1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

STEARETH-4 (PEG-4 STEARYL ETHER, STEARYL ALCOHOL 4 EO)

Steareth-4 = PEG-4 Stearyl Ether = Stearyl alcohol 4 EO

 

UIPAC name: 2-octadecoxyethanol
CAS Number: 9005-00-9

 

Synonyms: Ceteareth-4; STEARETH,-,4; PEG,-,4, STEARYL,ETHER; STEARYL, ALCOHOL, 4, EO; STERAT, 4, ALKOL, E,O, ETER; STEAR2-(Octadecyloxy)ethanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Steareth-2; Steareth-20; Steareth-21; Ethylene glycol monooctadecyl ether; Ethanol, 2-(octadecyloxy)-; 9005-00-9; Ethanol,2-(octadecyloxy)-; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA-N; Octadecylglycol; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-14; Steareth-15; Steareth-16; Steareth-25; Steareth-27; Steareth-30; Steareth-40; Steareth-50; Stereal alcohol EO (2); Stearyl alcohol EO (10); Stearyl alcohol EO (20); Stearyl alcohol, ethoxylated; Octadecyl polyoxyethylene ether; Polyoxyethylated stearyl alcohol; octadecaoxyethanol; Polyoxyethylene monooctadecyl ether; Stearyl alcohol ethylene oxide (2); 2-Octadecyloxyethanol; Ethanol, 2-(2-(octadecyloxy)ethoxy)-; PEG-7 Stearyl ether; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearyl ether; PEG-13 Stearyl ether; PEG-14 Stearyl ether; PEG-15 Stearyl ether; PEG-16 Stearyl ether; PEG-20 Stearyl ether; PEG-21 Stearyl ether; PEG-25 Stearyl ether; PEG-27 Stearyl ether; PEG-30 Stearyl ether; PEG-40 Stearyl ether; PEG-50 Stearyl ether; AC1L2NXH; 2-(octadecyloxy)-ethanol; 6-Tetrachloro-2-picoline; PEG-100 Stearyl ether; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2-(octadecyloxy)ethan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polyoxyl stearyl ether (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Ethoxylated Stearyl Alcohols 2; CHEMBL3181944; Ethoxylated Stearyl Alcohols 20; a,a,a,6-Tetrachloro-2-picoline; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polyethylene glycol stearyl ether; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polyoxyethylene (2) stearyl ether; 2-(2-(Octadecyloxy)ethoxy)ethanol; Polyoxyethylene (11) stearyl ether; Polyoxyethylene (13) stearyl ether; Polyoxyethylene (14) stearyl ether; Polyoxyethylene (15) stearyl ether; Polyoxyethylene (16) stearyl ether; Polyoxyethylene (20) stearyl ether; Polyoxyethylene (21) stearyl ether; Polyoxyethylene (25) stearyl ether; Polyoxyethylene (27) stearyl ether; Polyoxyethylene (30) stearyl ether; Polyoxyethylene (40) stearyl ether; Polyoxyethylene (50) stearyl ether; ZX-RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60907; Polyoxyethylene (100) stearyl ether; ZINC56898840; AKOS015839820; Polyethylene glycol (7) stearyl ether; AS-2008; RTR-031704; Polyethylene glycol (11) stearyl ether; Polyethylene glycol (13) stearyl ether; Polyethylene glycol (14) stearyl ether; Polyethylene glycol (15) stearyl ether; Polyethylene glycol (16) stearyl ether; Polyethylene glycol (21) stearyl ether; Polyethylene glycol (25) stearyl ether; Polyethylene glycol (27) stearyl ether; Polyethylene glycol (30) stearyl ether; Polyethylene glycol (50) stearyl ether;Polyethylene glycol 1000 stearyl ether; Polyethylene glycol 2000 stearyl ether; NCGC00260319-01; Polyethylene glycol (100) stearyl ether; AK-79053; AN-19481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB-066492; LS-146694; TR-031704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; C-48879; 2-(octadecyloxy)ethanol, c18e1, octadecylglycol; I14-14601; Stearyl alcohol condensed with 20 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol condensed with l0 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol, condensed with 2 moles ethylene oxide; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy-; Polyethylene glycol octadecyl ether; Polyoxyethylene (2) stearyl ether;Steareth-2; Steareth-4; Steareth-6; Steareth-7; Steareth-10; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-15; Steareth-20; 2-(oksidesiloksi)etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; ; 2- (oktadesiloksi) etanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Stearet-2; Stearet-20; Stearet-21; Etilen glikol monooktadesil eter; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; 9005-00-9; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA = N; Octadecylglycol; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-14; Stearet-15; Stearet-16; Stearet-25; Stearet-27; Stearet-30; Stearet-40; Stearet-50; Stereal alkol EO (2); Stearil alkol EO (10); Stearil alkol EO (20); Stearil alkol, etoksile edilmiş; Octadecil polioksietilen eter; Polioksietillenmiş stearil alkol; octadecaoxyethanol; Polioksietilen monooktadesil eter; Stearil alkol etilen oksit (2); 2-Octadecyloxyethanol; Etanol, 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) -; PEG-7 Stearil eter; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearil eter; PEG-13 Stearil eter; PEG-14 Stearil eter; PEG-15 Stearil eter; PEG-16 Stearil eter; PEG-20 Stearil eter; PEG-21 Stearil eter; PEG-25 Stearil eter; PEG-27 Stearil eter; PEG-30 Stearil eter; PEG-40 Stearil eter; PEG-50 Stearil eter; AC1L2NXH; 2- (oktadesiloksi) -etanol; 6-tetrakloro-2-pikolin; PEG-100 Stearil eter; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2- (oktadesiloksi) etan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polioksil stearil eter (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Etoksilatlı Stearil Alkoller 2; CHEMBL3181944; Etoksilatlı Stearil Alkoller 20; a, a, a, 6-tetrakloro-2-pikolin; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polietilen glikol stearil eter; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polioksietilen (2) stearil eter; 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) etanol; Polioksietilen (11) stearil eter; Polioksietilen (13) stearil eter; Polioksietilen (14) stearil eter; Polioksietilen (15) stearil eter; Polioksietilen (16) stearil eter; Polioksietilen (20) stearil eter; Polioksietilen (21) stearil eter; Polioksietilen (25) stearil eter; Polioksietilen (27) stearil eter; Polioksietilen (30) stearil eter; Polioksietilen (40) stearil eter; Polioksietilen (50) stearil eter; ZX RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60.907; Polioksietilen (100) stearil eter; ZINC56898840; AKOS015839820; Polietilen glikol (7) stearil eter; AS-2008; RTR 031.704; Polietilen glikol (11) stearil eter; Polietilen glikol (13) stearil eter; Polietilen glikol (14) stearil eter; Polietilen glikol (15) stearil eter; Polietilen glikol (16) stearil eter; Polietilen glikol (21) stearil eter; Polietilen glikol (25) stearil eter; Polietilen glikol (27) stearil eter; Polietilen glikol (30) stearil eter; Polietilen glikol (50) stearil eter, Polietilen glikol 1000 stearil eter; Polietilen glikol 2000 stearil eter; NCGC00260319-01; Polietilen glikol (100) stearil eter; AK-79053; AN-19.481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB 066.492; LS-146.694; TR-031.704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; Cı-48.879; 2- (oktadesiloksi) etanol, c18e1, oktadesilglikol; I14-14601; 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 10 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 2 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-oktadesil-omega-hidroksi-; Polietilen glikol oktadesil eter; Polioksietilen (2) stearil eter; Steareth-2; Stearet-4; Stearet-6; Stearet-7; Stearet-10; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-15; Stearet-20; 2- (oksidesiloksi) etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; Peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; 2-(Octadecyloxy)ethanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Steareth-2; Steareth-20; Steareth-21; Ethylene glycol monooctadecyl ether; Ethanol, 2-(octadecyloxy)-; 9005-00-9; Ethanol,2-(octadecyloxy)-; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA-N; Octadecylglycol; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-14; Steareth-15; Steareth-16; Steareth-25; Steareth-27; Steareth-30; Steareth-40; Steareth-50; Stereal alcohol EO (2); Stearyl alcohol EO (10); Stearyl alcohol EO (20); Stearyl alcohol, ethoxylated; Octadecyl polyoxyethylene ether; Polyoxyethylated stearyl alcohol; octadecaoxyethanol; Polyoxyethylene monooctadecyl ether; Stearyl alcohol ethylene oxide (2); 2-Octadecyloxyethanol; Ethanol, 2-(2-(octadecyloxy)ethoxy)-; PEG-7 Stearyl ether; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearyl ether; PEG-13 Stearyl ether; PEG-14 Stearyl ether; PEG-15 Stearyl ether; PEG-16 Stearyl ether; PEG-20 Stearyl ether; PEG-21 Stearyl ether; PEG-25 Stearyl ether; PEG-27 Stearyl ether; PEG-30 Stearyl ether; PEG-40 Stearyl ether; PEG-50 Stearyl ether; AC1L2NXH; 2-(octadecyloxy)-ethanol; 6-Tetrachloro-2-picoline; PEG-100 Stearyl ether; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2-(octadecyloxy)ethan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polyoxyl stearyl ether (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Ethoxylated Stearyl Alcohols 2; CHEMBL3181944; Ethoxylated Stearyl Alcohols 20; a,a,a,6-Tetrachloro-2-picoline; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polyethylene glycol stearyl ether; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polyoxyethylene (2) stearyl ether; 2-(2-(Octadecyloxy)ethoxy)ethanol; Polyoxyethylene (11) stearyl ether; Polyoxyethylene (13) stearyl ether; Polyoxyethylene (14) stearyl ether; Polyoxyethylene (15) stearyl ether; Polyoxyethylene (16) stearyl ether; Polyoxyethylene (20) stearyl ether; Polyoxyethylene (21) stearyl ether; Polyoxyethylene (25) stearyl ether; Polyoxyethylene (27) stearyl ether; Polyoxyethylene (30) stearyl ether; Polyoxyethylene (40) stearyl ether; Polyoxyethylene (50) stearyl ether; ZX-RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60907; Polyoxyethylene (100) stearyl ether; ZINC56898840; AKOS015839820; Polyethylene glycol (7) stearyl ether; AS-2008; RTR-031704; Polyethylene glycol (11) stearyl ether; Polyethylene glycol (13) stearyl ether; Polyethylene glycol (14) stearyl ether; Polyethylene glycol (15) stearyl ether; Polyethylene glycol (16) stearyl ether; Polyethylene glycol (21) stearyl ether; Polyethylene glycol (25) stearyl ether; Polyethylene glycol (27) stearyl ether; Polyethylene glycol (30) stearyl ether; Polyethylene glycol (50) stearyl ether;Polyethylene glycol 1000 stearyl ether; Polyethylene glycol 2000 stearyl ether; NCGC00260319-01; Polyethylene glycol (100) stearyl ether; AK-79053; AN-19481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB-066492; LS-146694; TR-031704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; C-48879; 2-(octadecyloxy)ethanol, c18e1, octadecylglycol; I14-14601; Stearyl alcohol condensed with 20 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol condensed with l0 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol, condensed with 2 moles ethylene oxide; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy-; Polyethylene glycol octadecyl ether; Polyoxyethylene (2) stearyl ether;Steareth-2; Steareth-4; Steareth-6; Steareth-7; Steareth-10; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-15; Steareth-20; 2-(oksidesiloksi)etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; ; 2- (oktadesiloksi) etanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Stearet-2; Stearet-20; Stearet-21; Etilen glikol monooktadesil eter; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; 9005-00-9; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA = N; Octadecylglycol; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-14; Stearet-15; Stearet-16; Stearet-25; Stearet-27; Stearet-30; Stearet-40; Stearet-50; Stereal alkol EO (2); Stearil alkol EO (10); Stearil alkol EO (20); Stearil alkol, etoksile edilmiş; Octadecil polioksietilen eter; Polioksietillenmiş stearil alkol; octadecaoxyethanol; Polioksietilen monooktadesil eter; Stearil alkol etilen oksit (2); 2-Octadecyloxyethanol; Etanol, 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) -; PEG-7 Stearil eter; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearil eter; PEG-13 Stearil eter; PEG-14 Stearil eter; PEG-15 Stearil eter; PEG-16 Stearil eter; PEG-20 Stearil eter; PEG-21 Stearil eter; PEG-25 Stearil eter; PEG-27 Stearil eter; PEG-30 Stearil eter; PEG-40 Stearil eter; PEG-50 Stearil eter; AC1L2NXH; 2- (oktadesiloksi) -etanol; 6-tetrakloro-2-pikolin; PEG-100 Stearil eter; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2- (oktadesiloksi) etan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polioksil stearil eter (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Etoksilatlı Stearil Alkoller 2; CHEMBL3181944; Etoksilatlı Stearil Alkoller 20; a, a, a, 6-tetrakloro-2-pikolin; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polietilen glikol stearil eter; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polioksietilen (2) stearil eter; 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) etanol; Polioksietilen (11) stearil eter; Polioksietilen (13) stearil eter; Polioksietilen (14) stearil eter; Polioksietilen (15) stearil eter; Polioksietilen (16) stearil eter; Polioksietilen (20) stearil eter; Polioksietilen (21) stearil eter; Polioksietilen (25) stearil eter; Polioksietilen (27) stearil eter; Polioksietilen (30) stearil eter; Polioksietilen (40) stearil eter; Polioksietilen (50) stearil eter; ZX RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60.907; Polioksietilen (100) stearil eter; ZINC56898840; AKOS015839820; Polietilen glikol (7) stearil eter; AS-2008; RTR 031.704; Polietilen glikol (11) stearil eter; Polietilen glikol (13) stearil eter; Polietilen glikol (14) stearil eter; Polietilen glikol (15) stearil eter; Polietilen glikol (16) stearil eter; Polietilen glikol (21) stearil eter; Polietilen glikol (25) stearil eter; Polietilen glikol (27) stearil eter; Polietilen glikol (30) stearil eter; Polietilen glikol (50) stearil eter, Polietilen glikol 1000 stearil eter; Polietilen glikol 2000 stearil eter; NCGC00260319-01; Polietilen glikol (100) stearil eter; AK-79053; AN-19.481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB 066.492; LS-146.694; TR-031.704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; Cı-48.879; 2- (oktadesiloksi) etanol, c18e1, oktadesilglikol; I14-14601; 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 10 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 2 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-oktadesil-omega-hidroksi-; Polietilen glikol oktadesil eter; Polioksietilen (2) stearil eter; Steareth-2; Stearet-4; Stearet-6; Stearet-7; Stearet-10; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-15; Stearet-20; 2- (oksidesiloksi) etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; Peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; steareth-4 poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- (4 mol EO average molar ratio);nikkol BS-4; 2-octadecoxyethanol (peg-4); peg-4 stearyl ether; poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omeg.-hydroxy- (4 mol EO average molar ratio); polyethylene glycol (4) stearyl ether; polyoxyethylene (4) stearyl alcohol ether; polyoxyethylene (4) stearyl ether; Ceteareth-4; STEARETH,-,4; PEG,-,4, STEARYL,ETHER; STEARYL, ALCOHOL, 4, EO; STERAT, 4, ALKOL, E,O, ETER; STEAR2-(Octadecyloxy)ethanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Steareth-2; Steareth-20; Steareth-21; Ethylene glycol monooctadecyl ether; Ethanol, 2-(octadecyloxy)-; 9005-00-9; Ethanol,2-(octadecyloxy)-; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA-N; Octadecylglycol; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-14; Steareth-15; Steareth-16; Steareth-25; Steareth-27; Steareth-30; Steareth-40; Steareth-50; Stereal alcohol EO (2); Stearyl alcohol EO (10); Stearyl alcohol EO (20); Stearyl alcohol, ethoxylated; Octadecyl polyoxyethylene ether; Polyoxyethylated stearyl alcohol; octadecaoxyethanol; Polyoxyethylene monooctadecyl ether; Stearyl alcohol ethylene oxide (2); 2-Octadecyloxyethanol; Ethanol, 2-(2-(octadecyloxy)ethoxy)-; PEG-7 Stearyl ether; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearyl ether; PEG-13 Stearyl ether; PEG-14 Stearyl ether; PEG-15 Stearyl ether; PEG-16 Stearyl ether; PEG-20 Stearyl ether; PEG-21 Stearyl ether; PEG-25 Stearyl ether; PEG-27 Stearyl ether; PEG-30 Stearyl ether; PEG-40 Stearyl ether; PEG-50 Stearyl ether; AC1L2NXH; 2-(octadecyloxy)-ethanol; 6-Tetrachloro-2-picoline; PEG-100 Stearyl ether; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2-(octadecyloxy)ethan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polyoxyl stearyl ether (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Ethoxylated Stearyl Alcohols 2; CHEMBL3181944; Ethoxylated Stearyl Alcohols 20; a,a,a,6-Tetrachloro-2-picoline; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polyethylene glycol stearyl ether; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polyoxyethylene (2) stearyl ether; 2-(2-(Octadecyloxy)ethoxy)ethanol; Polyoxyethylene (11) stearyl ether; Polyoxyethylene (13) stearyl ether; Polyoxyethylene (14) stearyl ether; Polyoxyethylene (15) stearyl ether; Polyoxyethylene (16) stearyl ether; Polyoxyethylene (20) stearyl ether; Polyoxyethylene (21) stearyl ether; Polyoxyethylene (25) stearyl ether; Polyoxyethylene (27) stearyl ether; Polyoxyethylene (30) stearyl ether; Polyoxyethylene (40) stearyl ether; Polyoxyethylene (50) stearyl ether; ZX-RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60907; Polyoxyethylene (100) stearyl ether; ZINC56898840; AKOS015839820; Polyethylene glycol (7) stearyl ether; AS-2008; RTR-031704; Polyethylene glycol (11) stearyl ether; Polyethylene glycol (13) stearyl ether; Polyethylene glycol (14) stearyl ether; Polyethylene glycol (15) stearyl ether; Polyethylene glycol (16) stearyl ether; Polyethylene glycol (21) stearyl ether; Polyethylene glycol (25) stearyl ether; Polyethylene glycol (27) stearyl ether; Polyethylene glycol (30) stearyl ether; Polyethylene glycol (50) stearyl ether;Polyethylene glycol 1000 stearyl ether; Polyethylene glycol 2000 stearyl ether; NCGC00260319-01; Polyethylene glycol (100) stearyl ether; AK-79053; AN-19481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB-066492; LS-146694; TR-031704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; C-48879; 2-(octadecyloxy)ethanol, c18e1, octadecylglycol; I14-14601; Stearyl alcohol condensed with 20 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol condensed with l0 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol, condensed with 2 moles ethylene oxide; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy-; Polyethylene glycol octadecyl ether; Polyoxyethylene (2) stearyl ether;Steareth-2; Steareth-4; Steareth-6; Steareth-7; Steareth-10; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-15; Steareth-20; 2-(oksidesiloksi)etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; ; 2- (oktadesiloksi) etanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Stearet-2; Stearet-20; Stearet-21; Etilen glikol monooktadesil eter; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; 9005-00-9; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA = N; Octadecylglycol; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-14; Stearet-15; Stearet-16; Stearet-25; Stearet-27; Stearet-30; Stearet-40; Stearet-50; Stereal alkol EO (2); Stearil alkol EO (10); Stearil alkol EO (20); Stearil alkol, etoksile edilmiş; Octadecil polioksietilen eter; Polioksietillenmiş stearil alkol; octadecaoxyethanol; Polioksietilen monooktadesil eter; Stearil alkol etilen oksit (2); 2-Octadecyloxyethanol; Etanol, 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) -; PEG-7 Stearil eter; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearil eter; PEG-13 Stearil eter; PEG-14 Stearil eter; PEG-15 Stearil eter; PEG-16 Stearil eter; PEG-20 Stearil eter; PEG-21 Stearil eter; PEG-25 Stearil eter; PEG-27 Stearil eter; PEG-30 Stearil eter; PEG-40 Stearil eter; PEG-50 Stearil eter; AC1L2NXH; 2- (oktadesiloksi) -etanol; 6-tetrakloro-2-pikolin; PEG-100 Stearil eter; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2- (oktadesiloksi) etan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polioksil stearil eter (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Etoksilatlı Stearil Alkoller 2; CHEMBL3181944; Etoksilatlı Stearil Alkoller 20; a, a, a, 6-tetrakloro-2-pikolin; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polietilen glikol stearil eter; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polioksietilen (2) stearil eter; 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) etanol; Polioksietilen (11) stearil eter; Polioksietilen (13) stearil eter; Polioksietilen (14) stearil eter; Polioksietilen (15) stearil eter; Polioksietilen (16) stearil eter; Polioksietilen (20) stearil eter; Polioksietilen (21) stearil eter; Polioksietilen (25) stearil eter; Polioksietilen (27) stearil eter; Polioksietilen (30) stearil eter; Polioksietilen (40) stearil eter; Polioksietilen (50) stearil eter; ZX RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60.907; Polioksietilen (100) stearil eter; ZINC56898840; AKOS015839820; Polietilen glikol (7) stearil eter; AS-2008; RTR 031.704; Polietilen glikol (11) stearil eter; Polietilen glikol (13) stearil eter; Polietilen glikol (14) stearil eter; Polietilen glikol (15) stearil eter; Polietilen glikol (16) stearil eter; Polietilen glikol (21) stearil eter; Polietilen glikol (25) stearil eter; Polietilen glikol (27) stearil eter; Polietilen glikol (30) stearil eter; Polietilen glikol (50) stearil eter, Polietilen glikol 1000 stearil eter; Polietilen glikol 2000 stearil eter; NCGC00260319-01; Polietilen glikol (100) stearil eter; AK-79053; AN-19.481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB 066.492; LS-146.694; TR-031.704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; Cı-48.879; 2- (oktadesiloksi) etanol, c18e1, oktadesilglikol; I14-14601; 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 10 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 2 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-oktadesil-omega-hidroksi-; Polietilen glikol oktadesil eter; Polioksietilen (2) stearil eter; Steareth-2; Stearet-4; Stearet-6; Stearet-7; Stearet-10; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-15; Stearet-20; 2- (oksidesiloksi) etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; Peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; 2-(Octadecyloxy)ethanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Steareth-2; Steareth-20; Steareth-21; Ethylene glycol monooctadecyl ether; Ethanol, 2-(octadecyloxy)-; 9005-00-9; Ethanol,2-(octadecyloxy)-; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA-N; Octadecylglycol; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-14; Steareth-15; Steareth-16; Steareth-25; Steareth-27; Steareth-30; Steareth-40; Steareth-50; Stereal alcohol EO (2); Stearyl alcohol EO (10); Stearyl alcohol EO (20); Stearyl alcohol, ethoxylated; Octadecyl polyoxyethylene ether; Polyoxyethylated stearyl alcohol; octadecaoxyethanol; Polyoxyethylene monooctadecyl ether; Stearyl alcohol ethylene oxide (2); 2-Octadecyloxyethanol; Ethanol, 2-(2-(octadecyloxy)ethoxy)-; PEG-7 Stearyl ether; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearyl ether; PEG-13 Stearyl ether; PEG-14 Stearyl ether; PEG-15 Stearyl ether; PEG-16 Stearyl ether; PEG-20 Stearyl ether; PEG-21 Stearyl ether; PEG-25 Stearyl ether; PEG-27 Stearyl ether; PEG-30 Stearyl ether; PEG-40 Stearyl ether; PEG-50 Stearyl ether; AC1L2NXH; 2-(octadecyloxy)-ethanol; 6-Tetrachloro-2-picoline; PEG-100 Stearyl ether; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2-(octadecyloxy)ethan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polyoxyl stearyl ether (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Ethoxylated Stearyl Alcohols 2; CHEMBL3181944; Ethoxylated Stearyl Alcohols 20; a,a,a,6-Tetrachloro-2-picoline; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polyethylene glycol stearyl ether; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polyoxyethylene (2) stearyl ether; 2-(2-(Octadecyloxy)ethoxy)ethanol; Polyoxyethylene (11) stearyl ether; Polyoxyethylene (13) stearyl ether; Polyoxyethylene (14) stearyl ether; Polyoxyethylene (15) stearyl ether; Polyoxyethylene (16) stearyl ether; Polyoxyethylene (20) stearyl ether; Polyoxyethylene (21) stearyl ether; Polyoxyethylene (25) stearyl ether; Polyoxyethylene (27) stearyl ether; Polyoxyethylene (30) stearyl ether; Polyoxyethylene (40) stearyl ether; Polyoxyethylene (50) stearyl ether; ZX-RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60907; Polyoxyethylene (100) stearyl ether; ZINC56898840; AKOS015839820; Polyethylene glycol (7) stearyl ether; AS-2008; RTR-031704; Polyethylene glycol (11) stearyl ether; Polyethylene glycol (13) stearyl ether; Polyethylene glycol (14) stearyl ether; Polyethylene glycol (15) stearyl ether; Polyethylene glycol (16) stearyl ether; Polyethylene glycol (21) stearyl ether; Polyethylene glycol (25) stearyl ether; Polyethylene glycol (27) stearyl ether; Polyethylene glycol (30) stearyl ether; Polyethylene glycol (50) stearyl ether;Polyethylene glycol 1000 stearyl ether; Polyethylene glycol 2000 stearyl ether; NCGC00260319-01; Polyethylene glycol (100) stearyl ether; AK-79053; AN-19481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB-066492; LS-146694; TR-031704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; C-48879; 2-(octadecyloxy)ethanol, c18e1, octadecylglycol; I14-14601; Stearyl alcohol condensed with 20 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol condensed with l0 moles ethylene oxide; Stearyl alcohol, condensed with 2 moles ethylene oxide; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy-; Polyethylene glycol octadecyl ether; Polyoxyethylene (2) stearyl ether;Steareth-2; Steareth-4; Steareth-6; Steareth-7; Steareth-10; Steareth-11; Steareth-13; Steareth-15; Steareth-20; 2-(oksidesiloksi)etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; ; 2- (oktadesiloksi) etanol; 2136-72-3; 2-Octadecoxyethanol; Stearet-2; Stearet-20; Stearet-21; Etilen glikol monooktadesil eter; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; 9005-00-9; Etanol, 2- (oktadesiloksi) -; ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA = N; Octadecylglycol; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-14; Stearet-15; Stearet-16; Stearet-25; Stearet-27; Stearet-30; Stearet-40; Stearet-50; Stereal alkol EO (2); Stearil alkol EO (10); Stearil alkol EO (20); Stearil alkol, etoksile edilmiş; Octadecil polioksietilen eter; Polioksietillenmiş stearil alkol; octadecaoxyethanol; Polioksietilen monooktadesil eter; Stearil alkol etilen oksit (2); 2-Octadecyloxyethanol; Etanol, 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) -; PEG-7 Stearil eter; 3-Oxahenicosane-1-ol; PEG-11 Stearil eter; PEG-13 Stearil eter; PEG-14 Stearil eter; PEG-15 Stearil eter; PEG-16 Stearil eter; PEG-20 Stearil eter; PEG-21 Stearil eter; PEG-25 Stearil eter; PEG-27 Stearil eter; PEG-30 Stearil eter; PEG-40 Stearil eter; PEG-50 Stearil eter; AC1L2NXH; 2- (oktadesiloksi) -etanol; 6-tetrakloro-2-pikolin; PEG-100 Stearil eter; DSSTox_CID_9299; AC1Q7D9I; AMTGC009; DSSTox_RID_78754; 2- (oktadesiloksi) etan-1-ol; DSSTox_GSID_29299; Polioksil stearil eter (NF); KSC498G4T; SCHEMBL490673; Etoksilatlı Stearil Alkoller 2; CHEMBL3181944; Etoksilatlı Stearil Alkoller 20; a, a, a, 6-tetrakloro-2-pikolin; CTK3J8349; KS-00000ZQH; Polietilen glikol stearil eter; DTXSID60858842; MolPort-003-925-352; C18E1; Polioksietilen (2) stearil eter; 2- (2- (oktadesiloksi) etoksi) etanol; Polioksietilen (11) stearil eter; Polioksietilen (13) stearil eter; Polioksietilen (14) stearil eter; Polioksietilen (15) stearil eter; Polioksietilen (16) stearil eter; Polioksietilen (20) stearil eter; Polioksietilen (21) stearil eter; Polioksietilen (25) stearil eter; Polioksietilen (27) stearil eter; Polioksietilen (30) stearil eter; Polioksietilen (40) stearil eter; Polioksietilen (50) stearil eter; ZX RL002746; EINECS 218-374-0; Tox21_202772; ANW-60.907; Polioksietilen (100) stearil eter; ZINC56898840; AKOS015839820; Polietilen glikol (7) stearil eter; AS-2008; RTR 031.704; Polietilen glikol (11) stearil eter; Polietilen glikol (13) stearil eter; Polietilen glikol (14) stearil eter; Polietilen glikol (15) stearil eter; Polietilen glikol (16) stearil eter; Polietilen glikol (21) stearil eter; Polietilen glikol (25) stearil eter; Polietilen glikol (27) stearil eter; Polietilen glikol (30) stearil eter; Polietilen glikol (50) stearil eter, Polietilen glikol 1000 stearil eter; Polietilen glikol 2000 stearil eter; NCGC00260319-01; Polietilen glikol (100) stearil eter; AK-79053; AN-19.481; BC245174; OR303347; SC-21632; CAS-9005-00-9; AB1002686; AX8063379; DB 066.492; LS-146.694; TR-031.704; BB 0256761; FT-0682442; ST24039705; D08975; Cı-48.879; 2- (oktadesiloksi) etanol, c18e1, oktadesilglikol; I14-14601; 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 10 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; 2 mol etilen oksitle yoğunlaştırılmış Stearil alkol; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-oktadesil-omega-hidroksi-; Polietilen glikol oktadesil eter; Polioksietilen (2) stearil eter; Steareth-2; Stearet-4; Stearet-6; Stearet-7; Stearet-10; Stearet-11; Stearet-13; Stearet-15; Stearet-20; 2- (oksidesiloksi) etanol; 2-Oktadekoksiethanol; Ethilen glikol monooktadesil eter; etanol; 6-tetraklora-2-pikolin; Peg-100 steril eter; polietilen glikol 7 steril eter; polietilen glikol 14 steril eter; sterat 10; sterat 5; steareth-4 poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- (4 mol EO average molar ratio);nikkol BS-4; 2-octadecoxyethanol (peg-4); peg-4 stearyl ether; poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omeg.-hydroxy- (4 mol EO average molar ratio); polyethylene glycol (4) stearyl ether; polyoxyethylene (4) stearyl alcohol ether; polyoxyethylene (4) stearyl ether;

 

Yüzey aktif
Aşındırıcı; Tahriş edici; Çevresel tehlike

 

 

Steareth bileşenleri (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13, Steareth-15, Steareth-20) stearci asidin polietilen glikol eterleridir. Mumlu bileşiklerdir. Kozmetiklerde ve kişisel bakım ürünlerinde, Steareth bileşenleri, kişisel temizlik ürünleri ve deodorantların yanı sıra güneş yanığı, koku, cilt, göz ve saç ürünlerinin formülasyonunda kullanılır.
Kozmetiklere ve kişisel bakım ürünlerine eklendiğinde, Steareth bileşenleri diğer sıvıların molekülleri arasındaki etkileşimli kuvvetleri azaltır, böylece bir emülsiyon oluşur. Bazı kişisel bakım ürünlerine Steareth gibi bir bileşen eklenmezse, üründeki malzemeler ayrı ayrı kalır.

 

Bilimsel Gerçekler: Steareth'ler, etilen oksitin stearil alkol ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanır, burada addaki sayısal değer, ortalama etilen oksit birimi sayısına karşılık gelir. Örneğin, Steareth-2, stearil alkolle reaksiyona giren ortalama 2 birim etilen oksit kullanılarak hazırlanır. Steareth bileşenleri, bir dizi polioksietilen stearil eterdir. Kozmetiklerde ve kişisel bakım ürünlerinde Steareth'ler, temel olarak yüzey aktif madde emülsiyonlaştırıcı maddeler olarak işlev görür. Ayrıca ıslatıcı maddeler, çözündürücüler ve iyonik olmayan yüzey aktif maddeler olarak da kullanılabilirler.

Özellikleri

 

Mülk Adı Mülkiyet Değeri
Moleküler ağırlık 314.554 g / mol
XLogP3 8.4
Hidrojen Bağışı Bağışçısı 1
Hidrojen bağı alıcısı sayısı 2
Döndürülebilir Tahvil Sayımı 19
Tam Kütle 314.318 g / mol
Monoisotopik Kütle 314.318 g / mol
Topolojik Polar Yüzey Alanı 29.5 A ^ 2
Ağır Atom Sayısı 22
Resmi Ücret 0
karmaşıklık 183

 

 

873 şirket tarafından sağlanan 26 GHS bilgisinin ECHA C&L Envanteri'ne bildirilen toplu GHS bilgileri. Her bildirim birden fazla şirketle ilişkili olabilir.
873 şirketten 149'unun GHS tehlike kriterlerini karşılamadığı bildirildi. Daha detaylı bilgi için lütfen ECHA C&L web sitesini ziyaret ediniz.
873 şirketin 724'ü tarafından tehlike bildirimi kodları ile verilen 24 bildirimin:
H302 (% 22.38): Yutulması halinde zararlıdır [Uyarı Akut toksisite, oral]
H315 (% 32.04): Cilt tahrişine neden olur [Uyarı Cilt aşınması / tahrişi]
H318 (77.07%): Ciddi göz hasarına neden olur [Tehlike Ciddi göz hasarı / tahrişi]
H400 (% 23.62): Sudaki yaşam için çok toksik [Uyarı Sudaki çevre için tehlikeli, akut tehlike]
H411 ??(% 35.77): Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki [Sucul çevre için tehlikeli, uzun süreli tehlike]
Kimyasal: Polioksietilen monooktadesil eter
Yeşil Daire - Kimyasalın deneysel ve modellenmiş verilere dayanarak düşük endişe verici olduğu doğrulandı.

 

Açıklamaya İlişkin İlgili Bileşikler: (Hidroksietiloksi) tri (Etiloksi) oktan; 2 - [(1-Hexylheptyl) oksi] etanol; 2- (tetradesiloksi) etanol; Etilen glikol monoheksadesil eter; Penetilen glikol monododesil eter; Heksaetilen glikol monododesil eter; Etanol, 2- (heptiloksi) -; Etilen glikol monododesil eter; Octaetilen glikol oktadesil eter; Etanol, 2- (2- (heptiloksi) etoksi) -; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-tridesil-omega-hidroksi-; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-pentadesil-omega-hidroksi-; 2-Pentadecan-8-yloxyethanol; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-undesil-omega-hidroksi-; Poli (oksi (metil-1,2-etandiil)), alfa-oktadesil-omega-hidroksi-; Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-desil-omega-hidroksi-; 3,6,9,12-Tetraoxapentacosan-1-ol; 3,6,9,12,15,18-Hexaoxahexatriacontan-1-ol; Dietilen glikol monododesil eter; Trietilen glikol monododesil eter

 

Surfactants
Corrosive; Irritant; Environmental hazard

 

The Steareth ingredients (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13, Steareth-15, Steareth-20) are polyethylene glycol ethers of stearci acid. They are waxy compounds. In cosmetics and personal care products, Steareth ingredients are used in the formulation of personal cleanliness products and deodorants, as well as suntan, fragrance, skin, eye and hair products.

When added to cosmetics and personal care products, the Steareth ingredients reduce the interactive forces between molecules of other liquids so that an emulsion is formed. If an ingredient such as a Steareth is not added to some personal care products, the ingredients in the product would separate like some salad dressings.

Scientific Facts: The Steareths are prepared by reacting ethylene oxide with stearyl alcohol where the numerical value in the name corresponds to the average number of units of ethylene oxide. For example, Steareth-2 is prepared using an average of 2 units of ethylene oxide reacted with stearyl alcohol.The Steareth ingredients are a series of polyoxyethylene stearyl ethers. In cosmetics and personal care products, the Steareths function mainly as surfactant - emulsifying agents. They may also be used as wetting agents, solubilizers and nonionic surfactants

Properties

 

Property Name Property Value
Molecular Weight 314.554 g/mol
XLogP3 8.4
Hydrogen Bond Donor Count 1
Hydrogen Bond Acceptor Count 2
Rotatable Bond Count 19
Exact Mass 314.318 g/mol
Monoisotopic Mass 314.318 g/mol
Topological Polar Surface Area 29.5 A^2
Heavy Atom Count 22
Formal Charge 0
Complexity 183

 

 

Aggregated GHS information provided by 873 companies from 26 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.
Reported as not meeting GHS hazard criteria by 149 of 873 companies. For more detailed information, please visit ECHA C&L website
Of the 24 notification(s) provided by 724 of 873 companies with hazard statement code(s):
H302 (22.38%): Harmful if swallowed [Warning Acute toxicity, oral]
H315 (32.04%): Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]
H318 (77.07%): Causes serious eye damage [Danger Serious eye damage/eye irritation]
H400 (23.62%): Very toxic to aquatic life [Warning Hazardous to the aquatic environment, acute hazard]
H411 (35.77%): Toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard]
Chemical: Polyoxyethylene monooctadecyl ether
Green circle - The chemical has been verified to be of low concern based on experimental and modeled data.

 

Related Compounds with Annotation: (Hydroxyethyloxy)tri(Ethyloxy)octane; 2-[(1-Hexylheptyl)oxy]ethanol; 2-(Tetradecyloxy)ethanol; Ethylene glycol monohexadecyl ether; Pentaethylene glycol monododecyl ether; Hexaethylene glycol monododecyl ether; Ethanol, 2-(heptyloxy)-; Ethylene glycol monododecyl ether; Octaethylene glycol octadecyl ether; Ethanol, 2-(2-(heptyloxy)ethoxy)-; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-pentadecyl-omega-hydroxy-; 2-Pentadecan-8-yloxyethanol; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-undecyl-omega-hydroxy-; Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-octadecyl-omega-hydroxy-; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-decyl-omega-hydroxy-; 3,6,9,12-Tetraoxapentacosan-1-ol; 3,6,9,12,15,18-Hexaoxahexatriacontan-1-ol; Diethylene glycol monododecyl ether; Triethylene glycol monododecyl ether

The INCI names ceteareth-n (where n is a number) refer to polyoxyethylene ethers of a mixture of high molecular mass saturated fatty alcohols, mainly cetyl alcohol (n = 15) and stearyl alcohol (m = 17). The number n indicates the average number of ethylene oxide residues in the polyoxyethylene chain.

 

These compounds are non-ionic surfactants that work by attracting both water and oil at the same time, frequently used as emulsifiers in soaps and cosmetics
Health Concerns of the Ingredient: 
Overall Hazard


Cancer


Developmental & 
reproductive toxicity


Allergies & immunotoxicity


Use restrictions


Other HIGH concerns: Contamination concerns; Other LOW concerns: Data gaps, Ecotoxicology, Organ system toxicity (non-reproductive)
About STEARETH-4: Steareth-4 is a polyethylene glycol ether of Stearyl Alcohol (q.v.).

 

Function(s): Surfactant - Emulsifying Agent

 

Synonym(s): 3,6,9,12-TETRAOXATRIACONTAN-1-OL; PEG-4 STEARYL ETHER; POLYETHYLENE GLYCOL 200 STEARYL ETHER; POLYOXYETHYLENE (4) STEARYL ETHER
Organ system toxicity (non-reproductive)
Concern Reference
Limited evidence of sense organ toxicity Harvell, J
Classified as not expected to be potentially toxic or harmful Environment Canada Domestic Substance List

 

 

Ecotoxicology
Concern Reference
Suspected to be an environmental toxin Environment Canada Domestic Substance List

 

 

Contamination concerns
Impurity Score
ETHYLENE OXIDE

 

 

Data: Fair
1,4-DIOXANE

 

Data: Fair

 

Data gaps
Concern Reference
Safety assessment was based on related chemical Cosmetic Ingredient Review Assessments
31 studies in PubMed science library may include information on the toxicity of this chemical see search results -> NLM PubMed

 

 

Persistence and bioaccumulation
Concern Reference
Not suspected to be persistent Environment Canada Domestic Substance List
Not suspected to be bioaccumulative Environment Canada Domestic Substance List

 

 

Multiple, additive exposure sources
Concern Reference
Designated as safe for general or specific, limited use in food FDA Food Additive Status

 

 


About the Skin Deep ratings
EWG provides information on personal care product ingredients from the published scientific literature, to supplement incomplete data available from companies and the government. The ratings below indicate the relative level of concern posed by exposure to the ingredients in this product - not the product itself - compared to other product formulations. The ratings reflect potential health hazards but do not account for the level of exposure or individual susceptibility, factors which determine actual health risks, if any. 
Beyond providing Skin Deep® as an educational tool for consumers, EWG offers its EWG VERIFIEDTM mark as a quick and easily identifiable way of conveying personal care products that meet EWG's strict health criteria. Before a company can use EWG VERIFIEDTM on such products, the company must show that it fully discloses the products' ingredients on their labels or packaging, they do not contain EWG ingredients of concern, and are made with good manufacturing practices, among other criteria. Note that EWG receives licensing fees from all EWG VERIFIED member companies that help to support the important work we do.
STEARETH-4
STEARETH-4 is classified as :
Emulsifying
Surfactant
CAS Number 9005-00-9 (Generic) / 59970-10-4
COSING REF No: 79061
Chem/IUPAC Name: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy
Products ( 5)
5 Cosmetics Ingredients containing STEARETH-4
Search by keywords
Enter Keywords
Category
Anti-static Agents (1)
Emulsifiers (3)
Lubricants / Slip Agents (1)
Pigments (1)
Wetting Agents (1)
Application/Recommended for
Hair care (Shampoos, Conditioners & Styling) (2)
Skin care (Facial care, Facial cleansing, Body care, Baby care) (3)
Toiletries (Shower & Bath, Oral care...) (3)
Supplier
Abitec Corporation (1)
Evonik (1)
Jeen International (1)
Nikkol (1)
Wacker (1)
5 Products Found Name Technology Supplier Docs & SupportAcconon® SA-4
Emulsifiers Wetting Agents Abitec Corporation 
TEGO® Pearl N 100
Pearlescing Agents Polymers Evonik 
Jeecol SA-4
Emulsifiers Jeen International 
Nikkol BS-4
Emulsifiers Nikkol 
Wacker® Silicone Fluid Emulsion E 2 (D)
Anti static Agents Lubricants Slip Agents Wacker 
5 Products matching your search
In the ingredient descriptions: Good means that I like to see this in a product's list of ingredients. Okay means this product appears safe for a curly person like me to use. Caution means that this ingredient may not be good in some hair care products, or for some people. Avoid means this ingredient may hurt your hair. If you see this ingredient in a hair product, it's best to put it down and walk away. 
Steareth- 4 (aka PEG-4 Stearyl Ether) 
Okay 
A type of Polyethylene glycol (ether) made from Stearyl alcohol used to keep a product from separating into its oil and water components. Used in many products including soaps, detergents, shampoos, bath oils, and hair conditioners
Applewhite, Thomas H., ed. Proceedings of the World Conference on Lauric Oils: Sources, Processing, and Applications 
AOCS Publishing, 1994.

 

 

Barel, André O., Marc Paye, and Howard I. Maibach., eds. Handbook of Cosmetic Science and Technology, Second Edition 
Marcel Dekker, Inc., 2001.

 

 

Begoun, Paula. Don't Go Shopping for Hair-Care Products Without Me. 3rd Edition. 
Renton: Beginning Press, 2005.

 

 

Begoun, Paula. The Beauty Bible. 
Renton: Beginning Press, 2002.

 

 

Begoun, Paula. Don't Go to the Cosmetics Counter Without Me. 
Renton: Beginning Press, 2003.

 

 

Bellum, Sarah, ed. The Beauty Brains: Real Scientists Answer Your Beauty Questions 
New York: Brains Publishing, 2008.

 

 

Gottschalk, Tari E. and McEwen, Gerald N, Jr. PhD, eds. International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, Tenth Edition 2004, Volumes 1-4. 
Washington D. C.: The Cosmetic, Toiletry, and Fragance Association, 2004.

 

 

Halal, John Hair Structure and Chemistry Simplified, Fifth Edition 
Albany: Milady, 2002.

 

 

Hunting, Anthony L.L. Encyclopedia of Conditioning Rinse Ingredients. 
Cranford, NJ: Micelle Press, Inc., 1987.

 

 

Hunting, Anthony L.L. Encyclopedia of Shampoo Ingredients. 
Cranford, NJ: Micelle Press, Inc., 1983.

 

 

Johnson, Dale H. (Ed.). Hair and Hair Care, Cosmetic Science and Technology Series. Vol. 17. 
New York: Marcel Dekker, 1997. Print.

 

 

Nnanna, Ifendu A. and Jiding Xia., eds. Protein-Based Surfactants: Synthesis: Physicochemical Properties, and Applications (Surfactant Science) 
Madison Heights: CRC, 2001.

 

 

Quadflieg, Jutta Maria. Fundamental properties of Afro-American hair as related to their straightening/relaxing behaviour. 
Diss. U of Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2003.

 

 

Schueller, Randy and Perry Romanowski, eds. Conditioning Agents for Hair and Skin. 
New York: Marcel Dekker, Inc., 1999.

 

 

Winter, Ruth M.S. A Consumer's Dictionary of Cosmetic Ingredients: Complete Information About the Harmful and Desirable Ingredients Found in Cosmetics and Cosmeceuticals 
New York: Three Rivers Press, 2005.

 

 

Zviak, Charles., ed. The Science of Hair Care (Dermatology) 
New York: Marcel Dekker, Inc., 1986.

 

 

Other: 106707-02-2
ECHA ELINCS - REACH Pre-Reg: 500-017-8
Nikkaji Web: J110.984G
XlogP3: 8.40 (est)
Formula: (C2 H4 O)mult-C18 H38 O
NMR Predictor: Predict (works with chrome or firefox)
CAS Number: 59970-10-4 Picture of molecule3D/inchi
Category:emulsifiers, surfactants
Physical Properties:
Assay: 95.00 to 100.00
Food Chemicals Codex Listed: No

Organoleptic Properties:
Odor and/or flavor descriptions from others (if found).

Cosmetic Information:
CosIng: cosmetic data
Cosmetic Uses: emulsifying agents
surfactants
Safety Information:

Hazards identification

Classification of the substance or mixture
GHS Classification in accordance with 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
None found.
GHS Label elements, including precautionary statements

Pictogram 

Hazard statement(s)
None found.
Precautionary statement(s)
None found.
Oral/Parenteral Toxicity:
oral-rat LD50 25000 mg/kg
Yakkyoku. Pharmacy. Vol. 31, Pg. 471, 1980.

 

 

oral-rat LD50 2900 mg/kg
"Toxicology of Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969Vol. -, Pg. 690, 1969.

 

 

oral-rat LD50 1900 mg/kg
"Toxicology of Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969Vol. -, Pg. 690, 1969.

 

 

Dermal Toxicity:
Not determined
Inhalation Toxicity:
Not determined

Safety in Use Information:
Category: emulsifiers, surfactants
Recommendation for steareth-4 usage levels up to:
not for fragrance use.

Recommendation for steareth-4 flavor usage levels up to:
not for flavor use.
Safety References:
EPI System: View
AIDS Citations:Search
Cancer Citations:Search
Toxicology Citations:Search
NLM Developmental and Reproductive Toxicity:Search
EPA Substance Registry Services (TSCA):9005-00-9
EPA ACToR:Toxicology Data
EPA Substance Registry Services (SRS):Registry
Laboratory Chemical Safety Summary :75050
National Institute of Allergy and Infectious Diseases:Data
WGK Germany:2
2-octadecoxyethanol (peg-4)
Chemidplus:0009005009
Chemidplus:0059970104
Description: Solid emulsifier for cosmetic formulations.

 

CAS: 9005-00-9, 59970-10-4

INCI Name: Steareth-4

 

Specifications:
Appearance @ 25°C: White waxy solid
Color (gardner scale): 1 Maximum
Moisture (Karl Fisher) 1.0% Maximum
Acid value: 1.0 Maximum
Hydroxyl value: 120-140
pH (3%): 5.5-7.0

 

Storage: Pack in tightly sealed containers. Keep container tightly closed. Store in dry, cool place, and protect from moisture.

 

Documents: MSDS
NIKKOL BS-4
[INCI Name] Steareth-4

 

 

Product Name NIKKOL BS-4
INCI Name Steareth-4
China INCI YES
Halal Certified 
JCLN (Japanese) ?????-4
Chemical Name 
Industry Primarily Used Cosmetic, Pharmaceutical, Ink
Description 
Lipophilic emulsifier

 

 

Chemical Class Polyoxyethylene Alkyl Ethers
CAS Number 9005-00-9
EINECS 
Appearance White to pale yellow petrolatum-like or waxy substance
HLB 9.0
Package size and type 15kg can
Additives NO
Tariff Code (H.S. Code) 3402.13
Common Preservative Free
Free of formaldehyde and the most common allergy causing preservatives such as benzalkonium chloride, formaldehyde, benzophenone, methyldibromo glutaronitrile, MCI/MI and others.
Fragrance Free
Free of fragrances and the most common allergy causing botanicals such as balsam of peru, cinnamic aldehyde, propolis (bee glue) and many more. 
Paraben Free
Free of allergy causing parabens and related esters such as benzocaine, PPD and others. 
Lanolin Free
Free of allergy causing lanolins, esters, waxes and other wool related ingredients.
Coconut Free
Free of coconut and related allergy causing coconut derivatives 
Topical Antibiotic Free
Free of topical antibiotics such as neomycin and bacitracin. 
MCI/MI Free
Free of Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone and related kathon-like ingredients. 
Nickel Free
Free of added nickel and cobalt related ingredients. 
Gluten Free
Free of ADDED gluten and other wheat-related ingredients, including barley, rye and oat. 
Soy Free
Our Soy filter excludes products with soy ingredients (e.g., soybean oil). However, highly processed ingredients derived from soy (e.g., glycerin or tocopherol) will not be excluded by SkinSAFE.
Propylene Glycol Free
Free of the vehicle (gives substance) propylene glycol and similar vehicles. 
Lip Safe
Find Lip Safe cosmetics. LipSafe is the same as "Top Free" and free of LANOLIN too, Lip Safe aka the kissing badge keeps your lips more kissable. 
Teen Safe
Free of harmful hormone-altering chemicals and ingredients that may affect teen development, such as Phthalates, Parabens, Triclosan, Benzophenone-3 and related ingredients. 
Related Ingredients
Cetearyl Alcohol/ Ceteareth-20 
Cetearyl Behenate 
Cetomacrogol 1000 Bp 
Peg-20 Sorbitan Isostearate 
Peg-5 Glyceryl Triisostearate 
Polyethylene Glycol Monostearate 1000 
Polyoxyl 40 (Peg 40 Stearate) 
Steareth-21
INCI name STEARETH-4 Alternative names Poe(4) Stearylether, Polyethylenglykol 200 Stearylether, Polyoxyethylen(4) Stearylether Origin Different Definition Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy INCI function Emulsifying
The INCI function describes solely the purpose of a cosmetic ingredient. It does not reveal its actual effects and skin compatibility. You'll find these and other characteristics below.
Characteristics
Please login now to find out how this ingredient is characterized and may affect your health. The rating of this cosmetic ingredient is manufacturer-neutral and scientifically founded on diverse sources of expertise.
CAS-No. 9005-00-9 EINECS/EILINCS-No. No information available
Studies, literature and statements on Steareth-4
Please log in to read excerpts from scientific literature and experts statements about this cosmetic ingredient.
Cosmetics containing Steareth-4
The list of cosmetic products below is a selection of the most requested cosmetics that contain the ingredient Steareth-4. The products are in alphabetical order. Please login to display the rating of all cosmetics.
Cosmetics containing Steareth-4
The list of cosmetic products below is a selection of the most requested cosmetics that contain the ingredient Steareth-4. The products are in alphabetical order. Please login to display the rating of all cosmetics.
Rating of Allergika Dusch- Und Cremebad Mild: please loginAllergika Dusch- Und Cremebad Mild
Rating of Avon Foot Works: please loginAvon Foot Works
Rating of Badedas Duschcreme: please loginBadedas Duschcreme
Rating of Biosilk Cleanser Shampooing Silver Lights: please loginBiosilk Cleanser Shampooing Silver Lights
Rating of Chi Chi Enviro: please loginChi Chi Enviro
Rating of Dr. Baumann Cosmetic Shampoo: please loginDr. Baumann Cosmetic Shampoo
Rating of Dr. Baumann Cosmetic Shampoo: please loginDr. Baumann Cosmetic Shampoo
Rating of Dr. Baumann Cosmetic Shampoo: please loginDr. Baumann Cosmetic Shampoo
Rating of Duschdas Traum Von Dubai: please loginDuschdas Traum Von Dubai
Rating of Duschdas Pearl Shimmer: please loginDuschdas Pearl Shimmer
Rating of Duschdas Genuss Der Sinne Mit Sea Butter & Ingwer Extrakt: please...Duschdas Genuss Der Sinne Mit Sea Butter & Ingwer Extrakt
Rating of Herbalife Skin Glättendes Zitrusreinigungsgel: please loginHerbalife Skin Glättendes Zitrusreinigungsgel
Rating of Incecto Naturals Super Nourishing Coconut Shampoo: please loginIncecto Naturals Super Nourishing Coconut Shampoo
Rating of Inecto Moisture Infusing Shampoo: please loginInecto Moisture Infusing Shampoo
Rating of Nuskin Moisturizing Shampoo: please loginNuskin Moisturizing Shampoo
Rating of Philosophy Amazing Grace Shampoo & Bath Gel: please loginPhilosophy Amazing Grace Shampoo & Bath Gel
Rating of Philosophy (Qvc) Amazing Grace: please loginPhilosophy (Qvc) Amazing Grace
Rating of Radox Nourish Shower Theraphy: please loginRadox Nourish Shower Theraphy
Rating of Radox Green Tea Infusion Wellbeing: please loginRadox Green Tea Infusion Wellbeing
Rating of Radox Eastern Spirit Shower Theraphy: please loginRadox Eastern Spirit Shower Theraphy
Item Number:170142CAS Number:91031-31-1, MIXTUREMfr: Tradename:TEGO PEARL N 100
APPEARANCE
QC: WHITE PEARLESCENT PASTE LIKE LIQUID.
DESCRIPTION
Is a liquid that is a cold processable dispersion of crystalline ethylene glycol distearate, especially suitable to give skin and hair cleansing products a rich pearl appearance. It has a white, brilliant pearlizing effect. Is nonionic, suitable for shampoos as well as for hair rinses. It is easy to handle and preserved with sodium benzoate.
SYNONYMS
SYN: TEGO-PEARL N 100
INDUSTRY
Cosmetics
Steareth-4
Cas No:9005-00-9; 59970-10-4

 

 

Emulsifier
Steareth-4 may or may not be vegan. It is a PEG compound of Stearic Acid, used in cosmetics. Stearic Acid can have animal or plant sources. Please check with the manufacturer.
BULK BUY 25 rolls 6mm satin ribbon

 

 

25 assorted colours,double sided satin ribbon, 6mm wide 22mtrs per roll
BULK BUY MIXED BUTTONS

 

 

MIXED BUTTONS APPROX 800 PER PACK
bulk buy 500 silver plated earring wires

 

 

500 silver plated earring wires,good quality,
Aqua, Sodium Laureth Sulfate(and)Laurylglucoside, Sodium Lauroyl Sarkosinate, Urea, Cocoglucosides(and)Glyceryloleate, Butylene Glycol, Glycol Distearate(and)Steareth-4, Linoleamide DEA, Sodium Chloride, Dicaprylyl Ether(and)Laurylalcohol, D,L-alph-Tocopheyl Acetate, Panthenol, Sodium Lactate, Urtica Dioica Extract, Polyquaternium 10, Sodium Lactate, Ormensis Multicaulis Oil
Characteristics and Applications

 

 

Stearic acid esters of polyoxyethylene stearyl ethers. Self-emulsifying cosmetic ingredient.
Similar to the EMALEX CWS series, EMALEX SWS-4 and SWS-6 are widely used as emulsion stabilizers or reforming agents in cosmetics and other industrial areas.
EMALEX SWS-9, SWS-10 and SWS-12 are used as emulsifiers, dispersing agents, and stabilizers for B-type emulsions, and provide a spreading property, milky white appearance, and water repellance to the products.
Chemical Composition 
Polyoxyethylene Stearyl Ether Stearates / POE(4)
Product Series 
Ether/Ester types
INCI Code 
CAS No. 
IOB(°) 
0.35 (19 °)
OC:IC 
880 : 305
Package 
15kg C/N / Cream-color wax

 

 

(1) The following abbreviations are used in the catalogue : IOB=inorganic/organic balance ;(°)=tan-1
(2) The last tow digits in the product names designate the number of POE units added. The first digit in ester product names indicates ester type ; 1=monoester, 2=diester, 3=triester.
(3) The "package" column specifies the type of packages available ; C/N=oil can, C/C=cardboard box, K/B=craft bag, Q/T=cubitainer. Drum packaging is also available on request.
SODIUM STEARETH-4 PHOSPHATE
Product:
SODIUM STEARETH-4 PHOSPHATE
CAS No.:
57829-61-5
Use:
Surfactant
Fine chemical and Intermediate
Specialty Chemicals
Basic organic chemical
This is a comprehensive list of every ingredient in our Aromatherapaes products. We use the technical or chemical CTFA names verses the generalized "natural" or familiar names in all of our product's ingredient listings. You may be sensitive to a solvent or preservative used in a familiar extract, and with this style of labeling you will be aware it is in the product when making your buying decisions.

 

Our goal is to use the safest, most natural and effective ingredients to make the most beneficial and healthful skincare products. Sometimes this means the synthetic or extracted form of an ingredient is safer than other alternatives. We have nothing to hide - each ingredient is reviewed for safety and benefit before our formulators incorporate it into a product.

Technical or CTFA INCI Name

Description, Common Name

Function -Purpose in Products

Abies Balsamea (Fir) Oil

Fir Essential Oil

Known for aromatherapeutic benefits for arthritis, bronchitis, colds, coughs, flu, muscle aches, rheumatism, and sinusitis.

Allantoin

Derived from the herb Comfrey

Encourages cell regeneration (speeds up the natural replacement of body cells).

Aloe Barbadensis Leaf Juice

The filtered liquid from the pulpy leaves of the Aloe Vera plant

Naturally antiseptic, encourages cell regeneration while calming skin irritations. Mild, natural sun screen benefits.

Aniba Rosaeodora (Rosewood) Oil

Rosewood Essential Oil from bark of the Rosewood Tree

Rich in linalool with smaller amounts of terpineol, nerol, geraniol

Aromatherapeutic benefits include tonic effect for entire body, an immune system stimulant and cell regenerator. Pleasant warm odor.

Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Oil

Chamomile Essential Oil

Topical aromatherapeutic benefits include soothing, calming irritated skin, anti-inflammatory. Calming inhalation benefits.

Bambusa Vulgaris Extract

 

Bamboo Extract

Natural exfoliant - polishes and smoothes skin.

Behentrimonium Methosulfate

Rape Seed Oil contains both Omega 3 and Omega 6 fatty acids

The mildest hair detangling ingredient available.

Benzophenone-3

Sunscreen

Protects against both UVA and UVB rays.

Butylene Glycol

A common humectant and solubilizer used in cosmetic and food preparations.

Used in wash off hydrating masks and in some extracts.

Butyrospermum Parkii (Shea Butter)

Shea Butter - the solid "oil" from the nut of the African Karite Tree.

Moisturizing, promotes cell renewal and skin elasticity, and increases circulation. Contains cinnamic acid, a substance that helps protect the skin from harmful UV rays. Contains vitamins A and E, and has demonstrated both antimicrobial and anti-inflammatory properties.

C13-14 Isoparaffin

Humectant

Low hazard synthetic thickener or gelling agent.

Camellia Oleifera (Green Tea) Leaf Extract

Green Tea Extract

The leaf of this plant is an antioxidant. When applied topically, it helps to protect the skin from the effects of free radicals in the environment. The leaf extract is also known for its soothing properties.

Canola Oil

Canola Oil

Vegetable seed oil to protect against moisture loss.

Caprylic/Capric Triglyceride

A fatty anti-oxidant made from mixing coconut oil and vegetable glycerin

Used to keep oils fresh and from turning rancid.

Caprylyl Capryl Glucoside

Vegetable foaming agent

Safe, mild foaming agent made from vegetable source. Sometimes used to emulsify essential oils (keep oil mixed into water).

 

Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil

Thistle Oil, Sunflower Oil. Oil presses from the seeds of the safflower plant is similar in chemistry to sunflower oil

Rich in palmitic and linoleic acid, this oil provides a non-greasy slip for massage.

Cera Alba (Beeswax)

Beeswax

A replenishable, non-petroleum wax used to stiffen emulsions or balms. Protects against moisture loss.

Cetearyl Alcohol

Emulsifying wax from palm oil

Supports the main emulsion system in creams and lotions and gives texture to the product. In conditioners it helps to emulsify the product and creates a thickening effect.

Cetearyl Olivate

 

Soap and PEG-free emulsifier made from fruit sugars

Facilitates retention of skin moisture and increases the active ingredient's resistance to water and/or sweat.

Cetrimonium Methosulfate

A cationic (non-static) emulsifier derived from rapeseed oil

Used in hair conditioners where you want slip and shine without a heavy feel. Reduces fly-aways.

Cetyl Alcohol

A waxy flake derived from coconut or palm oil

Used in the cosmetic industry as a surfactant in shampoos, or as an emollient, emulsifier or thickening agent in the manufacture of skin creams and lotions.

Cholecalciferol

Vitamin D3 (vegetable source)

Works with Vitamin A to synergistically offer the best free radical protection, and to promote the growth of new epidermal and collagen cells.

Citric Acid

Citric Acid - most often derived from citrus fruits

Mild preservative and antioxidant. Can be used to lower pH in finished products to make them more skin-friendly. When mixed with bicarbonate of soda (baking soda) it creates carbon dioxide which are the bubbles or fizz in our Effervescents.

Citrus Aurantium (Neroli) Orange Flower Oil

Neroli Essential Oil from orange flower blossoms

Encourages healthy cell renewal. Aromatherapy: reduces anxiety; calming effects.

Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Extract

Bergamot Essential Oil

Light, delicate and refreshing citrus floral oil with antiseptic properties and the ability to help uplift the mind, relieving anxiety and nervous tension.

Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil

Orange Essential Oil

Uplifting and cheerful aromatherapy benefits. Topical cleansing agent with warm, clean aroma.

Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil

Lemon Essential Oil

Refreshing and uplifting aromatherapy benefits. Topical cleansing agent with sharp, clean aroma.

Citrus Paradisi Oil

Grapefruit Essential Oil

A cheerful essential oil. One of the few non-sun sensitizing citrus oils

Citrus Reticulate (Tangerine) Oil

Tangerine Essential Oil

Cheerful and uplifting aromatherapy benefits. Topical cleansing agent with sweet, clean aroma.

Cocamidopropyl Betaine

A semi synthetic foamer derived from coconut oil

Mild, soap-free cleanser.

Cocamidopropyl Hydroxysultaine

A semi synthetic foamer derived from coconut oil

Mildest, soap-free cleanser.

Cucumus Sativus (Cucumber) Fruit Extract

Cucumber Extract

Cooling and refreshing to the skin; shown to be moisture-binding and moisture-regulating with skin softening properties.

Cyclomethicone

Cyclopentasiloxane

Dimethicone

Dimethiconol

Silicones synthetically made from common sand and oxygen molecules

Inert "oils" that help spread actives on the skin.

 

With molecules too large for your skin to absorb, they evaporate, leaving behind the actives.

Cymbopogon Citratus (Lemongrass) Oil

Lemongrass Essential Oil

Tonic, stimulating (cell renewal), refreshing, deodorizing, antiseptic, insect repelling properties.

Decyl Glucoside

Plant based silicon replacement for hair care

Conditions hair for smoother, shinier look and feel.

Dicaprylyl Ether

Vegetable based emollient

Soft feeling skin that holds moisture longer

Disodium Cocyl Glutamate

Echinacea purpurea

An extremely gentle cleaning and foaming agent derived from coconut oil fatty acid

 

Functions as an extremely mild, gently sudsing surfactant. Protects against damage from free radicals.
Disodium EDTA

 

Chelating agent

EDTA binds to metals, such as nickel, copper, and iron, making them unavailable to react with other ingredients in a product. Also taken orally for chelation therapy.

Ethylhexylglycerin

Derived from vegetable glycerin; natural deodorizer and skin conditioner

Boosts preservative efficacy, while adding humectancy and a pleasant skin-feel to formulations.

Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Oil

Eucalyptus Essential Oil

Decongestant, antibacterial and anti-viral properties make it effective for treating respiratory infections. Effective easing sore muscles, especially after exercise or strain.

Gluconolactone & Sodium Benzoate

a naturally derived (from corn) preservative system with proven skincare benefits

 

Keeps products safe and fresh.
Glycerin

 

A sugar alcohol bi-product from making soap. Vegetable soap makes vegetable glycerin.

A natural humectant and moisture magnet.

Glyceryl Isostearate

Glyceryl Stearate

Glycerin and stearic acid (see stearic acid)

Vegetable based moisturizer and emulsifier helps hold lotion products together.

Glycol Distearate

Stearic Acid and Ethylene Glycol (see)

Vegetable based moisturizer and emulsifier helps hold lotion products together.

Helianthus Annuus Seed Oil

Sunflower Seed Oil

Vitamin E rich moisture for skin

Honey

Honey

Naturally anti-septic and moisture binding.

Hydrogenated Polyisobutene

Synthetic polymer (replaces whale source).

Used as a skin-conditioning agent and emollient.

Hydrolyzed Oats

Oatmeal, Oat Extract

Anti-irritant and anti-inflammatory properties.

Hydrolyzed Wheat Protein

Solid form of Wheat Protein from vegetable seed oil.

Strengthens hair and dermal layer.

Hydroxypropyl Starch Phosphate

 

Corn Starch

Low hazard way of amplifying active ingredients.

Hydroxypropyltrimonium

Guar Gum extract

Hair conditioner and smoother; helps detangle dry or damaged hair.

Isopropyl Palmitate

Palm oil based emollient

Moisturizer, thickening agent, and anti-static in lotions and hair care.

Jasminium Officinalis Flower Extract

Jasmine Flower Extract

Stress relieving essential oil wonderful for treating extremely dry, oily or irritated and sensitive skin

Juglans Regia (Walnut) Shell Powder

Walnut shell

Natural exfoliant. We use milled "balls" that roll verses jagged chips so you don't tear your skin.

Juniperus Communis (Juniper) Oil

Juniper Essential Oil

Tonic, purifying, diuretic and detoxifying.

Kaolin

China Clay

Absorbency makes it useful in masks or detoxifying baths.

Laureth-2

Laureth-4

Laureth-7

Modified Palm or Coconut oil to create a synthetic

Used as a foam booster, emulsifier and thickener in foaming products.

Lauryl Glucoside

A mild coconut and sugar foaming ingredient used as a replacement for sulfates

Gently cleanses skin

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Lavandula Hybrida Oil

Lavender Essential Oil

Aromatherapy: calming, balancing; promotes healing. Pleasant, clean odor.

Magnesium Sulfate

Epsom Salts

Increases circulation and detoxifies body. Helpful in reducing aches and pains, inflammation or swelling.

Maltodextrin

Rice, corn or potato starch

A sweetener and thickener in food. Used to make bath fizzies hard.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Tea (Ti) Tree Essential Oil

Active against all three categories of infectious organisms: bacteria, fungi and viruses. Powerful immuno-stimulant. Useful in acne and foot care products.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil

Peppermint Essential Oil

Known for its physically refreshing, cooling, bactericidal and anti-irritant properties. Mentally stimulating and concentration-boosting aromatherapy benefits.

Menthol

Menthol (derived from Mint)

A natural dilator that increases circulation and triggers the cold-sensitive nerves in the skin without actually providing a drop in temperature.

Monarda Didyma (Bee Balm) Leaf Extract

Bee Balm, Horsemint or Oswego Tea Extract

Antiseptic action makes useful for healing dry, irritated skin, minor skin irritations or wounds.

Montmorillonite

Green Clay

Mineral known for healing and detoxifying benefits.

Myristica Fragrans (Nutmeg) Kernel Oil

Nutmeg Essential Oil

A warming, circulation stimulant helpful in reducing muscle and joint pain.

Octadecyl-D-t-butyl-4-hydroxyhdrocinnamate

Antioxidant

Protects oils and essential oils from oxidizing and turning the product yellow or altering its aroma.

Olea Europaea (Olive) Oil

Olive Oil ~ the pulp of the Olive contains both saturated and unsaturated fatty acids. It is made up of a high quantity of Vitamin E-rich unsaturated Oleic Acid.

This warming oil restores moisture and nourishment to dry, rough skin. When saponified (made into liquid or bar soap), olive oil is very gentle.

Oleosomes

Little beads of moisture found in fruit and vegetable seed oils

Moisturizing oils similar to your skin's own lipids keep skin soft

Palm Kernel Glycerides

Palm Oil Wax

Used to provide consistency and emolliancy.

Panthenol

Non-irritating form of Vitamin B from plant materials: B5

Used as a humectant, emollient and moisturizer in skin and hair care products.

PEG 7 Glyceryl Cocoate

Water and alcohol soluble emollient derived from coconut oil and glycerin

Emulsifier: keeps water and oil in suspension so you don't have to shake your lotion products.

PEG-100 Stearate

Natural vegetable oils combined with stearic acid

Used as an emollient, an emulsifier and a moisturizer.

PEG-45

PEG-90

Polyethylene glycol

Binder and humectant. Used as solvent in creating herbal extracts.

Pelargonium, Graveolens (Geranium) Oil

Geranium Essential Oil pressed from the leaves of pelargoniums

Astringent, antiseptic with aromatherapeutic benefits of energy balance, adrenal regulator, lymphatic stimulant and anti depressant. Helpful for PMS and menopausal symptoms.

Persea Gratissima (Avocado) Oil

Avocado Oil pressed from the pulp ~ a rich and extremely deep penetrating oil rich in vitamins A, D and E, lecithin, as well as potassium

A deep penetrating oil useful in moisturizing dehydrated or undernourished skin.

Phenoxyethanol

Non-toxic preservative

Keeps product fresh without more irritating preservatives. Formaldehyde and paraben-free.

Polyacrylamide

Hydrogels

Binder, film former, fixative often used in hair styling or face mask products.

Polyquaternium-7

Non-toxic "quat"

Antistatic agent, film former and hair fixative.

Polysorbate 20, Polysorbate 6

Surfactant

Emulsifier for blending oil and water.

Potassium Sorbate

Potassium salt of sorbic acid

Safe, food preservative. Used to replace parabens in products with low pH.

PPG-3 Benzyl Ether Myristate

Silicone substitute

Foam stabilizer, film former, adds shine to hair and slip to lotions.

Propanediol

Fermented Corn Sugar *

*Can also be a synthetic glycol, but S&V uses the natural form*

Humectant, moisture binder.

Propylene Glycol

Derivative of natural gas. It is commonly used in a variety of consumer products and food products, including deodorants, pharmaceuticals, moisture lotions, and fat-free ice cream

Wetting agent for natural gums to simplify compounding. Humectant, preservative and stabilizer in diverse product applications.

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Extract

Sweet Almond Extract

Almond Oil

Carrier oil for aromatherapy that softens and conditions the skin. Pleasant almond aroma.

Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil

Apricot Kernel Oil ~ contains essential fatty acids (Oleic and Linoleic) and is high in Vitamins A & E

Helps sooth irritated or delicate skin while also moisturizing. Readily absorbs without greasy feeling.

Quaternium-91

Corn Starch derivative

Multifunctional hair conditioning agent ~ reduces static and frizz.

Retinyl Palmitate

A stable version of Vitamin A

A skin normalizer helping to balance all skin types by penetrating the skin. A powerful anti-oxidant that increases skin elasticity, yielding younger looking skin.

Rose Canina (Rose Hips) Fruit Extract

Rose Hip Extract from the seed pod of the wild rose (rosa canina)

Naturally high in flavanoids and antioxidant Vitamin C

Rich in antioxidants, it is comprised of Vitamins A, C and E, helping to fight free radical damage and promote new cell growth. Linoleic and Linolenic essential fatty acids, supporting the skin's elasticity and keeping it well-nourished. This easily absorbed oil is often used to heal scars and damaged skin.

Rosmarinus Officinalis Oil

Rosemary Essential Oil

Characterized by the strength of the sun's heat, Rosemary stimulates the circulation and the metabolism. It is also used to treat poorly healing wounds and eczema. Has an overall stimulating and invigorating effect that works on both mental and physical levels.

Sea Salts

Sea Salts

Replenishes minerals in bath soak. Sometimes used to thicken foaming products or as exfoliant in scrubs.

Simmondsia Chinensus Oil

Jojoba Oil

This oil, classified as a wax, is easily absorbed by the skin and is especially beneficial in treating inflamed and irritated skin conditions.

Sodium Chloride

Sea Salts

S&V usesPacific oceansea salts that are solar dried to avoid using kiln fuel

These opaque white crystals easily absorb water and draw fluids outwards. The osmotic action of salt tones and stimulates. Salt is cleansing and purifying and improves capillary circulation. It also keeps your tub water warmer for a longer soak.

Silica

Mineral found in sandstone and clay

Thickener

Sodium Benzoate

See Gluconolacatone (preservative)

 


Sodium Bicarbonate

 

Baking Soda

Cleanse, freshen, exfoliate or adjust the pH of a formula. Used in soaks, scrubs.

Sodium Borate

Borax

Buffering agent used in small quantities to adjust pH.

Sodium Coco-Sulfate

Coconut foamer. Naturally derived from coconuts - a safer alternative to SLES

Used as foaming agent in gentle shampoos and washes.

Sodium Hydroxide

Lye

Used to saponify (make soap) from oils. The process uses up the lye without leaving any residue in the finished product.

Sodium Lauroyl Sarcosinate

 

Coconut foamer - mild and biodegradable

Used as foaming agent in gentle shampoos and washes.

Sodium Polyacrylate

Salt as a water crystal

Can absorb 200-300 times its weight in water to provide "continuous" hydration in a moisturizer.

Sodium Stearoyl Glutamate

Emulsifier

Natural skin and hair conditioner.

Sodium Tripolyphosphate

Water softener and food preservative from Phosphoric Acid

Helps ingredients blend into and bond with water.

Sorbitan Olivate

Soap and PEG-free emulsifier made from olive oil

Facilitates retention of skin moisture and increases the active ingredient's resistance to water and/or sweat.

Steareth-4

Steareth-21

Emulsifiers

Helps oil and water blend into creamy mixtures.

Stearyl Citrate

Food ingredient used to chelate metal ions that might be present in raw materials

Helps limit rancidity in finished products so they last longer

Tapioca Starch

Tapioca Starch extracted from the root of the plant species Manihot esculenta.

Natural vegetable thickener.

Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter

Cocoa Butter - this vegetable oil is derived from the seeds of the tropical Cacao tree

This solid oil or butter softens the skin and protects it against environmental influences.

Tocopherol

Vitamin E

Used as an anti-oxidant to preserve ingredients and keep them from turning rancid.

Tocopheryl Acetate

Vitamin E

The skin-usable form of Vitamin E. Antioxidant prevents inflammation. Protects skin's natural lipids (moisture).

Triethanolamine

Synthetic made from ammonia. Used in minute levels to keep bio-activity in some natural extracts. Often not even listed on labels that list "extracts" as a whole vs breaking apart technical names of all components.

Buffer, controls or stabilizes pH.

Vanilla Planifolia (Vanilla) Fruit Oil

Vanilla Extract

Soothing scent from Vanilla Bean pods (aromachology).

Vitis Vinifera Seed Oil

Grapeseed Oil

Mildly astringent qualities help to tighten and tone the skin, making it a good ingredient for anti-aging.

Xanthan Gum

Fermented Corn Sugar

This gum agent serves as a stabilizer and emulsifier, as well as a foam enhancer and thickener.

Zea Mays (Corn) Oil

Corn Kernel Oil

Used as base for Vitamin D3.

Zingiber Officinalis (Ginger) Oil

Ginger Essential Oil

 

Sodium Silicate
is a liquid pearlizing blend designed for easy dispersion at ambient
temperatures. Mackpearl 100 is composed of only nonionic ingredients making it
suitable for use in both rinse-off and leave on applications. Mackpearl 100 can be used
to pearl liquid skin cleansers and as an emulsifier in cold-processed lotions and
conditioners.

 

 

Specifications
Appearance @ 25°C Opaque
Odor @ 25°C Typical
Solids (Moisture Balance @135°C) 19.0 - 21.0
pH @ 25°C
(10% Aqueous Solution)
6.0 - 7.0
Fluidity @ 25°C Viscous
Liquid
Typical Properties
Principal Uses
Personal Care
Shampoos 5-8%
Liquid Hand Soaps 5-8%
Body Baths 8-15%
Bubble Baths 5-15%
Lotions 5-15%
Insitutional & Industrial
Liquid Dishwash 5-10%
Shelf Life
Shelf life 24 months from date of
manufacture.
Packaging
Available in bulk or 400 lb. (181.4 kg)
net 55 gallon drum.
List of Ingredients
Glycol Distearate
Steareth-4
Regulatory
Storage and Handling
should be stored in
sealed containers below 30°C in a dry
place out of direct sunlight. If material
becomes thick after exposure to cold,
gently heat to 25°C and mix before use.
Handle between 25°C - 35°C. Avoid
prolonged exposure to heating as this
may lead to degradation.
Specific Gravity, @ 25°C 1.1
Total Plate Count (CFU/g) Max 10
% Pearlizer 16
Glycol Distearate % 17
Preservative:
11.5 ppm Methylchloroisothiazolinone
3.5 ppm Methylisothiazolinone

 

 

TSCA: Listed Japan: Listed
EU: Listed Korea: Listed
Australia: Listed New Zea: Listed
Canada: Listed DSL Philipp: No Info
China: Not Listed Swiss: No Info
See Page 2 for additional regulatory information.

 

 

Non-Ionic Liquid Pearlizing Blend
PRODUCT INFORMATION 220010100 - January 2010/ljb Page 2 of 2
For orders or questions, call us at the following numbers o

 

 


Temperature vs. Viscosity

 

 

100
Temperature vs Viscosity
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Temperature (°C)
Viscosity, cps
Additional Regulatory
Glycol Distearate 627-83-8 211-014-3 Listed DSL Listed Listed ENCS
2-2492
& JCIC
501064
KE26369
Listed Listed
Steareth-4 9005- 500-017-8 Listed DSL Listed Listed ENCS
7-97
KE26563
Listed Listed
Methylchloroisothi
azolinone
26172-55-6 257-500-7 Listed DSL Listed Not
Listed
JCIC
523247
KE05736
No Info Listed
Methylisothiazolin
one
2682-20-4 220-239-6 Listed DSL Listed Listed JCIC
523247
KE24316
No Info Listed
WARNING
The information contained in this document is given in good faith and based on our current knowledge. It is only an indication and is in no way binding, notably as regards
infringement of or prejudice to third parties through the use of our products. RHODIA GUARANTEES THAT ITS PRODUCTS COMPLY WITH ITS SALES SPECIFICATIONS.
This information must on no account be used as a substitute for necessary prior tests which alone can ensure that a product is suitable for a given use. Users are responsible
for ensuring compliance with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Users are reque
Steareth 21 is a polyethylene glycol ether made from stearic acid. It is used as an emulsifier in cosmetics and personal care products, including makeup, lotions, personal cleanliness products and deodorants, as well as suntan, fragrance, skin, eye and hair care products. The Steareths are "prepared by reacting ethylene oxide with stearyl alcohol where the numerical value in the name corresponds to the average number of units of ethylene oxide. Therefore, Steareth 21 is prepared using an average of 21 units of ethylene oxide reacted with stearyl alcohol, and is relatively liquid compared to higher Steareth values, which become waxy solids (CosmeticsInfo.org and other research).
sistematik adı 1-oktadekanol olan, n-oktadesil alkol olaraka da bilinen, reçine, parfüm, kozmetik ve yağlayıcıların yapımında ve yüzey aktif madde olarak kullanılan, alkol, eter ve asetonda çözünen yanabilen, ince tabakalar halinde, beyaz renkli bir alkol.
5.0
Formülü CH3(CH2)16CH2OH, e.n. 59 °C , sistematik adı 1-oktadekanol olan, n-oktadesil alkol olaraka da bilinen, reçine, parfüm, kozmetik ve yağlayıcıların yapımında ve yüzey aktif madde olarak kullanılan, alkol, eter ve asetonda çözünen yanabilen, ince tabakalar halinde, beyaz renkli bir alkol.

 

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.