1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAPUR OS LIQUID

HOSTAPUR OS LIQUID

CAS No. : 68439-57-6
EC No. : -

Synonyms:
68439-57-6; Sodium C14-16 olefin sulfonate; O9W3D3YF5U; Sodium C14-16 olefin sulfonate; Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts; EINECS 270-407-8; Sodium (C14-16) olefin sulfonate; Sodium C14-16-alkane hydroxy and C14-16-olefin sulfonates; UNII-O9W3D3YF5U; Alkenes, C14-16 alpha-, sulfonated, sodium salts; HOSTAPUR OS LIQUID

EN

Anionic Surfactant for Industrial Applications
HOSTAPUR OS LIQUID COMPOSITION
Alpha-olefin sulfonate, sodium salt in aqueous solution
HOSTAPUR OS LIQUID PRODUCT PROPERTIES*)
HOSTAPUR OS LIQUID Dry substance content About 42% in water
HOSTAPUR OS LIQUID Appearance at 25°C Yellowish clear liquid
HOSTAPUR OS LIQUID Density at 25°C (DIN 51757) About 1.07 g/cm³
HOSTAPUR OS LIQUID Solubility at 25°C HOSTAPUR OS LIQUID can be mixed with water.
HOSTAPUR OS LIQUID pH of a 1% aqueous solution About 6 - 8
HOSTAPUR OS LIQUID Sodium sulfate content Max. 3%
HOSTAPUR OS LIQUID Compatibility HOSTAPUR OS LIQUID is compatible with nonionic and anionic surfactants.
HOSTAPUR OS LIQUID Biodegradability HOSTAPUR OS LIQUID is readily biodegradable.
HOSTAPUR OS LIQUID FDA Listing FDA Chapter 21 § 175.105, § 178.3400

HOSTAPUR OS LIQUID Storage conditions
Prolonged storage at temperatures > 30 °C can lead to gel formation on the surface of the product, in particular in drums and containers. After stirring the gel phase is destroyed and the product is again ready for usage.If product is stored at a temperature of < 20 °C, the active substance may precipitate. The product can be re-homogenized by stirring and heating.It is not allowed to heat the product above 50 °C.

HOSTAPUR OS LIQUID Shelf life
1 year under proper storage at 15-30 °C. During longer storage the pH of the product may drop due to hydrolysis.

HOSTAPUR OS LIQUID USE
HOSTAPUR OS LIQUID has strong wetting, cleaning and foaming characteristics. The foam quality is excellent with high stability.HOSTAPUR OS LIQUID is used in various industrial and consumer applications encompassing detergents for domestic, institutional and industrial cleaning, usage as processing aid in the textile, leather and chemical industry and as air entraining agent in the construction industry.

DETERGENTS
HOSTAPUR OS LIQUID is used in the production of detergents and cleaning agents. It is particularly suitable for the use in foam cleaners for upholstery and carpets, because of the low stickiness of the residues left on the fibers.

TEXTILE AND LEATHER PROCESSING
HOSTAPUR OS LIQUID is also used in the textile and leather industry as a wetting agent,detergent and foaming agent.

EMULSION POLYMERIZATION
HOSTAPUR OS LIQUID is used as emulsifier in emulsion polymerization of styrene / butadiene latex, styrene / butadiene rubber and acrylate and styrene / acrylate dispersions. in general 0,5 – 5,0 % HOSTAPUR OS LIQUID based on monomers is used in emulsion polymerization.

BUILDING AND CONSTRUCTION
HOSTAPUR OS LIQUID is used as air entraining agent in concrete, mortar and plasters to improve the resistance against ice pressure during freezing.HOSTAPUR OS LIQUID is particularly stable against calcium ions which are largely present on the wet concrete. Compared to other air entraining agents like e.g. sodium alkyl sulfatesHOSTAPUR OS LIQUID is more efficient and requires lower dosages to produce the same air content.On particular application for HOSTAPUR OS LIQUID are road pavements made of concrete.HOSTAPUR OS LIQUID is added to the concrete mixture to produce microfoam with an average diameter of below 300 μm and stabilizes the required 4 – 5% air after short agitation of 30 seconds. The Dosage of HOSTAPUR OS LIQUID varies between 0,01 – 0,03% based on the cement or approximately 0,03 – 0,10 kg/m3 wet concrete.Further building applications are mortars, plasters and gypsum board.

TR

Endüstriyel Uygulamalar için Anyonik Yüzey Aktif Madde
HOSTAPUR OS LIQUID BİLEŞİMİ
Alfa-olefin sülfonat, sulu çözelti içinde sodyum tuzu
HOSTAPUR OS LIQUID ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *)
HOSTAPUR OS LIQUID Kuru madde içeriği Suda yaklaşık% 42
HOSTAPUR OS LIQUID Görünüm 25 ° C'de Sarımsı berrak sıvı
HOSTAPUR OS LIQUID Yoğunluğu 25 ° C'de (DIN 51757) Yaklaşık 1.07 g / cm³
HOSTAPUR OS LIQUID 25 ° C'de Çözünürlük HOSTAPUR OS LIQUID su ile karıştırılabilir.
HOSTAPUR OS LIQUID% 1 sulu çözeltinin pH'ı Yaklaşık 6 - 8
HOSTAPUR OS LIQUID Sodyum sülfat içeriği Maks. % 3
HOSTAPUR OS LIQUID Uyumluluğu HOSTAPUR OS LIQUID, noniyonik ve anyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur.
HOSTAPUR OS LIQUID Biyobozunurluk HOSTAPUR OS LIQUID kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.
HOSTAPUR OS LIQUID FDA Listesi FDA Bölüm 21 § 175.105, § 178.3400

HOSTAPUR OS LIQUID Saklama koşulları
30 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süreli depolama, ürün yüzeyinde, özellikle fıçılarda ve kaplarda jel oluşumuna neden olabilir. Karıştırıldıktan sonra jel fazı bozulur ve ürün tekrar kullanıma hazır hale gelir. Ürün <20 ° C sıcaklıkta depolanırsa aktif madde çökelebilir. Ürün karıştırılarak ve ısıtılarak yeniden homojenize edilebilir. 50 ° C'nin üzerinde ürünün ısıtılmasına izin verilmez.

HOSTAPUR OS LIQUID Raf ömrü
15-30 ° C'de uygun depolama altında 1 yıl. Uzun süreli saklama sırasında ürünün pH'ı hidroliz nedeniyle düşebilir.

HOSTAPUR OS LIQUID KULLANIMI
HOSTAPUR OS LIQUID, güçlü ıslatma, temizleme ve köpürme özelliklerine sahiptir. Köpük kalitesi, yüksek stabilite ile mükemmeldir.HOSTAPUR OS LIQUID, evsel, kurumsal ve endüstriyel temizlik için deterjanları içeren çeşitli endüstriyel ve tüketici uygulamalarında, tekstil, deri ve kimya endüstrisinde işlem yardımcısı olarak ve inşaatta hava sürükleyici ajan olarak kullanılır. endüstri.

DETERJANLAR
HOSTAPUR OS LIQUID, deterjan ve temizlik maddelerinin üretiminde kullanılmaktadır. Elyaflar üzerinde kalan kalıntıların düşük yapışkanlığı nedeniyle özellikle döşeme ve halılar için köpük temizleyicilerde kullanım için uygundur.

TEKSTİL VE DERİ İŞLEME
HOSTAPUR OS LIQUID ayrıca tekstil ve deri endüstrisinde ıslatıcı, deterjan ve köpürtücü olarak kullanılır.

EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU
HOSTAPUR OS LIQUID, stiren / bütadien lateks, stiren / bütadien kauçuk ve akrilat ve stiren / akrilat dispersiyonlarının emülsiyon polimerizasyonunda emülgatör olarak kullanılır. genel olarak% 0,5 - 5,0 Monomer bazlı HOSTAPUR OS LIQUID emülsiyon polimerizasyonunda kullanılır.

YAPI VE İNŞAAT
HOSTAPUR OS LIQUID, donma sırasında buz basıncına karşı direnci artırmak için beton, harç ve sıvalarda hava sürükleyici ajan olarak kullanılır. Diğer hava sürükleyici ajanlarla karşılaştırıldığında, ör. Sodyum alkil sülfatlar HOSTAPUR OS LIQUID daha verimlidir ve aynı hava içeriğini üretmek için daha düşük dozajlar gerektirir. HOSTAPUR OS LIQUID için özel bir uygulama betondan yapılmış yol kaldırımlarıdır.HOSTAPUR OS LIQUID, ortalama çapta mikro köpük üretmek için beton karışıma eklenir. 300 μm'nin altında ve 30 saniyelik kısa ajitasyondan sonra gerekli% 4-5 havayı stabilize eder. HOSTAPUR OS LIQUID dozajı çimento bazında% 0,01 - 0,03 veya yaklaşık 0,03 - 0,10 kg / m3 yaş beton arasında değişmektedir. Diğer bina uygulamaları harç, sıva ve alçıpandır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.