1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM DIMETHYLTHIOCARBOMATE ( SODYUM DIMETİLDİTİYOKARBAMAT )

Cas no: 128-04-1
 
Eşanlamlıları: Dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt ( Dimetilditiyokarbamik asit, sodyum tuzu ) , N,N-Dimethyldithiocarbamate sodium salt ( N,N-Dimetildtiyokarbamat sodyum tuzu ) ; N,N-Dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt ( N,N-Dimetilditiyokarbamik asit sodyum tuzu ) ; Sodium dimethylaminecarbodithioate; Sodium dimethylaminocarbodithioate; Sodium dimethylcarbamodithioate; 
 
Dezenfektan, korozyon inhibitörü, koagülant, şelatlama ajanı, fungisit ve biyosit olarak kullanılır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.