1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ETILENDIAMIN ( EDA )

1,2-Etandiamin, 1,2-Diamineoetan, 1,2-Etilen diamin
 
Cas no : 107-15-3
 
Kimya endüstrisinde; örneğin, metal kompleks yapıcı ajanların üretimi, polikondensasyon ürünleri, polyaddition (çok katımlı) ürünler, kopolimerler, ilaçlar, kozmetikler, deterjanlar, ürün koruma ajanları, boya endüstrisi, böcek ilaçları, tekstil, deri ve kağıt yardımcıları; emülsifiye ediciler, korozyon önleyiciler, kauçuk katkıları; mineral yağ katkıları; fotoğrafik kimyasallar ve antistatik ajanlarda ara madde olarak kullanılmaktadır. Epoksi reçineleri için sertleştirici üretiminde,  sülfür giderme için katalizör olarak da kullanım alanı bulmaktadır.
 
Depolama ve İşleme (elleme): Yaklaşık 20 oC’de, kapalı orijinal ambalajında 6 ay raf ömrüne sahiptir. Ateş, statik yük boşaltıcı, asitler ve asit oluşturucu maddelerden uzak tutulmalıdır.
Güvenlik: Etilen Diamin patlayıcı değildir, havada kendiliğinden tutuşmaz, bununla birlikte alevlenebilirdir. Koroziftir, yutulduğunda ve ciltle teması halinde zararlıdır

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.