1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM SALT OF POLYASPARTIC ACID (POLİASPARTİK ASİTİN SODYUM TUZU)

SODIUM SALT OF POLYASPARTIC ACID (POLİASPARTİK ASİTİN SODYUM TUZU)

CAS No. 181828-06-8,35608-40-6, 34345-47-6

SYNONYMS
PASP;Sodium Salt of Polyaspartic Acid;Sodium PASP;polyaspartate;Sodium Salt of Polyaspartic Acid (PASP); 2-Butenedioic acid (2Z)-, ammonium salt (1:?), homopolymer, hydrolyzed, sodium salts; Sodium polyaspartate, Sodium of Polyaspartic Acid (PASP)

Molecular Formula: C4H6NO3(C4H5NO3M2)C4H6NO4
Molecular weight: 1000-5000


PROPERTIES
Sodium Salt of Polyaspartic Acid is a water soluble polymer. It is a green water treatment agent, with properties of non-phosphor, non-nitrogen, non-pollution and fully biodegradation. Sodium Salt of Polyaspartic Acid has good scale inhibition on calcium carbonate, calcium sulfate, barium sulfate, calcium phosphate, etc. Moreover,PASP has dispersion and corrosion inhibition properties to metal equipment.

Sodium Salt of Polyaspartic Acid is an alternative of phosphor-containing Water Treatment Chemicals, avoiding water system eutrophication and second pollution.

Polyaspartic acid (abbreviated PASP) is a kind of biodegradable green biopolymer materials. The special molecular structure of PASP ensures that it has good dispersing ability, corrosion inhibiting properties, excellent capabilities of chelation, adsorption, excellent biodegradability and environmental friendly characteristics.


USAGE
Sodium Salt of Polyaspartic Acid can be used as scale and corrosion inhibitor in industrial circulating cool water system, boiler water, reverse osmosis, oilfield water.
Due to its green and non-pollution to environment, PASP can be used as accessory ingredients in daily and fine chemicals.
Sodium Salt of Polyaspartic Acid can be used in agricultural as nutrient absorption intensifier to improve the production of vegetable, melon and fruit, and flowers. When used together with pesticide, its effects will be improved.


DESCRIPTION
Sodium polyaspartate is a condensation polymer based on the amino acid aspartic acid.This material can be synthesized in an environmentally friendly way and is biodegradeable, thus it is a green alternative to several materials such as sodium polyacrylate used in disposable diapers and agriculture. In addition and due to its water-solubility and ability to chelate metal ions, polyaspartate is used as a biodegradeable anti-scaling agent and a corrosion inhibitor.


APPLICATIONS
Agriculture, Concrete industry, Corrosion inhibitor, Building material preparations, Ceramic, Corrosion inhibitör, Dispersing, Fertilizers, Food industry, Leather industry, Material protection, Metal surface treatment, Micronutrients, Oil industry, Oilfield chemical, Optical brighteners, Paper industry, Petrochemicals, Petroleum exploitation, Pigments, colouring agent and dyestuff,Scale inhibitör,Saline soil ameliorator, Sugar industry, Textile industry, Washing and cleaning agent industry, Water Treatment, Water softening


HAZARDS IDENTIFICATION
Potential Health Effects:
Inhalation: Not a likely route of exposure.
Eye contact: Not known to produce irritation.
Skin contact: Not known to produce irritation.
Ingestion: Not known to be harmful.
May cause nausea, vomiting and diarrhea.
European Classification: Non-hazardous


FIRST AID MEASURES
Inhalation: Remove to fresh air.
Eye Contact: Immediately flush with water for a minimum of 15 minutes. Contact a physician if irritation persists.
Skin Contact: Flush with large amounts of water. Use soap if available. Launder clothing prior to reuse.
Ingestion: Do not induce vomiting. Give large quantities of water. Contact a physician.


ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations. Do not blow material. Use Vacuum equipment designed specifically for handling combustible dusts. Product itself is classified as a non-hazardous polymer waste for disposal purposes.

HANDLING AND STORAGE
Store product at ambient temperature. Keep containers closed.


EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
Engineering Controls: General ventilation is adequate.
Personal Protection:
Respiratory protection: Not required under normal use and conditions.
Eye protection: Chemical goggles
Hand protection: Butyl rubber or PVC gloves

 

 

 

 

POLİASPARTİK ASİTİN SODYUM TUZU (SODIUM SALT OF POLYASPARTIC ACID)

CAS No. 181828-06-8,35608-40-6, 34345-47-6

SYNONYMS
PASP;Sodium Salt of Polyaspartic Acid;Sodium PASP;polyaspartate;Sodium Salt of Polyaspartic Acid (PASP); 2-Butenedioic acid (2Z)-, ammonium salt (1:?), homopolymer, hydrolyzed, sodium salts; Sodium polyaspartate, Sodium of Polyaspartic Acid (PASP)

Molekül Formulü: C4H6NO3(C4H5NO3M2)C4H6NO4
Molekül Ağırlığı: 1000-5000


ÖZELLİKLERİ
Poliaspartik Asitin Sodyum Tuzu suda çözünür bir polimerdir. Fosfor olmayan, nitrojen olmayan, kirlilik içermeyen ve tamamen biyolojik bozunma özelliklerine sahip bir yeşil su arıtma maddesidir. Poliaspartik Asitin Sodyum Tuzu, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat, kalsiyum fosfat vb. Üzerinde iyi bir şekilde inhibisyona sahiptir. Ayrıca, PASP, metal ekipmanlara yayılma ve korozyon önleme özelliklerine sahiptir.

Poliaspartik Asit Sodyum Tuzu, fosfor içeren Su Arıtma Kimyasallarının bir alternatifidir, su sistemi ötrofikasyonundan ve ikinci kirliliğinden kaçınır.

Poliaspartik asit (kısaltılmış PASP), biyolojik olarak bozunabilir yeşil biyopolimer malzemelerin bir türüdür. PASP'nin özel moleküler yapısı, iyi dağılma kabiliyetine, korozyon önleyici özelliklere, şelasyonun mükemmel özelliklerine, adsorpsiyona, mükemmel biyo-bozunabilirliğe ve çevre dostu özelliklere sahip olmasını sağlar.


KULLANILIŞI
Poliaspartik Asit Sodyum Tuzu, endüstriyel sirkülasyonlu soğuk su sistemi, kazan suyu, ters ozmoz, petrol sahası suyu ve korozyon önleyici olarak kullanılabilir.

Çevreye verdiği yeşil ve kirlilik olmaması nedeniyle PASP, günlük ve ince kimyasallarda yardımcı maddeler olarak kullanılabilir.
Poliaspartik Asitin Sodyum Tuzu, bitkisel, kavun, meyve ve çiçek üretimini iyileştirmek için besin emilimini arttırıcı olarak tarımda kullanılabilir. Pestisit ile birlikte kullanıldığında, etkileri artacaktır.


AÇIKLAMA
Sodyum poliaspartat, amino asit aspartik aside dayanan bir yoğuşma polimeridir. Bu malzeme, çevre dostu bir şekilde sentezlenebilir ve biyolojik olarak bozunabilir, bu nedenle kullanılıp atılabilir çocuk bezlerinde ve tarımda kullanılan sodyum poliakrilat gibi çeşitli malzemelere yeşil bir alternatiftir. Ek olarak ve suda çözünürlüğü ve metal iyonlarını şelatlama kabiliyeti nedeniyle, poliaspartat biyo-bozunabilir bir anti-ölçekleme maddesi ve bir korozyon inhibitörü olarak kullanılır.


UYGULAMALAR
Tarım, Beton endüstrisi, Korozyon önleyici, Yapı malzemesi müstahzarları, Seramik, Korozyon önleyici, Gübre, Gıda sanayi, Deri sanayi, Malzeme koruma, Metal yüzey işleme, Mikro besinler, Petrol endüstrisi, Petrol sahası kimyasalları, Optik parlatıcılar, Kağıt endüstrisi, Petrokimya, Petrol kullanımı, Pigmentler, renklendirici ajan ve boyarmadde, Ölçek engelleyici, Tuzlu toprak iyileştirici, Şeker endüstrisi, Tekstil endüstrisi, Yıkama ve temizlik maddesi endüstrisi, Su arıtma, Su yumuşatma


TEHLİKELERİN TANIMLANMASI
Potansiyel Sağlık Etkileri:
Soluma: Muhtemel maruz kalma yolu değil.
Göz teması: Tahrişe neden olduğu bilinmemektedir.
Ciltle temas: Tahrişe neden olduğu bilinmemektedir.
Yutma: Zararlı olduğu bilinmemektedir.
Bulantı, kusma ve ishale neden olabilir.
Avrupa Sınıflandırması: Tehlikesiz


İLK YARDIM TEDBİRLERİ
Soluma: Temiz havaya çıkarın.
Göz Teması: Hemen en az 15 dakika su ile yıkayın. Tahriş devam ederse doktora başvurun.
Cilt Teması: Çok miktarda su ile yıkayın. Varsa sabun kullanın. Yeniden kullanmadan önce çamaşırları yıkayın.
Yutma: Kusmaya teşvik etmeyin. bol miktarda su verin. Bir doktora başvurun.


KAZALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Geçerli federal, eyalet ve yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Malzemeyi üflemeyin. Yanıcı tozların işlenmesi için özel olarak tasarlanmış Vakum ekipmanı kullanın. Ürünün kendisi, imha amaçlı olarak tehlikeli olmayan bir atık olarak sınıflandırılmıştır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Ürünü ortam sıcaklığında saklayın. Kapları kapalı tutun.


MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
Mühendislik Kontrolleri: Genel havalandırma yeterlidir.
Kişisel koruma:
Solunum sisteminin korunması: Normal kullanım ve koşullar altında gerekli değildir.
Göz koruması: Kimyasal gözlükler
El koruması: Bütil kauçuk veya PVC eldiven

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.