1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

MAGNESIUM CHLORIDE (MAGNEZYUM KLORÜR)

MAGNESIUM CHLORIDE (MAGNEZYUM KLORÜR)

CAS Number:7786-30-3
EC Number:232-094-6

 

 

SYNONMYS:

 

Chloride, Magnesium; Magnesium Chloride; MgCl2; MAGNESIUM CHLORIDE; 7786-30-3; Magnesium chloride anhydrous; MgCl2; MAGNESIUM CHLORIDE, ANHYDROUS; CHEBI:6636Cl2Mg; Chloromagnesite; Magnesiumchlorid; magnesium(II)chloride; AC1NSEHA; magnesium(II) chloride; magnesium (II) chloride; [MgCl2]; AC1L2NJB; magnesium(2+)dichloride; ACMC-1BE2K; Anhydrous magnesium chloride; Magnesium chloride,anhydrous; magnesium(2+) ion dichloride; CHEMBL2219642; DTXSID5034690; CTK0H4732;KS-00000GIG; MolPort-006-119-075; TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L; ANW-56406; AKOS015833135; DB09407; RP18592; RTR-037808; Magnesium chloride solution 1M inwater; TRA-0177849; Magnesium Chloride, Powder, -325 Mesh; K371; SC-18226; Magnesium chloride, anhydrous, 99% 1kg; AB1003546; KB-254614; TR-037808; FT-0628077; FT-0628078; C07755; SR-01000944482; SR-01000944482-1;manezyum klorür; manezyum klorid; magnezyum klorit; manezyum klorit; magnezyum chloride; magnesium klorür; magnesıum klorür; magnesıum chlorıde; magnesıum chloride; magnesium chlorıde

 

Properties of magnesium chloride

Chemical Formula:MgCl2 
Molecular Weight:95.205 g/mol
Boiling point:1412 °C (1013 hPa)
Density:2.32 g/cm3 (20 °C)
Melting Point:712 °C
pH value:>=7 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility:542 g/l

 

 

  Also known as chloromagnestite, magnesium chloride is a colorless crystalline solid. It is very hygroscopic in nature. It is soluble in water and alcohol. It can be prepared by heating hydrated magnesium chloride crystals in a current of dry hydrogen chloride or by heating magnesium ammonium chloride.Anhydrous magnesium chloride crystallizes from magnesium chloride hexahydrate as leaflets. It is electrically conductive. The crystal structure of MgCl2 is layer like. The structure is cubic close packing with alternate layers of octahedral holes occupied by Mg2+ ions.

 

  Magnesium chloride is a naturally occurring inorganic compound that's composed of one magnesium and two chloride ions.2 It's usually extracted from places with high salt content, like the Great Salt Lake and the Dead Sea.

 

  This compound comes in anhydrous and multiple hydrated crystal forms, with the latter one being more readily available. The multiple hydrated crystal type of magnesium chloride is referred to as magnesium chloride hexahydrate, which is produced through an evaporation process and typically sold as magnesium flakes for bath and foot soaks.

 

  Magnesium chloride was first used for medicinal application during the World War I, when a French surgeon named Pierre Delbet made use of it as an antiseptic. Today, this compound is more commonly used as a supplement to prevent mineral deficiency and promote better overall health.

 

  Magnesium chloride supplement contains only 12 percent elemental magnesium, which may seem low compared to other forms of this mineral, such as magnesium oxide and magnesium citrate. However, it's actually better absorbed by the body than some of the other magnesium supplements because of its low stability constant, which allows it to be completely ionized across a wide range of pH levels. Its formula also gives it the capability to help improve hydrochloric acid production in the stomach.

 

  If magnesium deficiency is left untreated, further complications may ensue. Not having enough magnesium in the body disrupts the absorption of other minerals, such as calcium and potassium. Taking magnesium chloride for magnesium deficiency might help prevent related complications such as low blood calcium and low potassium.

 

  Magnesium ensures normal heart rhythms. Some research takes the benefits of the mineral a step further by suggesting it may play a role in long-term heart disease prevention. While patients with heart disease may have low magnesium blood levels, more research is needed to prove a solid link between the mineral and heart health.

 

What Are the Other Uses of Magnesium Chloride?

  Aside from boosting magnesium levels in the body, magnesium chloride also aids in the production of hydrochloric acid. This helps improve the digestion process and absorption of vitamins and minerals and lower risk of diseases caused by bacteria and viruses.

  Its zero stability constant also makes it suitable for transdermal magnesium therapy, which is why it's available in topical forms, like oil, gel, lotion and bath salts. In fact, these forms are more commonly used than the oral ones, as users and medical professionals have attested to their positive benefits to the skin, muscles and nervous system

 

Benefits of Magnesium Chloride

  Magnesium chloride is a supplement version of magnesium, a mineral found naturally in the body. The mineral is essential for muscle and nerve functions, as well as heart and bone health. Certain foods, such as nuts, whole grains, beans and spinach, are rich sources of magnesium. Magnesium chloride supplements are not necessary unless you're deficient in the mineral.

 

 

 

Magnezyum klorürün özellikleri

Kimyasal formül: MgCl2
Moleküler Ağırlık: 95.205 g / mol
Kaynama noktası: 1412 ° C (1013 hPa)
Yoğunluk: 2,32 g / cm3 (20 ° C)
Erime Noktası: 712 ° C
pH değeri:> = 7 (50 g / l, H₂O, 20 ° C)
Çözünürlük: 542 g / l

 

 

    Kloromagnestit olarak da bilinen magnezyum klorür, renksiz kristal bir katıdır. Doğada çok higroskopiktir. Su ve alkolde çözünür. Hidratlı magnezyum klorür kristallerinin bir kuru hidrojen klorür akımında ısıtılmasıyla veya magnezyum amonyum klorürün ısıtılmasıyla hazırlanabilir. Susuz magnezyum klorür, yaprakçıklar olarak magnezyum klorür heksahidrattan kristalleşir. Elektriksel olarak iletken. MgCl2'nin kristal yapısı, tabaka gibidir. Yapı, Mg2 + iyonları tarafından işgal edilen oktahedral deliklerin alternatif katmanları ile kübik yakın ambalajlamadır.

 

  Magnezyum klorür, bir magnezyum ve iki klorür iyonundan oluşan doğal olarak oluşan inorganik bir bileşiktir.Genellikle Büyük Tuz Gölü ve Ölü Deniz gibi yüksek tuz içeriğine sahip yerlerden çıkarılır.

 

  Bu bileşik susuz ve çoklu hidratlanmış kristal formlarda gelir, ikincisi daha kolay temin edilebilir. Birden fazla hidratlanmış kristal tipi magnezyum klorür, bir buharlaştırma işlemiyle üretilen ve tipik olarak banyo ve ayak ıslatmaları için magnezyum pulları olarak satılan magnezyum klorür heksahidrat olarak ifade edilir.

 

  Magnezyum klorür ilk kez I. Dünya Savaşı sırasında Fransız bir cerrahın Pierre Delbet'i antiseptik olarak kullandığı tıbbi uygulamalarda kullanılmıştır. Bugün, bu bileşik, mineral eksikliğini önlemek ve daha iyi bir genel sağlığı teşvik etmek için bir takviye olarak daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

  Magnezyum klorür takviyesi, magnezyum oksit ve magnezyum sitrat gibi bu mineralin diğer formlarına kıyasla düşük görünebilen sadece yüzde 12 elementel magnezyum içerir. Bununla birlikte, vücut tarafından daha iyi absorbe edilen düşük stabilite sabitliğinden dolayı diğer magnezyum takviyelerinin bazılarına göre daha geniş bir pH seviyesinde tamamen iyonize olmasına izin verir. Formülü ayrıca midede hidroklorik asit üretimini geliştirmeye yardımcı olur.

 

  Magnezyum eksikliği tedavi edilmezse, başka komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Vücutta yeterli magnezyum bulunmaması, kalsiyum ve potasyum gibi diğer minerallerin emilimini bozar. Magnezyum eksikliği için magnezyum klorür kullanmak, düşük kan kalsiyumu ve düşük potasyum gibi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

 

  Magnezyum normal kalp ritimlerini sağlar. Bazı araştırmalar, uzun vadeli kalp hastalığı önlenmesinde rol oynayabileceğini öne sürerek, mineralin faydalarını bir adım daha ileri götürmektedir. Kalp hastalığı olan hastalar düşük magnezyum kan seviyelerine sahipken, mineral ve kalp sağlığı arasında sağlam bir bağlantı olduğunu kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 

 

Magnezyum Klorürün Diğer Kullanımları Nelerdir?

  Magnezyum klorür, vücuttaki magnezyum seviyelerinin yükseltilmesinin yanı sıra hidroklorik asit üretimine de yardımcı olur. Bu, sindirim sürecini ve vitamin ve minerallerin emilimini ve bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur.

 

  Sıfır stabilite sabiti, transdermal magnezyum tedavisine de uygundur, bu yüzden yağ, jel, losyon ve banyo tuzları gibi topikal formlarda kullanılabilir. Aslında, bu formlar kullanıcılar ve tıp uzmanları cildin, kasların ve sinir sisteminin olumlu yararlarını kanıtladıklarından, ağızdan olanlardan daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Magnezyum Klorürün Faydaları

  Magnezyum klorür, vücutta doğal olarak bulunan bir mineral olan magnezyumun bir ekidir. Mineral, kas ve sinir fonksiyonlarının yanı sıra kalp ve kemik sağlığı için gereklidir. Fındık, kepekli tahıllar, fasulye ve ıspanak gibi bazı gıdalar, zengin magnezyum kaynaklarıdır. Mineralde eksik olmadıkça magnezyum klorür takviyeleri gerekli değildir.

 

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.