1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METHYLGLYCOL (METILGLIKOL) (MEG MME)

METHYLGLYCOL (METILGLIKOL) (MEG MME)

CAS No. : 109-86-4
EC No. : 203-713-7

Synonyms:
2-METHOXYETHANOL; 109-86-4; Ethylene glycol monomethyl ether; Methyl cellosolve; Ethanol, 2-methoxy-; Methyl oxitol; Methoxyethanol; 2-Methoxy-1-ethanol; Methylglykol; 3-Oxa-1-butanol; Monomethyl glycol; EGME; Glycol ether EM; Dowanol EM; Methoxyhydroxyethane; Poly-Solv EM; 1-Hydroxy-2-methoxyethane; Glycol monomethyl ether; Prist; MECS; MPEG; Metil cellosolve; Polyethylene glycol monomethyl ether; Jeffersol EM; 2-Metossietanolo; Amsco-Solv EE; 2-Methoxy-aethanol; Methoxy polyethylene glycol; Methylcelosolv; methylcellosolve; Metoksyetylowy alkohol; Ethylene glycol methyl ether; monomethoxypolyethylene glycol; 2-Methoxyethan-1-Ol; 2-Methoxyethyl alcohol; Dowanol 7; 2-methoxy ethanol; HOCH2CH2OCH3; beta-Methoxyethanol; Monomethyl ether of ethylene glycol

EN

Chemical Characterization
Ethylene glycol monomethylether 1-Hydroxy-2-methoxyethane 2-Methoxyethanol
CAS-No.: 109-86-4
EINECS-No.: 203-713-7
Registrations: EINECS (Europe), TSCA (USA), AICS (Australian),DSL (Canada), ECL (Korea), PICCS (Philippines), ENCS (Japan),ASIA-PAC

Product Description
Methyl glycol is a colorless, neutral, weakly liquid with a mild pleasant odor. It is miscible in any ratio with water and the usual organic solvents (except for saturated hydrocarbons, e. g. special boiling point petroleum spirits).Methyl glycol enters into the typical alcohol reactions like esterification, etherification, oxidation, acetal and alcoholate formation. Therefore it is used as a starting material for syntheses of organic intermediates. Methyl glycol is also used as an antifreeze in aviation fuels for jet aircrafts (about 0.10 - 0.15 % by volume, relative to the fuel). The technical characteristics of methyl glycol enable it to meet the requirements stipulated for the technical Supply Conditions as drawn up in accordance with MIL-DTL-2786G (NATO-Code-Number: S-748) in addition with an antioxidant.

Storage Advices
Glycol ethers and their derivatives tend to form peroxides in the presence of air or oxygen. To prevent the formation of peroxides the product should be stored under an inert nitrogen atmosphere.  Despite the very mild odor of methyl glycol, the general precautionary measures for the handling of solvents must always be observed. For further informations please refer to the safety datasheet. Storage tanks should be made from norm-steel or stainless steel. Aluminium and other light metals are not suitable due to alcoholate formation with methyl glycol. We found the following materials suitable. 

Technical Data
Methyl glycol molar mass g/mol 76,1
Methyl glycol solidification point (DIN 51583) °C -85
Methyl glycol boiling range/1013 hPa °C 123-126
Methyl glycol flash point(DIN 51755) °C 37
Methyl glycol ignition temperature (DIN 51794) °C 325
Methyl glycol density/20°C (DIN 51757) g/cm³ 0,967
Methyl glycol vapor density (Luft = 1) 2,63
Methyl glycol vapor pressure/20°C mbar 8,1
Methyl glycol kinematic viscosity/20°C (DIN 51562) mm²/s 1,71
Methyl glycol dielectric constant/20°C (DIN 53483) 16,9
Methyl glycol critical density g/cm3 0,313
Methyl glycol critical temperature °C 292,2
Methyl glycol critical pressure bar 50,1
Methyl glycol dipole moment/25°C Debye 2,04
Methyl glycol surface tension/25°C mN/m 31,2
Methyl glycol refractive number nD20 (DIN 51423, part 2) 1,402
Methyl glycol heat of evaporation /1013 hPa kJ/kg 519
Methyl glycol evaporation number (DIN 53170, Diethylether = 1) 34
Methyl glycol thermal conductivity /20°C W/mK 0,19
Methyl glycol specific heat /20°C kJ/kg*K 2,30

TR

Kimyasal Karakterizasyon
Etilen glikol monometileter 1-Hidroksi-2-metoksietan 2-Metoksietanol
CAS-No .: 109-86-4
EINECS-No .: 203-713-7
Kayıtlar: EINECS (Avrupa), TSCA (ABD), AICS (Avustralya), DSL (Kanada), ECL (Kore), PICCS (Filipinler), ENCS (Japonya), ASIA-PAC

Ürün Açıklaması
Metil glikol, hafif, hoş bir kokuya sahip, renksiz, nötr, zayıf sıvıdır. Su ve olağan organik çözücülerle herhangi bir oranda karışabilir (doymuş hidrokarbonlar, örneğin özel kaynama noktalı petrol ispirtoları hariç). Metil glikol, esterleştirme, eterleştirme, oksidasyon, asetal ve alkolat oluşumu gibi tipik alkol reaksiyonlarına girer. Bu nedenle, organik ara ürünlerin sentezi için başlangıç ​​malzemesi olarak kullanılır. Metil glikol, jet uçakları için havacılık yakıtlarında antifriz olarak da kullanılır (yakıta göre hacimce yaklaşık% 0,10 - 0,15). Metil glikolün teknik özellikleri, bir antioksidan ile birlikte MIL-DTL-2786G (NATO-Kod-Numarası: S-748) uyarınca hazırlanan teknik Tedarik Koşulları için öngörülen gereksinimleri karşılamasını sağlar.

Depolama Önerileri
Glikol eterler ve türevleri, hava veya oksijen varlığında peroksitler oluşturma eğilimindedir. Peroksit oluşumunu önlemek için ürün, inert bir nitrojen atmosferi altında saklanmalıdır. Metil glikolün çok hafif kokusuna rağmen, çözücülerin kullanımıyla ilgili genel ihtiyati tedbirlere her zaman uyulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen güvenlik veri sayfasına bakın. Depolama tankları norm çelikten veya paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Metil glikol ile alkolat oluşumu nedeniyle alüminyum ve diğer hafif metaller uygun değildir. Aşağıdaki malzemeleri uygun bulduk.

Teknik veri
Methyl glycol molar kütle g / mol 76,1
Methyl glycol katılaşma noktası (DIN 51583) ° C -85
Methyl glycol kaynama aralığı / 1013 hPa ° C 123-126
Methyl glycol parlama noktası (DIN 51755) ° C 37
Methyl glycol tutuşma sıcaklığı (DIN 51794) ° C 325
Methyl glycol yoğunluk / 20 ° C (DIN 51757) g / cm³ 0,967
Methyl glycol buhar yoğunluğu (Luft = 1) 2,63
Methyl glycol buhar basıncı / 20 ° C mbar 8,1
Methyl glycol kinematik viskozite / 20 ° C (DIN 51562) mm² / s 1,71
Methyl glycol dielektrik sabiti / 20 ° C (DIN 53483) 16,9
Methyl glycol kritik yoğunluk g / cm3 0,313
Methyl glycol kritik sıcaklık ° C 292,2
Methyl glycol kritik basınç bar 50,1
Methyl glycol dipol moment / 25 ° C Debye 2,04
Methyl glycol yüzey gerilimi / 25 ° C mN / m 31,2
Methyl glycol kırılma sayısı nD20 (DIN 51423, bölüm 2) 1.402
Methyl glycol buharlaşma ısısı / 1013 hPa kJ / kg 519
Methyl glycol buharlaşma numarası (DIN 53170, Diethylether = 1) 34
Methyl glycol ısıl iletkenlik / 20 ° C W / mK 0,19
Methyl glycol özgül ısı / 20 ° C kJ / kg * K 2,30
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.