1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

AMMONIUM BICARBONATE (AMONYUM BİKARBONAT)


AMMONIUM BICARBONATE (AMONYUM BİKARBONAT)


Cas Number:1066-33-7
EC Number:213-911-5


SYNONMYS:


AMMONIUM BICARBONATE; 1066-33-7; Ammonium hydrogencarbonate; Ammonium hydrogen carbonate; Carbonic acid, monoammonium salt; Monoammonium carbonate; Ammonium acid carbonate; Ammonium hydrogencarbonat; ammoniumbicarbonate; Acid ammonium carbonate; CCRIS 7327; HSDB 491; UNII-45JP4345C9; EINECS 213-911-5; Ammonium bicarbonate (1:1); Carbonic acid, ammonium salt (1:1); ammoniumcarbonate; 45JP4345C9; carbonic acid monoammonium salt; 10361-29-2 (unspecified ammonium salt)hartshora; AmBia; J-610004; qKsADK[cJSCP@; Bicarbonate of ammonia; powdered baking ammonia; ACMC-1BVRT; azanium hydrogen carbonate; ammonium hydrogen carbonata; EC 213-911-5; AC1L22XT; AC1Q22EJ; KSC174Q9R; Ammonium bicarbonate,food grade; DTXSID5035618; CTK0H4898; ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N; MolPort-003-925-679; ANW-73003; AKOS016008582; 40861-29-8 (ammonium-zinc salt); LS-2398; RL00289; RTR-001321; KS-00000W23; AN-48362; SC-19122; KB-250661; TR-001321; FT-0622308; UNII-NJ5VT0FKLJ component ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N; 114459-02-8; 758-14-5; 861794-52-7; Bicarbonate of Ammonia; Hartshorn; AmBic; Powdered Baking Ammonia; MONOAMMONIUM SALT CARBONIC ACID; ACID AMMONIUM CARBONATE; bicarbonate d'ammonium; amonium bicarbonate; amonium bicarbonat; amonium bikarbonat; amonyum bicarbonate; amonyum bicarbonat; ammonıum bıcarbonat; amonıum bıkarbonatProperties of ammonium bicarbonate

Molecular Weight:79.055 g/mol
Molecular Formula:CH5NO3
Melting point:105 °C
Density:1,586 g/cm3


 It is used in foods as an alkali, dough strengthener, leavening agent, pH control agent and texturizer Ammonium bicarbonate is an irritant to the skin, eyes and respiratory system. Ammonium bicarbonate from China used to make cookies was found to be contaminated with melamine, and imports banned in Malaysia in the 2008 Chinese milk scandal.; At room temperature, ammonium bicarbonate is a white, crystalline powder with a slight odour of ammonia that can dissolve in water to give a mildly alkaline solution. It is however insoluble in acetone and alcohols. Ammonium bicarbonate decomposes at 36 to 60 °C into ammonia, carbon dioxide and water vapor in an endothermic process (as it is with many ammonium salts) and so causes a drop in the temperature of the water. When reacted with acids, carbon dioxide is produced, while reactions with alkalis give ammonia.


  Ammonium bicarbonate is an inorganic salt commonly used in the food industry. It can be generated by the interaction of gaseous carbon dioxide and aqueous ammonia. The addition of ammonium bicarbonate to microbial fuel cells (MFCs) has been reported to improve its functioning by altering the porosity and pore distribution of catalyst layers. A recent study reports the use of bubble column evaporator (BCE) based analysis of its thermal degradation in aqueous solution.


Air & Water Reactions

Soluble in water.


Fire Hazard
Special Hazards of Combustion Products: Irritating and toxic ammonia gas may form in fires.

Behavior in Fire: Decomposes, but reaction is not explosive. Ammonia gas is formed. Health Hazard

Inhalation may cause respiratory irritation. Ingestion could be harmful. Contact with eyes or skin causes irritation.Reactivity Profile

  Ammonium bicarbonate decomposes when heated above 36°C, releasing ammonia and carbon dioxide gases; it can also be decomposed into ammonia and carbon dioxide by strong acids and strong bases Application

  Ammonium bicarbonate is used as a raising agent in flat baked goods such as cookies and crackers and other similar applications in the food industry. Compared to baking soda, Ammonium Bicarbonate will not affect the taste of flat baked goods. Ammonium bicarbonate can also be used in the manufacturing of plastics and rubbers as a fire retardant. In the fertilizer industry, Ammonium bicarbonate can be used as an inexpensive source of ammonia.
Amonyum bikarbonatın özellikleri

Molekül Ağırlığı: 79.055 g / mol
Moleküler Formül: CH5NO3
Erime noktası: 105 ° C
Yoğunluk: 1,586 g / cm3


  Gıdalarda alkali, hamur güçlendirici, mayalayıcı ajan, pH kontrol maddesi ve tekstüre maddesi olarak kullanılır. Amonyum bikarbonat, cilt, göz ve solunum sistemi için tahriş edici bir maddedir. Çin'den kurabiye yapmak için kullanılan amonyum bikarbonatın, melamin ile kirlendiği ve 2008 Çin süt skandalıyla Malezya'da yasaklanan ithalat olduğu; Oda sıcaklığında amonyum bikarbonat, hafif alkali bir çözelti elde etmek için suda çözünebilen hafif bir amonyak kokusuna sahip beyaz kristal bir tozdur. Bununla birlikte, aseton ve alkollerde çözünmez. Amonyum bikarbonat, 36 ila 60 ° C'de, bir endotermik işlemde (birçok amonyum tuzları ile olduğu gibi) amonyak, karbon dioksit ve su buharına ayrışır ve böylece suyun sıcaklığındaki düşüşe neden olur. Asitlerle reaksiyona girdiğinde, karbon dioksit oluşur, alkalilerle reaksiyonlar ise amonyak verir.


  Amonyum bikarbonat, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir inorganik tuzdur. Gaz halinde karbon dioksit ve sulu amonyak etkileşimi ile üretilebilir. Amonyum bikarbonatın mikrobiyal yakıt hücrelerine (MFC'ler) eklenmesi, katalizör tabakalarının gözeneklilik ve gözenek dağılımını değiştirerek işleyişini iyileştirdiği bildirilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, sulu çözelti içindeki termal degradasyonunun kabarcık kolon evaporatör (BCE) bazlı analizinin kullanımı bildirilmektedir.


Hava ve Su Reaksiyonları

Suda çözünebilir.


Yangın Tehlikesi

Yanma Ürünleri Özel Tehlikeleri: Yangınlarda tahriş edici ve zehirli amonyak gazı oluşabilir.

Ateşte Davranış: Ayrışır, ancak reaksiyon patlayıcı değildir. Amonyak gazı oluşur.


Sağlık Tehlikesi

Solunması solunum yolu tahrişine neden olabilir. Yutulması zararlı olabilir. Göze veya cilde temas, tahrişe neden olur.


Reaktivite Profili

  Amonyum bikarbonat, 36 ° C'nin üzerinde ısıtıldığında, amonyak ve karbon dioksit gazları açığa çıkardığında ayrışır; Ayrıca güçlü asitler ve güçlü bazlarla amonyak ve karbondioksite ayrışabilir


Uygulama

  Amonyum bikarbonat, çerezler, krakerler ve gıda endüstrisindeki diğer benzer uygulamalar gibi düz fırınlanmış ürünler için bir arttırıcı ajan olarak kullanılır. Kabartma tozu ile karşılaştırıldığında, Amonyum Bikarbonat, düz fırınlanmış ürünlerin tadını etkilemeyecektir. Amonyum bikarbonat, plastiklerin ve kauçukların imalatında yangın geciktirici olarak da kullanılabilir. Gübre endüstrisinde, Amonyum Bikarbonat ucuz bir amonyak kaynağı olarak kullanılabilir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.