1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POTASSIUM BITARTRATE (POTASYUM BİTARTARAT)

 

 

POTASSIUM BITARTRATE (POTASYUM BİTARTARAT)


CAS Number:868-14-4
EC Number:212-769-1

SYNONMYS:

Potassium hydrogen tartrate; Potassium L-bitartrate; Faccula; Faecula; Faccla; Faecla; Tartar; Cremor tartari; Tartar cream; Cream of tartar; Acid potassium tartrate; 868-14-4; UNII-NPT6P8P3UU; NPT6P8P3UU; CCRIS 7329; Potassium acid salt of L-(+)-tartaric acid; HSDB 1264; Potassium tartrate (KHC4H4O6); Tartaric acid, monopotassium salt; Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, monopotassium salt; Potassium L-tartrate (kc4H5O6); EINECS 212-769-1; Monopotassium tartrate; NSC 155080; POTASSIUM ACID TARTRATE; Monopotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, (R-(R*,R*))-; Butanedioic acid 2,3-dihydroxy-, (R-(R*,R*))-, monopotassium salt; Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (R-(R*,R*))-, monopotassium salt; Potassium L-tartrate monobasic; Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (theta-(theta,theta))-, monopotassium salt; Potassium bitartrate (USP); Potassium bitartrate [USAN]; SCHEMBL39256; Potassium hydrogen L-tartrate Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, potassium salt (1:1); C4H5O6.K; Tartaric acid monopotassium salt; CHEMBL2105248; DTXSID6042313; CHEBI:32034; Potassium hydrogen (+)-tartrate; Potassium bitartrate [USAN:USP]; Potassium hydrogen tartrate (JAN); 6381-58-4; AKOS015915093; L(+)-Tartaric acid; monopotassium salt; DB11107; LS-2397; L-(+)-Tartaric acid monopotassium salt; Potassium hydrogen L-tartrate, 98% 250g; D01561; EC 212-769-1; I14-6716; Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (R-(R*,R*))-, monopotassium salt (9CI); 35-04-1; potasium bitartarat; potasyum bıtartrate; potassium bitartarat; potasyum bitartrate; postasyum bıtartrate; potasium bitartrate

 

 

 

Properties of potassium bitartrate

Molecular Weight:188.176 g/mol
Molecular Formula:C4H5O6K or C4H5KO6


  Potassium bitartrate is a byproduct of the winemaking process, produced during fermentation. This white powder, also known as potassium acid tartrate and cream of tartar, is used in baking as well as some medications.

  Potassium bitartate, also referred to as potassium acid tartrate or cream of tartar, is the potassium acid salt of l-( + )-tartaric acid. It is obtained as a byproduct of wine manufacture during the fermentation process. Approved by the FDA as a direct food substance, potassium bitartrate is used as an additive, stabilizer, pH control agent, antimicrobial agent, processing aid, or thickener in various food products. Potassium bitartrate has a long history of medical use as a laxative administered as a rectal suppository and is an approved third-class OTC drug in Japan.

  The outer appearance of potassium bitartrate is a colorless or white powder. It is also soluable in water, but not in alcohol.Heat increases potassium hydrate tartrate's solubility of one gram able to be dissolved in 162 milliliters of water to one heated gram soluble in 16 milliliters of water. Potassium Hydrate tartrate separates from wine because it is insoluble in alcohol. When in liquid form, Potassium Hydrate tartrate has a pH of 3.5

 

Mechanism of action

Potassium bitartrate is a carbon dioxide-releasing laxative that works by forming carbon dioxide gas, which creates a mechanical distension against the intestinal wall and induces bowel contractions. Rectal suppositories of carbon dioxide-releasing type of laxative were demonstrated to be useful and safe in the treatment of patients at risk for electrolyte disorders such as the elderly or patients with renal or cardiovascular disorders

 

 

Uses

Products containing Potassium Bitartrate

  Potassium Bitartrate has many uses including cooking, baking, cleaning, and as a laxative. In cooking, Cream of tartar is useful for thickening and is commonly beaten into egg whites to help form stiff peaks. It can also be used to change the taste of foods. It is used in baked goods, candies, crackers, confections, gelatins, puddings, jams and jellies, soft drinks, margarines, and frostings like gingerbread house frosting. It can be used in the candy making process to crystallize sugar. It was first used by the Persian svientist Jabir ibn Hayyan in 800 AD. It was available for use in food and cooking in 1769 by CW Scheele, who created the system currently used to extract the Potassium Bitartrate.

  Potassium Bitartrate is can also be used as a laxative. The Potassium Bitartrate releases carbon dioxide gases that put pressure on the intestinal wall, this pressure forces out excess masses.

  Potassium Bitartrate can be used to develop metals and change the color. it reacts well on Brass, copper, and aluminum for cleaning purposes.

  Potassium Bitartrate can also be used for making jellies, fruit preserves and fruit butters. Cream of tartar also have unproven "home remedies." Potassium Bitartrate can be used to lower blood pressure by mixing one half cup water and two teaspoons cream of tartar. this remedy is also safe when with child, as using over the counter medications can cause pregnancy complications.

It  is known to cure infections in the urinary tract with one tablespoon of water in water.


Overall Safety

The potential for side effects and toxicity for potassium bitartrate is low, although it could irritate your eyes if you get it in them, and it can cause skin or upper respiratory tract irritation with long-term contact or nausea and vomiting if you ingest a lot of it. The amount of potassium bitartrate typically found in foods shouldn't cause problems.

 

 

 

 

Potasyum bitartaratın özellikleri

Moleküler Ağırlık: 188.176 g / mol
Moleküler Formül: C4H5O6K veya C4H5KO6

 


  Potasyum bitartrat fermantasyon sırasında üretilen şarap yapım sürecinin bir yan ürünüdür. Potasyum asit tartarat ve tartar kreması olarak da bilinen bu beyaz toz, bazı ilaçların yanı sıra fırınlamada da kullanılır.


  Potasyum bitartat, ayrıca potasyum asit tartrat veya tartar kreması olarak da adlandırılır, l- (+) -tartarik asidin potasyum asit tuzudur. Fermantasyon işlemi sırasında şarap üretiminin bir yan ürünü olarak elde edilir. Doğrudan gıda maddesi olarak FDA tarafından onaylanan potasyum bitartrat, çeşitli gıda ürünlerinde katkı maddesi, stabilizatör, pH kontrol maddesi, antimikrobiyal madde, işleme yardımcısı veya koyulaştırıcı olarak kullanılır. Potasyum bitartrat rektal fitil olarak uygulanan bir müshil olarak uzun bir tıbbi kullanım öyküsü vardır ve Japonya'da onaylanmış bir üçüncü sınıf OTC ilaçtır.

 

 

  Potasyum bitartratın dış görünüşü renksiz veya beyaz bir tozdur. Aynı zamanda suda çözünebilir, ancak alkolde değildir.Isı, potasyum hidrat tartratın 162 mililitre suda çözülebilen bir gramın çözünürlüğünü 16 mililitre suda çözünebilen bir ısıtılmış gramla arttırır. Potasyum Hidrat tartrat, şaraptan ayrılır çünkü alkolde çözünmez. Sıvı formda iken, Potasyum Hidrat tartrat 3.5 pH değerine sahiptir.

 

 

Hareket mekanizması

Potasyum bitartrat, karbondioksit gazı oluşturarak çalışan, bağırsak duvarına karşı mekanik bir rahatsızlık yaratan ve bağırsak kasılmalarına neden olan bir karbon dioksit açığa çıkaran laksatiftir. Karbondioksit salıcı tipte laksatifin rektal fitillerinin, yaşlılar veya böbrek veya kardiyovasküler rahatsızlıkları olan hastalar gibi elektrolit rahatsızlıkları riski olan hastaların tedavisinde yararlı ve güvenli olduğu gösterilmiştir.

 

 

Kullanımları


Potasyum Bitartrat içeren ürünler

Potasyum Bitartrate, pişirme, pişirme, temizlik ve müshil gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Pişirmede, tartar Krem kalınlaşma için yararlıdır ve sık sık sert kıvrımlar oluşturmaya yardımcı olmak için yumurta akılarına yenilir. Aynı zamanda gıdaların tadını değiştirmek için de kullanılabilir. Fırında pişirilen ürünler, şekerler, krakerler, şekerlemeler, jelatinler, pudingler, reçeller ve jöleler, meşrubatlar, margarinler ve zencefilli ev buzlanma gibi buzlanmalarda kullanılır. Şekeri kristalleştirmek için şeker yapım işleminde kullanılabilir. İlk olarak MS 800 yılında Farslı svientist Jabir ibn Hayyan tarafından kullanılmıştır. Potasyum Bitartratı çıkarmak için şu anda kullanılan sistemi yaratan CW Scheele tarafından 1769'da gıda ve yemeklerde kullanıma hazırdı.

  Potasyum Bitartrate de müshil olarak kullanılabilir. Potasyum Bitartrat bağırsak duvarına baskı yapan karbon dioksit gazları salgılar, bu basınç fazla  kütleleri zorlar.

  Potasyum Bitartrat, metalleri geliştirmek ve rengi değiştirmek için kullanılabilir. Temizlik amacıyla pirinç, bakır ve alüminyum üzerinde iyi tepki verir.

  Potasyum Bitartrate ayrıca jöleler, meyve konserveleri ve meyve püreleri yapmak için de kullanılabilir. Krem tartar da kanıtlanmamış "ev ilaçları" var. Potasyum Bitartrat, bir yarım bardak suyu ve iki çay kaşığı tartar kremini karıştırarak kan basıncını düşürmek için kullanılabilir. Bu ilaç reçetesiz ilaç kullanımı gebelik komplikasyonlarına neden olabileceği için çocukla da güvenlidir.

  Sudaki bir çorba kaşığı su ile idrar yolundaki enfeksiyonları iyileştirdiği bilinmektedir.

 

 

Genel güvenlik

  Potasyum bitartarat için yan etkiler ve toksisite potansiyeli düşüktür, ancak eğer gözünüze ulaşırsanız gözlerinizi tahriş edebilir ve uzun süreli temasta cilt veya üst solunum yolu tahrişine veya bulantı ve kusmaya neden olabilirsiniz. onun. Gıdalarda tipik olarak bulunan potasyum bitartrat miktarı problemlere neden olmamalıdır.

 

 

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.