1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPAGIN M

Nipagin M

CAS No. : 99-76-3
EC No. : 243-171-5

Synonyms:
Methyl 4-hydroxybenzoate; METHYLPARABEN; 99-76-3; Methyl paraben; Methyl p-hydroxybenzoate; Nipagin; Methyl parahydroxybenzoate; Maseptol; p-Hydroxybenzoic acid methyl ester; p-Methoxycarbonylphenol; p-Carbomethoxyphenol; Tegosept M; 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester; Methaben; Metoxyde; Preserval; Metaben; Moldex; Paridol; Septos; Solbrol; Methyl parasept; Methyl butex; Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester; Methyl chemosept; Nipagin M; Aseptoform; Methylben; Abiol; Methyl-p-hydroxybenzoate; Preserval M; Solbrol M; 4-(Methoxycarbonyl)phenol; Methyl p-oxybenzoate; 4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester; Methyl ester of p-hydroxybenzoic acid; p-Oxybenzoesauremethylester; FEMA No. 2710; Caswell No. 573PP; Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester

EN

Nipagin M Trade name:NIPAGIN M
Nipagin M Identification of the substance according to its REACH registration:methyl 4-hydroxybenzoate
Nipagin M Industry sector : Personal Care
Nipagin M Type of use : Personal Care Preservatives
Nipagin M Appearance : Crystalline powder
Nipagin M Colour : white
Nipagin M Odour : odourless
Nipagin M Odour Threshold : not tested.
Nipagin M pH : 7 
Nipagin M Melting point : 125 °C
Nipagin M Boiling point (decomposition) : approx. 270 - 280 °C (1,013 hPa)
Nipagin M Flash point : Not applicable
Nipagin M Evaporation rate : Not applicable
Nipagin M Burning number : 1
Nipagin M Vapour pressure : 0.000028 Pa
Nipagin M Relative vapour density : Not applicable
Nipagin M Relative density : not tested.
Nipagin M Density : 1.3775 g/cm3
Nipagin M Bulk density : approx. 880 kg/m3
Nipagin M Solubility(ies) Water solubility : approx. 1.88 g/l 
Nipagin M Viscosity, dynamic : Not applicable
Nipagin M Explosive properties : Not explosive
Nipagin M Oxidizing properties : The substance or mixture is not classified as oxidizing.

Nipagin M
SINGLE PRESERVATIVE
Nipagin M is the best water soluble short-chain Paraben.
Nipagin M Benefits:
Broad spectrum of activity against bacteria and fungi
Low order of toxicity
Effectiveness at low concentrations
Stability over a broad pH-range
Water-soluble
Biodegradability at environmental concentrations
Global acceptance in personal care applications

Nipagin‚ M Sodium is a broad spectrum antimicrobial agent designed for preservation of a wide range of cosmetics, toiletries, and topical pharmaceuticals. It is suitable to preserve both rinse-off and leave-on formulations. This product is highly soluble in cold water for ease of addition.Nipagin M is a broad spectrum antimicrobial agent designed for preservation of a wide range of cosmetics, toiletries and topical pharmaceuticals. It is suitable to preserve both rinse-off and leave-on formulations. This product is supplied as a white, crystalline powder.Methylparaben. Nipagin M is a methyl 4-hydroxybenzoate. Acts as a preservative. Contains best water soluble short-chain Paraben. Nipagin M is used in showers, liquid soaps, shampoos, syndets, bar soaps, antiperspirants & deodorants, wet wipes, hair conditioners, decorative cosmetics, creams, lotions and hair styling products.Sodium Methylparaben. Used in all kinds of personal care products. Acts as a preservative. Shows good performance against fungi.

TR

Nipagin M Ticari adı: NIPAGIN M
Nipagin M REACH kaydına göre maddenin kimliği: metil 4-hidroksibenzoat
Nipagin M Endüstri sektörü: Kişisel Bakım
Nipagin M Kullanım türü: Kişisel Bakım Koruyucuları
Nipagin M Görünümü: Kristal toz
Nipagin M Renk: beyaz
Nipagin M Koku: kokusuz
Nipagin M Koku Eşiği: test edilmedi.
Nipagin M pH: 7
Nipagin M Erime noktası: 125 ° C
Nipagin M Kaynama noktası (ayrışma): yakl. 270-280 ° C (1.013 hPa)
Nipagin M Parlama noktası: Uygulanamaz
Nipagin M Buharlaşma hızı: Uygulanamaz
Nipagin M Yazma sayısı: 1
Nipagin M Buhar basıncı: 0.000028 Pa
Nipagin M Nispi buhar yoğunluğu: Uygulanamaz
Nipagin M Bağıl yoğunluk: test edilmedi.
Nipagin M Yoğunluğu: 1.3775 g / cm3
Nipagin M Yığın yoğunluğu: yakl. 880 kg / m3
Nipagin M Çözünürlük (ler) Suda çözünürlük: yakl. 1,88 g / l
Nipagin M Viskozite, dinamik: Uygulanamaz
Nipagin M Patlayıcı özellikler: Patlayıcı değil
Nipagin M Oksitleyici özellikler: Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır.

Nipagin M
TEK KORUYUCU
Nipagin M, suda çözünebilen en iyi kısa zincirli Parabendir.
Nipagin M'nin Faydaları:
Bakteri ve mantarlara karşı geniş aktivite yelpazesi
Düşük toksisite derecesi
Düşük konsantrasyonlarda etkinlik
Geniş bir pH aralığında kararlılık
Suda çözünür
Çevresel konsantrasyonlarda biyolojik olarak parçalanabilirlik
Kişisel bakım uygulamalarında küresel kabul

Nipagin ‚M Sodyum, çok çeşitli kozmetik, tuvalet malzemeleri ve topikal farmasötik ürünlerin korunması için tasarlanmış geniş spektrumlu bir antimikrobiyal ajandır. Hem durulama hem de bırakma formülasyonlarının korunması uygundur. Bu ürün, ilave kolaylığı için soğuk suda yüksek oranda çözünür. Nipagin M, çok çeşitli kozmetik, tuvalet malzemeleri ve topikal ilaçların korunması için tasarlanmış geniş spektrumlu bir antimikrobiyal ajandır. Hem durulama hem de bırakma formülasyonlarının korunması uygundur. Bu ürün beyaz kristal toz halinde temin edilmektedir. Metilparaben. Nipagin M, bir metil 4-hidroksibenzoattır. Koruyucu görevi görür. Suda en iyi çözünür kısa zincirli Paraben içerir. Nipagin M duşlar, sıvı sabunlar, şampuanlar, syndets, bar sabunları, terlemeyi önleyici ve deodorantlar, ıslak mendiller, saç kremleri, dekoratif kozmetikler, kremler, losyonlar ve saç şekillendirme ürünlerinde kullanılır. Sodyum Metilparaben. Her türlü kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Koruyucu görevi görür. Mantarlara karşı iyi performans gösterir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.