1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE CFX 3

Nipacide CFX 3

 

CAS No. : -

EC No. : -

 

Synonyms:

Chlor-methyl-(4-methyl-3-pentenyl)-vinylsilan; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one; 2682-20-4; Methylisothiazolinone; 2-methylisothiazol-3(2h)-one; 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one; 2-Methyl-3(2H)-isothiazolone; 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-; N-methylisothiazolone; Caswell No. 572A; N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole; 2-methyl-3-isothiazolone; C4H5NOS; 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one; UNII-229D0E1QFA; W-109911; dimethanol; 2-(hydroxymethoxy)ethoxymethanol; EINECS 222-720-6; (1,2-Ethanediylbis(oxy))bismethanol; Methanol, (1,2-ethanediylbis(oxy))bis-; SCHEMBL561721; DTXSID5041225; CTK8E2775; ZINC1849877; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; EINECS 220-239-6; 229D0E1QFA; 3(2H)-Isothiazolone, methyl-; CHEBI:53620; W-107150; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution; Neolone; Microcare MT; Kordek MLX; MIT (biocide); 125794-71-0; Acticide M 10; Acticide M 20; Bestcide 600; Kordek 50; (Ethylenedioxy)dimethanol; Dimethylol glycol; 3586-55-8; UNII-Y772Z5O19G; 1,2-Bis[hydroxymethoxy]ethane; Ethylene glycol bis(semiformal); 1,2-Bis(hydroxymethoxy)ethane; 1,6-dihydroxy-2,5-dioxahexane; 1,6-dihydroxy-2,5-dioxyhexane; Y772Z5O19G

 

EN

 

Nipacide CFX 3 Composition:Combination of 5 – Chloro – 2 – methyl - isothiazolin – 3 - one (CIT) / 2 – Methyl – isothiazolin – 3 - one (MIT) and 1,6 – dihydroxy - 2,5 – dioxahexane. 

Nipacide CFX 3 Product properties:

Nipacide CFX 3 Active content CIT / MIT : 0.8 - 1.0%. 1,6–dihydroxy-2,5–dioxahexane: 9.0 – 12.0% 

Nipacide CFX 3 Appearance:Colourless to Yellow, clear liquid 

Nipacide CFX 3 pH (neat) 2.0 – 4.0 

Nipacide CFX 3 Specific Gravity at 20⁰C 1.020 – 1.100 

Nipacide CFX 3 Solubility in water Soluble

Nipacide CFX 3 Product Type:Additive > Biocides > Algicides & Fungicides

Nipacide CFX 3 Applications:Coatings > Waterbase

Nipacide CFX 3 Application:Water-borne paints

Nipacide CFX 3 Description:In-can biocide based on CMIT/MIT + EDDM

Nipacide CFX 3 Product class:Mixture of isothiazolinones and formaldehyde releaser

Nipacide CFX 3 APEO free +

Nipacide CFX 3 Special features:Provides head-space protection

Nipacide CFX 3 Active content 23%

 

Nipacide CFX 3 Advantages:

Low toxicity biocide

Effective against bacteria, fungi and yeast

Specifically developed for the complete microbiological protection of water based products against bacterial and fungal spoilage in the wet state.

 

Nipacide CFX 3

BIOCIDE FOR IN-CAN PRESERVATION

Nipacide CFX 3 is an in-can biocide based on formaldehyde + chloromethyl and methylisothiazolinone. 

 

Nipacide CFX 3 is a water-based low toxicity isothiazolinone/ formaldehyde donor biocide, developed for the complete in-can and head space protection of water-based products. Nipacide CFX 3 is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi.

 

When products are prone to surface contamination by fungi and head space protection is required, Nipacide CFX 3 should be the biocide of choice. Nipacide CFX 3 is effective against a wide range of spoilage organisms effective over a wide pH and temperature range.

Nipacide CFX 3 Benefits:

provides heat-space protection

bactericide

fungicide

pH stable 4-9

temperature stable up to 40° C

FDA approved for various applications

 

Nipacide CFX 3 is water based low toxicity isothiazolinone/ formaldehyde donor biocide, developed for the complete in-can and head space protection of water based products.Nipacide CFX 3 is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically. Nipacide CFX 3 is recommended for preservation of a wide range of applications including water based adhesives, polymer emulsions; water based decorative paints, metal working fluids and construction chemicals. When products are prone to surface contamination by fungi and head space protection is required, Nipacide CFX 3 should be one of the biocides of choice. Nipacide CFX 3 is effective against a wide range of spoilage organisms effective over a wide pH and temperature range. Nipacide CFX 3 should be evaluated in finished products at levels between 0.075% and 0.20%. Please note that Nipacide CFX 3 above 0.16% requires R43 (causes sensitization by skin contact) hazard labeling. Nipacide CFX 3 is particularly effective at preventing surface fungal contamination, in-can, by the slow release of formaldehyde. Nipacide CFX 3 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Nipacide CFX 3 compatibility should always be checked and evaluated before use. Nipacide CFX 3 is a low toxicity, in-can biocide based on formaldehyde, chloromethyl and methylisothiazolinone. It is a water-based isothiazolinone/ formaldehyde donor biocide developed for complete head space protection of water-based products. It is effective against gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi over a wide pH and temperature range. Nipacide CFX 3 complies with FDA regulation.Nipacide CFX 3 is a low toxicity biocide specifically developed for the complete microbiological protection of water based products against bacterial and fungal spoilage in the wet state, particularly where it is to be used at high ambient temperatures. This product is a water based liquid. It is described chemically as a blend of chlorinated and non-chlorinated isothiazolinones plus ethyl glycol bis hemiformal.A unique stabilisation system has been developed and incorporated into Nipacide CFX 3. Nipacide CFX 3 is recommended for a wide range of applications including adhesives, polymer emulsions, fountain solutions, MWF and paint where protection against fungi and bacteria is required in the wet state.

 

TR

 

Nipacide CFX 3 Kompozisyon: 5 - Kloro - 2 - metil - izotiyazolin - 3 - bir (CIT) / 2 - Metil - izotiazolin - 3 - bir (MIT) ve 1,6 - dihidroksi - 2,5 - dioksahekzan kombinasyonu.

Nipacide CFX 3 Ürün özellikleri:

Nipacide CFX 3 Aktif içerik CIT / MIT:% 0.8 - 1.0. 1,6-dihidroksi-2,5-dioksaheksan:% 9.0 - 12.0

Nipacide CFX 3 Görünüm: Renksizden Sarıya, berrak sıvı

Nipacide CFX 3 pH (saf) 2.0 - 4.0

Nipacide CFX 3 Özgül Ağırlığı 20⁰C 1.020 - 1.100

Nipacide CFX 3 Suda Çözünürlük Çözünür

Nipacide CFX 3 Ürün Tipi: Katkı Maddesi> Biyositler> Algisitler ve Fungisitler

Nipacide CFX 3 Uygulamaları: Kaplamalar> Waterbase

Nipacide CFX 3 Uygulaması: Su bazlı boyalar

Nipacide CFX 3 Açıklama: CMIT / MIT + EDDM bazlı kutu içi biyosit

Nipacide CFX 3 Ürün sınıfı: İzotiyazolinonlar ve formaldehit ayırıcı karışımı

Nipacide CFX 3 APEO içermez +

Nipacide CFX 3 Özel özellikler: Baş boşluğu koruması sağlar

Nipacide CFX 3 Aktif içerik% 23

 

Nipacide CFX 3 Avantajları:

Düşük toksisiteli biyosit

Bakteri, mantar ve mayalara karşı etkilidir

Su bazlı ürünlerin ıslak halde bakteri ve mantar bozulmasına karşı tam mikrobiyolojik koruması için özel olarak geliştirilmiştir.

 

Nipacide CFX 3

KUTU İÇİ KORUMA İÇİN BİYOSİT

Nipacide CFX 3, formaldehit + klorometil ve metilizotiazolinon bazlı bir kutu içi biyosittir.

 

Nipacide CFX 3, su bazlı ürünlerin tam kutu içi ve baş boşluğu koruması için geliştirilmiş, su bazlı düşük toksisiteli bir izotiyazolinon / formaldehit verici biyosittir. Nipacide CFX 3, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir.

 

Ürünler mantarlar tarafından yüzey kontaminasyonuna eğilimli olduğunda ve baş boşluğu koruması gerektiğinde, Nipacide CFX 3 tercih edilen biyosit olmalıdır. Nipacide CFX 3, geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkili çok çeşitli bozucu organizmalara karşı etkilidir.

Nipacide CFX 3 Faydaları:

ısı alanı koruması sağlar

bakterisit

mantar ilacı

pH kararlı 4-9

40 ° C'ye kadar sabit sıcaklık

FDA çeşitli uygulamalar için onaylandı

 

Nipacide CFX 3, su bazlı ürünlerin kap içi ve baş boşluğunu tam olarak koruması için geliştirilmiş, su bazlı düşük toksisiteli izotiyazolinon / formaldehit verici biyosittir Nipacide CFX 3, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya gibi çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. ve mantarlar. Mikroorganizmalar hızlı bir oranda büyür ve doğru biyosit kullanılmadan sayılar önemli ölçüde artabilir. Nipacide CFX 3, su bazlı yapıştırıcılar, polimer emülsiyonları dahil çok çeşitli uygulamaların korunması için tavsiye edilir; su bazlı dekoratif boyalar, metal işleme sıvıları ve yapı kimyasalları. Ürünler mantarlar tarafından yüzey kontaminasyonuna eğilimli olduğunda ve baş boşluğu koruması gerektiğinde, Nipacide CFX 3 tercih edilen biyositlerden biri olmalıdır. Nipacide CFX 3, geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkili çok çeşitli bozucu organizmalara karşı etkilidir. Nipacide CFX 3, bitmiş ürünlerde% 0,075 ile% 0,20 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir. Lütfen% 0,16'nın üzerindeki Nipacide CFX 3'ün R43 (cilt ile temasında hassasiyete neden olur) tehlike etiketi gerektirdiğini unutmayın. Nipacide CFX 3, formaldehitin yavaş salınmasıyla kap içi yüzey mantar kontaminasyonunu önlemede özellikle etkilidir. Nipacide CFX 3, endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Nipacide CFX 3 uyumluluğu kullanımdan önce her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.Nipacide CFX 3, formaldehit, klorometil ve metilizotiyazolinon bazlı, düşük toksisiteli, kutu içi bir biyosittir. Su bazlı ürünlerin baş boşluğunu tamamen korumak için geliştirilmiş su bazlı izotiyazolinon / formaldehit verici biyosittir. Geniş pH ve sıcaklık aralığında gram pozitif ve gram negatif bakterilere, maya ve mantarlara karşı etkilidir. Nipacide CFX 3, FDA yönetmeliğine uygundur Nipacide CFX 3, su bazlı ürünlerin özellikle yüksek ortam sıcaklıklarında kullanılması gereken yerlerde bakteri ve mantar bozulmasına karşı tam mikrobiyolojik koruması için özel olarak geliştirilmiş düşük toksisiteli bir biyosittir. Bu ürün su bazlı bir sıvıdır. Kimyasal olarak klorlu ve klorsuz izotiyazolinonlar artı etil glikol bis hemiformal karışımı olarak tanımlanır. Benzersiz bir stabilizasyon sistemi geliştirilmiş ve Nipacide CFX 3'e dahil edilmiştir. Nipacide CFX 3, yapıştırıcılar, polimer emülsiyonları dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için önerilir. ıslak durumda mantar ve bakterilere karşı korumanın gerekli olduğu çeşme solüsyonları, MWF ve boya.


Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.