1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TALLOW ALCOHOL 25 EO ( TALLOW ALKOL 25 EO)

TALLOW ALCOHOL 25 EO

 

SYNONYMS: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, TALLOW ALCOHOL 25 EO; TALLOWALKOL25EO; tallowalcohol 25eo; tallow alkol 25 eo; tallow alkol25eo; tallow alcohol; tallow akol; TALLOW ALKOL; TALLOW ALCOHOL; tallow alkol25; tallow alcohol25; TALLOW ALKOL25; TALLOW ALCOHOL25; cetyl stearyl alcohol 25 eo;

 

Technical Chemistry Foam Cutters are used in environments where tallow alcohol25 is not desired or in the removal of preformed foams. To the place and environment conditions. Technical Chemical Foam Cutters are classified as silicone-based, oil-based and polymeric. Technical Chemistry Silicone Based Foam Cutters are used safely in processes where there is no silicon risk. They can be used as defoamer and / or antifoam in different sectors.

 

Advantages;
• Economic,
• Good stability,
• APEO, NPE free,
• Ready to use,
• Fast foam cutting,
• Long lasting foaming effect,
• Rapid dispersion,
• Suitable for wide pH ranges (pH 3-12),
• Compatible with anionic, nonionic and cationic media,
• Lower surface tension than organic foam cutters.

 

Silicone-free Foam cutter: Silicone in textile industry and water treatment is a foam cutter that can be used safely in case of unwanted foam problems.

CHEMICAL COMPOSITION: It is a mixture of fatty acid esters.

 

FEATURES :
• Viscous liquid in nonionic form
• Diluted with water every time.
• Use of silicone foam cutters in textile industry
  Tallow alcohol25 is used wherever it is objectionable.
• The first half to prevent foaming during printing paste preparation
  before the blending, after the last half dye addition.
• Resistant to acid and alkali environments.

 

USAGE :
• Tallow alcohol25 used as is or diluted.
• Since water mixtures are not stable, daily mixes should be made.
• 0.03 to 0.5% is used. The amount of use must be adjusted according to the operating conditions.
• Tallow alcohol25 Should be shaken before use in long-term storage. used as is or diluted.
• Since water mixtures are not stable, daily mixes should be made.
• 0.03 to 0.5% is used. The amount of use must be adjusted according to the operating conditions.
• Tallow alcohol25 should be shaken before use in long-term storage.

 

 


Teknik Kimya Köpük Kesicileri, köpük oluşumunun istenmediği ortamlarda veya önceden oluşmuş köpüklerin giderilmesinde kullanılır. Kullanıldığı yer ve ortam koşullarına göre özel olarak formüle edilmişlerdir. Teknik Kimya Köpük Kesicileri, silikon bazlı, yağ bazlı ve polimerik yapılı olmak üzere sınıflandırılır. Teknik Kimya Silikon Bazlı Köpük Kesicileri, silikon riskinin olmadığı proseslerde güvenle kullanılır. Farklı sektörlerde köpük kesici ve/veya köpük önleyici olarak kullanılabilirler.

 

Avantajları;
• Ekonomik,
• İyi stabilite,
• APEO, NPE içermez,
• Kullanıma hazır,
• Hızlı köpük kesme,
• Uzun süren köpük kesme etkisi,
• Kullanıldığı ortamda hızlı dağılma,
• Geniş pH aralıklarına uygun (pH 3-12),
• Anyonik, nonyonik ve katyonik ortamlarla uyumlu,
• Organik köpük kesicilere kıyasla daha düşük yüzey gerilimi.

 

Silikonsuz Köpük kesici:  Tekstil endüstrisinde ve su arıtmalarında silikon istenmeyen köpük problemlerinde güvenle kullanılabilen bir köpük kesicidir.

KİMYASAL YAPISI : Yağ asidi esterleri karışımıdır.

 

ÖZELLİKLERİ :
• Nonyonik yapıda viskoz bir sıvıdır
• Su ile her oranda seyreltilebilir.
• Tekstil sanayinde silikonlu köpük kesicilerin kullanılmasının
   sakıncalı olduğu her yerde kullanılır.
• Baskı patı hazırlanmasında köpüğü önlemek için ilk yarısı
   karışımdan önce, son yarısı boya ilavesinden sonra verilir.
• Asit ve alkali ortamlara dayanıklıdır.

 

KULLANIM ŞEKLİ :
• Olduğu gibi ya da seyreltilerek kullanılır.
• Su ile karışımları stabil olmadığından günlük karışımlar yapılmalıdır.
• % 0.03 - 0.5 arası kullanılır. Kullanma miktarı işletme koşullarına göre ayarlanmalıdır.
• Uzun süreli depolamalarda kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.