1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METHYLTRIGLYCOL (TRIETHYLENE GLYCOL MONO METHYL ETHER)

METHYL TRIGLYCOL (METİL TRİGLİKOL)

CAS No. : 112-35-6
EC No. : 203-962-1

Synonyms:
TRIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER; 112-35-6; Methyltrioxitol; Methoxytriglycol; 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol; 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethanol; Dowanol TMAT; Methoxytriethylene glycol; 3,6,9-Trioxa-1-decanol; Poly-Solv TM; Methyl triethylene glycol; Triglycol monomethyl ether; Methyltriglycol; Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-; Triethylene glycol methyl ether; m-PEG3-alcohol; Triethylene glycolmonomethyl ether; Methoxy triglycol; UNII-DN0P4Q4I16; NSC 97395; 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; 3,6,9-trioxadecanol; HSDB 1001; m-PEG3-OH; EINECS 203-962-1; BRN 1700198; 3,6,9-trioxadecane-1-ol; Ethanol, 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-; DN0P4Q4I16; CHEBI:84233; 2-[2-(2-Methoxy-Ethoxy)-Ethoxy]-Ethoxyl; DSSTox_CID_6912; DSSTox_RID_78249; DSSTox_GSID_26912; Methyl Triglycol; CAS-112-35-6; triethylene glycol monomethylether; Triethyleneglycol monomethyl ether; COCCOCCOCC[O]; ACMC-2099eg

EN

Chemical Characterization
Triethylene glycol monomethyl ether 2-(2-(2-Methoxyethoxy)-ethoxy)-ethanol
CAS-No.: 112-35-6
Registrations: EINECS (Europe), TSCA (USA), AICS (Australian), DSL (Canada), ECL (Korea), PICCS (Philippines), ENCS (Japan), ASIA-PAC i.e.

Product Description
Methyl triglycol is a colorless, neutral, weakly hygroscopic and slightly mobile liquid with a mild pleasant odor. It is miscible in any ratio with water and the usual organic solvents e.g. acetone, diethyl ether, methanol. Methyl triglycol enters into the typical alcohol reactions. Methyltriglycol is used in brakefluid formulations und organic intermediates. 

Storage Advices
Glycol ethers and their derivatives tend to form peroxides in the presence of air or oxygen. Due to the hygroscopicity Methyl triglycol storage to prevent absorption of water has to be ensured. It is recommended to reduce moisture pickup by nitrogen blanketing of storage tanks. Storage tanks should be made from stainless steel. Alumina and other light metals are not suitable due to alcoholate formation with methyl triglycol. For further informations please refer to the safety data sheet. 

Physical Data
Methyl triglycol molar mass g/mol 164
Methyl triglycol boiling range/1013 hPa °C 240-280
Methyl triglycol freezing point (DIN 51583) °C -48
Methyl triglycol flash point(DIN 51755) °C ca. 125
Methyl triglycol ignition temperature (DIN 51794) °C 215
Methyl triglycol refractive number nD20 (DIN 51423, part 2) 1,4381
Methyl triglycol vapor pressure/20°C mbar 0,1
Methyl triglycol density/20°C (DIN 51757) g/cm³ ca. 1,05
Methyl triglycol kinematic viscosity/20°C (DIN 51562) mm²/s 7-7,5
Methyl triglycol miscibility with water 100% miscible

TR

Kimyasal Karakterizasyon
Trietilen glikol monometil eter 2- (2- (2-Metoksietoksi) -etoksi) -etanol
CAS-No .: 112-35-6
Kayıtlar: EINECS (Avrupa), TSCA (ABD), AICS (Avustralya), DSL (Kanada), ECL (Kore), PICCS (Filipinler), ENCS (Japonya), ASIA-PAC yani

Ürün Açıklaması
Metil triglikol, renksiz, nötr, zayıf higroskopik ve hafif, hoş bir kokuya sahip hafif hareketli bir sıvıdır. Su ve olağan organik çözücülerle her oranda karışabilir, örn. aseton, dietil eter, metanol. Metil triglikol, tipik alkol reaksiyonlarına girer. Metiltriglikol, fren sıvısı formülasyonlarında ve organik ara ürünlerde kullanılır.

Depolama Önerileri
Glikol eterler ve türevleri, hava veya oksijen varlığında peroksitler oluşturma eğilimindedir. Higroskopisite nedeniyle Metil triglikol depolaması su emilimini önlemek için sağlanmalıdır. Depolama tanklarının nitrojen ile örtülmesiyle nem alımının azaltılması tavsiye edilir. Depolama tankları paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Alümina ve diğer hafif metaller, metil triglikol ile alkolat oluşumu nedeniyle uygun değildir. Daha fazla bilgi için lütfen güvenlik veri sayfasına bakın.

Fiziksel bilgi
Methyl triglycol molar kütle g / mol 164
Methyl triglycol kaynama aralığı / 1013 hPa ° C 240-280
Methyl triglycol donma noktası (DIN 51583) ° C -48
Methyl triglycol parlama noktası (DIN 51755) ° C ca. 125
Methyl triglycol tutuşma sıcaklığı (DIN 51794) ° C 215
Methyl triglycol kırılma sayısı nD20 (DIN 51423, bölüm 2) 1,4381
Methyl triglycol buhar basıncı / 20 ° C mbar 0,1
Methyl triglycol yoğunluk / 20 ° C (DIN 51757) g / cm³ ca. 1.05
Methyl triglycol kinematik viskozite / 20 ° C (DIN 51562) mm² / s 7-7,5
Methyl triglycol su ile karışabilirlik% 100 karışabilir
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.