1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE CI 15

Nipacide CI 15

CAS No. : 
EC No. : 

Synonyms:
Chlor-methyl-(4-methyl-3-pentenyl)-vinylsilan; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one; 2682-20-4; Methylisothiazolinone; 2-methylisothiazol-3(2h)-one; 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one; 2-Methyl-3(2H)-isothiazolone; 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-; N-methylisothiazolone; Caswell No. 572A; N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole; 2-methyl-3-isothiazolone; C4H5NOS; 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one; UNII-229D0E1QFA; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; EINECS 220-239-6; 229D0E1QFA; 3(2H)-Isothiazolone, methyl-; CHEBI:53620; W-107150; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution; Neolone; Microcare MT; Kordek MLX; MIT (biocide); 125794-71-0; Acticide M 10; Acticide M 20; Bestcide 600; Kordek 50

EN

Chemical name: Chlor-methyl and methyl isothiazolinone

Description;
Nipacide CI15 is water based, low toxicity biocide developed for the complete in-can protection of water based products. Nipacide CI15 is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically. 

In-Can degradation in paints, polymer and adhesives as a result of bacterial and fungal
contamination, can result in:
• Loss of viscosity
• Gassing
• Discoloration
• Bad odors
• Product splitting
• Loss of adhesion
• Production clean down and production down time
• Loss of profit

Applications;
Nipacide CI15 is recommended for preservation of a wide range of applications including water based /Latex/PVA adhesives, PVA / Acrylic polymer emulsions, water based decorative paints, printing inks, metal working fluids and construction admixtures. Nipacide CI15 is effective against a wide range of common spoilage organisms. Thermal and pH stability for Nipacide CI15 is a critical consideration and it should not be use for products with pH >8.5 or production temperatures of >40 C. 

Use level;
Nipacide CI15 should be evaluated in finished products at levels between 0.1% and 0.3%. Please note, however, that the use of Nipacide CI15 above 0.1% requires R43 (causes sensitization by skin contact) hazard labeling. If labeling is an issues it is recommended you consider an alternative Clariant biocide, either CMIT/MIT free or a CMIT/MIT combination biocide eg Nipacide CFX 4 or Nipacide IB 

Microbiological data;
Nipacide CI15 has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

Chemical compatibility;
Nipacide CI15 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Nipacide CI15 compatibility should always be checked and evaluated before use.

TR

Kimyasal adı: Klor-metil ve metil izotiyazolinon

Açıklama;
Nipacide CI15, su bazlı ürünlerin tam kutu içi koruması için geliştirilmiş, su bazlı, düşük toksisiteli bir biyosittir. Nipacide CI15, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. Mikroorganizmalar hızlı bir oranda büyür ve doğru biyosit kullanılmadan sayılar önemli ölçüde artabilir.

Boya, polimer ve yapıştırıcılarda bakteri ve mantarın bir sonucu olarak In-Can bozunması bulaşma, şunlara neden olabilir:
• Viskozite kaybı
• Gazlanma
• Renk değişikliği
• Kötü kokular
• Ürün bölme
• Yapışma kaybı
• Üretim temizleme ve üretim durma süresi
• Kar kaybı

Uygulamalar;
Nipacide CI15, su bazlı / Lateks / PVA yapıştırıcıları, PVA / Akrilik polimer emülsiyonları, su bazlı dekoratif boyalar, baskı mürekkepleri, metal işleme sıvıları ve inşaat katkıları gibi çok çeşitli uygulamaların korunması için tavsiye edilir. Nipacide CI15, çok çeşitli yaygın bozulma organizmalarına karşı etkilidir. Nipacide CI15 için termal ve pH stabilitesi kritik bir husustur ve pH> 8,5 olan ürünler veya> 40 C üretim sıcaklıkları için kullanılmamalıdır.

Düzey kullanın;
Nipacide CI15, bitmiş ürünlerde% 0,1 ile% 0,3 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, Nipacide CI15'in% 0,1'in üzerinde kullanımının R43 (cilt ile temasında hassasiyete neden olur) tehlike etiketi gerektirdiğini lütfen unutmayın. Etiketleme sorun teşkil ediyorsa, CMIT / MIT içermeyen alternatif bir Clariant biyosit veya bir CMIT / MIT kombinasyonu biyosit, örneğin Nipacide CFX 4 veya Nipacide IB düşünmeniz önerilir.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide CI15, aşağıdaki MIC verileriyle gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide CI15, endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Nipacide CI15 uyumluluğu, kullanımdan önce her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.