1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAPUR OSB

HOSTAPUR OSB

CAS No. : 68439-57-6 
EC No. : -

Synonyms:
68439-57-6; Sodium C14-16 olefin sulfonate; O9W3D3YF5U; Sodium C14-16 olefin sulfonate; Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts; EINECS 270-407-8; Sodium (C14-16) olefin sulfonate; Sodium C14-16-alkane hydroxy and C14-16-olefin sulfonates; UNII-O9W3D3YF5U; Alkenes, C14-16 alpha-, sulfonated, sodium salts; HOSTAPUR OS LIQUID

EN

HOSTAPUR OSB Composition
Compound by anionic and nonionic surfactant agent
HOSTAPUR OSB Product properties *)
HOSTAPUR OSB Active content About 90 %
HOSTAPUR OSB Appearance at 20°C Fine, slightly yellowish powder
HOSTAPUR OSB pH of a 1% aqueous solution 10 - 11
HOSTAPUR OSB Solubility at 20 °C Hostapur OSB is soluble in water.
HOSTAPUR OSB Bulk density About 300 kg/m3
HOSTAPUR OSB Biodegradability Hostapur OSB is readily biodegradable.
HOSTAPUR OSB Handling and Storage
Hostapur OSB must be stored in a dry place in sealed containers to prevent moisture absorption and caking of the powder.

Uses
Hostapur OSB is used as air entraining and wetting agent for mortars and plasters based on cement,gypsum or lime with the following properties:

 Hostapur OSB leads to a faster wetting of the solid particles of the dry admixture. Hostapur OSB is rapidly soluble and develops the microfoam in a short period of time.
 Hostapur OSB enables fast air- entrainment in mortars and plasters and a controllable air content of 20 - 35%. Hostapur OSB builds pores with strong stability in the cement or cement – lime mortar or gypsum plaster board.
 Hostapur OSB improves the plasticity and workability of plasters.
 Hostapur OSB is highly efficient and raises the performance of the plaster of mortar.Addition levels: 0.005 – 0.025 wt.-% on the dry ingredients of the building mixture. 

TR

HOSTAPUR OSB Kompozisyonu
Anyonik ve noniyonik yüzey aktif madde ile bileşik
HOSTAPUR OSB Ürün özellikleri *)
HOSTAPUR OSB Aktif içerik Yaklaşık% 90
HOSTAPUR OSB 20 ° C'de Görünüş İnce, hafif sarımsı toz
HOSTAPUR OSB% 1 sulu çözeltinin pH'ı 10-11
HOSTAPUR OSB 20 ° C'de Çözünürlük Hostapur OSB suda çözünür.
HOSTAPUR OSB Yığın yoğunluğu Yaklaşık 300 kg / m3
HOSTAPUR OSB Biyobozunurluk Hostapur OSB biyolojik olarak kolaylıkla parçalanabilir.
HOSTAPUR OSB Taşıma ve Depolama
Hostapur OSB, nem emilimini ve tozun topaklanmasını önlemek için kapalı kaplarda kuru bir yerde saklanmalıdır.

Kullanımlar
Hostapur OSB, aşağıdaki özelliklere sahip çimento, alçı veya kireç esaslı harç ve sıvalar için hava sürükleme ve ıslatma maddesi olarak kullanılır:

Hostapur OSB, kuru katkıdaki katı partiküllerin daha hızlı ıslanmasına yol açar. Hostapur OSB hızla çözünür ve mikro köpüğü kısa sürede geliştirir.
Hostapur OSB, harç ve sıvalarda hızlı hava girişini ve% 20 - 35 oranında kontrol edilebilir hava içeriğini mümkün kılar. Hostapur OSB, çimento veya çimento - kireç harcı veya alçı panelde güçlü stabiliteye sahip gözenekler oluşturur.
Hostapur OSB, sıvaların plastisitesini ve işlenebilirliğini artırır.
Hostapur OSB yüksek verimlidir ve sıva harcı performansını arttırır. İlave seviyeleri: Yapı karışımının kuru bileşenlerinde ağırlıkça% 0,005 - 0,025.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.