1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL BE 2810

GENAPOL BE 2810

CAS No.: 26316-40-5
EC No.: 500-047-1

Synonyms:
GENAPOL BE 2810; Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol,Tetronic 90R4; Ethylenediamine ethoxylated propoxylated polymer; GENAPOL BE 2810; GENAPOL BE 2810; EthylenediaMine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol average Mn ~7,200; EthylenediaMine tetrakis(propoxylate-block-ethoxylate) tetrol average Mn ~3,600; GENAPOL BE 2810; 1,2-Ethanediamine,methyloxirane,oxiranepolymer; GENAPOL BE 2810; 1,2-Ethanediamine,polymerwithmethyloxiraneandoxirane; Ethoxylated,propoxylatedethylenediamine; ethylenediaminetetrakis(ethoxylate-b-propoxylate; GENAPOL BE 2810


GENAPOL BE 2810

Functional Chemicals Division
Genapol BE 2810
Low foaming nonionic surfactant for the detergent
industry
Composition
Coconut fatty alcohol ethoxylate butylether
with 10 EO
butyl endcapped
Product properties *)
Concentration [%]
approx. 85
Appearance
clear liquid
pH value , 1% active substance in water
5.0 – 8.0
Hazen colour
150 max.
Hydroxyl number conc. product [mg KOH/g]
max. 10
Water content (Karl Fischer method) [%]
14.0 – 16.0
Application
Genapol BE 2810 is especially suitable for the manufacture of low foaming cleaners and rinse aids for automatic dishwashing.
Storage
Genapol BE 2810 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions. Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Genapol BE 2810 are reversibly altered by exposure to cold. Genapol BE 2810 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.


GENAPOL BE 2810

Fonksiyonel Kimyasallar Bölümü
Genapol BE 2810
Deterjan için düşük köpüren noniyonik yüzey aktif madde
endüstri
Kompozisyon
Hindistan cevizi yağ alkolü etoksilat butileter
10 EO ile
butil uçlu
Ürün özellikleri *)
Konsantrasyon [%]
yakl. 85
Görünüm
temiz sıvı
pH değeri, suda% 1 aktif madde
5.0 - 8.0
Hazen rengi
150 maks.
Hidroksil sayısı kons. ürün [mg KOH / g]
maks. 10
Su içeriği (Karl Fischer yöntemi) [%]
14.0 - 16.0
Uygulama
Genapol BE 2810, özellikle otomatik bulaşık yıkama için düşük köpüren temizleyiciler ve durulama yardımcılarının üretimi için uygundur.
Depolama
Genapol BE 2810, orjinal ağzı kapalı kaplarda oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir. Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Genapol BE 2810'un özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir şekilde değişir. Genapol BE 2810 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donar, oda sıcaklığında yavaşça çözülür ve ardından kısa bir süre karıştırılır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.