1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE BIT 10

Nipacide BIT 10

CAS No. : 2634-33-5
EC No. : 220-120-9

Synonyms:
1 ,2-benzisothiazol-3-(2H)-one; 1,2-benzisothiazol-3(2H) -one; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sodium salt; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one/1,2-benzisothiazolin-3-one; 1,2-benzisothiazol-3-one; 1,2-BENZOTHIAZOL-3(2H)-ONE; 1,2,bencisotiazol-3-ona (es); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (es); 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT) (es); 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (et); 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) (et); 1,2-bensisotiasool-3-oon (et); 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT) (sv); 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (fi); 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) (fi); 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (fi); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (da); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) (de); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (no); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one;1,2-benzisothiazolin-3-one (fr); 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one (BIT) (fr); 1,2-Benzisothiazolin-3-on (de); 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (nl); 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (BIT) (nl); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (hr); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (no); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (pt); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (BIT) (pt); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (it); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (it); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă (BIT) (ro); 1,2-Benzothiazol-3-one; 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one; Benzisothiazol- 3(2h)-one; benzo[d]isothiazol-3-one; Proxel

EN

Chemical name:1,2-Benzisothiazolin-3-one

Description;
Nipacide BIT10 is a 10% active glycol based solution of 1,2-benzisothiazolinone; Nipacide BIT10 is a low toxicity biocide developed for the complete in-can protection of water based products. Nipacide BIT10 is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically. 

In-Can degradation in paints, polymer and adhesives as a result of bacterial and fungal
contamination, can result in:
• Loss of viscosity
• Gassing
• Discoloration
• Bad odors
• Product splitting
• Loss of adhesion
• Production clean down and production down time
• Loss of profit

Applications;
Nipacide BIT10 is recommended for preservation of a wide range of applications including water based, casein, animal bone based and PVA adhesives. Polymer emulsions including, SBR latex, Polyvinyl acetate and acrylic. Water based decorative paints, metal working fluids, Calcium Carbonate and Kaolin mineral slurries and concrete add-mixtures. Nipacide BIT10 is effective against a wide range of spoilage organisms and effective over a wide pH and temperature range. Nipacide BIT10 should be the biocide of choice for products with pH >8 and production temperatures of >40 C. 

Use level;
Nipacide BIT10 should be evaluated in finished products at levels between 0.1% and 0.40%. Please note that Nipacide BIT10 above 0.50% requires R43 (causes sensitization by skin contact) hazard labeling. 

Microbiological data;
Nipacide BIT10 has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

Chemical compatibility;
Nipacide BIT10 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Nipacide BIT10 compatibility should always be checked and evaluated before use. 

TR

Kimyasal adı: 1,2-Benzisothiazolin-3-one

Açıklama;
Nipacide BIT10,% 10 aktif glikol bazlı 1,2-benzizotiyazolinon çözeltisidir; Nipacide BIT10, su bazlı ürünlerin tam kutu içi koruması için geliştirilmiş düşük toksisiteli bir biyosittir. Nipacide BIT10, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. Mikroorganizmalar hızlı bir oranda büyür ve doğru biyosit kullanılmadan sayılar önemli ölçüde artabilir.

Boya, polimer ve yapıştırıcılarda bakteri ve mantarın bir sonucu olarak In-Can bozunması
bulaşma, şunlara neden olabilir:
• Viskozite kaybı
• Gazlanma
• Renk değişikliği
• Kötü kokular
• Ürün bölme
• Yapışma kaybı
• Üretim temizleme ve üretim durma süresi
• Kar kaybı

Uygulamalar;
Nipacide BIT10, su bazlı, kazein, hayvan kemiği bazlı ve PVA yapıştırıcılar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaların korunması için önerilir. SBR lateks, Polivinil asetat ve akrilik dahil polimer emülsiyonları. Su bazlı dekoratif boyalar, metal işleme sıvıları, Kalsiyum Karbonat ve Kaolin mineral harçları ve beton katkı karışımları. Nipacide BIT10, çok çeşitli bozulma organizmalarına karşı etkilidir ve geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkilidir. Nipacide BIT10, pH> 8 ve üretim sıcaklıkları> 40 C olan ürünler için tercih edilen biyosit olmalıdır.

Düzey kullanın;
Nipacide BIT10, bitmiş ürünlerde% 0,1 ile% 0,40 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir. Lütfen% 0,50'nin üzerindeki Nipacide BIT10'un R43 (cilt ile temasında hassasiyete neden olur) tehlike etiketi gerektirdiğini unutmayın.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide BIT10, aşağıdaki MIC verileriyle gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide BIT10, endüstriyel ürünlerin imalatında kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Nipacide BIT10 uyumluluğu kullanımdan önce her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.