1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAPHAT 1306

HOSTAPHAT 1306

CAS No. : -
EC No. : -

Synonyms:
1-(2,3,4,6-tetramethylphenyl)vinyl dihydrogen phosphate; Phosphoric acid, monoester with 2,3,4,5-tetramethyl-alpha-methylenebenzyl alcohol; VINYL ACETATE; Ethenyl acetate; 108-05-4; Acetic acid ethenyl ester; Acetic acid vinyl ester; Ethenyl ethanoate; 1-Acetoxyethylene; Vinylacetate; Vinyl ethanoate; Vinyl acetate monomer; Acetoxyethene; Vinylacetat; Vinyl A monomer; Zeset T; Acetoxyethylene; Vinylacetaat; Octan winylu; Acetic acid, ethenyl ester; Acetate de vinyle; Vinyl acetate H.Q.; styrene-acrylic acid; cinnamylidene acetic acid; Spectrum_001920; Cinnamalacetic acid; AK142005; ACMC-20am1h; Spectrum2_000817; Spectrum3_000712; Spectrum4_001641; NCIOpen2_000137; HOSTAPHAT 1306

EN

Anionic wetting agent and emulsifier
HOSTAPHAT 1306 COMPOSITION
Alkyl polyethylene glycol ether phosphoric acid mono / diester (50/50), acid form
HOSTAPHAT 1306 PRODUCT PROPERTIES*)
HOSTAPHAT 1306 Active substance content About 100%
HOSTAPHAT 1306 Appearance at 20°C Clear, yellowish liquid
HOSTAPHAT 1306 Density at 20°C (DIN 51757) About 1.04 g/cm³
HOSTAPHAT 1306 Viscosity at 20°C (DIN 51550) About 700 mPa*s
HOSTAPHAT 1306 Crystallization temperature Below - 10°C
HOSTAPHAT 1306 pH of a 1% solution in water/IPA 1/3 at 20°C About 2 – 3
HOSTAPHAT 1306 Flash point (DIN51758) > 100°C
HOSTAPHAT 1306 Solubility in water Soluble by forming a cloudy emulsion
HOSTAPHAT 1306 FDA Listing FDA 21CFR178.3400
*) These characteristics are for guidance only and are not to be taken as product specifications. The tolerances are given in the product specification sheet. For further information on product properties, toxicological, ecological and safety data, please refer to the safety data sheet.

HOSTAPHAT 1306 USE
Hostaphat 1306 is used in the following applications:
— as emulsifier in emulsion polymerization, 0,5 – 1,5 % on monomers
— as dispersing agent for pigments in aqueous dispersions, 10 – 30 % on pigments
— as wetting agent and detergent in vehicle and metal cleaning and textile finishing
processes, general recommendation: 1 – 3 g/l.

TR

Anyonik ıslatma maddesi ve emülgatör
HOSTAPHAT 1306 KOMPOZİSYONU
Alkil polietilen glikol eter fosforik asit mono / diester (50/50), asit formu
HOSTAPHAT 1306 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *)
HOSTAPHAT 1306 Aktif madde içeriği Yaklaşık% 100
HOSTAPHAT 1306 20 ° C'de görünüm Berrak, sarımsı sıvı
HOSTAPHAT 1306 20 ° C'de Yoğunluk (DIN 51757) Yaklaşık 1.04 g / cm³
HOSTAPHAT 1306 20 ° C'de Viskozite (DIN 51550) Yaklaşık 700 mPa * s
HOSTAPHAT 1306 Kristalizasyon sıcaklığı - 10 ° C'nin altında
HOSTAPHAT 1306 suda% 1'lik bir çözeltinin pH'ı / IPA 1/3, 20 ° C'de Yaklaşık 2-3
HOSTAPHAT 1306 Parlama noktası (DIN51758)> 100 ° C
HOSTAPHAT 1306 Suda çözünürlük Bulanık bir emülsiyon oluşturarak çözünür
HOSTAPHAT 1306 FDA Listesi FDA 21CFR178.3400
*) Bu özellikler sadece yol gösterme amaçlıdır ve ürün özellikleri olarak alınmamalıdır. Toleranslar ürün özellik sayfasında verilmiştir. Ürün özellikleri, toksikolojik, ekolojik ve güvenlik verileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen güvenlik veri sayfasına bakın.

HOSTAPHAT 1306 KULLANIMI
Hostaphat 1306 aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
- emülsiyon polimerizasyonunda emülgatör olarak, monomerlerde% 0,5 - 1,5
- sulu dispersiyonlardaki pigmentler için dispersiyon ajanı olarak, pigmentler üzerinde% 10 - 30
- araç ve metal temizleme ve tekstil terbiyesinde ıslatıcı ve deterjan olarak
işlemler, genel öneri: 1 - 3 g / l.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.