1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE CI 15

Nipacide CI 15

CAS No. : 
EC No. : 

Synonyms:
Chlor-methyl-(4-methyl-3-pentenyl)-vinylsilan; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one; 2682-20-4; Methylisothiazolinone; 2-methylisothiazol-3(2h)-one; 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one; 2-Methyl-3(2H)-isothiazolone; 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-; N-methylisothiazolone; Caswell No. 572A; N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole; 2-methyl-3-isothiazolone; C4H5NOS; 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one; UNII-229D0E1QFA; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; EINECS 220-239-6; 229D0E1QFA; 3(2H)-Isothiazolone, methyl-; CHEBI:53620; W-107150; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution; Neolone; Microcare MT; Kordek MLX; MIT (biocide); 125794-71-0; Acticide M 10; Acticide M 20; Bestcide 600; Kordek 50

EN

Nipacide CI 15 Chemical name: Chlor-methyl and methyl isothiazolinone
Nipacide CI 15 Trade name:NIPACIDE CI 15
Nipacide CI 15 Chemical nature: Aqueous preparation of isothiazolinones
Nipacide CI 15 Appearance : Liquid
Nipacide CI 15 Colour : yellow
Nipacide CI 15 Odour : odourless
Nipacide CI 15 Odour Threshold : Not applicable
Nipacide CI 15 pH : 2 - 4 (20 °C)
Nipacide CI 15 Melting point : approx. 0 °C
Nipacide CI 15 Boiling point : approx. 100 °C
Nipacide CI 15 Flash point : Not applicable
Nipacide CI 15 Evaporation rate : not available
Nipacide CI 15 Burning number : Not applicable
Nipacide CI 15 Vapour pressure : not tested.
Nipacide CI 15 Relative vapour density : not tested.
Nipacide CI 15 Density : approx. 1,02 g/cm3 (20 °C)
Nipacide CI 15 Bulk density : Not applicable
Nipacide CI 15 Viscosity, dynamic : 20 mPa.s (20 °C)
Nipacide CI 15 Viscosity, kinematic : not tested.
Nipacide CI 15 Explosive properties : Not explosive
Nipacide CI 15 Oxidizing properties : not oxidizing

Nipacide CI 15
BIOCIDE FOR IN-CAN PRESERVATION
Nipacide CI 15 is an in-can biocide based on CMIT/MIT.
Nipacide CI 15 is a water based biocide, developed for the complete in-can protection of water based products including water based / Latex/PVA adhesives, PVA / acrylic polymer emulsions, water based decorative paints, printing inks, metal working fluids and construction admixtures.

Nipacide CI is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Thermal and pH stability for Nipacide CI is a critical consideration and it should not be used for products with pH >8.5 or production temperatures of >40 °C.

Nipacide CI 15 Benefits:
formaldehyde-free
bactericide
fungicide
pH stable 4-9
temperature stable up to 40° C
FDA approved for various applications

Nipacide CI 15 is water based, low toxicity biocide developed for the complete in-can protection of water based products. Nipacide CI 15 is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi.Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically. Nipacide CI 15 is recommended for preservation of a wide range of applications including water based /Latex/PVA adhesives, PVA / Acrylic polymer emulsions, water based decorative paints, printing inks, metal working fluids and construction admixtures.Nipacide CI 15 is effective against a wide range of common spoilage organisms. Thermal and pH stability for Nipacide CI 15 is a critical consideration and it should not be use for products with pH >8.5 or production temperatures of >40 C. Nipacide CI 15 should be evaluated in finished products at levels between 0.1% and 0.3%. Please note, however, that the use of Nipacide CI 15 above 0.1% requires R43 (causes sensitization by skin contact) hazard labeling. If labeling is an issues it is recommended you consider an alternative  biocide, either CMIT/MIT free or a CMIT/MIT combination biocide eg Nipacide CFX 4 or Nipacide IB Nipacide CI 15 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Nipacide CI 15 compatibility should always be checked and evaluated before use. Nipacide CI 15 is a formaldehyde-free blend of chlorinated and non-chlorinated isothiazolinones. It is a low toxicity biocide developed for the complete microbiological protection of water-based products against bacterial and fungal spoilage in the wet state. Designed for decorative paints and printing inks applications. Nipacide CI 15 is approved by FDA regulation.Nipacide CI 15 is a low toxicity biocide specifically developed for the complete microbiological protection of water based products against bacterial and fungal spoilage in the wet state, particularly where it is to be used at high ambient temperatures. It is a water based clear, yellow liquid. Nipacide CI 15 is recommended for a wide range of applications including adhesives, polymer emulsions, fountain solutions, MWF and paint where protection against fungi and bacteria is required in the wet state.

TR

Nipacide CI 15 Kimyasal adı: Klor-metil ve metil izotiyazolinon
Nipacide CI 15 Ticari adı: NIPACIDE CI 15
Nipacide CI 15 Kimyasal yapısı: İzotiyazolinonların sulu preparatı
Nipacide CI 15 Görünüm: Sıvı
Nipacide CI 15 Renk: sarı
Nipacide CI 15 Koku: kokusuz
Nipacide CI 15 Koku Eşiği: Uygulanamaz
Nipacide CI 15 pH: 2-4 (20 ° C)
Nipacide CI 15 Erime noktası: yakl. 0 ° C
Nipacide CI 15 Kaynama noktası: yakl. 100 ° C
Nipacide CI 15 Parlama noktası: Uygulanamaz
Nipacide CI 15 Buharlaşma hızı: mevcut değil
Nipacide CI 15 Yazma sayısı: Uygulanamaz
Nipacide CI 15 Buhar basıncı: test edilmedi.
Nipacide CI 15 Nispi buhar yoğunluğu: test edilmedi.
Nipacide CI 15 Yoğunluk: yakl. 1,02 g / cm3 (20 ° C)
Nipacide CI 15 Kütle yoğunluğu: Uygulanamaz
Nipacide CI 15 Viskozite, dinamik: 20 mPa.s (20 ° C)
Nipacide CI 15 Viskozite, kinematik: test edilmedi.
Nipacide CI 15 Patlayıcı özellikler: Patlayıcı değil
Nipacide CI 15 Oksitleyici özellikler: oksitleyici değil

Nipacide CI 15
KUTU İÇİ KORUMA İÇİN BİYOSİT
Nipacide CI 15, CMIT / MIT bazlı bir kutu içi biyosittir.
Nipacide CI 15, su bazlı / Lateks / PVA yapıştırıcıları, PVA / akrilik polimer emülsiyonları, su bazlı dekoratif boyalar, baskı mürekkepleri, metal işleme sıvıları ve inşaat katkıları dahil olmak üzere su bazlı ürünlerin tamamen kutu içi korunması için geliştirilmiş su bazlı bir biyosittir. .

Nipacide CI, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. Nipacide CI için termal ve pH stabilitesi kritik bir husustur ve pH> 8.5 olan ürünler veya> 40 ° C üretim sıcaklıkları için kullanılmamalıdır.

Nipacide CI 15 Faydaları:
formaldehit içermez
bakterisit
mantar ilacı
pH kararlı 4-9
40 ° C'ye kadar sabit sıcaklık
FDA çeşitli uygulamalar için onaylandı

Nipacide CI 15, su bazlı ürünlerin tamamen kutu içi koruması için geliştirilmiş, su bazlı, düşük toksisiteli bir biyosittir. Nipacide CI 15, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir.Mikroorganizmalar hızlı bir şekilde büyür ve doğru biyosit kullanılmadan sayıları önemli ölçüde artabilir. Nipacide CI 15, su bazlı / Lateks / PVA yapıştırıcıları, PVA / Akrilik polimer emülsiyonları, su bazlı dekoratif boyalar, baskı mürekkepleri, metal işleme sıvıları ve inşaat katkıları dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaların korunması için tavsiye edilir.Nipacide CI 15 geniş bir yelpazeye karşı etkilidir. Yaygın bozulan organizmaların. Nipacide CI 15 için termal ve pH stabilitesi kritik bir husustur ve pH> 8,5 veya üretim sıcaklıkları> 40 C olan ürünler için kullanılmamalıdır. Nipacide CI 15 bitmiş ürünlerde% 0,1 ile% 0,3 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, Nipacide CI 15'in% 0,1'in üzerinde kullanımının R43 (cilt ile temasında hassasiyete neden olur) tehlike etiketi gerektirdiğini lütfen unutmayın. Etiketleme sorun teşkil ediyorsa, alternatif bir biyosit, ya CMIT / MIT içermeyen ya da CMIT / MIT kombinasyonlu bir biyosit, örneğin Nipacide CFX 4 veya Nipacide IB Nipacide CI 15, endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Nipacide CI 15 uyumluluğu, kullanımdan önce her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir. Nipacide CI 15, klorlu ve klorsuz izotiyazolinonların formaldehit içermeyen bir karışımıdır. Su bazlı ürünlerin ıslak halde bakteri ve mantar bozulmasına karşı tam mikrobiyolojik koruması için geliştirilmiş düşük toksisiteli bir biyosittir. Dekoratif boyalar ve baskı mürekkepleri uygulamaları için tasarlanmıştır. Nipacide CI 15, FDA yönetmeliği tarafından onaylanmıştır. Nipacide CI 15, su bazlı ürünlerin özellikle yüksek ortam sıcaklıklarında kullanılması gereken yerlerde bakteri ve mantar bozulmasına karşı tam mikrobiyolojik koruması için geliştirilmiş düşük toksisiteli bir biyosittir. Su bazlı berrak, sarı bir sıvıdır. Nipacide CI 15, ıslak durumda mantar ve bakterilere karşı korumanın gerekli olduğu yapıştırıcılar, polimer emülsiyonları, fıskiye solüsyonları, MWF ve boya gibi çok çeşitli uygulamalar için tavsiye edilir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.