1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAGEL LT

HOSTAGEL LT

CAS No. : -
EC No. : -

Synonyms:
3,3,5-Trimethylcyclohexyl dipropylene glycol; NSC 68880; 73987-16-3; Dipropylene glycol, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester; Dipropylene glycol, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ether; 1-{2-[(3,3,5-trimethylcyclohexyl)oxy]propoxy}propan-2-ol; DTXSID10995256; NSC68880; NSC-68880; LS-62926; 3,5-Trimethylcyclohexyl dipropylene glycol; WLN: L6TJ A1 A1 COY1&1O1YQ1 E1; Dipropylene glycol,3,5-trimethylcyclohexyl ester; 2-Propanol,3,5-trimethylcyclohexyl)oxy]propoxy]-; 2-Propanol, 1-(2-((3,3,5-trimethylcyclohexyl)oxy)propoxy)-; 2-Propanol, 1-(2-((3,3,5-trimethylcyclohexyl)oxy)propoxy)- (9CI); HOSTAGEL LT; Crothix; PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate; UNII-8L4OOQ76AM; 8L4OOQ76AM; 130249-48-8; PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate [INCI]; Polyoxyethylene (150) pentaerythrityl tetrastearate; Polyethylene glycol 6000 pentaerythrityl tetrastearate

EN

Liquid thickener for surfactant based systems 
HOSTAGEL LT Composition Stearate ester of ethoxylated Polyglycerol,ethoxylated Fatty Alcohol, Dipropylene Glycol 
HOSTAGEL LT Product properties *)
HOSTAGEL LT Appearance (20 °C) Colorless to slightly yellow liquid
HOSTAGEL LT pH value (as is) 5.0 – 7.5
HOSTAGEL LT Iodine color number Max. 3.5 

Application properties 
Hostagel LT is a hydrophilic / hydrophobic thickener combination composed of stearate ester of highly ethoxylated Polyglycerol and an ethoxylated fatty alcohol. It is an easy-to-use liquid and suitable for cold process which allows thickening without negative impact on the foaming power of the surfactants.Hostagel LT is an effective thickener for many Home Care applications like Hand dishwashing liquids, light duty liquids or pretreaters. It is especially suitable for hard-to-thicken surfactant formulations, e.g. if sodium chloride is not effective. 

Hostagel LT imparts the following benefits:
 More effective thickening
 Liquid
 Easy to use and handle
 No heating required, suitable for cold process
 No preservatives added
 No impact on foaming properties 

The hydrophilic thickener comprises a water soluble backbone with several hydrophobic arms which can physically crosslink micelles. In most surfactant systems, it shows a steady decrease of viscosity with temperature without a break-down at low temperatures.The hydrophobic thickener is a low HLB surfactant that can promote the formation of rod like micelles either by itself or in combination with sodium chloride. The viscosity of such formulations can break down at lower temperatures, so that there is an anomalous region in which viscosity increases strongly with temperature.Combining both types of thickener enables formulators to minimize temperature effects on viscosity. By using Hostagel LT, the viscosity at both low (i.e. 0°C) and high temperature (i.e. 40°C) can be leveled off, resulting in improved storage stability of corresponding formulations.

Handling advice
Hostagel LT is an effective thickener for aqueous solutions, but is not soluble in water in all proportions. If mixed with surfactants, the thickener is dissolved and the rheology can be adjusted to the desired viscosity of the final product.Typically, Hostagel LT is added as the last component of the formulation.Hostagel LT is suitable for cold process; however the dissolution time can be shortened by heating to 40 – 50°C. It is best used at a pH between 5.0 and 8.5.

Storage
Hostagel LT is stable for at least one year at room temperature in its original unopened containers. 

TR

Yüzey aktif madde bazlı sistemler için sıvı koyulaştırıcı
HOSTAGEL LT Bileşimi Etoksile Poligliserol, etoksile Yağ Alkolü, Dipropilen Glikolün stearat esteri
HOSTAGEL LT Ürün özellikleri *)
HOSTAGEL LT Görünüm (20 ° C) Renksiz ila hafif sarı sıvı
HOSTAGEL LT pH değeri (olduğu gibi) 5,0 - 7,5
HOSTAGEL LT İyot renk numarası Maks. 3.5

Uygulama özellikleri
Hostagel LT, yüksek oranda etoksillenmiş Poligliserolün stearat esteri ve etoksillenmiş bir yağ alkolünden oluşan bir hidrofilik / hidrofobik koyulaştırıcı kombinasyonudur. Kullanımı kolay bir sıvıdır ve sürfaktanların köpürme gücünü olumsuz etkilemeden koyulaşmaya izin veren soğuk işleme uygundur.Hostagel LT, Elde bulaşık yıkama sıvıları, hafif hizmet sıvıları veya ön işlemciler gibi birçok Ev Bakım uygulaması için etkili bir kıvamlaştırıcıdır. Özellikle koyulaştırması zor yüzey aktif madde formülasyonları için uygundur, örn. sodyum klorür etkili değilse.

Hostagel LT aşağıdaki faydaları sağlar:
 Daha etkili kalınlaşma
 Sıvı
 Kullanımı ve taşınması kolay
 Isıtma gerektirmez, soğuk işleme uygun
 Koruyucu eklenmedi
 Köpürme özellikleri üzerinde etkisi yoktur

Hidrofilik koyulaştırıcı, miselleri fiziksel olarak çapraz bağlayabilen birkaç hidrofobik kola sahip suda çözünür bir omurga içerir. Çoğu yüzey aktif madde sisteminde, düşük sıcaklıklarda bozulma olmaksızın sıcaklıkla sabit bir viskozite düşüşü gösterir. Hidrofobik koyulaştırıcı, kendi başına veya sodyum klorür ile kombinasyon halinde miseller gibi çubuk oluşumunu teşvik edebilen düşük bir HLB yüzey aktif maddedir. Bu tür formülasyonların viskozitesi, daha düşük sıcaklıklarda parçalanabilir, böylece viskozitenin sıcaklıkla güçlü bir şekilde arttığı anormal bir bölge vardır. Her iki tipte koyulaştırıcıyı birleştirmek, formülatörlerin viskozite üzerindeki sıcaklık etkilerini en aza indirmesini sağlar. Hostagel LT kullanılarak, hem düşük (yani 0 ° C) hem de yüksek sıcaklıktaki (yani 40 ° C) viskozite dengelenebilir, bu da karşılık gelen formülasyonların gelişmiş depolama kararlılığı ile sonuçlanır.

Kullanım tavsiyesi
Hostagel LT, sulu çözeltiler için etkili bir koyulaştırıcıdır, ancak her oranda suda çözünmez. Yüzey aktif maddelerle karıştırılırsa kıvam arttırıcı çözülür ve reoloji nihai ürünün istenilen viskozitesine ayarlanabilir. Tipik olarak Hostagel LT formülasyonun son bileşeni olarak eklenir.Hostagel LT soğuk işleme uygundur; ancak çözünme süresi 40 - 50 ° C'ye ısıtılarak kısaltılabilir. En iyi 5,0 ile 8,5 arasındaki bir pH'ta kullanılır.

Depolama
Hostagel LT, orijinal açılmamış kaplarında oda sıcaklığında en az bir yıl stabildir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.