1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE IPBC 30

Nipacide IPBC 30

CAS No. : 55406-53-6
EC No. : 259-627-5

Synonyms:
55406-53-6; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate; Iodopropynyl butylcarbamate; Iodocarb; Ipbc; 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate; Woodlife; 1-Iodoprop-1-yn-3-yl N-n-butylcarbamate; Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester; Troysan KK-108A; Troysan polyphase anti-mildew; Caswell No. 501A; 3-iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate; UNII-603P14DHEB; HSDB 7314; Butyl-3-iodo-2-propynylcarbamate; 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate; 3-Iodo-2-propynyl-N-butylcarbamate; EINECS 259-627-5; EPA Pesticide Chemical Code 107801; BRN 2248232; 603P14DHEB; CHEBI:83279; 3-iodoprop-2-ynyl butylcarbamate; Carbamic acid, N-butyl-, 3-iodo-2-propyn-1-yl ester; AK-49902; DSSTox_CID_8038; Carbamic acid, butyl-3-iodo-2-propynyl ester; DSSTox_RID_78646; DSSTox_GSID_28038; Nipacide IPBC 30

EN

Chemical name: 3-iodo-2-propynyl butyl carbomate 

Description;
Nipacide IPBC 30 is a 30% active IPBC clear glycolic fungicide, Nipacide IPBC 30 has been developed for fungal dry film protection of water based coatings. Nipacide IPBC 30 can also be used for wet state, in-can fungal protection. Nipacide IPBC 30 is effective against a wide range of fungal and yeast species and exhibits some activity against gram negative and gram positive bacteria. 

Dry –film degradation in paints and decorative coatings can be avoided by using the correct dry-film fungicides at the most cost effective use level. Ideal dry-film properties achieved by Nipacide IPBC3 30 include:
• High activity against a broad range of fungi and algae
• Excellent activity at relatively low use concentrations
• Carbendazim free
• pH stable
• UV stable
• Low water solubility
• Approved under the Biocidal Products Directive
• Cost effective protection 

Applications;
Nipacide IPBC 30 is recommended for protection of a wide range of coating applications including water based decorative paints, wood stains and colours. Nipacide IPBC 30 can also be used in solvent based applications. Increased antifungal activity can also be achieved by using Nipacide IPBC 30 for in-can use in adhesives grouts and sealants. Nipacide IPBC 30 is effective against a wide range of spoilage organisms effective over a wide pH range. Nipacide IPBC 30 should not be used in products heated above 400 C. 

Use level;
Nipacide IPBC 30 should be evaluated in finished products at levels between 0.50% and 2.0% for dry film applications. The level of protection will depend on many factors including the end destination of coating, relative humidity, sun strength and others and can be determined by evaluation by our team of microbiologists at the Clariant Microbiology facility. For in-can antifungal activity Nipacide IPBC 30 should be evaluated between 0.10% and 0.30%. 

Microbiological data;
Even though Nipacide IPBC 30 is designed for dry-film applications it also exhibits activity against a wide range of bacteria, fungi and yeast. This can be demonstrated by the following MIC data. 

Chemical compatibility;
Nipacide IPBC 30 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial and decorative coatings. Nipacide IPBC 30 compatibility should always be checked and evaluated before use. 

TR

Kimyasal adı: 3-iyodo-2-propinil butil karbomat

Açıklama;
Nipacide IPBC 30,% 30 aktif IPBC şeffaf glikolik fungisittir, Nipacide IPBC 30, su bazlı kaplamaların fungal kuru film koruması için geliştirilmiştir. Nipacide IPBC 30, ıslak durumda, kap içi mantar koruması için de kullanılabilir. Nipacide IPBC 30, çok çeşitli mantar ve maya türlerine karşı etkilidir ve gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı bir miktar aktivite gösterir.

Boyalarda ve dekoratif kaplamalarda kuru film bozulması, en uygun maliyetli kullanım düzeyinde doğru kuru film mantar öldürücüler kullanılarak önlenebilir. Nipacide IPBC3 30 ile elde edilen ideal kuru film özellikleri şunları içerir:
• Çok çeşitli mantar ve alglere karşı yüksek etkinlik
• Nispeten düşük kullanım konsantrasyonlarında mükemmel aktivite
• Carbendazim içermez
• pH kararlı
• UV ışınlarına dayanıklı
• Düşük suda çözünürlük
• Biyosidal Ürünler Direktifi kapsamında onaylanmıştır
• Uygun maliyetli koruma

Uygulamalar;
Nipacide IPBC 30, su bazlı dekoratif boyalar, ahşap boyaları ve renkleri dahil olmak üzere çok çeşitli kaplama uygulamalarının korunması için tavsiye edilir. Nipacide IPBC 30, solvent bazlı uygulamalarda da kullanılabilir. Yapıştırıcı harçlarında ve sızdırmazlık maddelerinde kutu içi kullanım için Nipacide IPBC 30 kullanılarak arttırılmış antifungal aktivite de elde edilebilir. Nipacide IPBC 30, geniş bir pH aralığında etkili çok çeşitli bozucu organizmalara karşı etkilidir. Nipacide IPBC 30, 400 C'nin üzerinde ısıtılmış ürünlerde kullanılmamalıdır.

Düzey kullanın;
Nipacide IPBC 30, kuru film uygulamaları için bitmiş ürünlerde% 0,50 ile% 2,0 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir. Koruma seviyesi, kaplamanın son varış yeri, bağıl nem, güneş dayanımı ve diğerleri dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olacaktır ve Clariant Mikrobiyoloji tesisindeki mikrobiyolog ekibimiz tarafından değerlendirilerek belirlenebilir. Kutu içi antifungal aktivite için Nipacide IPBC 30,% 0.10 ile% 0.30 arasında değerlendirilmelidir.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide IPBC 30, kuru film uygulamaları için tasarlanmış olsa da, aynı zamanda çok çeşitli bakteri, mantar ve mayalara karşı da etkinlik sergilemektedir. Bu, aşağıdaki MIC verileriyle gösterilebilir.

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide IPBC 30, endüstriyel ve dekoratif kaplamaların üretiminde kullanılan çoğu hammaddeyle uyumludur. Nipacide IPBC 30 uyumluluğu kullanımdan önce her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.