1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE SP

Nipacide SP

CAS No. : 15922-78-8
EC No. : 240-062-8

Synonyms:
Sodium pyrithione; PYRITHIONE SODIUM; Omadine sodium; Omadine-sodium; 15922-78-8; Omacide 24; Caswell No. 790A; 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, sodium salt; Pyrithione sodium [USAN]; AL02725; Sodium 2-pyridinethiol-1-oxide; Sodium 1-hydroxypyridine-2-thione; EINECS 240-062-8; EPA Pesticide Chemical Code 088004; SQ 3277; 1-Hydroxy-2(1H)-pyridinethionato sodium; 1-Hydroxy-2(1H)-pyridinethione, sodium salt; Sel de sodium de 1-hydroxy-2 (1H)-pyridinethione [French]; MFCD01941547; Pyrithione sodium (USAN); Sodium 2-sulfidopyridine 1-oxide; 2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt, 40 w/w % aqueous solution; Sodium omadine (TN); C5H4NOS.Na; Sodium Pyrithione 40% FPS; Sel de sodium de 1-hydroxy-2 (1H)-pyridinethione; SCHEMBL271923; CHEMBL2105351; DTXSID6034920; SODIUM SALT OF 1-HYDROXY 2(1H)-PYRIDINE THIONE; KKopsanop3380-34-5thione Na; AKOS015891512; 1-hydroxypyridine-2-thione sodium salt; LS-132099; FT-0612772; FT-0649466; D05662

EN

Chemical name: 2-Pyridinthiol-1-oxide, Na salt. (Sodium Pyrithione)

Description;
Nipacide SP is water based low toxicity biocide, developed for fugal protection in the wet state (in-can) of water based products. Nipacide SP is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, but particularly active against yeast and fungi. Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically. 

In-Can degradation in paints, polymer and adhesives as a result of bacterial and fungal
contamination, can result in:
• Loss of viscosity
• Gassing
• Discoloration
• Bad odors
• Fungal growth on product surface
• Product splitting
• Loss of adhesion
• Production clean down and production down time
• Loss of profit

Applications;
Nipacide SP is recommended for preservation of a wide range of applications including water based adhesives, polymer emulsions; water based decorative paints, metal working fluids and construction chemicals. When products are prone to fungal contamination, Nipacide SP should be considered. Nipacide SP should also be considered for Metal Working concentrates or as a post treatment for contaminated fluids. Nipacide SP is effective against a wide range of spoilage organisms effective over a wide range. 

Use level;
Nipacide SP should be evaluated in finished products at levels between 0.02% and 0.10%. For use in metal working concentrates Nipacide SP concentrations should be sufficient to give an in use dilution of 0.02-0.05%. As a post treatment, Nipacide SP should be evaluated at levels between 0.05-0.1%. 

Microbiological data;
Nipacide SP has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

Chemical compatibility;
Nipacide SP is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Nipacide SP compatibility should always be checked and evaluated before use. 

TR

Kimyasal adı: 2-Pyridinthiol-1-oxide, Na tuzu. (Sodyum Pirition)

Açıklama;
Nipacide SP, su bazlı ürünlerin ıslak halde (kutuda) fugal koruması için geliştirilmiş, su bazlı düşük toksisiteli bir biyosittir. Nipacide SP, gram pozitif ve gram negatif bakteriler dahil çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir, ancak özellikle maya ve mantarlara karşı etkilidir. Mikroorganizmalar hızlı bir oranda büyür ve doğru biyosit kullanılmadan sayılar önemli ölçüde artabilir.

Boya, polimer ve yapıştırıcılarda bakteri ve mantarın bir sonucu olarak In-Can bozunması
bulaşma, şunlara neden olabilir:
• Viskozite kaybı
• Gazlanma
• Renk değişikliği
• Kötü kokular
• Ürün yüzeyinde mantar oluşumu
• Ürün bölme
• Yapışma kaybı
• Üretim temizleme ve üretim durma süresi
• Kar kaybı

Uygulamalar;
Nipacide SP, su bazlı yapıştırıcılar, polimer emülsiyonları dahil çok çeşitli uygulamaların korunması için tavsiye edilir; su bazlı dekoratif boyalar, metal işleme sıvıları ve yapı kimyasalları. Ürünler mantar kontaminasyonuna eğilimli olduğunda, Nipacide SP düşünülmelidir. Nipacide SP ayrıca Metal İşleme konsantreleri için veya kontamine sıvılar için bir son işlem olarak düşünülmelidir. Nipacide SP, geniş bir yelpazede etkili çok çeşitli bozucu organizmalara karşı etkilidir.

Düzey kullanın;
Nipacide SP, bitmiş ürünlerde% 0,02 ile% 0,10 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir. Metal işleme konsantrasyonlarında kullanım için Nipacide SP konsantrasyonları% 0,02-0,05 oranında kullanım seyreltmesi sağlamak için yeterli olmalıdır. Tedavi sonrası olarak Nipacide SP,% 0.05-0.1 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide SP, aşağıdaki MIC verileriyle gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide SP, endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Nipacide SP uyumluluğu kullanımdan önce her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.