1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE BIT AS 20

Nipacide BIT AS 20 

 

CAS No. : 2634-33-5

EC No. : 220-120-9

 

Synonyms:

1 ,2-benzisothiazol-3-(2H)-one; 1,2-benzisothiazol-3(2H) -one; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sodium salt; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one/1,2-benzisothiazolin-3-one; 1,2-benzisothiazol-3-one; 1,2-BENZOTHIAZOL-3(2H)-ONE; 1,2,bencisotiazol-3-ona (es); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (es); 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT) (es); 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (et); 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) (et); 1,2-bensisotiasool-3-oon (et); 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT) (sv); 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (fi); 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) (fi); 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (fi); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (da); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) (de); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (no); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one;1,2-benzisothiazolin-3-one (fr); 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one (BIT) (fr); 1,2-Benzisothiazolin-3-on (de); 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (nl); 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (BIT) (nl); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (hr); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (no); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (pt); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (BIT) (pt); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (it); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (it); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă (BIT) (ro); 1,2-Benzothiazol-3-one; 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one; Benzisothiazol- 3(2h)-one; benzo[d]isothiazol-3-one; Proxel

 

EN

 

Chemical name:1,2-Benzisothiazolin-3-one

 

Description;

Nipacide BIT AS20 is a stable, free flowing 20% aqueous dispersion of 1,2-benzisothiazolinone; Nipacide BIT AS20 is a low toxicity biocide developed for the complete in-can protection of water based products. Nipacide BIT AS20 is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically. 

 

In-Can degradation in paints, polymer and adhesives as a result of bacterial and fungal

contamination, can result in:

• Loss of viscosity

• Gassing

• Discoloration

• Bad odors

• Product splitting

• Loss of adhesion

• Production clean down and production down time

• Loss of profit

 

Applications;

Nipacide BIT AS20 is recommended for preservation of a wide range of applications including water based, casein, animal bone based and PVA adhesives. Polymer emulsions including, SBR latex, Polyvinyl acetate and acrylic. Water based decorative paints, metal working fluids, Calcium Carbonate and Kaolin mineral slurries and concrete add-mixtures. Nipacide BIT AS20 is glycol free and one of a number of aqueous based BIT Biocides that can be used if looking to minimize product VOC content. Nipacide BIT AS20 is effective against a wide range of spoilage organisms and effective over a wide pH and temperature range. Nipacide BIT AS20 should be the biocide of choice for products with pH >8 and production temperatures of >40 C. 

 

Microbiological data;

Nipacide BIT AS20 has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

 

Chemical compatibility;

Nipacide BIT AS20 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Nipacide BIT AS20 compatibility should always be checked and evaluated before use. 

 

TR

 

Kimyasal adı: 1,2-Benzisothiazolin-3-one

 

Açıklama;

Nipacide BIT AS20, 1,2-benzizotiyazolinonun stabil, serbest akışlı% 20 sulu dispersiyonudur; Nipacide BIT AS20, su bazlı ürünlerin tam kutu içi koruması için geliştirilmiş düşük toksisiteli bir biyosittir. Nipacide BIT AS20, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. Mikroorganizmalar hızlı bir oranda büyür ve doğru biyosit kullanılmadan sayılar önemli ölçüde artabilir.

 

Boya, polimer ve yapıştırıcılarda bakteri ve mantarın bir sonucu olarak In-Can bozunması

bulaşma, şunlara neden olabilir:

• Viskozite kaybı

• Gazlanma

• Renk değişikliği

• Kötü kokular

• Ürün bölme

• Yapışma kaybı

• Üretim temizleme ve üretim durma süresi

• Kar kaybı

 

Uygulamalar;

Nipacide BIT AS20, su bazlı, kazein, hayvan kemiği bazlı ve PVA yapıştırıcılar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaların korunması için önerilir. SBR lateks, Polivinil asetat ve akrilik dahil polimer emülsiyonları. Su bazlı dekoratif boyalar, metal işleme sıvıları, Kalsiyum Karbonat ve Kaolin mineral harçları ve beton katkı karışımları. Nipacide BIT AS20, glikol içermez ve ürün VOC içeriğini en aza indirgemek için kullanılabilecek bir dizi sulu bazlı BIT Biyositlerinden biridir. Nipacide BIT AS20, çok çeşitli bozulma organizmalarına karşı etkilidir ve geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkilidir. Nipacide BIT AS20, pH> 8 ve üretim sıcaklıkları> 40 C olan ürünler için tercih edilen biyosit olmalıdır.

 

Mikrobiyolojik veriler;

Nipacide BIT AS20, aşağıdaki MIC verileri ile gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

 

Kimyasal uyumluluk;

Nipacide BIT AS20, endüstriyel ürünlerin imalatında kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Nipacide BIT AS20 uyumluluğu, kullanımdan önce daima kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.