; Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated; 120313-48-6; GENAPOL EP 2544; Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated; alpha-Alkyl-omega-hydroxypoly(oxypropylene) and/or poly(oxyethylene) polymers where the alkyl chain contains a minimum of six carbons, minimum number average molecular weight (in amu) 1,100; GENAPOL EP 2544; Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated; GENAPOL EP 2544


GENAPOL EP 2544

Functional Chemicals Division
Genapol EP 2544
Low foaming nonionic surfactant for the detergent industry
Composition
C12/C15-oxo alcohol EO-PO adduct
Product properties *)
Concentration [%]
approx.100
Appearance
colourless to pale yellow, clear liquid
Hydroxyl number [mg KOH/g]
87 - 90
pH value, 1% as is in water
about 6.0 – 8.0
Cloud point [°C]
(5g substance in 25ml aqueous 25%BDG-solution)
31 - 33
Hazen colour
200 max.
Stability and compatibility
Unaffected by water hardness constituents and considerably resistant to aqueous acids and alkalis. As nonionic surfactant it can be used in combination with other nonionic compounds and with anionic and cationic substances.
Storage
Genapol EP 2544 is stable for at least 24 months between 10-30°C in an air-tight container. It should be protected by a layer of nitrogen blanketing gas if it is stored for a longer time in a broached container.
Application
Genapol EP 2544 is especially suitable for the manufacture of low foaming cleaners and rinse aids for automatic dish-washing.
Storage
Genapol EP 2544 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under
the recommended conditions.
Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Genapol EP 2544 are reversibly altered by exposure to cold. If Genapol EP 2544 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.


GENAPOL EP 2544

Fonksiyonel Kimyasallar Bölümü
Genapol EP 2544
Deterjan endüstrisi için düşük köpüren noniyonik yüzey aktif madde
Kompozisyon
C12 / C15-okso alkol EO-PO eklentisi
Ürün özellikleri *)
Konsantrasyon [%]
yaklaşık 100
Görünüm
renksiz ila soluk sarı, berrak sıvı
Hidroksil sayısı [mg KOH / g]
87 - 90
pH değeri, suda olduğu gibi% 1
yaklaşık 6.0 - 8.0
Bulutlanma noktası [° C]
(25 ml sulu% 25 BDG çözeltisi içinde 5 g madde)
31 - 33
Hazen rengi
200 maks.
Kararlılık ve uyumluluk
Su sertliği bileşenlerinden etkilenmez ve sulu asitlere ve alkalilere oldukça dayanıklıdır. Noniyonik yüzey aktif madde olarak diğer iyonik olmayan bileşiklerle ve anyonik ve katyonik maddelerle kombinasyon halinde kullanılabilir.
Depolama
Genapol EP 2544 hava geçirmez bir kapta 10-30 ° C arasında en az 24 ay stabildir. Broşlu bir kapta daha uzun süre saklanacaksa, nitrojen örtme gazı tabakası ile korunmalıdır.
Uygulama
Genapol EP 2544, özellikle düşük köpüren temizleyiciler ve otomatik bulaşık yıkama için durulama yardımcılarının üretimi için uygundur.
Depolama
Genapol EP 2544, orijinal kapalı kaplarda oda sıcaklığında en az 2 yıl süreyle saklanabilir.
önerilen koşullar.
Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Genapol EP 2544'ün özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir şekilde değişir. Genapol EP 2544 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısa süre karıştırın.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.