1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODYUM DİETİLTİYOKARBOMAT

Sodyum dietiltiyokarbomat, organosülfür türevi bir kimyasaldır. Karbon disülfit ve dietilamin reaksiyonu ile üretilir. Biyolojik olarak kanser tedavisi için ekstraselülar matriks içerisinde hücre metastazını inhibe eder ve antioksidan özelliği bulunur. Bunun yanı sıra güçlü bir biyosit olarak su şartlandırma formülasyonlarında ve çeşitli endüstrilerde tercih edilmektedir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.