1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAPUR SAS 60

HOSTAPUR SAS 60

CAS No. : 85711-69-9
EC No. : 288-330-3

Synonyms:
97489-15-1; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts; EINECS 307-055-2; EC 307-055-2; HOSTAPUR SAS 60; Sodium 1-tetradecanesulfonate; sodium tetradecane-1-sulfonate; Sodium myristylsulfonate; 1-Tetradecanesulfonic acid sodium salt; (C10-C18)Alkylsulfonic acid, sodium salt; 27175-91-3; 68037-49-0; Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts; Volgonat; Sodium C14-17 alcohol sulfonate; EINECS 248-288-9; EINECS 268-213-3; 1-Tetradecanesulfonic acid, sodium salt; ACMC-1CB9E; sodium tetradecyl sulfonate; n-Alkyl(C10-C18)sulfonic acids, sodium salts; Sodium1-Tetradecanesulfonate; SCHEMBL104241; Sodium 1-tetradecanesulphonate

EN

HOSTAPUR SAS 60 Composition: Sec. alkane sulphonate sodium salt
HOSTAPUR SAS 60 INCI name: Sodium C14/17 Sec Alkyl Sulphonate
HOSTAPUR SAS 60 Product properties
HOSTAPUR SAS 60 Concentration: [%] approx. 60%
HOSTAPUR SAS 60 Appearance at 20°C: Yellowish, soft paste
HOSTAPUR SAS 60 Viscosity at 30°C [mPas]: (30% active in H2O at 30°C) approx. 200
HOSTAPUR SAS 60 Density at 30°C [g/cm³]: approx.1.087
HOSTAPUR SAS 60 Sodium sulphate content: [%] 4.2 max.
HOSTAPUR SAS 60 Paraffin wax content: [%] 0.7 max.
HOSTAPUR SAS 60 Application:Hand dishwashing liquids, all liquid laundry and cleaning agents, especially suited for highly concentrated products and industrial cleaning agents.
HOSTAPUR SAS 60 Storage:Hostapur SAS 60 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions.Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Hostapur SAS 60 are reversibly altered by exposure to cold. If Hostapur SAS 60 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.
HOSTAPUR SAS 60 Segment:Personal care
HOSTAPUR SAS 60 CAS numbers:97489-15-1
HOSTAPUR SAS 60 Sustainability claims:Eco-friendly
HOSTAPUR SAS 60 Function:Active ingredients, Surfactants
HOSTAPUR SAS 60 Applications:Liquid soaps, Shampoos, Toothpaste
HOSTAPUR SAS 60 Usage level:1-3%
HOSTAPUR SAS 60 Chemical group:Salts
HOSTAPUR SAS 60 Chemical properties:Hydrophobic
HOSTAPUR SAS 60 Appearance:Paste
HOSTAPUR SAS 60 Colors:Yellow

Hostapur SAS 60
SURFACTANT

Hostapur SAS 60 – A surfactant with optimum application properties and less impact on the environment.

Hostapur SAS 60 Benefits:
Very good solubility
High wetting action
Pronounced foaming power
Excellent grease- and soil-dispersing action
Viscosity-dressing action
Outstanding enzyme compatibility
Chemical stability over a wide pH range
Increases action of modern detergent additives
Very good electrolyte compatibility
Possibility of combination with anionic, nonionic and amphoteric surfactants
Cost reduction
Low aquatic toxicity with less impact on the environment

Most important uses for Hostapur SAS-60

Dishwashing liquids:Standard dishwashing liquids & concentrates
Laundry detergents:Liquid detergents, detergent powders and pastes
Household cleaners:All-purpose cleaners-Liquid metal/ceramic cleaner-Sanitary cleaners-Floor cleaners
Cosmetic hair and body care products:Shampoos-Showergels-Foam baths-Liquid soaps-Toothpastes
Industrial cleaners:Automotive cleaners-Metal degreasing agents-Alkaline rust removers-Hand cleaners
Special technical sectors:Antistatic agents for polyvinyl chloride, polystyrene and polyethylene.Fire extinguishing foams.Emulsion polymerization.Textile and leather auxiliaries.Oilfield chemicals.

Specific application properties of Hostapur SAS 60
Very good solubility:Spontaneous dissolving.-Good low-temperature properties
High wetting action:Good drainage properties
Pronounced foaming power:High yield of the finished products in use
Excellent grease-and soil dispersing action:Development of finished products with defined and optimum detergent, cleaning and degreasing action.
Viscosity:Permits the formulation of flowable, highlyconcentrated detergents and cleaners with low water content and without solvents and preservatives, saves transport and packaging cost.
Outstanding enzyme compatibility:Positive influence on enzyme stability.
Chemical stability over a wide pH range.:Formulation of alkaline cleaners with long storage stability. Stability to oxidizing agents, intended for chlorine-containing all-purpose cleaners
Increase action of detergent additives:Soil release polymer
Very good electrolyte compatibility:Manufacture of heavy duty detergents with highbuilder content
Good skin compatibility:Formulation of mild dishwashing liquids.
Compatible with anionic, nonionic and amphoteric surfactants:Synergistic effect in use.
Cost reduction:Possibility of manufacturing highly concentrated liquid cleaners.
Environmentally friendly surfactant of low aquatictoxicity:Biodegradable.

Hand dish washing liquids, all liquid laundry and cleaning agents, especially suited for highly concentrated products and industrial cleaning agents.Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate. Hostapur SAS 60  acts as a detergent base and surfactant. It possesses good wetting properties and high degreasing effect. Hostapur SAS 60 finds application in formulating bubble baths, shower gels, shampoos and personal care cleansing products.HOSTAPUR SAS-60 (60% active), Sodium C14 – 17 Alkyl sec. Sulfonate is an anionic, biodegradable surfactant for the detergent industry.Hostapur SAS 60 is an anionic surfactant, based on secondary alkane sulphonate sodium salt, synthesized by sulphoxidation of n-Paraffin. It is an environmentally friendly surfactant for detergents, chemical -technical, and cosmeticindustries.Hostapur SAS 60 is an anionic surfactant, based on secondary alkane sulphonate sodium salt, synthesized by sulphoxidation of n-Paraffin. It is an environmentally friendly surfactant for detergents, chemical -technical, and cosmeticindustries.Hostapur SAS 60 is comprised of Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate. It is commonly used as Wetting Agent, Surfactant, Foaming Agent, Cleansing Agent and Anionic Surfactant for a variety of applications in Hair Care, Skin Care and Bath And Body Care.

TR

HOSTAPUR SAS 60 Kompozisyon: Sn. alkan sülfonat sodyum tuzu
HOSTAPUR SAS 60 INCI adı: Sodyum C14 / 17 Sec Alkil Sülfonat
HOSTAPUR SAS 60 Ürün özellikleri
HOSTAPUR SAS 60 Konsantrasyon: [%] yaklaşık. % 60
HOSTAPUR SAS 60 Görünüm 20 ° C'de: Sarımsı, yumuşak macun
HOSTAPUR SAS 60 30 ° C'de viskozite [mPas]: (30 ° C'de H2O'da% 30 aktif) yakl. 200
HOSTAPUR SAS 60 30 ° C'de Yoğunluk [g / cm³]: yaklaşık 1.087
HOSTAPUR SAS 60 Sodyum sülfat içeriği: [%] 4.2 maks.
HOSTAPUR SAS 60 Parafin mumu içeriği: [%] 0.7 maks.
HOSTAPUR SAS 60 Uygulama: Elde bulaşık yıkama sıvıları, tüm sıvı çamaşır ve temizlik maddeleri, özellikle yüksek konsantrasyonlu ürünler ve endüstriyel temizlik maddeleri için uygundur.
HOSTAPUR SAS 60 Depolama: Hostapur SAS 60, önerilen koşullar altında oda sıcaklığında orijinal kapalı kaplarda en az 2 yıl saklanabilir. Taşıma ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Hostapur SAS 60'ın özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir şekilde değişir. Hostapur SAS 60 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısa süre karıştırın.
HOSTAPUR SAS 60 Segment: Kişisel bakım
HOSTAPUR SAS 60 CAS numaraları: 97489-15-1
HOSTAPUR SAS 60 Sürdürülebilirlik iddiaları: Çevre dostu
HOSTAPUR SAS 60 Fonksiyonu: Aktif bileşenler, Yüzey aktif maddeler
HOSTAPUR SAS 60 Uygulamalar: Sıvı sabunlar, Şampuanlar, Diş Macunu
HOSTAPUR SAS 60 Kullanım seviyesi:% 1-3
HOSTAPUR SAS 60 Kimyasal grup: Tuzlar
HOSTAPUR SAS 60 Kimyasal özellikler: Hidrofobik
HOSTAPUR SAS 60 Görünüm: Yapıştır
HOSTAPUR SAS 60 Renkler: Sarı

Hostapur SAS 60
YÜZEY AKTİF MADDE

Hostapur SAS 60 - Optimum uygulama özelliklerine ve çevre üzerinde daha az etkiye sahip bir yüzey aktif madde.

Hostapur SAS 60 Avantajları:
Çok iyi çözünürlük
Yüksek ıslatma etkisi
Belirgin köpük gücü
Mükemmel yağ ve kir dağıtma etkisi
Viskozite pansuman etkisi
Olağanüstü enzim uyumluluğu
Geniş bir pH aralığında kimyasal stabilite
Modern deterjan katkı maddelerinin etkisini artırır
Çok iyi elektrolit uyumluluğu
Anyonik, noniyonik ve amfoterik yüzey aktif maddelerle kombinasyon imkanı
Maliyet azaltma
Çevre üzerinde daha az etki ile düşük su toksisitesi

Hostapur SAS-60'ın en önemli kullanımları

Bulaşık yıkama sıvıları: Standart bulaşık yıkama sıvıları ve konsantreleri
Çamaşır deterjanları: Sıvı deterjanlar, deterjan tozları ve macunları
Ev temizleyicileri: Çok amaçlı temizleyiciler-Sıvı metal / seramik temizleyiciler-Sıhhi temizleyiciler-Yer temizleyicileri
Kozmetik saç ve vücut bakım ürünleri: Şampuanlar-Duş Jeli-Köpük banyoları-Sıvı sabunlar-Diş macunları
Endüstriyel temizleyiciler: Otomotiv temizleyicileri-Metal yağ giderici maddeler-Alkali pas gidericiler-El temizleyicileri
Özel teknik sektörler: Polivinil klorür, polistiren ve polietilen için antistatik maddeler, Yangın söndürme köpükleri, Emülsiyon polimerizasyonu, Tekstil ve deri yardımcıları, Petrol sahası kimyasalları.

Hostapur SAS 60'ın belirli uygulama özellikleri
Çok iyi çözünürlük: Kendiliğinden çözünme. - İyi düşük sıcaklık özellikleri
Yüksek ıslatma etkisi: İyi drenaj özellikleri
Belirgin köpürme gücü: Kullanımdaki bitmiş ürünlerin yüksek verimi
Mükemmel gres ve kir dispersiyonu: Tanımlanmış ve optimum deterjan, temizleme ve yağ giderme eylemi ile bitmiş ürünlerin geliştirilmesi.
Viskozite: Akıcı, yüksek konsantrasyonlu deterjanların ve temizleyicilerin düşük su içeriğine sahip ve solvent ve koruyucu içermeyen formülasyonuna izin verir, nakliye ve paketleme maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Olağanüstü enzim uyumluluğu: Enzim stabilitesi üzerinde olumlu etki.
Geniş bir pH aralığında kimyasal stabilite: Uzun depolama stabilitesine sahip alkali temizleyicilerin formülasyonu. Klor içeren çok amaçlı temizleyiciler için tasarlanmış oksitleyici maddelere karşı kararlılık
Deterjan katkı maddelerinin etkisini artırın: Kir salma polimeri
Çok iyi elektrolit uyumluluğu: Yüksek yapıcı içerikli ağır hizmet deterjanlarının imalatı
İyi cilt uyumluluğu: Hafif bulaşık yıkama sıvılarının formülasyonu.
Anyonik, noniyonik ve amfoterik yüzey aktif maddelerle uyumlu: Kullanımda sinerjik etki.
Maliyet azaltma: Yüksek konsantre sıvı temizleyiciler üretme imkanı.
Düşük su toksisitesine sahip çevre dostu yüzey aktif madde: Biyolojik olarak parçalanabilir.

Elde bulaşık yıkama sıvıları, tüm sıvı çamaşır ve temizlik maddeleri, özellikle yüksek konsantrasyonlu ürünler ve endüstriyel temizlik maddeleri için uygundur. Sodyum C14-17 Alkil Sec Sülfonat. Hostapur SAS 60, bir deterjan bazı ve yüzey aktif madde olarak işlev görür. İyi ıslatma özelliklerine ve yüksek yağ giderme etkisine sahiptir. Hostapur SAS 60, köpük banyoları, duş jelleri, şampuanlar ve kişisel bakım temizlik ürünlerinin formüle edilmesinde uygulama bulur.HOSTAPUR SAS-60 (% 60 aktif), Sodyum C14 - 17 Alkil sn. Sülfonat, deterjan endüstrisi için anyonik, biyolojik olarak parçalanabilen bir yüzey aktif maddedir. Hostapur SAS 60, n-Parafinin sülfoksidasyonu ile sentezlenen, ikincil alkan sülfonat sodyum tuzuna dayanan bir anyonik yüzey aktif maddedir. Deterjanlar, kimyasal-teknik ve kozmetik endüstrileri için çevre dostu bir yüzey aktif maddedir.Hostapur SAS 60, ikincil alkali esaslı bir anyonik yüzey aktif maddedir.n-Parafinin sülfoksidasyonu ile sentezlenen ane sülfonat sodyum tuzu. Deterjanlar, kimyasal-teknik ve kozmetik endüstrileri için çevre dostu bir yüzey aktif maddedir. Hostapur SAS 60, Sodyum C14-17 Alkil Sec Sülfonattan oluşur. Saç Bakımı, Cilt Bakımı ve Banyo ve Vücut Bakımında çeşitli uygulamalar için yaygın olarak Islatıcı, Sürfaktan, Köpüren etken , Temizleme Maddesi ve Anyonik Yüzey Aktif Madde olarak kullanılır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.