1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEXTROSE MONOHYDRATE (DEKSTROZ MONOHİDRAT)


DEXTROSE MONOHYDRATE (DEKSTROZ MONOHİDRAT)


CAS Number:14431-43-7 
EC Number:218-914-5

 

SYNONMYS:

D-Glucose monohydrate; Dextrose monohydrate; D-Glucose, monohydrate; D-(+)-Glucose monohydrate; 14431-43-7; D(+)-Glucose Monohydrate; UNII-LX22YL083G; 77938-63-7; C6H12O6.H2O; LX22YL083G; Dextrosum (Glucosum) monohydricum; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal hydrate; glucose water; Dextrose hydrate; D-Glucose hydrate; D-Glucopyranose monohydrate; 50-99-7 (anhydrous); SCHEMBL65210; KSC178I9R; SCHEMBL236816; CTK0H8498; SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N; GC5349;MFCD00149450; AKOS028109053; RP25596; RTR-005629; KB-49660; KB-76463; O363; SC-95894; TR-005629; FT-0693197; Dextrose monohydrate, meets USP testing specifications; D-(+)-Glucose monohydrate, for microbiology, >=99.0%; D-(+)-Glucose monohydrate, tested according to Ph.Eur.; D-(+)-Glucose monohydrate, BioUltra, >=99.5% (HPLC); UNII-IY9XDZ35W2 component SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N; UNII-XY6UN3QB6S component SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N; Glucose monohydrate, EuropePharmacopoeia (EP) Reference Standard; D-(+)-Glucose monohydrate, meets analytical specification of Ph.??Eur., BP, Ph??Fran??., 7.0-9.5% water(Karl Fischer); D5W; dextroz monohidrat; destoz monohidrat; dextrosemonohydrate; dekstroz monohidrad; dekstroz monohydrate; dextrose monohidrat; destroz monohidrat; destroz monohydrate

 


Properties of dextrose monohydrate

Molecular Formula:C6H14O7
Molecular Weight:198.171 g/mol
Visual aspect: It is a white powder with a refreshing sweet taste and bland odour.
Major characteristics:Dextrose purity is minimum 99.5%.
Nutrition & health properties:High Glycaemic Index (100)
                                               High osmolality
                                               Energy source - Caloric value: 4 kcal/g

 


  Dextrose Monohydrate (D-glucose) is a sugar that's a stable, odorless, white crystalline powder or colorless crystal. In its pure form, it has a dextrose equivalency (DE) of 100, which indicates that it's 100% pure Dextrose, not a mixture with other substances as well.Dextrose equivalency is a good value to know when purchasing Dextrose supplies.Dextrose is commercially available in monohydrate or anhydrate form, termed Dextrose Monohydrate or Dextrose Anhydrate, respectively. Dextrose Monohydrate is a sugar that contains one molecule of water per dextrose molecule, i.e. for every dextrose molecule, there is a water molecule loosely linked. If a material is deemed anhydrate, it doesn't contain water. Dextrose is available in the anhydrate form as well.

  Dextrose Monohydrate is better known under the general name corn sugar. It is a simple carbohydrate that ranks high on the glycaemic index. A high glycaemic score means that this simple carbohydrate is absorbed quickly by the body, in other words, it can provide you with a quick boost of energy by increasing your blood sugar levels and restore the glycogen balance.

 

 

Production process

It is produced by enzymatic hydrolysis of starch, followed by purification, concentration, crystallisation and drying.

 

 

Features

Easy to digest
Safe to consume
Longer shelf life

 

 

Uses

Dextrose Monohydrate is used in the production of baked goods, candy and gum, creams and frozen dairy products (like some ice-creams and frozen yogurts), alcoholic beverages, jarred and canned foods.

It is used as energy food by convalescing patient, sportsperson, children etc. and known to give instant energy and vigour.

Dextrose is used in fruit and vegetable processing to help keep them fresh. It's also used in dehydration.

It is used as a preservative as it doesn't alter the natural flavor of the food, especially compared to using sugar, another useful preservative.

 

 

Applications of Dextrose Monohydrate

It is a sweetner with sweetness of about 75% of the sucrose.

It is used as flavour to the food preparations when added alone or in combination with other weetener.

It is the simplest carbon source monosaccharide and used extensively in fermentation process for rapid growth with excellent yield, no non-fermentable  sugars, low level of trace minerals organics, few leftovers to purify and consistency.

It is used in extending shelf life of many food products.

 

 

Food Application

Bakery Products:DMH has several functional purposes in yeast-raised foods, such as Bread and Buns. The primary purpose is to supply fermentable carbohydrate, on which the yeast may grow and provide CO2 for ‘raising' the product. Its presence also assists in browning of the crust to give a final product that is pleasing in appearance and aroma.

Biscuits:DMH can partially replace sucrose in fondants and cream fillings where fine crystals are required for a smooth texture.

Alcoholic Beverages:DMH has high fermenting ability and can be added to low calorie beer for complete fermentation of alcohol. No carbohydrate residue remains to increase the calories in the beverages.

Canned Products:DMH is used in canned vegetables and fruits in some instances for controlling sweetness and preserving properties.

Meat Industry:The presence of sugar (particularly reducing sugar) in the curing mixture has a direct bearing on the quality of the color obtained at the end of cure.

Frozen Desserts:DMH can help control ice crystals and body of frozen dairy products.

Other Applications:Jams, Jellies, Preservatives, Peanut Butter, Seasoning, Pickle, Vinegar Fermentation, etc.

 

 

Industrial Applications

Adhesives:DMH provides flow control and helps prevent wrapping of the pieces upon drying.

Resin Formulation:DMH can serve as plasticizer in various resin formulations.

Gluconic Acid:DMH can serve as feedstock for chemical or microbiological oxidation to gluconic acid.

Building Materials:DMH can be used in wallboard as a humectant to control water release and to prevent brittle edges during drying, as setting retardants in concrete.

Other Applications:The Reducing Properties of dextrose are used in metal treatment, recovery, dye applications, leather manufacture in chrome tanning, etc. DMH is used as carbohydrate sources in fermentations to produce a variety of industrial, food and pharmaceutical products.

 

 Dextrose Monohydrate Benefits

  High GI, fast acting carbohydrate, blood sugar spike, nutrient absorption.

  Dextrose monohydrate is one of the fastest acting carbohydrate sources, absorbed quickly by the body and creating a very fast blood sugar spike response (in sulin spike), particularly useful for the post-workout window. It helps carry nutrients, amino acids and proteins in post-workout nutrition directly to muscle cells for optimum absorption. Sweeter than sugar and faster acting than maltodextrin, dextrose monohydrate should be used strategically, in specific doses, to meet your macronutrient needs. Ideal for bodybuilders, athletes and anyone who trains intensely and is ready to use clever sports nutrition strategies to optimise their lean body composition.

 

 

 

 

Dekstroz monohidratın özellikleri

Moleküler Formül: C6H14O7

Moleküler Ağırlık: 198.171 g / mol

Görsel yön: Serinletici tatlı tadı ve yumuşak kokusu olan beyaz bir tozdur.

Başlıca özellikleri:Dekstroz saflığı en az% 99.5'tir.

Beslenme ve sağlık özellikleri: Yüksek Glisemik İndeksi (100)
Yüksek ozmolallık
Enerji kaynağı - Kalori değeri: 4 kcal / g

 


  Dekstroz Monohidrat (D-glikoz), stabil, kokusuz, beyaz kristal toz veya renksiz bir kristal olan bir şekerdir. Saf haliyle, 100'lük bir dekstroz eşdeğerine (DE) sahiptir, bu da% 100 saf Dekstrozun, başka maddelerle bir karışımın olmadığını gösterir. Dekstroz eşdeğeri Dextrose malzemelerini satın alırken bilmeniz gereken iyi bir değerdir. Dekstroz, sırasıyla, tek başına Dextrose Monohydrate veya Dextrose Anhydrate olarak adlandırılan monohidrat veya anhidrat formunda elde edilebilir. Dekstroz Monohidrat, dekstroz molekülü başına bir su molekülü içeren bir şekerdir, yani her dekstroz molekülü için gevşek bir şekilde bağlanmış bir su molekülü vardır. Bir materyal anhidrat olarak kabul edilirse, su içermez. Dekstroz, anhidrat formunda da mevcuttur.


  Dekstroz Monohidrat, genel olarak mısır şekeri adıyla bilinir. Glisemik indeksi yüksek olan basit bir karbonhidrattır. Yüksek bir glisemik skor, bu basit karbonhidratın vücut tarafından hızlı bir şekilde emildiği, diğer bir deyişle, kan şekeri seviyenizi arttırarak ve glikojen dengesini eski haline getirerek hızlı bir enerji artışı sağlayabileceği anlamına gelir.

 


Üretim süreci

Nişastanın enzimatik hidrolizi ile üretilir, ardından saflaştırma, konsantrasyon, kristalleştirme ve kurutma.

 


Özellikler

Sindirmesi kolay
Tüketmek için güvenli
Daha uzun raf ömrü

 

 

Kullanımları

Dekstroz Monohidrat fırınlanmış ürünler, şeker ve sakız, kremler ve dondurulmuş süt ürünleri (bazı dondurmalar ve dondurulmuş yoğurtlar gibi), alkollü içecekler, kavanoz konserve ve konserve gıda üretiminde kullanılır.
Hasta, sporcu, çocuk vb. İyileşme ile enerji gıda olarak kullanılır ve anında enerji ve canlılık verdiği bilinmektedir.
Dekstroz, taze tutmak için meyve ve sebze işlemede kullanılır. Aynı zamanda dehidrasyonda kullanılır.
Özellikle bir şeker, başka bir faydalı koruyucu ile karşılaştırıldığında, gıdaların doğal lezzetini değiştirmediği için koruyucu olarak kullanılır.

 

 

Dekstroz Monohidrat Uygulamaları

Sükrozun yaklaşık% 75'ini tatlı bir tatlandırıcıdır.
Tek başına veya başka bir jelatinle birlikte eklendiğinde gıda müstahzarlarına lezzet olarak kullanılır.
En basit karbon kaynağı olan monosakkarittir ve fermentasyon prosesinde mükemmel verim, mayalanamayan şekerler, az miktarda iz mineralleri, az miktarda arınmak ve kıvam vermek için fermantasyon prosesinde yaygın olarak kullanılır.
Birçok gıda ürününün raf ömrünü uzatmak için kullanılır.


Gıda uygulaması

Fırın Ürünleri: DMH, Ekmek ve Çörekler gibi mayayla yetiştirilen gıdalarda çeşitli işlevsel amaçlara sahiptir. Asıl amaç, mayanın büyüyebildiği ve ürünün ‘yükseltilmesi için CO2 sağlayabileceği fermente edilebilir karbonhidratın sağlanmasıdır. Onun varlığı ayrıca görünüş ve aromadan hoşlanan son bir ürün vermek için kabuğun kızarmasına da yardımcı olur.

Bisküviler: DMH, düzgün bir doku için ince kristallerin gerekli olduğu fondanlar ve krema dolgularında sakarozun yerini alabilir.

Alkollü içecekler: DMH, yüksek fermente kabiliyetine sahiptir ve alkolün tamamen fermantasyonu için düşük kalorili biraya eklenebilir. İçeceklerdeki kaloriyi arttırmak için hiçbir karbonhidrat kalıntısı kalmaz.

Konserve Ürünler: DMH, bazı durumlarda konserve sebze ve meyvelerde, tatlılığı kontrol etmek ve özellikleri korumak için kullanılır.

Et Endüstrisi: Kürleme karışımında şekerin (özellikle indirgeyici şeker) bulunması, kür bitiminde elde edilen rengin kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Dondurulmuş Tatlılar: DMH, buz kristallerinin ve dondurulmuş süt ürünlerinin vücutlarının kontrolüne yardımcı olabilir.

Diğer Uygulamalar: Reçeller, Jöleler, Koruyucular, Fıstık Ezmesi, Baharat, Turşu, Sirke Fermantasyonu vb.

 

 

Endüstriyel Uygulamalar

Yapıştırıcılar: DMH, akış kontrolü sağlar ve kurutma sırasında parçaların sarılmasını önlemeye yardımcı olur.

Reçine Formülasyonu: DMH çeşitli reçine formülasyonlarında plastikleştirici işlevi görebilir.

Glukonik Asit: DMH, glukonik aside kimyasal veya mikrobiyolojik oksidasyon için besleme malzemesi olarak kullanılabilir.

Yapı Malzemeleri: DMH, betondaki geciktiricilerin ayarlanması gibi, su tahliyesini kontrol etmek ve kurutma sırasında kırılgan kenarları önlemek için bir hümektan olarak duvar panosunda kullanılabilir.

Diğer Uygulamalar: Dekstrozun Azaltılması Özellikleri metal işleme, geri kazanım, boya uygulamaları, krom tabaklamada deri üretimi, vb. Kullanılır. DMH, çeşitli endüstriyel, gıda ve farmasötik ürünler üretmek için fermantasyonlarda karbonhidrat kaynağı olarak kullanılır.

 

Dekstroz Monohidrat Faydaları

 

  Yüksek GI, hızlı etkili karbonhidrat, kan şekeri artışı, besin emilimi.

  Dekstroz monohidrat, vücut tarafından hızlı bir şekilde emilen ve çok hızlı bir kan şekeri artışı (sülin başakta) yaratan, özellikle antreman sonrası pencere için yararlı olan en hızlı etkili karbonhidrat kaynaklarından biridir. Optimal emilim için kas hücrelerine egzersiz sonrası beslenmede doğrudan besin, amino asit ve proteinlerin taşınmasına yardımcı olur. Şekerden daha tatlı ve maltodekstrin'e göre daha hızlı hareket eden dekstroz monohidrat, makrodorant gereksinimlerinizi karşılamak için özel dozlarda stratejik olarak kullanılmalıdır. Vücut geliştiriciler, sporcular ve yoğun bir şekilde antrenman yapan herkes için idealdir ve yağsız vücut kompozisyonlarını optimize etmek için akıllı spor beslenme stratejilerini kullanmaya hazırdır.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.