1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

AMP-90 (AMP 90/ 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL )

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  
CAS No.124-68-5
2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL 
SYNONYMS:

2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ;AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMİNO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2 AMINO 2 METHYL 1 PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL 1-PROPANOL SOLUTİON; 2-amıno-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno-2-methyl-1-propanol, 2-amıno-2-methyl-1-propanol solutıon, β-aminoisobutyl alcohol, (ch3)2c(nh2)ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); amp90; amp90; 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol, 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solutıon, Β-Aminoisobutyl Alcohol, (Ch3)2c(Nh2)Ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); Amp90; Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 ; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMİNO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2 AMINO 2 METHYL 1 PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL 1-PROPANOL SOLUTİON; 2-amıno-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno-2-methyl-1-propanol, 2-amıno-2-methyl-1-propanol solutıon, β-aminoisobutyl alcohol, (ch3)2c(nh2)ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); amp90; amp90; 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol, 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solutıon, Β-Aminoisobutyl Alcohol, (Ch3)2c(Nh2)Ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); Amp90; Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 ; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMİNO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2 AMINO 2 METHYL 1 PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL 1-PROPANOL SOLUTİON; 2-amıno-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno-2-methyl-1-propanol, 2-amıno-2-methyl-1-propanol solutıon, β-aminoisobutyl alcohol, (ch3)2c(nh2)ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); amp90; amp90; 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol, 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solutıon, Β-Aminoisobutyl Alcohol, (Ch3)2c(Nh2)Ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); Amp90; Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ;AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMİNO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2 AMINO 2 METHYL 1 PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL 1-PROPANOL SOLUTİON; 2-amıno-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno-2-methyl-1-propanol, 2-amıno-2-methyl-1-propanol solutıon, β-aminoisobutyl alcohol, (ch3)2c(nh2)ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); amp90; amp90; 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol, 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solutıon, Β-Aminoisobutyl Alcohol, (Ch3)2c(Nh2)Ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); Amp90; Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 ; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMİNO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2 AMINO 2 METHYL 1 PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL 1-PROPANOL SOLUTİON; 2-amıno-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno-2-methyl-1-propanol, 2-amıno-2-methyl-1-propanol solutıon, β-aminoisobutyl alcohol, (ch3)2c(nh2)ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); amp90; amp90; 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol, 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solutıon, Β-Aminoisobutyl Alcohol, (Ch3)2c(Nh2)Ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); Amp90; Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 ; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol, 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solutıon, Β-Aminoisobutyl Alcohol, (Ch3)2c(Nh2)Ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); Amp90; Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 ; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMİNO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2 AMINO 2 METHYL 1 PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL 1-PROPANOL SOLUTİON; 2-amıno-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno-2-methyl-1-propanol, 2-amıno-2-methyl-1-propanol solutıon, β-aminoisobutyl alcohol, (ch3)2c(nh2)ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); amp90; amp90; 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol, 2-Amıno-2-Methyl-1-Propanol Solutıon, Β-Aminoisobutyl Alcohol, (Ch3)2c(Nh2)Ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); Amp90; Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 Amp90; 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl-1-Propanol Solution; 2 Amıno 2 Methyl 1 Propanol Solution; 2-Amıno 2-Methyl 1-Propanol Solution; AMP ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90 ; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION, β-Aminoisobutyl alcohol, (CH3)2C(NH2)CH2OH ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP90; amp90; 2-AMİNO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTİON; 2 AMINO 2 METHYL 1 PROPANOL SOLUTİON; 2-AMINO 2-METHYL 1-PROPANOL SOLUTİON; 2-amıno-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno-2-methyl-1-propanol, 2-amıno-2-methyl-1-propanol solutıon, β-aminoisobutyl alcohol, (ch3)2c(nh2)ch2oh ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ; AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL); amp90; amp90; 2-amino-2-methyl-1-propanol solution; 2-amıno 2-methyl-1-propanol solution; 2 amıno 2 methyl 1 propanol solution; 2-amıno 2-methyl 1-propanol solution;

 
 


AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is the product name under which 2-amino-2-methyl-1-propanol containing 10% water. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  colorless, mobile liquid with a relatively low viscosity remains liquid above –11°C to permit easy, convenient handling.
Neutral equivalent of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   97–101 
Water (max.) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    10.8% by wt. 
Color (max.) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    20 APHA
Molecular weight (calc.)  of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   89.1 
Specific gravity at 25/25°C of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   0.949
 Viscosity at 25°C of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   119 mPa•s 
Viscosity at 50°C . of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   21.6 mPa•s 
Vapor pressure at 82°C of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   319 hPa
 Freezing point of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   –11°C 
Surface tension at 10% aqueous solution of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   58 mN/m 
pH of 0.1 M aqueous solution at 20°C of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    11.3 pKa at 25°C 9.75

 AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Efficient amino alcohol for neutralization of acidfunctional ingredients (resins, corrosion inhibitors, etc.)  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Acts as a co-dispersant for particulate systems AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    Component of powerful anionic emulsifier systems Acts as a formaldehyde scavenger AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    Corrosion inhibitor for steam-condensate lines  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Enables formulation of metalworking fluids metalworking fluids with extended fluid longevity AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    Useful raw material for synthesis applications  Multiple food contact approvals AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    In-can corrosion protection in variety of applications.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient dispersant for pigments, and neutralizer for anionic emulsification systems (fatty acids, etc.). In addition, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) contributes pH stability, low odor, and anticorrosive properties; furthermore, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  promotes acceptance of colorants. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is an effective emulsifier for polyethylene and wax by either the normal emulsification techniques or those requiring pressure. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient amino alcohol for neutralizing acid-functional resins to make them suitable for use in water-borne coatings and other aqueous applications. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Such coatings formulations exhibit higher gloss and greater water resistance than do formulations based on other neutralizing amines. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is used for the dispersion of TiO2 and also to control the water retention and mottling. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) also functions in dilute aqueous solutions containing small amounts of formaldehyde to scavenge that which otherwise might be released to the atmosphere. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) makes AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) a good additive for use in metalworking fluids. In addition, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) improves the longevity of use-diluted fluids, does not leach cobalt, and enhances the performance of certain approved biocides. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is also an important additive for the personal care and cosmetics industries. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is compatible with virtually all fixative resins. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) high base strength and low molecular weight allow formulators to use significantly less AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) for resin neutralization. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) possesses the following U.S. Food and Drug Administration (FDA) clearances: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is not classified as hazardous under the European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) does not meet any of the defined criteria for “dangerous goods” AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is corrosive to copper, brass, and aluminum. Contact with these metals should be avoided. Ordinary iron and steel generally are unaffected by this product and are the recommended materials of construction. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a combustible liquid with a relatively high flash point and a low vapor pressure at ordinary temperatures.. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) should not be exposed unnecessarily to the atmosphere, since it can pick up moisture and carbon dioxide due to its amine functionality.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) has equal characteristics of AMP-95, but containing 10% added water. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is ideal for low temperature environments. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) amino alcohol is a colorless, mobile liquid that AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) has a variety of uses in the metalworking fluids, paint and coatings, boiler water systems and personal care applications. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) can be used as an amine for resin neutralization, as a co-dispersant, formaldehyde scavenger, corrosion inhibitor and raw material for synthesis. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is widely recognized as a multifunctional additive for all types of latex emulsion paints. In a formulation, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) can be used as a powerful co-dispersant to prevent re-agglomeration of pigments. At the same time, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  will contribute significant benefits to the overall performance of the coating. The benefits and performance improvements made possible by AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   in different stages of paint manufacture are. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  Reduces dispersant demand when used in conjunction with conventional dispersants. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  Optimizes pigment dispersion. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Reduces foam (through dispersant reduction) AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  Provides effective pH control. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  Lowers raw material costs. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Improves thickener performance . AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Eliminates need for ammonia, resulting in a lower odor paint. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  Improves color acceptance of shading pastes. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Improves scrub and water resistance. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Reduces in-can corrosion and flash rusting. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Effective in low odor systems . AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Minimal contribution to system VOC. When formulating a latex paint, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    is important to consider all the effects of dispersants and surfactants on the paint and on AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)s final performance. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can be used to reduce the levels of many commonly used paint additives through paint formulation optimization, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   potentially lowering raw material costs while improving paint performance.
Specific gravity @ 25/25°C (77°F) (with ~5% water)  of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   0.942 
Weight per gallon @ 25°C (77°F) (with ~5% water7.85 lb of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    APHA color
APHA color of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    <20
Coefficient of expansion, 20 to 90°C (68 to 194°F) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   00096/°C 
Flash Point, Tag Closed Cup of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)     83°C (182°F) 
Flash Point, Setaflash Closed Cup neat  of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   76.7°C (170.1°F) 
Vapor pressure@20°C (68°F) mm Hg/Pascal of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   0.34 / 45.33 
Freezing point (with ~5% water) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   2°C (28°F)
 Surface tension, neat ~36-38 dynes/cm in 10% aqueous solution of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   ~58 dynes/cm
 pH of 0.1 M aqueous solution @ 20°C  (68°F) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   11.3 
pka@20°C (77°F), neat of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   ~9.82 
Refractive index nD, @ 20°C (68°F) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    1.4568
To take full advantage of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    as a co-dispersant, up to 30% of the existing dispersant solids can be replaced by an equal weight of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL). This generally amounts to 0.05 to 0.1 percent of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)     on the total weight of the formulation. In AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ‘s use as a  pH adjuster, mainly in hair colors and hair-straightening formulation that a strong adjuster,  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  can be found in concentrations above 12%. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is well-above the non-toxic level. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is a synthetic ingredient that functions as a buffer to adjust the pH of cosmetics and personal care products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is defined in the International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook as a substituted aliphatic alcohol. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can also be classified as an alkanolamine, which means that its structure contains both hydroxyl (-OH) and amino (-NH2) functional groups on an alkane backbone.  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a synthetic ingredient used in cosmetics as a pH adjuster. In AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ‘s use as a  pH adjuster, mainly in hair colors and hair-straightening formulation that a strong adjuster,  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  can be found in concentrations above 12%. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is well-above the non-toxic level. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is a synthetic ingredient that functions as a buffer to adjust the pH of cosmetics and personal care products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is defined in the International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook as a substituted aliphatic alcohol. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can also be classified as an alkanolamine, which means that its structure contains both hydroxyl (-OH) and amino (-NH2) functional groups on an alkane backbone. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can be synthetically produced by the hydrogenation of 2-aminoisobutyric acid or AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  esters. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is soluble in water and is about the same density as water. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is used in the formulation of creams and lotions, hair sprays, wave sets, hair dyes and colors, eye and facial products, and other hair and skin care products. The main function of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  in these products is to establish and hold the pH. In chemistry, pH stands for ‘potential hydrogen’ and AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  refers to the level of acidity or alkalinity in a given solution. The pH scale ranges from 0 to 14. A pH of 7 is neutral, while a pH less than 7 is acidic and a pH greater than 7 is basic (alkaline). AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL).  is considered safe as currently used in amounts of 2% or less in cosmetic formulas. Aminomethyl propanol can penetrate skin’s uppermost layers, but does not go further, meaning AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) does not get into the body. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is believed to aid the penetration of other skin care ingredients which in some circumstances (such as exfoliating acids) can make them more effective. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is a clear, colorless liquid that neutralizes acids to form salts and water. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   is an alkanolamine. Apart from the ingredients actual side effects, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  could also form nitrosamines in products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is used as a pH adjuster and buffer-solution in all kinds of cosmetic products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  has been found in hair care, skin care, and body care products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Efficient amino alcohol for neutralization of acidfunctional ingredients (resins, corrosion inhibitors, etc.)  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Acts as a co-dispersant for particulate systems AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    Component of powerful anionic emulsifier systems Acts as a formaldehyde scavenger AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    Corrosion inhibitor for steam-condensate lines  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   Enables formulation of metalworking fluids metalworking fluids with extended fluid longevity AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    Useful raw material for synthesis applications  Multiple food contact approvals AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    In-can corrosion protection in variety of applications.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient dispersant for pigments, and neutralizer for anionic emulsification systems (fatty acids, etc.). In AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ‘s use as a  pH adjuster, mainly in hair colors and hair-straightening formulation that a strong adjuster,  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  can be found in concentrations above 12%. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is well-above the non-toxic level. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is a synthetic ingredient that functions as a buffer to adjust the pH of cosmetics and personal care products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is defined in the International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook as a substituted aliphatic alcohol. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can also be classified as an alkanolamine, which means that its structure contains both hydroxyl (-OH) and amino (-NH2) functional groups on an alkane backbone. In addition, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) contributes pH stability, low odor, and anticorrosive properties; furthermore, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  promotes acceptance of colorants. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is an effective emulsifier for polyethylene and wax by either the normal emulsification techniques or those requiring pressure. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient amino alcohol for neutralizing acid-functional resins to make them suitable for use in water-borne coatings and other aqueous applications. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Such coatings formulations exhibit higher gloss and greater water resistance than do formulations based on other neutralizing amines. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is used for the dispersion of TiO2 and also to control the water retention and mottling. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) also functions in dilute aqueous solutions containing small amounts of formaldehyde to scavenge that which otherwise might be released to the atmosphere. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) makes AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) a good additive for use in metalworking fluids. 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Properties of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Related Categories of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Amino Alcohols, Building Blocks, Chemical Synthesis, Organic Building Blocks, Oxygen Compounds More...
Quality Level of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 200
grade technical grade
vapor density of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 3 (vs air)
vapor pressure of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) <1 mmHg ( 25 °C)
assay 90%
impurities of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ≤5% 2-(Methylamino)-2-methyl-1-propanol
~5% Water
refractive index of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) n20/D 1.4455 (lit.)
useful pH range of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 9.0 - 10.5
pKa (25 °C) 9.7
bp 165 °C (lit.)
mp 24-28 °C (lit.)
density of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string CC(C)(N)CO
InChI 1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Show Fewer Properties 
Description of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Packaging
1, 2.5 L in poly bottle
 
25, 500 mL in poly bottle
 
Application of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is Used in an efficient synthesis of 2-oxazolidinones via carbonylation with CO in the presence of salen-cobalt catalysts.[4]
 
Used to derivatize carboxylic acids for GC analysis[1] and to synthesize 2-oxazolines[2] for further transformations.[
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 2-amino-2-methyl-1-propanol + 10% water Liquid 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ® has equal characteristics of AMP-95®, but containing 10% added water. It is ideal for low temperature environments.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Safety Data Sheet
 
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Technical Data Sheet
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Multifunctional Neutralizer amino alcohol is a colorless, mobile liquid that has a variety of uses in the metalworking fluids, paint and coatings, boiler water systems and personal care applications. It can be used as an amine for resin neutralization, as a co-dispersant, formaldehyde scavenger, corrosion inhibitor and raw material for synthesis.
 
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) TM is the product name under which 
markets 2-amino-2-methyl-1-propanol containing 10%
water. This colorless, mobile liquid with a relatively low
viscosity remains liquid above -11°C to permit easy,
convenient handling.
Typical properties(a) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Neutral equivalent of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL).........................................97-101
Water of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)(max.).........................................10.8% by wt.
Color of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) (max.)..............................................20 APHA
Molecular weight of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)(calc.)......................................89.1
Specific gravity at 25/25°C.................................0.949
Viscosity of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) at 25°C......................................119 mPa•s
Viscosity at 50°C.....................................21.6 mPa•s
Vapor pressure of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) at 82°C.............................. ~319 hPa
Freezing point of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)................................................-11°C
Surface tension at 10% aqueous solution of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL).......~58 mN/m
pH of 0.1 M aqueous solution at 20°C...................11.3
pKa at 25°C.....................................................9.75 (a)Values shown are typical properties and are not to be considered product
specifications. Test methods available upon request.

In addition, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) improves the longevity of use-diluted fluids, does not leach cobalt, and enhances the performance of certain approved biocides. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is also an important additive for the personal care and cosmetics industries. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is compatible with virtually all fixative resins. To take full advantage of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)    as a co-dispersant, up to 30% of the existing dispersant solids can be replaced by an equal weight of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL). This generally amounts to 0.05 to 0.1 percent of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)     on the total weight of the formulation. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a synthetic ingredient used in cosmetics as a pH adjuster. In AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ‘s use as a  pH adjuster, mainly in hair colors and hair-straightening formulation that a strong adjuster,  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  can be found in concentrations above 12%. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is well-above the non-toxic level. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is a synthetic ingredient that functions as a buffer to adjust the pH of cosmetics and personal care products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is defined in the International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook as a substituted aliphatic alcohol. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can also be classified as an alkanolamine, which means that its structure contains both hydroxyl (-OH) and amino (-NH2) functional groups on an alkane backbone. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can be synthetically produced by the hydrogenation of 2-aminoisobutyric acid or AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  esters. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is soluble in water and is about the same density as water. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is used in the formulation of creams and lotions, hair sprays, wave sets, hair dyes and colors, eye and facial products, and other hair and skin care products.  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) high base strength and low molecular weight allow formulators to use significantly less AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) for resin neutralization. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) possesses the following U.S. Food and Drug Administration (FDA) clearances: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is not classified as hazardous under the European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) does not meet any of the defined criteria for “dangerous goods” AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is corrosive to copper, brass, and aluminum. Contact with these metals should be avoided. Ordinary iron and steel generally are unaffected by this product and are the recommended materials of construction. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a combustible liquid with a relatively high flash point and a low vapor pressure at ordinary temperatures.. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) should not be exposed unnecessarily to the atmosphere, since it can pick up moisture and carbon dioxide due to its amine functionality.

In AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ‘s use as a  pH adjuster, mainly in hair colors and hair-straightening formulation that a strong adjuster,  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  can be found in concentrations above 12%. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is well-above the non-toxic level. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is a synthetic ingredient that functions as a buffer to adjust the pH of cosmetics and personal care products. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is defined in the International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook as a substituted aliphatic alcohol. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can also be classified as an alkanolamine, which means that its structure contains both hydroxyl (-OH) and amino (-NH2) functional groups on an alkane backbone. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)   can be synthetically produced by the hydrogenation of 2-aminoisobutyric acid or AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  esters. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is soluble in water and is about the same density as water. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  is used in the formulation of creams and lotions, hair sprays, wave sets, hair dyes and colors, eye and facial products, and other hair and skin care products. The main function of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  in these products is to establish and hold the pH. In chemistry, pH stands for ‘potential hydrogen’ and AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  refers to the level of acidity or alkalinity in a given solution. The pH scale ranges from 0 to 14. A pH of 7 is neutral, while a pH less than 7 is acidic and a pH greater than 7 is basic (alkaline).Product Benefits
• Efficient amino alcohol for neutralization of acidfunctional ingredients (resins, corrosion inhibitors,
etc.)
• Acts as a co-dispersant for particulate systems
• Component of powerful anionic emulsifier systems
• Acts as a formaldehyde scavenger
• Corrosion inhibitor for steam-condensate lines
• Enables formulation of metalworking fluids
metalworking fluids with extended fluid longevity
• Useful raw material for synthesis applications
• Multiple food contact approvals
• In-can corrosion protection in variety of applications
Uses of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Latex emulsion paints
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient dispersant for pigments, and
neutralizer for anionic emulsification systems (fatty
acids, etc.). In addition, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) contributes pH stability,
low odor, and anticorrosive properties; furthermore, it
promotes acceptance of colorants.
Polyethylene and wax
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is an effective emulsifier for polyethylene and
wax by either the normal emulsification techniques or
those requiring pressure.
Waterborne coatings
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient amino alcohol for neutralizing
acid-functional resins to make them suitable for use in
water-borne coatings and other aqueous applications.
Such coatings formulations exhibit higher gloss and
greater water resistance than do formulations based on
other neutralizing amines.
Paper coatings
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is used for the dispersion of TiO2 and
also to control the water retention and mottling.
Boiler water systems
Corrosion in boiler-water systems can be controlled
successfully by use of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) as the amino alcohol
additive to remove dissolved CO2.
Aqueous solutions and metalworking fluids
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) also functions in dilute aqueous solutions
containing small amounts of formaldehyde to scavenge
that which otherwise might be released to the
atmosphere. This makes AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) a good additive for
use in metalworking fluids. In addition, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) improves
the longevity of use-diluted fluids, does not leach cobalt,
and enhances the performance of certain approved
biocides.
Cosmetics and personal care applications
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is also an important additive for the personal
care and cosmetics industries. It is compatible with
virtually all fixative resins. Its high base strength and low
molecular weight allow formulators to use significantly
less AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) for resin neutralization.
Regulatory Status
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) possesses the following U.S. Food and Drug
Administration (FDA) clearances:
 
 
Section 175.105 lists AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) among substances
cleared for use as components of food packaging
adhesives (AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is designated as
aminomethylpropanol in the regulations).
• Sections 176.170 and 176.180 have AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) cleared
for use as an indirect food additive for use as a
pigment dispersant at levels up to 0.25% by weight
of pigment. The resulting dispersion may be used to
coat paper which will contact fatty, dry, or aqueous
foods in room temperature, refrigerated, or frozen
storage.
• Section 175.300 lists substances cleared for use as
components in resinous and polymeric coatings
intended for use in contact with food.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is listed as a permissible catalyst for modification of
triazine-formaldehyde resins in paragraph (b)(3)(xiii)(a)
of this section. The FDA has identified AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) by the
ambiguous name "methylpropanolamine."
The resins and coatings cleared under Section 175.300
have been cleared by cross reference for use as
provided in the following sections:
• Section 175.380 Xylene-formaldehyde resins
condensed with 4,4'- isopropylidenediphenolepichlorohydrin epoxy resins
• Section 175.390 Zinc-silicon dioxide matrix coatings
• Section 177.1210 Closures with sealing gaskets for
food containers
• Section 177.2260 Filter, resin-bonded
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) has also received BgVV approval under
Recommendation XXXVI "Production aid as dispersant
and flotation agent in the manufacture of paper and
board for food contact use."
Packaging and Storage
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 90 is not classified as hazardous under the
European Agreement concerning International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) does not
meet any of the defined criteria for "dangerous goods"
contained in the International Transportation Regulations
for Air (ICAO Technical Instructions) or for Ocean
Transport (IMDG Code).
Shipping containers(b) Net wt. Gross wt.
Unlined steel drums 195 kg 213 kg
Intermediate bulk containers 950 kg 1003 kg
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is corrosive to copper, brass, and aluminum.
Contact with these metals should be avoided. Ordinary
iron and steel generally are unaffected by this product
and are the recommended materials of construction.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a combustible liquid with a relatively high
flash point and a low vapor pressure at ordinary
temperatures. These properties cause no problems with
respect to storage and handling. Do not store near heat
or flame.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) should not be exposed unnecessarily to the
atmosphere, since it can pick up moisture and carbon
dioxide due to its amine functionality. Evidence of this
may be detected by a weight gain, a lower alkalinity
equivalency than when first received, or the formation of
cloudy solutions when dissolved in alcohol.
(b)The shipping containers listed meet UN 1A1 packaging specifications. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is also shipped in
bulk in tank cars or tank trucks.
Chemical Inventories
Chemical Name CAS No. Concentration
2-Amino-2-methyl1-propanol
124-68-5 >= 83.0 %
Water 7732-18-5 <= 11.0 %
2-Methylamino-2-
methyl-1-propanol
27646-80-6 <= 7.0 %
Product Safety
When considering the use of any product in a
particular application, review the latest Safety Data
Sheet (SDS) to ensure that the intended use is within
the scope of approved uses and can be accomplished
safely. Before handling any of the products, obtain
available product safety information including the Safety
Data Sheet(s) and take the necessary steps to ensure
safety of use.
 
 
AMP Dispersant is widely recognized as a multifunctional additive for all types of latex emulsion paints. In a
formulation, AMP can be used as a powerful co-dispersant to prevent re-agglomeration of pigments. At the same time,
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) will contribute significant benefits to the overall performance of the coating.
The benefits and performance improvements made possible by AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) in different stages of paint manufacture are:
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) in the Grind
• Reduces dispersant demand when used in conjunction with conventional dispersants
• Optimizes pigment dispersion
• Reduces foam (through dispersant reduction)
• Provides effective pH control
• Lowers raw material costs
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) in the Letdown
• Improves thickener performance
• Eliminates need for ammonia, resulting in a lower odor paint
• Improves color acceptance of shading pastes
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) and Coating Performance
• Improves scrub and water resistance
• Reduces in-can corrosion and flash rusting
• Effective in low odor systems
• Minimal contribution to system VOC
When formulating a latex paint, it is important to consider all the effects of dispersants and surfactants on the paint and
on its final performance. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) can be used to reduce the levels of many commonly used paint additives through paint
formulation optimization, potentially lowering raw material costs while improving paint performance.
The following are selected formulating properties of AMP. They are not to be considered
product specifications.
Specific gravity @ 25/25°C (77°F) (with ~5% water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.942
Weight per gallon @ 25°C (77°F) (with ~5% water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.85 lb
APHA color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <20
Coefficient of expansion, 20 to 90°C (68 to 194°F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00096/°C
Flash Point, Tag Closed Cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83°C (182°F)
Flash Point, Setaflash Closed Cup neat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.7°C (170.1°F)
Vapor pressure@20°C (68°F) mm Hg/Pascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.34 / 45.33
Freezing point (with ~5% water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2°C (28°F)
Surface tension, neat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~36-38 dynes/cm
in 10% aqueous solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~58 dynes/cm
pH of 0.1 M aqueous solution @ 20°C (68°F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3
pka@20°C (77°F), neat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~9.82
Refractive index nD, @ 20°C (68°F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4568
Typical Properties
AMPTM
2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL SOLUTION
CAS Registry No.124-68-5
Technical Bulletin AMP
Chemical Company
A Subsidiary of The Dow Chemical Company
More than chemistry.
In The Grind
To take full advantage of AMPTM as a co-dispersant, up to 30% of the existing dispersant solids can be replaced by an
equal weight of AMP. This generally amounts to 0.05 to 0.1 percent of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) on the total weight of the formulation.
In The Letdown
Typical formulations require 0.1 to 0.3 percent (on total formulation weight) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) for optimum pH stability, for
associative thickener neutralization, and to eliminate in-can corrosion. For control of flash rusting, an additional 0.1 to 0.2
percent (on total formulation weight) of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) may be required.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) improves pigment dispersion in the production of latex paints. Combining AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) with a conventional anionic
dispersant in a grind paste is more effective than using any dispersant alone.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) enhances the performance of anionic dispersants so that dispersant demand is reduced. Six commonly-used
dispersants were tested in a typical dispersion. As shown in the table below, small quantities of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) in a TiO2,
calcined clay, and calcium carbonate blend significantly reduced dispersant demand. Specific dispersant requirements
vary with the pigment grade, type and lot.
Using AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) in the grind produces a paint with maximum hiding power, color acceptance, and stability at considerably
lower anionic dispersant levels than are normally required to achieve similar results. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) also stabilizes the grind at
a mildly alkaline pH. This reduces the tendency for pigment reagglomeration or "shock" when the grind is added to a
moderately alkaline letdown.
Dispersant Demand for 70% NVM TiO2,
Calcined Clay, and Calcium Carbonate Blend
% Dispersant Required (Solids)/Wt. of Pigment
Dispersant Without AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) With AMP* % Dispersant Reduction
Tamol 731 [A] 0.118 0.085 28
Nopcosperse 44 [B] 0.113 0.087 23
Tamol 963 [A] 0.100 0.075 25
KTPP [D] 0.165 0.123 25
Colloids 226 [C] 0.142 0.100 29
Tamol 1124 [A] 0.133 0.100 25
*AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) added at 0.05% by wt. of pigment.
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Dipersant is a multifunctional specialty additive containing 2-amino-2-methyl-1-propanol. This mobile liquid with a relatively low viscosity remains liquid at temperatures as low as 4°C/39°F to permit easy, convenient handling. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) use benefits include, but are not limited to, the following:
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is an effective emulsifier by either normal emulsification techniques or those requiring pressure.Water borne coatings: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient amine for neutralizing the carboxylic acid moieties in acid-functional resins to make them suitable for use in water-borne coatings and other aqueous applications. Such coatings formulations exhibit higher gloss and greater water resistance than do formulations based on other neutralizing amines.Boiler-water systems: Corrosion in boiler-water systems can be controlled successfully by use of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Dispersant as the amine additive to remove CO2. Metal working fluids: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a high performance alkanolamine, proven as a multifunctional additive for metalworking fluids. It is a highly efficient alkalinity enhancer which also provides corrosion inhibition properties. It is resistant to microbial degradation and does not leach cobalt from carbide tooling. As an added feature, AMP enhances the performance of triazine biocides while reducing levels of airborne formaldehyde. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) does not contribute to ammonia release as do some other amines.Personal care: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is compatible with virtually all fixative resins. Its high base strength and low molecular weight allow formulators to use significantly less AMP for resin neutralization. It can also be used to neutralize Carbomer resins, in emulsification together with stearic acid, and to make amides and other derivatives used as cosmetic ingredients.
 Latex emulsion paints : AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) is a very efficient co-dispersant for pigments. In addition, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) contributes pH stability, low odor, and anticorrosive properties, as well as promoting acceptance of colorants.
 
 AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  organik bir bileşiktir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  bir alkanolamin olarak sınıflandırılan renksiz bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  Yararlı bir tampon ve diğer birçok organik bileşiğin öncüsüdür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL),% 10 su içeren 2-amino-2-metil-1-propanolün altında bulunduğu ürün adıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), nispeten düşük viskoziteye sahip renksiz, hareketli sıvı, kolay ve rahat kullanım sağlamak için –11 ° C'nin üzerinde sıvı kalır. . AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca, aksi takdirde atmosfere salınabilecek olanları temizlemek için küçük miktarlarda formaldehit içeren seyreltik sulu çözeltilerde de işlev görür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür.  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Ovma ve suya dayanıklılığı artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kutu içi korozyonu ve ani paslanmayı azaltır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Düşük kokulu sistemlerde etkilidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sistem VOC'sine minimum katkı. Bir lateks boya formüle ederken, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), dağıtıcıların ve yüzey aktif maddelerin boya ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ların nihai performansı üzerindeki tüm etkilerini dikkate almak için önemlidir.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 97–101'in nötr eşdeğeri
Su (maks.) AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ağırlıkça% 10,8
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 20 APHA rengi (maks.)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 89.1'in moleküler ağırlığı (hesaplanan)
25/25 ° C AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 0,949'da özgül ağırlık
 25 ° C'de viskozite AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)119 mPa • s
50 ° C'de viskozite. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) için 21,6 mPa • s
82 ° C'de buhar basıncı AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)319 hPa
 AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) –11 ° C'nin donma noktası
% 10 sulu AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) çözeltisinde yüzey gerilimi 58 mN / m
20 ° C'de 0,1 M sulu çözelti pH'ı 25 ° C'de 11,3 pKa AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 9,75

 AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Asit işlevli bileşenlerin (reçineler, korozyon inhibitörleri, vb.) Nötralizasyonu için verimli amino alkol AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Parçacık sistemleri için bir ortak dağıtıcı görevi görür AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Güçlü anyonik emülgatör sistemlerinin bileşeni Bir formaldehit temizleyici görevi görür AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Korozyon buhar yoğuşma hatları için inhibitör AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Metal işleme sıvılarının formülasyonunu sağlar Daha uzun sıvı ömrü olan metal işleme sıvıları AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sentez uygulamaları için yararlı hammadde Çoklu gıda teması onayları AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), su bazlı kaplamalarda ve diğer sulu uygulamalarda kullanıma uygun hale getirmek için asit fonksiyonlu reçineleri nötralize etmek için çok etkili bir amino alkoldür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Bu tür kaplama formülasyonları, diğer nötrleştirici aminlere dayalı formülasyonlardan daha yüksek parlaklık ve daha fazla su direnci sergiler. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), TiO2 dispersiyonu için ve ayrıca su tutma ve beneklenmeyi kontrol etmek için kullanılır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca, aksi takdirde atmosfere salınabilecek olanları temizlemek için küçük miktarlarda formaldehit içeren seyreltik sulu çözeltilerde de işlev görür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ı metal işleme sıvılarında kullanım için iyi bir katkı maddesi yapar. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kullanımla seyreltilmiş sıvıların ömrünü uzatır, kobalt sızmaz ve bazı onaylanmış biyositlerin performansını artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca kişisel bakım ve kozmetik endüstrileri için önemli bir katkı maddesidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) hemen hemen tüm fiksatif reçinelerle uyumludur. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) yüksek baz kuvveti ve düşük moleküler ağırlık, formülatörlerin reçine nötralizasyonu için önemli ölçüde daha az AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) kullanmasına izin verir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), aşağıdaki ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) izinlerine sahiptir: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması (ADR) ile ilgili Avrupa Anlaşması kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), "tehlikeli mallar" için tanımlanan kriterlerin hiçbirini karşılamıyor AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) bakır, pirinç ve alüminyumu aşındırır. Bu metallerle temastan kaçınılmalıdır. Sıradan demir ve çelik genellikle bu üründen etkilenmez ve önerilen yapı malzemeleridir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), nispeten yüksek parlama noktasına ve normal sıcaklıklarda düşük buhar basıncına sahip yanıcı bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), amin işlevselliği nedeniyle nemi ve karbondioksiti toplayabileceği için gereksiz yere atmosfere maruz bırakılmamalıdır.
Viskozitesi düşük nötralizasyon ajanı olarak TEA nın yarısı kadar bir çok kozmetik formülasyonlarında kullanılır. Neme dayanım, bukle dayanımı, kolay durulanma, ve ürün stabilitesine katkısı vardır. Özellikle aeresol ürünlerde tavsiye edilir.


Kullanıldığı Sektörler
DeterjanKozmetikKullanıldığı Ürünler
Bakım KremleriBB/CC/DD/EE KremEl&Vücut BakımıFondotenIslak MendilSaç BakımıSaç JölesiSaç KöpüğüKullanıldığı Formüller
Halı Şampuanı -Elde YıkamaSAÇ JÖLESİ YENİ POLİMER TEKNOLOJİSİ -ULTRA SERTSAÇ JÖLESİ- POMPALANABİLEN- SERTSaç Jölesi-RCFSaç Jölesi-RCFSaç Köpüğü-AeresolSAÇ KÖPÜĞÜ-POMPALISaç Spreyi UltraSaç Spreyi - Alkol içermez/ PompalıSAÇ SPREYİ - SERT TUTUŞSAÇ SPREYİ - SERT TUTUŞSaç Spreyi Sert TutuşSaç Spreyi-DHRSAÇ SPREYİ-POMPALI YUMUŞAKSaç Wax- MAT 120Saç Waxı-Şekillendir ve BoyaTraş Jeli- Cildimi SakinleştirUltra Güçlü Saç Spreyi EdgeUltra Sert Saç SpreyiYaşlanma Karşıtı Yüz SerumuYÜKSEK TUTUCULUKTA SPREY GEL DENEME IKategori
pH Ayarlayıcı


AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Özellikleri
İlgili Kategoriler AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Amino Alkoller, Yapı Taşları, Kimyasal Sentez, Organik Yapı Taşları, Oksijen Bileşikleri Daha fazla ...
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)200 Kalite Seviyesi
notu teknik notu
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 3'ün buhar yoğunluğu (havaya karşı)
buhar basıncı AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) <1 mmHg (25 ° C)
test% 90
AMP safsızlıkları 90 ≤% 5 2- (Metilamino) -2-metil-1-propanol
~% 5 Su
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) n20 / D 1.4455 kırılma endeksi (lit.)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 9,0 - 10,5 arası faydalı pH aralığı
pKa (25 ° C) 9.7
en 165 ° C (lit.)
Erime noktası 24-28 ° C (lit.)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) yoğunluğu 25 ° C'de 0.934 g / mL (lit.)
SMILES string CC (C) (N) CO
InChI 1S / C4H11NO / c1-4 (2,5) 3-6 / h6H, 3,5H2,1-2H3
InChI anahtarı CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Daha Az Özellik Göster
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) tanımlaması
paketleme
1, 2,5 L poli şişede

25, 500 mL poli şişede

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Uygulaması
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), salen-kobalt katalizörleri varlığında CO ile karbonilleme yoluyla 2-oksazolidinonların etkili bir sentezinde kullanılır. [4]

GC analizi [1] için karboksilik asitleri türetmek ve daha sonraki dönüşümler için 2-oksazolinleri [2] sentezlemek için kullanılır. [

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 2-amino-2-metil-1-propanol +% 10 su Sıvı
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)®, AMP-95®'in eşit özelliklerine sahiptir, ancak% 10 ilave su içerir. Düşük sıcaklıktaki ortamlar için idealdir.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Güvenlik Bilgi Formu


AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Teknik Bilgi Formu
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çok Fonksiyonlu Nötrleştirici amino alkol, metal işleme sıvıları, boya ve kaplamalar, kazan suyu sistemleri ve kişisel bakım uygulamalarında çeşitli kullanımlara sahip renksiz, mobil bir sıvıdır. Reçine nötralizasyonu için bir amin, bir ko-dağıtıcı, formaldehit tutucu, korozyon önleyici ve sentez için hammadde olarak kullanılabilir.


AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) TM, altında ürün adıdır
% 10 içeren 2-amino-2-metil-1-propanol pazarlar
Su. Nispeten düşük olan bu renksiz, hareketli sıvı
viskozite kolaylık sağlamak için -11 ° C'nin üzerinde sıvı olarak kalır,
rahat kullanım.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın tipik özellikleri (a)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın nötr eşdeğeri ....................................... ..97-101
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) suyu (maks.) ....................................... .. ağırlıkça% 10.8
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın rengi (maks.) ............................................. .20 APHA
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın (calc.) Moleküler ağırlığı .................................... ..89.1
25/25 ° C'de özgül ağırlık .............................. ... 0.949
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın 25 ° C'de viskozitesi .................................... ..119 mPa • s
50 ° C'de viskozite .................................... .21,6 mPa • s
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın 82 ° C'deki buhar basıncı .............................. ~ 319 hPa
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) donma noktası ................................................ -11 ° C
% 10 sulu AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) solüsyonunda yüzey gerilimi ....... ~ 58 mN / m
20 ° C'de 0.1 M sulu çözeltinin pH'ı .................. .11.3
25 ° C'de pKa ................................................... ..9.75 (a) Gösterilen değerler tipik özelliklerdir ve ürün olarak kabul edilmemelidir

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-95 ile eşit özelliklere sahiptir, ancak% 10 ilave su içerir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), düşük sıcaklık ortamları için idealdir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) amino alkol, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın metal işleme sıvılarında, boya ve kaplamalarda, kazan suyu sistemlerinde ve kişisel bakım uygulamalarında çeşitli kullanımlara sahip olduğu renksiz, hareketli bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) reçine nötralizasyonu için bir amin olarak, bir ortak dağıtıcı, formaldehit temizleyici, korozyon önleyici ve sentez için hammadde olarak kullanılabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), su bazlı kaplamalarda ve diğer sulu uygulamalarda kullanıma uygun hale getirmek için asit fonksiyonlu reçineleri nötralize etmek için çok etkili bir amino alkoldür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Bu tür kaplama formülasyonları, diğer nötrleştirici aminlere dayalı formülasyonlardan daha yüksek parlaklık ve daha fazla su direnci sergiler. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), TiO2 dispersiyonu için ve ayrıca su tutma ve beneklenmeyi kontrol etmek için kullanılır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca, aksi takdirde atmosfere salınabilecek olanları temizlemek için küçük miktarlarda formaldehit içeren seyreltik sulu çözeltilerde de işlev görür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür.  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Ovma ve suya dayanıklılığı artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kutu içi korozyonu ve ani paslanmayı azaltır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Düşük kokulu sistemlerde etkilidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sistem VOC'sine minimum katkı. Bir lateks boya formüle ederken, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), dağıtıcıların ve yüzey aktif maddelerin boya ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ların nihai performansı üzerindeki tüm etkilerini dikkate almak için önemlidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), boya formülasyon optimizasyonu yoluyla yaygın olarak kullanılan birçok boya katkı maddesinin seviyelerini düşürmek için kullanılabilir, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) boya performansını artırırken hammadde maliyetlerini potansiyel olarak düşürür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), tuzları ve suyu oluşturmak için asitleri nötralize eden berrak, renksiz bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) bir alkanolamindir. Bileşenlerin gerçek yan etkilerinin yanı sıra, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca ürünlerde nitrosaminler oluşturabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), her türlü kozmetik üründe pH ayarlayıcı ve tampon çözelti olarak kullanılır. 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
CAS NO: 124-68-5
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Korozyon inhibitörü ve dağıtıcı olarak kullanılır.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Viskozitesi düşük nötralizasyon ajanı olarak TEA nın yarısı kadar bir çok kozmetik formülasyonlarında kullanılır. Neme dayanım, bukle dayanımı, kolay durulanma, ve ürün stabilitesine katkısı vardır. Özellikle aeresol ürünlerde tavsiye edilir.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kullanıldığı Sektörler
DeterjanKozmetikKullanıldığı Ürünler
Bakım KremleriBB/CC/DD/EE KremEl&Vücut BakımıFondotenIslak MendilSaç BakımıSaç JölesiSaç KöpüğüKullanıldığı Formüller
Halı Şampuanı -Elde YıkamaSAÇ JÖLESİ YENİ POLİMER TEKNOLOJİSİ -ULTRA SERTSAÇ JÖLESİ- POMPALANABİLEN- SERTSaç Jölesi-RCFSaç Jölesi-RCFSaç Köpüğü-AeresolSAÇ KÖPÜĞÜ-POMPALISaç Spreyi UltraSaç Spreyi - Alkol içermez/ PompalıSAÇ SPREYİ - SERT TUTUŞSAÇ SPREYİ - SERT TUTUŞSaç Spreyi Sert TutuşSaç Spreyi-DHRSAÇ SPREYİ-POMPALI YUMUŞAKSaç Wax- MAT 120Saç Waxı-Şekillendir ve BoyaTraş Jeli- Cildimi SakinleştirUltra Güçlü Saç Spreyi EdgeUltra Sert Saç SpreyiYaşlanma Karşıtı Yüz SerumuYÜKSEK TUTUCULUKTA SPREY GEL DENEME IKategori
pH Ayarlayıcı

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Özellikleri
İlgili Kategoriler AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Amino Alkoller, Yapı Taşları, Kimyasal Sentez, Organik Yapı Taşları, Oksijen Bileşikleri Daha fazla ...
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)200 Kalite Seviyesi
notu teknik notu
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 3'ün buhar yoğunluğu (havaya karşı)
buhar basıncı AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) <1 mmHg (25 ° C)
test% 90
AMP safsızlıkları 90 ≤% 5 2- (Metilamino) -2-metil-1-propanol
~% 5 Su
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) n20 / D 1.4455 kırılma endeksi (lit.)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 9,0 - 10,5 arası faydalı pH aralığı
pKa (25 ° C) 9.7
en 165 ° C (lit.)
Erime noktası 24-28 ° C (lit.)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) yoğunluğu 25 ° C'de 0.934 g / mL (lit.)
SMILES string CC (C) (N) CO
InChI 1S / C4H11NO / c1-4 (2,5) 3-6 / h6H, 3,5H2,1-2H3
InChI anahtarı CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Daha Az Özellik Göster
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) tanımlaması
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Uygulaması
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), salen-kobalt katalizörleri varlığında CO ile karbonilleme yoluyla 2-oksazolidinonların etkili bir sentezinde kullanılır. 
GC analizi [1] için karboksilik asitleri türetmek ve daha sonraki dönüşümler için 2-oksazolinleri [2] sentezlemek için kullanılır. [
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 2-amino-2-metil-1-propanol +% 10 su Sıvı
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) AMP-95'in eşit özelliklerine sahiptir, ancak% 10 ilave su içerir. Düşük sıcaklıktaki ortamlar için idealdir.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Güvenlik Bilgi Formu
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Teknik Bilgi Formu
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çok Fonksiyonlu Nötrleştirici amino alkol, metal işleme sıvıları, boya ve kaplamalar, kazan suyu sistemleri ve kişisel bakım uygulamalarında çeşitli kullanımlara sahip renksiz, mobil bir sıvıdır. Reçine nötralizasyonu için bir amin, bir ko-dağıtıcı, formaldehit tutucu, korozyon önleyici ve sentez için hammadde olarak kullanılabilir

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), boya ile yaygın olarak kullanılan birçok boya katkı maddesinin seviyelerini azaltmak için kullanılabilir
formülasyon optimizasyonu, boya performansını iyileştirirken potansiyel olarak hammadde maliyetlerini düşürür.
Aşağıdakiler, AMP'nin seçilen formülleme özellikleridir. Bunlar dikkate alınmayacak
Ürün Özellikleri.AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), lateks boyaların üretiminde pigment dağılımını iyileştirir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ı geleneksel bir anyonik ile birleştirmek bir öğütücü macundaki dağıtıcı, herhangi bir dağıtıcıyı kullanmaktan daha etkilidir.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), anyonik dağıtıcıların performansını arttırır, böylece dağıtıcı talebi azalır. Altı yaygın olarak kullanılan
dispersanlar tipik bir dispersiyonda test edildi. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, bir Ti02'de az miktarda AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL),
kalsine kil ve kalsiyum karbonat harmanı dağıtıcı talebini önemli ölçüde azaltmıştır. Özel dağıtıcı gereksinimleri
pigment derecesi, tipi ve lotuna göre değişir.
Öğütmede AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) kullanılması, maksimum saklanma gücü, renk kabulü ve stabilitesi önemli ölçüde olan bir boya üretir.
benzer sonuçlar elde etmek için normalde gerekenden daha düşük anyonik dağıtıcı seviyeleri. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) aynı zamanda öğütmeyi hafif alkalin pH. Bu, öğütme bir öğeye ilave edildiğinde pigment yeniden toplanması veya "şok" eğilimini azaltır.
orta derecede alkalin salınımı.
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) saç bakımı, cilt bakımı ve vücut bakım ürünlerinde bulunmuştur. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ı metal işleme sıvılarında kullanım için iyi bir katkı maddesi yapar. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kullanımla seyreltilmiş sıvıların ömrünü uzatır, kobalt sızmaz ve bazı onaylanmış biyositlerin performansını artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca kişisel bakım ve kozmetik endüstrileri için önemli bir katkı maddesidir.AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), tüm lateks emülsiyon boyaları için çok işlevli bir katkı maddesi olarak yaygın bir şekilde tanınmaktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın pH ayarlayıcı olarak kullanımında, esas olarak saç renkleri ve saç düzleştirici formülasyonda güçlü bir ayarlayıcı olan AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL),% 12'nin üzerindeki konsantrasyonlarda bulunabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), toksik olmayan seviyenin oldukça üzerindedir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin pH'ını ayarlamak için tampon görevi gören sentetik bir bileşendir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Uluslararası Kozmetik Bileşenler Sözlüğü ve El Kitabında ikame edilmiş alifatik alkol olarak tanımlanmaktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca bir alkanolamin olarak da sınıflandırılabilir; bu, yapısının bir alkan omurgası üzerinde hem hidroksil (-OH) hem de amino (-NH2) fonksiyonel grupları içerdiği anlamına gelir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), 2-aminoizobütirik asit veya AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) esterlerin hidrojenasyonu yoluyla sentetik olarak üretilebilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) suda çözünür ve suyla yaklaşık aynı yoğunluktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kremler ve losyonlar, saç spreyleri, dalga setleri, saç boyaları ve renkleri, göz ve yüz ürünleri ile diğer saç ve cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılır. Bu ürünlerdeki AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın temel işlevi pH'ı oluşturmak ve tutmaktır. Bir formülasyonda AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentlerin yeniden topaklaşmasını önlemek için güçlü bir ortak dağıtıcı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kaplamanın genel performansına önemli faydalar sağlayacaktır. Boya üretiminin farklı aşamalarında AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) tarafından mümkün kılınan faydalar ve performans iyileştirmeleri şunlardır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Geleneksel dağıtıcılarla birlikte kullanıldığında dağıtıcı talebini azaltır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Pigment dağılımını optimize eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Köpüğü azaltır (dispersan azaltma yoluyla) AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Etkili pH kontrolü sağlar. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Hammadde maliyetlerini düşürür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), koyulaştırıcı performansını iyileştirir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Amonyak ihtiyacını ortadan kaldırarak daha düşük kokulu bir boya sağlar. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Gölgeleme pastalarının renk kabulünü iyileştirir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Ovma ve suya dayanıklılığı artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kutu içi korozyonu ve ani paslanmayı azaltır. 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)  altında ürün adıdır
% 10 içeren 2-amino-2-metil-1-propanol pazarlar
Su. Nispeten düşük olan bu renksiz, hareketli sıvı
viskozite kolaylık sağlamak için -11 ° C'nin üzerinde sıvı olarak kalır,
rahat kullanım.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın tipik özellikleri (a)
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın nötr eşdeğeri ....................................... ..97-101
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) suyu (maks.) ....................................... .. ağırlıkça% 10.8
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın rengi (maks.) ............................................. .20 APHA
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın (calc.) Moleküler ağırlığı .................................... ..89.1
25/25 ° C'de özgül ağırlık .............................. ... 0.949
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın 25 ° C'de viskozitesi .................................... ..119 mPa • s
50 ° C'de viskozite .................................... .21,6 mPa • s
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın 82 ° C'deki buhar basıncı .............................. ~ 319 hPa
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) donma noktası ................................................ -11 ° C
% 10 sulu AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) solüsyonunda yüzey gerilimi ....... ~ 58 mN / m
20 ° C'de 0.1 M sulu çözeltinin pH'ı .................. .11.3
25 ° C'de pKa ................................................... ..9.75 (a) Gösterilen değerler tipik özelliklerdir ve ürün olarak kabul edilmemelidir
özellikleri. Talep üzerine test yöntemleri mevcuttur.
Ürün Avantajları
• Asit fonksiyonlu bileşenlerin (reçineler, korozyon inhibitörleri,
vb.)
• Partikül sistemleri için ko-dispersan görevi görür
• Güçlü anyonik emülgatör sistemlerinin bileşeni
• Formaldehit tutucu olarak işlev görür
• Buhar-kondens hatları için korozyon önleyici
• Metal işleme sıvılarının formülasyonunu sağlar
uzun ömürlü metal işleme sıvıları
• Sentez uygulamaları için kullanışlı hammadde
• Çoklu gıda temas onayları
• Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Asit işlevli bileşenlerin (reçineler, korozyon inhibitörleri, vb.) Nötralizasyonu için verimli amino alkol AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Parçacık sistemleri için bir ortak dağıtıcı görevi görür AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Güçlü anyonik emülgatör sistemlerinin bileşeni Bir formaldehit temizleyici görevi görür AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Korozyon buhar yoğuşma hatları için inhibitör AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Metal işleme sıvılarının formülasyonunu sağlar Daha uzun sıvı ömrü olan metal işleme sıvıları AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sentez uygulamaları için yararlı hammadde Çoklu gıda teması onayları AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), su bazlı kaplamalarda ve diğer sulu uygulamalarda kullanıma uygun hale getirmek için asit fonksiyonlu reçineleri nötralize etmek için çok etkili bir amino alkoldür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Bu tür kaplama formülasyonları, diğer nötrleştirici aminlere dayalı formülasyonlardan daha yüksek parlaklık ve daha fazla su direnci sergiler. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), TiO2 dispersiyonu için ve ayrıca su tutma ve beneklenmeyi kontrol etmek için kullanılır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca, aksi takdirde atmosfere salınabilecek olanları temizlemek için küçük miktarlarda formaldehit içeren seyreltik sulu çözeltilerde de işlev görür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ı metal işleme sıvılarında kullanım için iyi bir katkı maddesi yapar. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kullanımla seyreltilmiş sıvıların ömrünü uzatır, kobalt sızmaz ve bazı onaylanmış biyositlerin performansını artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca kişisel bakım ve kozmetik endüstrileri için önemli bir katkı maddesidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) hemen hemen tüm fiksatif reçinelerle uyumludur. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) yüksek baz kuvveti ve düşük moleküler ağırlık, formülatörlerin reçine nötralizasyonu için önemli ölçüde daha az AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) kullanmasına izin verir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), aşağıdaki ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) izinlerine sahiptir: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması (ADR) ile ilgili Avrupa Anlaşması kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), "tehlikeli mallar" için tanımlanan kriterlerin hiçbirini karşılamıyor AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) bakır, pirinç ve alüminyumu aşındırır. Bu metallerle temastan kaçınılmalıdır. Sıradan demir ve çelik genellikle bu üründen etkilenmez ve önerilen yapı malzemeleridir.

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın Kullanımları
Lateks emülsiyon boyaları
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcıdır ve anyonik emülsifikasyon sistemleri için nötrleştirici (yağlı
asitler, vb.). Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH kararlılığına katkıda bulunur, düşük koku ve antikorozif özellikler; ayrıca, o
renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. Polietilen ve balmumu AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), polietilen ve normal emülsifikasyon teknikleriyle veya baskı isteyenler. Su bazlı kaplamalar AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) nötralize etmek için çok etkili bir amino alkoldür asit-fonksiyonel reçineler su bazlı kaplamalar ve diğer sulu uygulamalar. Bu tür kaplama formülasyonları daha yüksek parlaklık ve
su bazlı formülasyonlara göre daha fazla su direnci diğer nötrleştirici aminler. Kağıt kaplamalar AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Ti02 ve ayrıca su tutma ve benek kontrol etmek için. Kazan suyu sistemleri Kazan-su sistemlerinde korozyon kontrol edilebilir amino alkol olarak AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) kullanarak başarılı bir şekilde çözünmüş CO2'yi çıkarmak için katkı maddesi. Sulu çözeltiler ve metal işleme sıvıları AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) aynı zamanda seyreltik sulu çözeltilerde de işlev görür süpürmek için az miktarda formaldehit içeren aksi takdirde atmosfer. Bu AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) için iyi bir katkı maddesi yapar metal işleme sıvılarında kullanılır. Ayrıca AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL),
kullanımla seyreltilmiş sıvıların uzun ömürlülüğü, kobaltın yıkanmaması, ve onaylanan belirli kişilerin performansını artırır biyositler. Kozmetik ve kişisel bakım uygulamaları AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) aynı zamanda kişisel bakım ve kozmetik endüstrileri. İle uyumludur neredeyse tüm fiksatif reçineler. Yüksek taban gücü ve düşük moleküler ağırlık, formülatörlerin önemli ölçüde AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) bakır, pirinç ve alüminyum için aşındırıcıdır. Bu metallerle temastan kaçınılmalıdır. Sıradan demir ve çelik genellikle bu üründen etkilenmez ve önerilen inşaat malzemeleridir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) nispeten yüksek olan yanıcı bir sıvıdır parlama noktası ve normalde düşük buhar basıncı sıcaklıklar. Bu özellikler sorun yaratmaz depolama ve elleçleme ile ilgili. Isı yakınında saklamayın veya alev. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) gereksiz yere atmosfer, çünkü nem ve karbon alabilir
amin işlevselliğinden dolayı dioksit. 

AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Düşük kokulu sistemlerde etkilidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sistem VOC'sine minimum katkı. Bir lateks boya formüle ederken, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), dağıtıcıların ve yüzey aktif maddelerin boya ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ların nihai performansı üzerindeki tüm etkilerini dikkate almak için önemlidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), boya formülasyon optimizasyonu yoluyla yaygın olarak kullanılan birçok boya katkı maddesinin seviyelerini düşürmek için kullanılabilir, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) boya performansını artırırken hammadde maliyetlerini potansiyel olarak düşürür.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın 25/25 ° C (77 ° F) (~% 5 su ile) özgül ağırlığı 0.942
Galon başına ağırlık @ 25 ° C (77 ° F) (~% 5 su ile7.85 lb AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) APHA rengi
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın APHA rengi <20
Genişleme katsayısı, 20 ila 90 ° C (68 ila 194 ° F) AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 00096 / ° C
Parlama Noktası, Etiket Kapalı AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kupası 83 ° C (182 ° F)
Parlama Noktası, Setaflash Kapalı Kap, temiz AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 76.7 ° C (170.1 ° F)
Buhar basıncı @ 20 ° C (68 ° F) mm Hg / Pascal of AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 0.34 / 45.33
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın donma noktası (~% 5 su ile) 2 ° C (28 ° F)
 Yüzey gerilimi,% 10 sulu AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ~ 58 din / cm çözeltisinde temiz ~ 36-38 din / cm
 AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın 20 ° C (68 ° F) @ 0.1 M sulu çözeltisinin pH'ı 11.3
pka @ 20 ° C (77 ° F), temiz AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ~ 9.82
Kırılma indisi nD, @ 20 ° C (68 ° F) AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 1.4568
Bir ortak dağıtıcı olarak AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'dan tam olarak yararlanmak için, mevcut dağıtıcı katıların% 30'una kadarı eşit ağırlıktaki AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ile değiştirilebilir. Bu genellikle formülasyonun toplam ağırlığı üzerinden yüzde 0.05 ila 0.1 AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'a karşılık gelir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kozmetikte pH ayarlayıcı olarak kullanılan sentetik bir bileşendir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL). şu anda kozmetik formüllerde% 2 veya daha az miktarlarda kullanıldığı için güvenli kabul edilir. Aminometil propanol cildin en üst katmanlarına nüfuz edebilir, ancak daha ileri gitmez, yani AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) vücuda girmez. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın, bazı durumlarda (peeling asitleri gibi) onları daha etkili hale getirebilecek diğer cilt bakımı bileşenlerinin nüfuz etmesine yardımcı olduğuna inanılmaktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Geleneksel dağıtıcılarla birlikte kullanıldığında dağıtıcı talebini azaltır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Pigment dağılımını optimize eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Köpüğü azaltır (dispersan azaltma yoluyla) AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Etkili pH kontrolü sağlar. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Hammadde maliyetlerini düşürür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), koyulaştırıcı performansını iyileştirir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Amonyak ihtiyacını ortadan kaldırarak daha düşük kokulu bir boya sağlar. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Gölgeleme pastalarının renk kabulünü iyileştirir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-95 ile eşit özelliklere sahiptir, ancak% 10 ilave su içerir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Bu tür kaplama formülasyonları, diğer nötrleştirici aminlere dayalı formülasyonlardan daha yüksek parlaklık ve daha fazla su direnci sergiler. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), TiO2 dispersiyonu için ve ayrıca su tutma ve beneklenmeyi kontrol etmek için kullanılır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca, aksi takdirde atmosfere salınabilecek olanları temizlemek için küçük miktarlarda formaldehit içeren seyreltik sulu çözeltilerde de işlev görür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ı metal işleme sıvılarında kullanım için iyi bir katkı maddesi yapar. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kullanımla seyreltilmiş sıvıların ömrünü uzatır, kobalt sızmaz ve bazı onaylanmış biyositlerin performansını artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca kişisel bakım ve kozmetik endüstrileri için önemli bir katkı maddesidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) hemen hemen tüm fiksatif reçinelerle uyumludur. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) yüksek baz kuvveti ve düşük moleküler ağırlık, formülatörlerin reçine nötralizasyonu için önemli ölçüde daha az AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) kullanmasına izin verir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), aşağıdaki ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) izinlerine sahiptir: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması (ADR) ile ilgili Avrupa Anlaşması kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), "tehlikeli mallar" için tanımlanan kriterlerin hiçbirini karşılamıyor AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) bakır, pirinç ve alüminyumu aşındırır. Bu metallerle temastan kaçınılmalıdır. Sıradan demir ve çelik genellikle bu üründen etkilenmez ve önerilen yapı malzemeleridir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), nispeten yüksek parlama noktasına ve normal sıcaklıklarda düşük buhar basıncına sahip yanıcı bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), amin işlevselliği nedeniyle nemi ve karbondioksiti toplayabileceği için gereksiz yere atmosfere maruz bırakılmamalıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), düşük sıcaklık ortamları için idealdir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) amino alkol, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın metal işleme sıvılarında, boya ve kaplamalarda, kazan suyu sistemlerinde ve kişisel bakım uygulamalarında çeşitli kullanımlara sahip olduğu renksiz, hareketli bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) reçine nötralizasyonu için bir amin olarak, bir ortak dağıtıcı, formaldehit temizleyici, korozyon önleyici ve sentez için hammadde olarak kullanılabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür.  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Ovma ve suya dayanıklılığı artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kutu içi korozyonu ve ani paslanmayı azaltır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Düşük kokulu sistemlerde etkilidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sistem VOC'sine minimum katkı. Bir lateks boya formüle ederken, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), dağıtıcıların ve yüzey aktif maddelerin boya ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ların nihai performansı üzerindeki tüm etkilerini dikkate almak için önemlidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), boya formülasyon optimizasyonu yoluyla yaygın olarak kullanılan birçok boya katkı maddesinin seviyelerini düşürmek için kullanılabilir, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) boya performansını artırırken hammadde maliyetlerini potansiyel olarak düşürür.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), tuzları ve suyu oluşturmak için asitleri nötralize eden berrak, renksiz bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) bir alkanolamindir. Bileşenlerin gerçek yan etkilerinin yanı sıra, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca ürünlerde nitrosaminler oluşturabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), her türlü kozmetik üründe pH ayarlayıcı ve tampon çözelti olarak kullanılır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) saç bakımı, cilt bakımı ve vücut bakım ürünlerinde bulunmuştur. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ı metal işleme sıvılarında kullanım için iyi bir katkı maddesi yapar. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın pH ayarlayıcı olarak kullanımında, esas olarak saç renkleri ve saç düzleştirici formülasyonda güçlü bir ayarlayıcı olan AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL),% 12'nin üzerindeki konsantrasyonlarda bulunabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), toksik olmayan seviyenin oldukça üzerindedir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin pH'ını ayarlamak için tampon görevi gören sentetik bir bileşendir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Uluslararası Kozmetik Bileşenler Sözlüğü ve El Kitabında ikame edilmiş alifatik alkol olarak tanımlanmaktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca bir alkanolamin olarak da sınıflandırılabilir; bu, yapısının bir alkan omurgası üzerinde hem hidroksil (-OH) hem de amino (-NH2) fonksiyonel grupları içerdiği anlamına gelir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), 2-aminoizobütirik asit veya AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) esterlerin hidrojenasyonu yoluyla sentetik olarak üretilebilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) suda çözünür ve suyla yaklaşık aynı yoğunluktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kremler ve losyonlar, saç spreyleri, dalga setleri, saç boyaları ve renkleri, göz ve yüz ürünleri ile diğer saç ve cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılır. Bu ürünlerdeki AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın temel işlevi pH'ı oluşturmak ve tutmaktır. Kimyada, pH "potansiyel hidrojen" anlamına gelir ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), belirli bir çözeltideki asitlik veya alkalinite düzeyini ifade eder. PH ölçeği 0 ila 14 arasındadır. 7 pH nötrdür, 7'den küçük pH asidiktir ve 7'den büyük pH baziktir (alkalin). AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) reçine nötralizasyonu için bir amin olarak, bir ortak dağıtıcı, formaldehit temizleyici, korozyon önleyici ve sentez için hammadde olarak kullanılabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kullanımla seyreltilmiş sıvıların ömrünü uzatır, kobalt sızmaz ve bazı onaylanmış biyositlerin performansını artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca kişisel bakım ve kozmetik endüstrileri için önemli bir katkı maddesidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) hemen hemen tüm fiksatif reçinelerle uyumludur. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) yüksek baz kuvveti ve düşük moleküler ağırlık, formülatörlerin reçine nötralizasyonu için önemli ölçüde daha az AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) kullanmasına izin verir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), aşağıdaki ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) izinlerine sahiptir: AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması (ADR) ile ilgili Avrupa Anlaşması kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), "tehlikeli mallar" için tanımlanan kriterlerin hiçbirini karşılamıyor AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) bakır, pirinç ve alüminyumu aşındırır. Bu metallerle temastan kaçınılmalıdır. Sıradan demir ve çelik genellikle bu üründen etkilenmez ve önerilen yapı malzemeleridir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), nispeten yüksek parlama noktasına ve normal sıcaklıklarda düşük buhar basıncına sahip yanıcı bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), amin işlevselliği nedeniyle nemi ve karbondioksiti toplayabileceği için gereksiz yere atmosfere maruz bırakılmamalıdır.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), AMP-95 ile eşit özelliklere sahiptir, ancak% 10 ilave su içerir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), düşük sıcaklık ortamları için idealdir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) amino alkol, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın metal işleme sıvılarında, boya ve kaplamalarda, kazan suyu sistemlerinde ve kişisel bakım uygulamalarında çeşitli kullanımlara sahip olduğu renksiz, hareketli bir sıvıdır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) reçine nötralizasyonu için bir amin olarak, bir ortak dağıtıcı, formaldehit temizleyici, korozyon önleyici ve sentez için hammadde olarak kullanılabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), su bazlı kaplamalarda ve diğer sulu uygulamalarda kullanıma uygun hale getirmek için asit fonksiyonlu reçineleri nötralize etmek için çok etkili bir amino alkoldür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Bu tür kaplama formülasyonları, diğer nötrleştirici aminlere dayalı formülasyonlardan daha yüksek parlaklık ve daha fazla su direnci sergiler. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), TiO2 dispersiyonu için ve ayrıca su tutma ve beneklenmeyi kontrol etmek için kullanılır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca, aksi takdirde atmosfere salınabilecek olanları temizlemek için küçük miktarlarda formaldehit içeren seyreltik sulu çözeltilerde de işlev görür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür.  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Ovma ve suya dayanıklılığı artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kutu içi korozyonu ve ani paslanmayı azaltır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Düşük kokulu sistemlerde etkilidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sistem VOC'sine minimum katkı. Bir lateks boya formüle ederken, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), dağıtıcıların ve yüzey aktif maddelerin boya ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ların nihai performansı üzerindeki tüm etkilerini dikkate almak için önemlidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), boya formülasyon optimizasyonu yoluyla yaygın olarak kullanılan birçok boya katkı maddesinin seviyelerini düşürmek için kullanılabilir, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) boya performansını artırırken hammadde maliyetlerini potansiyel olarak düşürür. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), tuzları ve suyu oluşturmak için asitleri nötralize eden berrak, renksiz bir sıvıdır.
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın pH ayarlayıcı olarak kullanımında, esas olarak saç renkleri ve saç düzleştirici formülasyonda güçlü bir ayarlayıcı olan AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL),% 12'nin üzerindeki konsantrasyonlarda bulunabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), toksik olmayan seviyenin oldukça üzerindedir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin pH'ını ayarlamak için tampon görevi gören sentetik bir bileşendir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), Uluslararası Kozmetik Bileşenler Sözlüğü ve El Kitabında ikame edilmiş alifatik alkol olarak tanımlanmaktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ayrıca bir alkanolamin olarak da sınıflandırılabilir; bu, yapısının bir alkan omurgası üzerinde hem hidroksil (-OH) hem de amino (-NH2) fonksiyonel grupları içerdiği anlamına gelir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), 2-aminoizobütirik asit veya AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) esterlerin hidrojenasyonu yoluyla sentetik olarak üretilebilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) suda çözünür ve suyla yaklaşık aynı yoğunluktadır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), kremler ve losyonlar, saç spreyleri, dalga setleri, saç boyaları ve renkleri, göz ve yüz ürünleri ile diğer saç ve cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılır. Bu ürünlerdeki AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ın temel işlevi pH'ı oluşturmak ve tutmaktır. Kimyada, pH "potansiyel hidrojen" anlamına gelir ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), belirli bir çözeltideki asitlik veya alkalinite düzeyini ifade eder. PH ölçeği 0 ila 14 arasındadır. 7 pH nötrdür, 7'den küçük pH asidiktir ve 7'den büyük pH baziktir (alkalin). AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) reçine nötralizasyonu için bir amin olarak, bir ortak dağıtıcı, formaldehit temizleyici, korozyon önleyici ve sentez için hammadde olarak kullanılabilir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Çeşitli uygulamalarda kutu içi korozyon koruması. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), pigmentler için çok verimli bir dağıtıcı ve anyonik emülsifikasyon sistemleri (yağ asitleri vb.) İçin nötrleştiricidir. Ek olarak, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pH stabilitesine, düşük kokuya ve antikorozif özelliklere katkıda bulunur; ayrıca, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) renklendiricilerin kabulünü teşvik eder. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), normal emülsifikasyon teknikleriyle veya basınç gerektirenlerle polietilen ve mum için etkili bir emülgatördür.  AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Ovma ve suya dayanıklılığı artırır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Kutu içi korozyonu ve ani paslanmayı azaltır. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Düşük kokulu sistemlerde etkilidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Sistem VOC'sine minimum katkı. Bir lateks boya formüle ederken, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), dağıtıcıların ve yüzey aktif maddelerin boya ve AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)'ların nihai performansı üzerindeki tüm etkilerini dikkate almak için önemlidir. AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL), boya formülasyon optimizasyonu yoluyla yaygın olarak kullanılan birçok boya katkı maddesinin seviyelerini düşürmek için kullanılabilir, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) boya performansını artırırken hammadde maliyetlerini potansiyel olarak düşürür.AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Propriétés de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Catégories connexes d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) Alcools Aminés, Blocs de Construction, Synthèse Chimique, Blocs de Construction Organiques, Composés d'Oxygène Plus ...
Niveau de qualité de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)200
grade technique
densité de vapeur d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 3 (vs air)
pression de vapeur d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) <1 mmHg (25 ° C)
dosage 90%
impuretés d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ≤5% 2- (méthylamino) -2-méthyl-1-propanol
~ 5% d'eau
indice de réfraction AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) n20 / D 1.4455 (lit.)
plage de pH utile de AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 9,0 - 10,5
pKa (25 ° C) 9,7
bp 165 ° C (lit.)
point de fusion 24-28 ° C (lit.)
densité d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 0,934 g / ml à 25 ° C (lit.)
SMILES chaîne CC (C) (N) CO
InChI 1S / C4H11NO / c1-4 (2,5) 3-6 / h6H, 3,5H2,1-2H3
Clé InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Afficher moins de propriétés
Description de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Emballage
1, 2,5 L en bouteille poly
 
25, 500 ml en bouteille poly
 
Application de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
L'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) est utilisé dans une synthèse efficace de 2-oxazolidinones par carbonylation avec CO en présence de catalyseurs salen-cobalt. [4]
 
Utilisé pour dérivatiser les acides carboxyliques pour l'analyse GC [1] et pour synthétiser les 2-oxazolines [2] pour d'autres transformations. [
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) 2-amino-2-méthyl-1-propanol + 10% eau liquide
L'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ® a les mêmes caractéristiques que l'AMP-95®, mais contient 10% d'eau ajoutée. Il est idéal pour les environnements à basse température.
Fiche de données de sécurité AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
 
 
Fiche technique AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
L'alcool aminé neutralisant multifonctionnel AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) est un liquide incolore et mobile qui a une variété d'utilisations dans les fluides de travail des métaux, la peinture et les revêtements, les systèmes d'eau de chaudière et les applications de soins personnels. Il peut être utilisé comme amine pour la neutralisation de la résine, comme co-dispersant, piégeur de formaldéhyde, inhibiteur de corrosion et matière première pour la synthèse.
 
 
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) TM est le nom du produit sous lequel
commercialise du 2-amino-2-méthyl-1-propanol contenant 10%
l'eau. Ce liquide incolore, mobile avec une relativement faible
la viscosité reste liquide au-dessus de -11 ° C pour permettre une
manipulation pratique.
Propriétés typiques (a) de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Équivalent neutre de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ....................................... ..97-101
Eau d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) (max.) ....................................... ..10.8% en poids.
Couleur de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) (max.) ............................................. .20 APHA
Poids moléculaire de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) (calculé) .................................... ..89.1
Densité à 25/25 ° C .............................. ... 0,949
Viscosité de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) à 25 ° C .................................... ..119 mPa • s
Viscosité à 50 ° C .................................... .21,6 mPa • s
Pression de vapeur d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) à 82 ° C .............................. ~ 319 hPa
Point de congélation de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ................................................ -11 ° C
Tension superficielle à une solution aqueuse à 10% d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) ....... ~ 58 mN / m
pH d'une solution aqueuse 0,1 M à 20 ° C .................. .11,3
pKa à 25 ° C ................................................... ..9.75 (a) Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques et ne doivent pas être considérées comme des produits
Caractéristiques. Méthodes d'essai disponibles sur demande.
Avantages du produit
• Amino-alcool efficace pour neutraliser les ingrédients fonctionnels acides (résines, inhibiteurs de corrosion,
etc.)
• Agit comme co-dispersant pour les systèmes de particules
• Composant de puissants systèmes émulsifiants anioniques
• Agit comme un piégeur de formaldéhyde
• Inhibiteur de corrosion pour conduites vapeur-condensat
• Permet la formulation de fluides pour le travail des métaux
fluides pour le travail des métaux avec une longévité accrue des fluides
• Matière première utile pour les applications de synthèse
• Approbations multiples pour le contact alimentaire
• Protection contre la corrosion en boîte dans diverses applications
Utilisations de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL)
Peintures en émulsion de latex
L'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) est un dispersant très efficace pour les pigments, et
neutralisant pour les systèmes d'émulsification anionique (gras
acides, etc.). De plus, l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) contribue à la stabilité du pH,
faible odeur et propriétés anticorrosives; en outre, il
favorise l'acceptation des colorants.
Polyéthylène et cire
AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) est un émulsifiant efficace pour le polyéthylène et
cire par les techniques d'émulsification normales ou
ceux nécessitant une pression.
Revêtements à base d'eau
L'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) est un alcool aminé très efficace pour neutraliser
résines à fonction acide pour les rendre utilisables dans
revêtements à base d'eau et autres applications aqueuses.
Ces formulations de revêtements présentent un brillant et un
une plus grande résistance à l'eau que les formulations basées sur
autres amines neutralisantes.
Revêtements en papier
L'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) est utilisé pour la dispersion de TiO2 et
également pour contrôler la rétention d'eau et les marbrures.
Systèmes d'eau de chaudière
La corrosion dans les systèmes d'eau de chaudière peut être contrôlée
avec succès en utilisant l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) comme alcool aminé
additif pour éliminer le CO2 dissous.
Solutions aqueuses et fluides pour le travail des métaux
L'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) fonctionne également dans des solutions aqueuses diluées
contenant de petites quantités de formaldéhyde à éliminer
ce qui autrement pourrait être remis au
atmosphère. Cela fait de l'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) un bon additif pour
utilisation dans les fluides de travail des métaux. De plus, AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) améliore
la longévité des fluides dilués, ne lixivie pas le cobalt,
et améliore les performances de certains
biocides.
Applications cosmétiques et soins personnels
L'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) est également un additif important pour le
industries de soins et cosmétiques. Il est compatible avec
pratiquement toutes les résines fixatives. Sa haute résistance de base et faible
le poids moléculaire permet aux formulateurs d'utiliser de manière significative
moins d'AMP-90 (AMP 90, 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL, 2-AMINO-2 METİL PROPANOL) pour la neutralisation de la résine.
 


Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.