1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAMIN O 200

GENAMIN O 200

CAS No.: 26635-93-8
EC No.: 932-748-7

Synonyms:
GENAMIN O 200; 26635-93-8; Oleyl amine ethoxylate; 26635-93-8; 6218OQA9CQ; 7466Z3E5X5; 97VK2D62YG; AK41TUI059; UTC78MY929; WY9V0H6HSU; PEG-10 oleamine; PEG-12 oleamine; PEG-15 oleamine; PEG-3 oleamine; PEG-5 oleamine; PEG-8 oleamine; GENAMIN O 200; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha,alpha'-((9-octadecenylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy-, (Z)-; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha,alpha'-(((9Z)-9-octadecen-1-ylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy-; GENAMIN O 200; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha,alpha'-(((9Z)-9-octadecenylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy-; Ethoxylated oleylamine; alpha,alpha'-((9-Octadecenylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)-, (Z)-; Oleylamine, ethoxylated; N-Polyethoxylated oleylamine; UNII-6218OQA9CQ; UNII-7466Z3E5X5; UNII-97VK2D62YG; GENAMIN O 200; UNII-AK41TUI059; UNII-UTC78MY929; UNII-WY9V0H6HSU; N,N'-Bis(polyoxyethylene)oleylamine; GENAMIN O 200; Glycols, polyethylene, (9-octadecenylimino)diethylene ether, (Z)-; N-Polyoxyethylated-N-oleylamine hydrochloride; GENAMIN O 200


GENAMIN O 200

Genamin 0 200
Product Description
Genamin 0 200 is a higher ethoxylated Oleyl amine with a lower pour point versus the corresponding tallow amine ethoxylate.
Benefits
•Insensitive to water hardness
•Can be combined with all types at nonionic and cationic surfactants
•Resistant to most chemicals at typical concentrations used
Specifications
Formulation type SL
Product class Amine ethoxylate
REACH status Exempted due to polymer status
Cloud point method
Cloud point [oc]
Product composition Oley' amine ethoxylate
Active content (ca.) 100%
Appearance Liquid
Water content
HI-B (calc.)
EPA exempted from tolerance under 40 CFR S 180 920, 930
Applications
Genamin 0 200 is a higher ethoxylated oleyl amine with a lower pour point versus the corresponding tallow amine ethoxylate.
Genamin grades can be combined with all types at nonionic and cationic surfactants, and are compatible with anionic products on a case-by-case level. The Genamin grades are resistant to most chemicals at typical concentrations used and insensitive to water hardness.
Safety
For regulatory details such as the classification and labelling as dangerous substances or goods please refer to our corresponding Material Safety Data Sheet.
Contact Us;
Please contact us for safety and regulatory details or the Material Safety Data Sheet (MSDS).


GENAMIN O 200

Genamin 0 200
Ürün Açıklaması
Genamin 0 200, karşılık gelen donyağı amin etoksilata kıyasla daha düşük bir akma noktasına sahip daha yüksek etoksillenmiş bir Oleyl amindir.
Faydaları
• Su sertliğine karşı duyarsız
• Noniyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerde her türlü kombine edilebilir.
• Kullanılan tipik konsantrasyonlarda çoğu kimyasala dayanıklıdır
Teknik Özellikler
Formülasyon tipi SL
Ürün sınıfı Amin etoksilat
REACH durumu Polimer durumu nedeniyle muaf
Bulut noktası yöntemi
Bulut noktası [oc]
Ürün bileşimi Oley 'amin etoksilat
Aktif içerik (yaklaşık)% 100
Görünüm Sıvı
Su içeriği
HI-B (hesap.)
EPA, 40 CFR S 180920, 930 altında toleranstan muaftır
Başvurular
Genamin 0 200, karşılık gelen donyağı amin etoksilata göre daha düşük akma noktasına sahip daha yüksek etoksillenmiş bir oleil amindir.
Genamin sınıfları noniyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerdeki tüm türlerle birleştirilebilir ve durum bazında anyonik ürünlerle uyumludur. Genamin sınıfları, kullanılan tipik konsantrasyonlarda çoğu kimyasala karşı dirençlidir ve su sertliğine karşı duyarsızdır.
Emniyet
Tehlikeli maddeler veya mallar olarak sınıflandırma ve etiketleme gibi düzenleyici ayrıntılar için lütfen ilgili Malzeme Güvenlik Veri Sayfamıza bakın.
Bize Ulaşın;
Güvenlik ve düzenleme ayrıntıları veya Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.