1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID 50%(FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50)

PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID 50%(FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50)

CAS No.: 71050-62-9
EC No.: 615-245-4

Synonyms:
FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; PCA; POCA; phosphino carboxylic acid; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); dispersant PCA; Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid; phosphinocarboxylic acid; 71050-62-9; 23636-66-0; Phosphanecarboxylic acid; CTK1A2745; DTXSID00559205; Phosphoranecarboxylicacid (8CI,9CI); ZINC113998343; belsperse 164; PCA; phosphino carboxylic acid; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Phosphino Carboxylic Acid(PCA); 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Phaseolus coccineus agglutinin; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid-sodium phosphinate copolymer; Acrylic acid sodium phosphinate polymer; Acrylic acid, sodium hypophosphite polymer; Acrylic acid-sodium hypophosphite copolymer; Phosphino Carboxylic Acid; Acrylic acid-sodium phosphinate copolymer; Phosphinic acid, sodium salt, polymer with 2-propenoic acid; Poly(acrylic acid-co-hypophosphite), sodium salt; Sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1); Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; acrylic acid sodium hypophosphite polymer; sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer; belsperse 164; PCA; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; phosphino carboxylic acid; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; Phosphino carboxylic acid; Belsperse 164; PCA; belsperse 164; PCA; phosphino carboxylic acid; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Phosphino Carboxylic Acid(PCA); 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Phaseolus coccineus agglutinin; PCA; belsperse 164; phosphino carboxylic acid; Phaseolus coccineus agglutinin; Phosphino Carboxylic Acid(PCA); Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); PCA; Belsperse 164; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Phosphino carboxylic acid; 2-Propenoicacid, polymer with sodium phosphinate (9CI); Phosphinic acid, sodium salt,polymer with 2-propenoic acid (9CI); phosphino carboxylic acid; belsperse 164; phosphinocarboxylic acid; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; 71050-62-9; 23636-66-0; Phosphanecarboxylic acid; CTK1A2745; DTXSID00559205; Phosphoranecarboxylicacid (8CI,9CI); ZINC113998343; METATAGS; Phosphino Carboxilic Acid; PCA; POCA; phosphino carboxylic acid; Phosphino Carboxilic Acid (PCA) ; dispersant PCA; Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid; Phosphino-Carboxylic Acid(PCA); Belsperse; Belclene; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1); Dispersants / Deflocculants , Scale Inhibitors ,belsperse 164; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; phosphino carboxylic acid; Phaseolus coccineus agglutinin; Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid(PCA); Phosphino Carboxilic Acid (PCA); FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); Scale Inhibitor, Dispersant, PCA; Carbomer 940; ZINC PCA CARBOXYLIC ACID ASCORBICACID; phosphoric acid; ETHOXYLATED BISPHENOL A DIACRYLATE; Citric acid; AcrylicFiber; Acrylic acid; Glycine Folic acid; ACETIC ACID; Tricyclohexyl phosphine;belsperse 164; PCA phosphino carboxylic acid; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; 71050-62-9; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Phosphino Carboxylic Acid(PCA); 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); Phaseolus coccineus agglutinin; ACUMER; Industrial PCA(Phosphino Carboxylic Acid); FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Polycarboxylic Antiscalant and Dispersant; Pharmaceuticals; Phosphino carboxylic acid; Belsperse 164; Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid; Biochemicals; Phosphonylation; Dequest; scale inhibitors; Boiler Sludge PCA; PCA supplier; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid-sodium phosphinate copolymer; Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; Acrylic acid-sodium hypophosphite copolymer; Acrylic acid-sodium phosphinate copolymer; Phosphinic acid, sodium salt, polymer with 2-propenoic acid; Poly(acrylic acid-co-hypophosphite), sodium salt; Sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer ; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1); Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; belsperse 164; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; PCA; phosphino carboxylic acid; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; Acrylic acid; sodium hypophosphite; Poly(acrylic acid-co-hypophospite),sodium salt; 2-Propenoic acid; polymer with sodium phosphinate (9CI); Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; Phosphino Carboxylic Acid; belsperse 164; 2-Propenoicacid, polymer with sodium phosphinate (9CI); Phosphinic acid, sodium salt,polymer with 2-propenoic acid (9CI); acrylic acid sodium hypophosphite polymer; sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT tedarikçileri;FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT fiyatı; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT; fosfinokarboksilik asit; fosfino karboksilik asit; fosfino karboksilik asid; PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID price; PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID suppliers; PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID manufacturing; Acrylic acid; sodium phosphinate polymer; Acrylic acid, sodium hypophosphite polymer.; PCA; POCA; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); dispersant PCA; Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid; phosphinocarboxylic acid; 71050-62-9; 23636-66-0; Phosphanecarboxylic acid; CTK1A2745; DTXSID00559205; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Phosphoranecarboxylicacid (8CI,9CI); ZINC113998343; belsperse 164; PCA; Phosphino Carboxylic Acid %50; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Phosphino Carboxylic Acid %50(PCA); 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); Phaseolus coccineus agglutinin; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid-sodium phosphinate copolymer; Acrylic acid sodium phosphinate polymer; Acrylic acid, sodium hypophosphite polymer; Acrylic acid-sodium hypophosphite copolymer; Phosphino Carboxylic Acid %50; Acrylic acid-sodium phosphinate copolymer; Phosphinic acid, sodium salt, polymer with 2-propenoic acid; Poly(acrylic acid-co-hypophosphite), sodium salt; Sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1); Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; acrylic acid sodium hypophosphite polymer; sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer; belsperse 164; PCA; Phosphino Carboxylic Acid %50; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; Phosphino Carboxylic Acid %50; Belsperse 164; PCA; belsperse 164; PCA; Phosphino Carboxylic Acid %50; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Phosphino Carboxylic Acid %50(PCA); 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Phaseolus coccineus agglutinin; PCA; belsperse 164; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phaseolus coccineus agglutinin; Phosphino Carboxylic Acid %50(PCA); Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); PCA; Belsperse 164; Phosphino Carboxylic Acid %50; 2-Propenoicacid, polymer with sodium phosphinate (9CI); Phosphinic acid, sodium salt,polymer with 2-propenoic acid (9CI); Phosphino Carboxylic Acid %50; belsperse 164; phosphinocarboxylic acid; 71050-62-9; 23636-66-0; Phosphanecarboxylic acid; CTK1A2745; DTXSID00559205; Phosphoranecarboxylicacid (8CI,9CI); ZINC113998343; METATAGS; Phosphino Carboxilic Acid; PCA; POCA; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxilic Acid (PCA) ; dispersant PCA; Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid; Phosphino-Carboxylic Acid(PCA); FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Belsperse; Belclene; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1); Dispersants / Deflocculants , Scale Inhibitors ,belsperse 164; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phaseolus coccineus agglutinin; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50(PCA); Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); Scale Inhibitor, Dispersant, PCA; Carbomer 940; ZINC PCA CARBOXYLIC ACID ASCORBICACID; phosphoric acid; ETHOXYLATED BISPHENOL A DIACRYLATE; Citric acid; AcrylicFiber; Acrylic acid; Glycine Folic acid; ACETIC ACID; Tricyclohexyl phosphine;belsperse 164; PCA Phosphino Carboxylic Acid %50; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; 71050-62-9; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Phosphino Carboxylic Acid %50(PCA); 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); Phaseolus coccineus agglutinin; ACUMER; Industrial PCA(Phosphino Carboxylic Acid %50); Polycarboxylic Antiscalant and Dispersant; Pharmaceuticals; Phosphino Carboxylic Acid %50; Belsperse 164; Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; Biochemicals; Phosphonylation; Dequest; scale inhibitors; Boiler Sludge PCA; PCA supplier; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid-sodium phosphinate copolymer; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; Acrylic acid-sodium hypophosphite copolymer; Acrylic acid-sodium phosphinate copolymer; Phosphinic acid, sodium salt, polymer with 2-propenoic acid; Poly(acrylic acid-co-hypophosphite), sodium salt; Sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer ; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1); Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; belsperse 164; PCA; Phosphino Carboxylic Acid %50; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; Acrylic acid; sodium hypophosphite; Poly(acrylic acid-co-hypophospite),sodium salt; 2-Propenoic acid; polymer with sodium phosphinate (9CI); Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; Phosphino Carboxylic Acid %50; belsperse 164; 2-Propenoicacid, polymer with sodium phosphinate (9CI); Phosphinic acid, sodium salt,polymer with 2-propenoic acid (9CI); FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; acrylic acid sodium hypophosphite polymer; sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT tedarikçileri;FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT fiyatı; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT; fosfinokarboksilik asit; fosfino karboksilik asit; fosfino karboksilik asid; Phosphino Carboxylic Acid %50 price; Phosphino Carboxylic Acid %50 suppliers; Phosphino Carboxylic Acid %50 manufacturing; Acrylic acid; sodium phosphinate polymer; Acrylic acid, sodium hypophosphite polymer.; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50; Fosfino Karboksilik Asit% 50


PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID 50%


Phosphino Carboxylic Acid %50
Properties:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) associates characteristics of phosphonates as well as polyacrylates. The function is to provide a special equilibrium of limit inhibition and also dispersancy. The PCA has good tolerance to chlorine. And it is also compatible with a lot of microbiological control agents.
One more thing to note, Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) can not be affected by chlorine or other oxidizing biocides in standard.
Phosphino Carboxylic Acid %50
Mechanism of Action:
Phosphino Carboxylic Acid %50 inhibits scale buildup on surfaces through at least three mechanisms. (More details, click here.)
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA)
Connect Chemicals is well recognized in the market as expert and capable partner for water treatment additives. Thanks to Connect Chemicals engineer experience we've developed a polymers series for water treatment including our Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA).
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) provides greater flexibility and better performance in developing multiple antiscalant programs for a variety of scales found in boiler systems, foods plants, and cleaning applications.
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is a multifunctional product that provides the benefits of many separate products, including:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is soluble/miscible in Water and Ethylene glycol in all proportions.
The product is soluble in Caustic Soda (46%). If diluted with Methanol, a precipitation may occur.
pH range:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) can be used without pH limitations. It does not form insoluble sodium or potassium salts. The product is hydrolytically stable and can be incorporated into concentrated formulations regardless of the final pH.
Temperature:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is stable at temperatures up to 200°C.
Oxidizing agent:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is not affected by chlorine or other oxidizing biocides in standard
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) (CAS 71050-62-9) Market Research Report 2017 - Research and Markets
The "Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) (CAS 71050-62-9) Market Research Report 2017" report has been added to Research and Markets' offering.
“Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) (CAS 71050-62-9) Market Research Report 2017”
Tweet this
This Global Report 2017 is a result of industry experts' diligent work on researching the world market of Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA). The report helps to build up a clear view of the market (trends and prospects), identify major players in the industry, and estimate main downstream sectors.
The first chapter introduces the product by providing review of the most of its characteristics (composition, structure, hazards, storage, toxicological & ecological information, etc.). The second chapter focuses on Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) end-uses, the third one gives summary on a number of patents. The fourth chapter deals with Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) market trends review, distinguish Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) manufacturers and suppliers. The chapter 5 summarizes Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) prices data. The last chapter analyses Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) downstream markets.
The Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) global market report 2017 key points:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) description, its application areas and related patterns
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) market situation
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) manufacturers and distributors
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) prices (by region and provided by market players)
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) end-uses breakdown
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) downstream industries trends
Key Topics Covered:
1. Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) GENERAL INFORMATION
1.1. General information, synonyms
1.2. Composition, chemical structure
1.3. Safety information
1.4. Hazards identification
1.5. Handling and storage
2. Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) APPLICATION
3. Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) PATENTS
4. Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) MARKET WORLDWIDE
4.1. General Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) market situation, trends
4.2. Manufacturers of Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA)
4.3. Suppliers of Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA)
4.4. Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) market forecast
Product Description
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) provides greater flexibility and better performance in developing multiple antiscalant programs for a variety of scales found in boiler systems, foods plants, and cleaning applications.
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is not affected by chlorine or other oxidizing biocides in standard.
Phosphino Carboxylic Acid %50
 the free encyclopedia
Jump to navigationJump to search
"COOH" redirects here. For the Bulgarian musician, see Ivan Shopov.
Structure of a Phosphino Carboxylic Acid %50
Carboxylate Anion
3D structure of a Phosphino Carboxylic Acid %50
A Phosphino Carboxylic Acid %50 is an organic compound that contains a carboxyl group (C(=O)OH)[1] attached to an R-group. The general formula of a Phosphino Carboxylic Acid %50 is R–COOH, with R referring to the alkyl group. Phosphino Carboxylic Acid %50s occur widely. Important examples include the amino acids and fatty acids. Deprotonation of a Phosphino Carboxylic Acid %50 gives a carboxylate anion.
Examples and nomenclature
Phosphino Carboxylic Acid %50s are commonly identified by their trivial names. They often have the suffix -ic acid. IUPAC-recommended names also exist; in this system, Phosphino Carboxylic Acid %50s have an -oic acid suffix.[2] For example, butyric acid (C3H7CO2H) is butanoic acid by IUPAC guidelines. For nomenclature of complex molecules containing a Phosphino Carboxylic Acid %50, the carboxyl can be considered position one of the parent chain even if there are other substituents, such as 3-chloropropanoic acid. Alternately, it can be named as a "carboxy" or "Phosphino Carboxylic Acid %50" substituent on another parent structure, such as 2-carboxyfuran.

The carboxylate anion (R–COO− or RCO2−) of a Phosphino Carboxylic Acid %50 is usually named with the suffix -ate, in keeping with the general pattern of -ic acid and -ate for a conjugate acid and its conjugate base, respectively. For example, the conjugate base of acetic acid is acetate.
Carbonic acid, which occurs in bicarbonate buffer systems in nature, is not generally classed as one of the Phosphino Carboxylic Acid %50s, despite that it has a moiety that looks like a COOH group.
Straight-chain, saturated Phosphino Carboxylic Acid %50s
Other Phosphino Carboxylic Acid %50s
Compound class Members
unsaturated monoPhosphino Carboxylic Acid %50s acrylic acid (2-propenoic acid) – CH2=CHCOOH, used in polymer synthesis
Fatty acids medium to long-chain saturated and unsaturated monoPhosphino Carboxylic Acid %50s, with even number of carbons, examples: docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid (nutritional supplements)
Aromatic Phosphino Carboxylic Acid %50s containing at least one aromatic ring, examples: benzoic acid – the sodium salt of benzoic acid is used as a food preservative, salicylic acid – a beta-hydroxy type found in many skin-care products, phenyl alkanoic acids – the class of compounds where a phenyl group is attached to a Phosphino Carboxylic Acid %50
DiPhosphino Carboxylic Acid %50s containing two carboxyl groups, examples: adipic acid the monomer used to produce nylon and aldaric acid – a family of sugar acids
TriPhosphino Carboxylic Acid %50s containing three carboxyl groups, examples: citric acid – found in citrus fruits and isocitric acid
Solubility
Phosphino Carboxylic Acid %50s are polar. Because they are both hydrogen-bond acceptors (the carbonyl –C=O) and hydrogen-bond donors (the hydroxyl –OH), they also participate in hydrogen bonding. Together, the hydroxyl and carbonyl group form the functional group carboxyl. Phosphino Carboxylic Acid %50s usually exist as dimers in nonpolar media due to their tendency to "self-associate". Smaller Phosphino Carboxylic Acid %50s (1 to 5 carbons) are soluble in water, whereas bigger Phosphino Carboxylic Acid %50s have limited solubility due to the increasing hydrophobic nature of the alkyl chain. These longer chain acids tend to be soluble in less-polar solvents such as ethers and alcohols.[3] Aqueous sodium hydroxide and Phosphino Carboxylic Acid %50s, even hydrophobic ones, react to yield water-soluble sodium salts. For example, enathic acid has a low solubility in water (0.2 g/L), but its sodium salt is very soluble in water.
Phosphino Carboxylic Acid %50s tend to have higher boiling points than water, because of their greater surface areas and their tendency to form stabilised dimers through hydrogen bonds. For boiling to occur, either the dimer bonds must be broken or the entire dimer arrangement must be vaporised, increasing the enthalpy of vaporization requirements significantly.


Phosphino Carboxylic Acid %50 dimers
Acidity
Phosphino Carboxylic Acid %50s are Brønsted–Lowry acids because they are proton (H+) donors. They are the most common type of organic acid.
Phosphino Carboxylic Acid %50s are typically weak acids, meaning that they only partially dissociate into H3O+ cations and RCOO− anions in neutral aqueous solution. For example, at room temperature, in a 1-molar solution of acetic acid, only 0.4% of the acid are dissociated. Electron-withdrawing substituents, such as -CF3 group, give stronger acids (the pKa of formic acid is 3.75 whereas trifluoroacetic acid, with a trifluoromethyl substituent, has a pKa of 0.23). Electron-donating substituents give weaker acids (the pKa of formic acid is 3.75 whereas acetic acid, with a methyl substituent, has a pKa of 4.76)
Phosphino Carboxylic Acid %50[4] pKa
Deprotonation of Phosphino Carboxylic Acid %50s gives carboxylate anions; these are resonance stabilized, because the negative charge is delocalized over the two oxygen atoms, increasing the stability of the anion. Each of the carbon–oxygen bonds in the carboxylate anion has a partial double-bond character. The carbonyl carbon's partial positive charge is also weakened by the -1/2 negative charges on the 2 oxygen atoms.
Odour
Phosphino Carboxylic Acid %50s often have strong sour odours. Esters of Phosphino Carboxylic Acid %50s tend to have pleasant odours, and many are used in perfume.
Characterization
Phosphino Carboxylic Acid %50s are readily identified as such by infrared spectroscopy. They exhibit a sharp band associated with vibration of the C–O vibration bond (νC=O) between 1680 and 1725 cm−1. A characteristic νO–H band appears as a broad peak in the 2500 to 3000 cm−1 region.[3] By 1H NMR spectrometry, the hydroxyl hydrogen appears in the 10–13 ppm region, although it is often either broadened or not observed owing to exchange with traces of water.
Occurrence and applications
Many Phosphino Carboxylic Acid %50s are produced industrially on a large scale. They are also frequently found in nature. Esters of fatty acids are the main components of lipids and polyamides of aminoPhosphino Carboxylic Acid %50s are the main components of proteins.
Phosphino Carboxylic Acid %50s are used in the production of polymers, pharmaceuticals, solvents, and food additives. Industrially important Phosphino Carboxylic Acid %50s include acetic acid (component of vinegar, precursor to solvents and coatings), acrylic and methacrylic acids (precursors to polymers, adhesives), adipic acid (polymers), citric acid (a flavor and preservative in food and beverages), ethylenediaminetetraacetic acid (chelating agent), fatty acids (coatings), maleic acid (polymers), propionic acid (food preservative), terephthalic acid (polymers). Important carboxylate salts are soaps.
Synthesis
Industrial routes
In general, industrial routes to Phosphino Carboxylic Acid %50s differ from those used on a smaller scale because they require specialized equipment.
Oxidation of hydrocarbons using air. For simple alkanes, this method is inexpensive but not selective enough to be useful. Allylic and benzylic compounds undergo more selective oxidations. Alkyl groups on a benzene ring are oxidized to the Phosphino Carboxylic Acid %50, regardless of its chain length. Benzoic acid from toluene, terephthalic acid from para-xylene, and phthalic acid from ortho-xylene are illustrative large-scale conversions. Acrylic acid is generated from propene.[5]
Hydrolysis of triglycerides obtained from plant or animal oils. These methods of synthesizing some long-chain Phosphino Carboxylic Acid %50s are related to soap making.
Many reactions produce Phosphino Carboxylic Acid %50s but are used only in specific cases or are mainly of academic interest.
Reactions
Phosphino Carboxylic Acid %50 organic reactions
The most widely practiced reactions convert Phosphino Carboxylic Acid %50s into esters, amides, carboxylate salts, acid chlorides, and alcohols. Phosphino Carboxylic Acid %50s react with bases to form carboxylate salts, in which the hydrogen of the hydroxyl (–OH) group is replaced with a metal cation. For example, acetic acid found in vinegar reacts with sodium bicarbonate (baking soda) to form sodium acetate, carbon dioxide, and water:
CH3COOH + NaHCO3 → CH3COO−Na+ + CO2 + H2O
Phosphino Carboxylic Acid %50s also react with alcohols to give esters. This process is widely used, e.g. in the production of polyesters. Likewise, Phosphino Carboxylic Acid %50s are converted into amides, but this conversion typically does not occur by direct reaction of the Phosphino Carboxylic Acid %50 and the amine. Instead esters are typical precursors to amides. The conversion of amino acids into peptides is a significant biochemical process that requires ATP.
The hydroxyl group on Phosphino Carboxylic Acid %50s may be replaced with a chlorine atom using thionyl chloride to give acyl chlorides. In nature, Phosphino Carboxylic Acid %50s are converted to thioesters.
Reduction
Like esters, most of Phosphino Carboxylic Acid %50 can be reduced to alcohols by hydrogenation or using hydride or alkyl transferring agents (since they will deprotonate the acids instead[further explanation needed] without transfer) such as lithium aluminium hydride or Grignard reagents (organolithium compounds).

N,N-Dimethyl(chloromethylene)ammonium chloride (ClHC=N+(CH3)2Cl−) is a highly chemoselective agent for Phosphino Carboxylic Acid %50 reduction. It selectively activates the Phosphino Carboxylic Acid %50 to give the carboxymethyleneammonium salt, which can be reduced by a mild reductant like lithium tris(t-butoxy)aluminum hydride to afford an aldehyde in a one pot procedure. This procedure is known to tolerate reactive carbonyl functionalities such as ketone as well as moderately reactive ester, olefin, nitrile, and halide moieties.[7]
The Schmidt reaction converts Phosphino Carboxylic Acid %50s to amines.
Phosphino Carboxylic Acid %50s are decarboxylated in the Hunsdiecker reaction.
The Dakin–West reaction converts an amino acid to the corresponding amino ketone.
In the Barbier–Wieland degradation, an Phosphino Carboxylic Acid %50 on an aliphatic chain having a simple the methylene bridge at the alpha position can have the chain shortened by one carbon. The inverse procedure is the Arndt–Eistert synthesis, where an acid is converted into acyl halide, which is then reacted with diazomethane to give one additional methylene in the aliphatic chain.
Many acids undergo oxidative decarboxylation. Enzymes that catalyze these reactions are known as carboxylases (EC 6.4.1) and decarboxylases (EC 4.1.1).
Phosphino Carboxylic Acid %50s are reduced to aldehydes via the ester and DIBAL, via the acid chloride in the Rosenmund reduction and via the thioester in the Fukuyama reduction.
In ketonic decarboxylation Phosphino Carboxylic Acid %50s are converted to ketones.
Organolithium reagents (>2 equiv) react with Phosphino Carboxylic Acid %50s to give a dilithium 1,1-diolate, a stable tetrahedral intermediate which decomposes to give a ketone upon acidic workup.
has media related to Phosphino Carboxylic Acid %50s.
Wikiquote has quotations related to: Phosphino Carboxylic Acid %50
List of Phosphino Carboxylic Acid %50s
DiPhosphino Carboxylic Acid %50
Pseudoacid
Thiocarboxy
Phosphino Carboxylic Acid %50 water reducing agent and preparation method thereof
Abstract
The invention relates to a water reducing agent for concrete and a preparation method, and particularly relates to a Phosphino Carboxylic Acid %50 water reducing agent and a preparation method thereof. The Phosphino Carboxylic Acid %50 water reducing agent is formed by polymerizing a large monomer, a phosphorus-containing compound, a small monomer and an initiator through a free radial polymerization reaction; the raw materials are as follows in percentage by mole: 15-30% of large monomer, 1-8% of phosphorus-containing compound, 65-80% of small monomer, 1-5% of initiator and the balance of water; and the preparation method comprises the following steps: enabling the raw materials to react for 3-6 hours at 40-85 DEG C; cooling to 35-40 DEG C; and adding an alkaline compound to adjust the pH value to neutrality, wherein the product is the Phosphino Carboxylic Acid %50 water reducing agent. The Phosphino Carboxylic Acid %50 water reducing agent provided by the invention shows good water reducing property and collapse resistance in the concrete with different content of mud and powder/mud sand samples; and the working performance of the concrete with different content of powder/mud can be realized in normal compounding process, and the quality of the concrete can be guaranteed.
Application:
Phosphino Carboxylic Acid %50 has advantages in a wide range of water quality, chemical stability, strong chlorine tolerance, etc. Engineers use it as scale and corrosion inhibitor in circulating cool water system. And also found in the oilfield refill water system.
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA)
Connect Chemicals is well recognized in the market as expert and capable partner for water treatment additives. Thanks to Connect Chemicals engineer experience we've developed a polymers series for water treatment including our Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA).

Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) provides greater flexibility and better performance in developing multiple antiscalant programs for a variety of scales found in boiler systems, foods plants, and cleaning applications.
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is a multifunctional product that provides the benefits of many separate products, including:
Solubility:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is soluble/miscible in Water and Ethylene glycol in all proportions.
The product is soluble in Caustic Soda (46%). If diluted with Methanol, a precipitation may occur.
pH range:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) can be used without pH limitations. It does not form insoluble sodium or potassium salts. The product is hydrolytically stable and can be incorporated into concentrated formulations regardless of the final pH.
Temperature:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is stable at temperatures up to 200°C.
Oxidizing agent:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is not affected by chlorine or other oxidizing biocides in standard
Detailed information on the product described can be found in our relevant Health and Safety Information (Material Safety Data Sheet).
Phosphino Carboxylic Acid %50
Through the introduction of phosphonic group into carboxylic group, PCA has good dispersion property for scale of calcium carbonate and calcium phosphate in circulating cool water system. It has good scale inhibition for barium sulfate, strontium sulfate and silica scale.PCA has advantages in wide range of water quality, chemical stability, strong chlorine tolerance, etc. PCA can be used as scale and corrosion inhibitor in circulating cool water system and oilfield refill water system.Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) provides greater flexibility and better performance in developing multiple antiscalant programs for a variety of scales found in boiler systems, foods plants, and cleaning applications.
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is a multifunctional product that provides the benefits of many separate products, including:
CHEMICAL and PHYSICAL PROPERTIES of Phosphino Carboxylic Acid %50
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is soluble/miscible in Water and Ethylene glycol in all proportions.
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) can be used without pH limitations. It does not form insoluble sodium or potassium salts. The product is hydrolytically stable and can be incorporated into concentrated formulations regardless of the final pH.
Temperature:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is stable at temperatures up to 200°C.
Oxidizing agent:
Phosphino Carboxylic Acid %50 (PCA) is not affected by chlorine or other oxidizing biocides in standard
FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT% 50


Fosfino Karboksilik Asit% 50
Özellikleri:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA), fosfonatların ve poliakrilatların özelliklerini ilişkilendirir. Fonksiyon, özel bir limit inhibisyon dengesi ve ayrıca dağılım sağlamaktır. PCA, klora karşı iyi bir toleransa sahiptir. Ayrıca birçok mikrobiyolojik kontrol ajanı ile uyumludur.
Unutulmaması gereken bir husus, Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA) standart olarak klor veya diğer oksitleyici biyositlerden etkilenmez.
Fosfino Karboksilik Asit% 50
Hareket mekanizması:
Phosphino Carboxylic Acid% 50 en az üç mekanizma ile yüzeylerde kireç oluşumunu engeller. (Daha fazla ayrıntı, buraya tıklayın.)
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA)
Connect Chemicals, piyasada su arıtma katkı maddeleri konusunda uzman ve yetenekli bir ortak olarak tanınmaktadır. Connect Chemicals mühendis deneyimi sayesinde, Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) ürünümüzü içeren su arıtımı için bir polimer serisi geliştirdik.
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA), kazan sistemlerinde, gıda fabrikalarında ve temizlik uygulamalarında bulunan çeşitli ölçekler için çoklu antiskalant programları geliştirmede daha fazla esneklik ve daha iyi performans sağlar.
Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA), aşağıdakiler dahil birçok ayrı ürünün faydalarını sağlayan çok işlevli bir üründür:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) Suda ve Etilen glikolde her oranda çözünür / karışabilir.
Ürün, Kostik Soda'da (% 46) çözünür. Metanol ile seyreltilirse, bir çökelme meydana gelebilir.
pH aralığı:
Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA) pH sınırlaması olmaksızın kullanılabilir. Çözünmeyen sodyum veya potasyum tuzları oluşturmaz. Ürün hidrolitik olarak stabildir ve nihai pH değerine bakılmaksızın konsantre formülasyonlara dahil edilebilir.
Sıcaklık:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA), 200 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda stabildir.
Oksitleyici ajan:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) standart olarak klor veya diğer oksitleyici biyositlerden etkilenmez.
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) (CAS 71050-62-9) Pazar Araştırması Raporu 2017 - Araştırma ve Pazarlar
Research and Markets'ın teklifine "Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA) (CAS 71050-62-9) Pazar Araştırma Raporu 2017" raporu eklendi.
"Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) (CAS 71050-62-9) Pazar Araştırma Raporu 2017"
Tweet at
Bu Küresel Rapor 2017, endüstri uzmanlarının Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) dünya pazarını araştırmaya yönelik gayretli çalışmalarının bir sonucudur. Rapor, pazarın net bir görünümünü (eğilimler ve beklentiler) oluşturmaya, sektördeki büyük oyuncuları belirlemeye ve ana alt sektörleri tahmin etmeye yardımcı olur.
İlk bölüm, özelliklerinin çoğunun (bileşim, yapı, tehlikeler, depolama, toksikolojik ve ekolojik bilgiler, vb.) Gözden geçirilmesini sağlayarak ürünü tanıtır. İkinci bölüm, Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) son kullanımlarına odaklanır, üçüncü bölüm bir dizi patentin özetini verir. Dördüncü bölüm, Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) pazar eğilimlerinin gözden geçirilmesi ile ilgilidir, Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) üreticileri ve tedarikçilerini ayırt eder. Bölüm 5, Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) fiyat verilerini özetlemektedir. Son bölüm, Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) alt pazarlarını analiz etmektedir.
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) küresel pazar raporu 2017 kilit noktaları:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) tanımı, uygulama alanları ve ilgili modeller
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) pazar durumu
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) üreticileri ve distribütörleri
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) fiyatları (bölgeye göre ve piyasa oyuncuları tarafından sağlanır)
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) son kullanım dökümü
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) alt sektör trendleri
Kapsanan Temel Konular:
1. Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) GENEL BİLGİLER
1.1. Genel bilgiler, eşanlamlılar
1.2. Bileşim, kimyasal yapı
1.3. Güvenlik Bilgisi
1.4. Tehlike TANITIMI
1.5. TAŞIMA VE DEPOLAMA
2. Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) UYGULAMASI
3. Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) PATENTLERİ
4. Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) DÜNYA ÇAPINDA PAZAR
4.1. Genel Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) pazar durumu, trendler
4.2. Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) Üreticileri
4.3. Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) Tedarikçileri
4.4. Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) piyasa tahmini
Ürün Açıklaması
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA), kazan sistemlerinde, gıda fabrikalarında ve temizlik uygulamalarında bulunan çeşitli ölçekler için çoklu antiskalant programları geliştirmede daha fazla esneklik ve daha iyi performans sağlar.
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) standart olarak klor veya diğer oksitleyici biyositlerden etkilenmez.
Fosfino Karboksilik Asit% 50
özgür ansiklopedi
Gezintiye atlaArama yapmak için atla
"COOH" buraya yönlendirir. Bulgar müzisyen için bkz Ivan Shopov.
Bir Fosfino Karboksilik Asitin Yapısı% 50
Karboksilat Anyon
Fosfino Karboksilik Asit% 50'nin 3 boyutlu yapısı
Bir Fosfino Karboksilik Asit% 50, bir R grubuna bağlı bir karboksil grubu (C (= O) OH) [1] içeren organik bir bileşiktir. Bir Fosfino Karboksilik Asit% 50'nin genel formülü, R-COOH'dir ve R, alkil grubunu belirtir. Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler yaygın olarak bulunur. Önemli örnekler arasında amino asitler ve yağ asitleri bulunur. Bir Fosfino Karboksilik Asit% 50'nin protonsuzlaştırılması bir karboksilat anyonu verir.
Örnekler ve isimlendirme
Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler genellikle önemsiz isimleriyle tanımlanır. Genellikle -ik asit ekine sahiptirler. IUPAC tarafından önerilen isimler de mevcuttur; bu sistemde, Phosphino Carboxylic Acid% 50s bir -oik asit sonekine sahiptir. [2] Örneğin, bütirik asit (C3H7CO2H), IUPAC yönergelerine göre bütanoik asittir. Bir Fosfino Karboksilik Asit% 50 içeren kompleks moleküllerin adlandırılması için, 3-kloropropanoik asit gibi başka ikame ediciler olsa bile karboksil, ana zincirden biri olarak kabul edilebilir. Alternatif olarak, 2-karboksifuran gibi başka bir ana yapı üzerinde bir "karboksi" veya "Fosfino Karboksilik Asit% 50" ikame edicisi olarak adlandırılabilir.

Bir Fosfino Karboksilik Asit% 50'nin karboksilat anyonu (R – COO− veya RCO2−), bir konjugat asit ve bunun eşlenik bazı için -ik asit ve -ate genel modeline uygun olarak, genellikle -at sonekiyle adlandırılır, sırasıyla. Örneğin, asetik asidin eşlenik bazı asetattır.
Doğada bikarbonat tampon sistemlerinde oluşan karbonik asit, COOH grubuna benzeyen bir parçaya sahip olmasına rağmen, genellikle Fosfino Karboksilik Asit% 50'lerden biri olarak sınıflandırılmaz.
Düz zincirli, doymuş Fosfino Karboksilik Asit% 50s
Diğer Fosfino Karboksilik Asit% 50s
Bileşik sınıf Üyeleri
doymamış monoFosfino Karboksilik Asit% 50s akrilik asit (2-propenoik asit) - CH2 = CHCOOH, polimer sentezinde kullanılır
Yağ asitleri orta ila uzun zincirli doymuş ve doymamış monoFosfino Karboksilik Asit% 50s, çift sayıda karbonlu, örnekler: dokosaheksaenoik asit ve eikosapentaenoik asit (besin takviyeleri)
En az bir aromatik halka içeren% 50 Aromatik Fosfino Karboksilik Asit, örnekler: benzoik asit - benzoik asidin sodyum tuzu, gıda koruyucu olarak kullanılır, salisilik asit - birçok cilt bakım ürününde bulunan bir beta-hidroksi türü, fenil alkanoik asitler - bir fenil grubunun bir Fosfino Karboksilik Asite% 50 bağlandığı bileşikler sınıfı
İki karboksil grubu içeren DiPhosphino Karboksilik Asit% 50s, örnekler: adipik asit, naylon ve aldarik asit üretmek için kullanılan monomer - bir şeker asitleri ailesi
Üç karboksil grubu içeren TriPhosphino Karboksilik Asit% 50s, örnekler: sitrik asit - turunçgillerde ve izositrik asitte bulunur
Çözünürlük
Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler kutupludur. Hem hidrojen bağı alıcıları (karbonil-C = O) hem de hidrojen bağı vericileri (hidroksil-OH) oldukları için, hidrojen bağına da katılırlar. Hidroksil ve karbonil grubu birlikte, karboksil fonksiyonel grubu oluşturur. Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler, "kendileriyle birleşme" eğilimleri nedeniyle polar olmayan ortamlarda genellikle dimerler olarak bulunur. Daha küçük Fosfino Karboksilik Asit% 50s (1 ila 5 karbon) suda çözünür iken, daha büyük Fosfino Karboksilik Asit% 50s, alkil zincirinin artan hidrofobik yapısı nedeniyle sınırlı çözünürlüğe sahiptir. Bu daha uzun zincirli asitler, eterler ve alkoller gibi daha az polar çözücülerde çözünme eğilimindedir. [3] Sulu sodyum hidroksit ve Fosfino Karboksilik Asit% 50s, hatta hidrofobik olanlar, suda çözünür sodyum tuzları verecek şekilde reaksiyona girer. Örneğin, enatik asit suda düşük bir çözünürlüğe sahiptir (0.2 g / L), ancak sodyum tuzu suda çok çözünür.
Fosfino Karboksilik Asit% 50s, daha büyük yüzey alanları ve hidrojen bağları yoluyla stabilize dimerler oluşturma eğilimleri nedeniyle sudan daha yüksek kaynama noktalarına sahip olma eğilimindedir. Kaynamanın meydana gelmesi için, ya dimer bağlarının kopması ya da tüm dimer düzenlemesinin buharlaştırılması gerekir, bu da buharlaşma entalpisini önemli ölçüde arttırır.


Fosfino Karboksilik Asit% 50 dimerler
Asitlik
Phosphino Carboxylic Acid% 50s Brønsted – Lowry asitleridir çünkü bunlar proton (H +) donörüdür. En yaygın organik asit türüdür.
Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler tipik olarak zayıf asitlerdir, yani nötr sulu çözeltide sadece kısmen H3O + katyonlarına ve RCOOions anyonlarına ayrışırlar. Örneğin, oda sıcaklığında, 1 molar asetik asit çözeltisinde, asidin sadece% 0,4'ü ayrıştırılır. -CF3 grubu gibi elektron çeken sübstitüentler daha güçlü asitler verir (formik asidin pKa'sı 3.75 iken triflorometil sübstitüentli trifloroasetik asit 0.23'lük bir pKa'ya sahiptir). Elektron veren sübstitüentler daha zayıf asitler verir (formik asidin pKa'sı 3.75 iken metil sübstitüentli asetik asit 4.76'lık bir pKa'ya sahiptir)
Fosfino Karboksilik Asit% 50 [4] pKa
Fosfino Karboksilik Asit% 50s deprotonasyonu karboksilat anyonlarını verir; bunlar rezonans stabilize edilmiştir, çünkü negatif yük iki oksijen atomu üzerinde yer değiştirerek anyonun stabilitesini arttırır. Karboksilat anyondaki karbon-oksijen bağlarının her biri, kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. Karbonil karbonun kısmi pozitif yükü de 2 oksijen atomundaki -1/2 negatif yüklerle zayıflatılır.
Koku
Phosphino Carboxylic Acid% 50s genellikle kuvvetli ekşi kokulara sahiptir. Fosfino Karboksilik Asit% 50'lerin esterleri hoş kokulara sahip olma eğilimindedir ve çoğu parfümde kullanılır.
Karakterizasyon
Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler, kızılötesi spektroskopi ile kolaylıkla tanımlanır. 1680 ile 1725 cm-1 arasında C – O titreşim bağının (νC = O) titreşimi ile ilişkili keskin bir bant sergilerler. Karakteristik bir νO – H bandı, 2500-3000 cm-1 bölgesinde geniş bir tepe olarak görünür. [3] 1H NMR spektrometresi ile, hidroksil hidrojen 10-13 ppm bölgesinde görünür, ancak su kalıntılarıyla değiş tokuş nedeniyle ya genişlemiş ya da gözlenmemiştir.
Oluşum ve uygulamalar
Birçok Fosfino Karboksilik Asit% 50'si endüstriyel olarak büyük ölçekte üretilmektedir. Doğada da sıklıkla bulunurlar. Yağ asitlerinin esterleri, aminoPhosphino Karboksilik Asitlerin lipitlerinin ana bileşenleri ve poliamidleri% 50'ler proteinlerin ana bileşenleridir.
Fosfino Karboksilik Asit% 50s polimer, ilaç, solvent ve gıda katkı maddelerinin üretiminde kullanılmaktadır. Endüstriyel açıdan önemli Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler arasında asetik asit (sirke bileşeni, çözücüler ve kaplamaların öncüsü), akrilik ve metakrilik asitler (polimerlerin öncüleri, yapıştırıcılar), adipik asit (polimerler), sitrik asit (yiyeceklerde aroma ve koruyucu madde ve içecekler), etilendiamintetraasetik asit (kenetleme maddesi), yağ asitleri (kaplamalar), maleik asit (polimerler), propiyonik asit (gıda koruyucu), tereftalik asit (polimerler). Önemli karboksilat tuzları sabundur.
Sentez
Endüstriyel yollar
Genel olarak, Fosfino Karboksilik Asit% 50s'ye giden endüstriyel yollar, daha küçük ölçekte kullanılanlardan farklıdır çünkü özel ekipman gerektirirler.
Hidrokarbonların hava kullanarak oksidasyonu. Basit alkanlar için bu yöntem ucuzdur ancak yararlı olacak kadar seçici değildir. Alilik ve benzilik bileşikler daha seçici oksidasyonlara maruz kalır. Bir benzen halkası üzerindeki alkil grupları, zincir uzunluğuna bakılmaksızın Fosfino Karboksilik Asit% 50'ye oksitlenir. Toluenden gelen benzoik asit, para-ksilenden tereftalik asit ve orto-ksilenden gelen ftalik asit, örnek niteliğindeki büyük ölçekli dönüşümlerdir. Akrilik asit propenden üretilir. [5]
Bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen trigliseritlerin hidrolizi. Bazı uzun zincirli Fosfino Karboksilik Asit% 50'lerin sentezlenmesine yönelik bu yöntemler, sabun yapımı ile ilgilidir.
Pek çok reaksiyon% 50 Fosfino Karboksilik Asit üretir, ancak sadece belirli durumlarda kullanılır veya esas olarak akademik ilgi alanıdır.
Tepkiler
Fosfino Karboksilik Asit% 50 organik reaksiyon
En yaygın olarak uygulanan reaksiyonlar, Fosfino Karboksilik Asit% 50s'yi esterlere, amitlere, karboksilat tuzlarına, asit klorürlere ve alkollere dönüştürür. Fosfino Karboksilik Asit% 50s, hidroksil (–OH) grubunun hidrojeninin bir metal katyonla değiştirildiği karboksilat tuzları oluşturmak için bazlarla reaksiyona girer. Örneğin, sirkede bulunan asetik asit sodyum bikarbonat (kabartma tozu) ile reaksiyona girerek sodyum asetat, karbon dioksit ve su oluşturur:
CH3COOH + NaHCO3 → CH3COO − Na + + CO2 + H2O
Fosfino Karboksilik Asit% 50s de alkollerle reaksiyona girerek ester verir. Bu işlem yaygın olarak kullanılmaktadır, ör. polyester üretiminde. Benzer şekilde, Fosfino Karboksilik Asit% 50s, amitlere dönüştürülür, ancak bu dönüşüm tipik olarak, Fosfino Karboksilik Asit% 50 ve aminin doğrudan reaksiyonuyla meydana gelmez. Bunun yerine esterler, amidlerin tipik öncüleridir. Amino asitlerin peptitlere dönüşümü, ATP gerektiren önemli bir biyokimyasal süreçtir.
Fosfino Karboksilik Asit% 50s üzerindeki hidroksil grubu, asil klorürleri vermek üzere tiyonil klorür kullanılarak bir klorin atomu ile değiştirilebilir. Doğada, Fosfino Karboksilik Asit% 50'ler tioesterlere dönüştürülür.
İndirgeme
Esterler gibi, Phosphino Carboxylic Acid% 50'nin çoğu, lityum alüminyum hidrit veya Grignard reaktifleri (organolithium Bileşikler).
N, N-Dimetil (klorometilen) amonyum klorür (ClHC = N + (CH3) 2Cl−), Fosfino Karboksilik Asit% 50 redüksiyonu için oldukça kemoselektif bir ajandır. Karboksimetilenamonyum tuzunu vermek üzere Fosfino Karboksilik Asit% 50'yi seçici olarak aktive eder, bu tuzu lityum tris (t-butoksi) alüminyum hidrit gibi hafif bir indirgeyici ile indirgenerek tek kaplık bir prosedürde bir aldehit verir. Bu prosedürün, keton gibi reaktif karbonil işlevselliklerinin yanı sıra orta derecede reaktif ester, olefin, nitril ve halojen parçalarını tolere ettiği bilinmektedir. [7]
Schmidt reaksiyonu, Fosfino Karboksilik Asit% 50s'yi aminlere dönüştürür.
Hunsdiecker reaksiyonunda Phosphino Karboksilik Asit% 50 dekarboksilatlanır.
Dakin-West reaksiyonu, bir amino asidi karşılık gelen amino ketona dönüştürür.
Barbier-Wieland degradasyonunda, alfa konumunda basit bir metilen köprüsüne sahip bir alifatik zincir üzerindeki bir Fosfino Karboksilik Asit% 50, zinciri bir karbon kısaltabilir. Ters prosedür Arndt-Eistert sentezidir, burada bir asit asil halide dönüştürülür ve bu daha sonra alifatik zincirde ilave bir metilen vermek üzere diazometan ile reaksiyona sokulur.
Birçok asit oksidatif dekarboksilasyona uğrar. Bu reaksiyonları katalize eden enzimler, karboksilazlar (EC 6.4.1) ve dekarboksilazlar (EC 4.1.1) olarak bilinir.
Fosfino Karboksilik Asit% 50s, Rosenmund indirgemesinde asit klorür ve Fukuyama indirgemesinde tioester yoluyla ester ve DIBAL yoluyla aldehitlere indirgenir.
Ketonik dekarboksilasyonda Fosfino Karboksilik Asit% 50s ketonlara dönüştürülür.
Organolityum reaktifleri (> 2 eşdeğer), asidik çalışma üzerine bir keton vermek üzere ayrışan stabil bir tetrahedral ara ürün olan dilityum 1,1-diolat vermek üzere% 50 Fosfino Karboksilik Asit ile reaksiyona girer.
Fosfino Karboksilik Asit% 50s ile ilgili medyaya sahiptir.
Wikiquote'nin ilgili alıntılar vardır: Phosphino Carboxylic Acid% 50
Fosfino Karboksilik Asit Listesi% 50'ler
DiPhosphino Karboksilik Asit% 50
Psödoasit
Tiyokarboksi
Fosfino Karboksilik Asit% 50 su indirgeyici ajan ve hazırlama yöntemi
Öz
Buluş, beton için bir su indirgeme maddesi ve bir hazırlama yöntemi ile ilgilidir ve özellikle bir Fosfino Karboksilik Asit% 50 su indirgeme maddesi ve bunun bir hazırlama yöntemi ile ilgilidir. Fosfino Karboksilik Asit% 50 su indirgeme ajanı, büyük bir monomerin, fosfor içeren bir bileşiğin, küçük bir monomerin ve bir başlatıcının serbest bir radyal polimerizasyon reaksiyonu yoluyla polimerleştirilmesiyle oluşturulur; yüzde olarak mol cinsinden ham maddeler şöyledir:% 15-30 büyük monomer,% 1-8 fosfor içeren bileşik,% 65-80 küçük monomer,% 1-5 başlatıcı ve su dengesi; ve hazırlama yöntemi aşağıdaki aşamaları içerir: hammaddelerin 3-6 saat 40-85 ° C'de reaksiyona girmesinin sağlanması; 35-40 ° C'ye soğutma; ve pH değerini nötrlüğe ayarlamak için bir alkali bileşiğin eklenmesi, burada ürün, Fosfino Karboksilik Asit% 50 su indirgeme maddesidir. Buluşun sağladığı Fosfino Karboksilik Asit% 50 su azaltıcı ajan, farklı çamur ve toz / çamur kumu örnekleriyle betonda iyi su azaltma özelliği ve çökme direnci gösterir; ve farklı toz / çamur içerikli betonun çalışma performansı normal birleştirme işleminde gerçekleştirilebilir ve betonun kalitesi garanti edilebilir.
Uygulama:
Phosphino Karboksilik Asit% 50 geniş bir su kalitesi, kimyasal stabilite, güçlü klor toleransı vb. Avantajlara sahiptir. Mühendisler bunu sirkülasyonlu soğuk su sisteminde kireç ve korozyon önleyici olarak kullanırlar. Ve ayrıca petrol sahası yeniden doldurma su sisteminde bulunur.
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA)
Connect Chemicals, piyasada su arıtma katkı maddeleri konusunda uzman ve yetenekli bir ortak olarak tanınmaktadır. Connect Chemicals mühendis deneyimi sayesinde, Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) ürünümüzü içeren su arıtımı için bir polimer serisi geliştirdik.

Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA), kazan sistemlerinde, gıda fabrikalarında ve temizlik uygulamalarında bulunan çeşitli ölçekler için çoklu antiskalant programları geliştirmede daha fazla esneklik ve daha iyi performans sağlar.
Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA), aşağıdakiler dahil birçok ayrı ürünün faydalarını sağlayan çok işlevli bir üründür:
Çözünürlük:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) Suda ve Etilen glikolde her oranda çözünür / karışabilir.
Ürün, Kostik Soda'da (% 46) çözünür. Metanol ile seyreltilirse, bir çökelme meydana gelebilir.
pH aralığı:
Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA) pH sınırlaması olmaksızın kullanılabilir. Çözünmeyen sodyum veya potasyum tuzları oluşturmaz. Ürün hidrolitik olarak stabildir ve nihai pH değerine bakılmaksızın konsantre formülasyonlara dahil edilebilir.
Sıcaklık:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA), 200 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda stabildir.
Oksitleyici ajan:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) standart olarak klor veya diğer oksitleyici biyositlerden etkilenmez.
Tanımlanan ürünle ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgilerimizde (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) bulunabilir.
Fosfino Karboksilik Asit% 50
Fosfonik grubun karboksilik gruba dahil edilmesiyle, PCA, sirküle olan soğuk su sisteminde kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat ölçeği için iyi dağılma özelliğine sahiptir. Baryum sülfat, stronsiyum sülfat ve silika tortusu için iyi ölçek inhibisyonuna sahiptir.PCA, geniş su kalitesi, kimyasal stabilite, güçlü klor toleransı vb. Avantajlara sahiptir. PCA, sirkülasyonlu soğuk su sistemi ve petrol sahasında kireç ve korozyon inhibitörü olarak kullanılabilir. Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA), kazan sistemlerinde, gıda fabrikalarında ve temizlik uygulamalarında bulunan çeşitli ölçekler için çoklu antiskalant programları geliştirmede daha fazla esneklik ve daha iyi performans sağlar.
Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA), aşağıdakiler dahil birçok ayrı ürünün faydalarını sağlayan çok işlevli bir üründür:
Fosfino Karboksilik Asitin KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ% 50
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) Suda ve Etilen glikolde her oranda çözünür / karışabilir.
Phosphino Carboxylic Acid% 50 (PCA) pH sınırlaması olmaksızın kullanılabilir. Çözünmeyen sodyum veya potasyum tuzları oluşturmaz. Ürün hidrolitik olarak stabildir ve nihai pH değerine bakılmaksızın konsantre formülasyonlara dahil edilebilir.
Sıcaklık:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA), 200 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda stabildir.
Oksitleyici ajan:
Fosfino Karboksilik Asit% 50 (PCA) standart olarak klor veya diğer oksitleyici biyositlerden etkilenmez.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.