1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM BISULPHATE (SODYUM BİSÜLFAT)

SODIUM BISULPHATE (SODYUM BİSÜLFAT)

 

 

CAS Number:7681-38-1
EC Number:231-665-7

 

 

 

 

SYNONMYS:

sodium hydrosulfate; sodium bisulphate; sodium hydrogensulphate; sodium bisulfate; sodium hydrogen sulfate; sodium hydrogen sulphate; sodium hydro sulphate;disodium sulfate; mangxiao; mirabilitum; natrii sulphas; puxiao; sodium bisulfate; sodium bisulfate, monohydrate; sodium hydrosulfate; sodium sulfate; sodium sulfate, 35S-labeled cpd; sodium sulfate, decahydrate; sulfuric acid, monosodium salt; thenardite; Sodium hydrogen sulfate; SODIUM BISULFATE; 7681-38-1; Bisulfate of soda; Sodium hydrosulfate; Sodium acid sulfate; Fanal; Sodium hydrogensulphate; Niter cake; Nitre cake; WC-Perfect; Monosodium sulfate; WC-Super; WC-Klosettreiniger; sodium hydrogensulfate; Caswell No. 742; Sulfuric acid, monosodium salt; Sodium bisulfate, fused; Sodium sulfate, NaHSO4; UNII-BU8V88OWIQ; Monosodium hydrogen sulfate; Sodium bisulfate, solid(DOT); Sodium hydrogen sulfate (NaHSO4); Sulfuric acid, sodiumsalt (1:1); WC-00; EINECS 231-665-7; NSC 71192; BU8V88OWIQ; Sodium hydrogen sulfate, solid (DOT); EPA Pesticide Chemical Code 073201; Sodium hydrogen sulfate, fused; AI3-08654; NCGC00091930-01; DSSTox_CID_13983; DSSTox_RID_79105; DSSTox_GSID_33983; BIF; Sodiumbisulfate; CAS-7681-38-1; Natriumbisulfat; sodium bisulphate; sodium bi sulphate; ACMC-20ajoy; NaHSO4; sodium hydrogen-sulfate; AC1LANLD; sodium hydrogen sulphate; Na.HSO4; EC 231-665-7; AC1Q1W6D; CHEMBL1200488; DTXSID3033983; CTK5E3463; KS-00000URK; WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M; Sulfuric acid, sodium salt (1:1); Tox21_111181; Tox21_202537; 8875AF; MFCD00003531; AKOS015950613; RP19350; NCGC00260086-01; AN-21817; Sodium bisulfate, technical, 90% 250; AB1002294; LS-145520; TR-024575; FT-0693942; Sodium hydrogen sulfate; sodium bisulfate; Sodium acid sulfate; Bisulfate of soda; Sodium acid sulphate; sodıum bisülfat; sodyum bisulphate; sodyum bısulfat; sodyum bisulfat

 

 

 

 

 

Properties of sodium bisulphate

Appearance:White to slightly yellow, free flow granules
Molecular Formula:NaHSO4 or HNaO4S
Molecular Weight:120.054 g/mol
IUPAC name: sodium hydrogen sulfate
Density: 2.742 g/cm3
Melting point: 315°C
Appearance: In the form of spherules white or slightly yellow.

 

 

 


  Sodium bisulphate also known as dry acid occurs as an odourless, hygroscopic white powder that is soluble in water. Its solutions are strongly acidic and corrosive. It is manufactured by reacting sodium hydroxide with sulphuric acid. Sodium bisulphate acts as a technological additive, a preservative, a disinfectant, an acidity regulator, and a cleaner. It is used in agriculture, metal, oil, cleaning and textile industries. Sodium Bisulphate is frequently used as a replacement for sulphuric Acid in many applications as sulphuric Acid is highly dangerous to transport.

 

  Sodium Hydrogensulphate is a white, crystalline and spherical shaped (beads) substance with high hygroscopic properties.The single beads have an approximate diameter of 0,75 mm.It is an acid salt, a so called solid acid. Solutions of Sodium Hydrogensulphate are caustic and on metal they have a corrosive effect.

 

 

 


Application:

Cleaning industry: - cleaning agent in household (WC cleaning powder), cleaning agent for dairies and industry
Waste water/Water industry: - for the adjustment of the pH value (decreasing - also suitable for pool water)
Technical/Chem. industry: - for the dehydration of Castor oil (as solid acid)
Textile industry: - for bleaching and dyeing of wool as auxiliary agent / spinning of viscose (as an additive to spinning baths) / improvement of colour retention when using dicyandiamide
Optics: - for technical glass and polishing and grinding agent
Caoutchouc: - for the reprocessing of used caoutchouc
Leather industry: - for the bleaching and swelling of skins
Metal industry: - for the pickling of metals (as flux)
Mineral oil industry: - for extracting nitrogen compounds from hydrogencarbons
Treatment of litter/manure on poultry farms

 

 

 


Regulation, Health, and Safety

  When a chemical is used in pharmaceutical preparations, personal care products, or as a food additive, it is monitored by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). When it is used for cleaning and industrial uses, it is monitored by the Environmental Protection Agency (EPA).

  Sodium bisulfate is very irritating to the skin and can cause severe eye damage if contact occurs. Also, swallowing the chemical can cause symptoms, such as diarrhea, vomiting, and low blood pressure. Also, it is considered acutely toxic according to the U.S. Environmental Protection Agency as noted in the Pesticide Action Network of North America database.

  First-aid measures include seeking immediate medical attention and not inducing vomiting if the chemical is swallowed. Also, MedLine Plus notes to immediately drink water or milk unless otherwise instructed by medical personnel or if the person is unable to swallow due to convulsions or vomiting, for example. If the chemical gets on the skin, wash with water for at least 15 minutes. If the chemical is inhaled, move to an area with fresh air.

 

 

 

 

 

 

 


Sodyum bisülfatın özellikleri

Görünüm: Beyazdan sarıya, serbest akışlı granüllere
Moleküler Formül: NaHSO4 veya HNaO4S
Moleküler Ağırlık: 120.054 g / mol
IUPAC adı: sodyum hidrojen sülfat
Yoğunluk: 2,742 g / cm3
Erime noktası: 315 ° C
Görünüm: Beyaz veya hafif sarı renkli küreler şeklinde.

 

 


  Kuru asit olarak da bilinen sodyum bisülfat, suda çözünebilen kokusuz, higroskopik beyaz bir toz olarak ortaya çıkar. Çözümleri güçlü asidik ve aşındırıcıdır. Sodyum hidroksitin sülfürik asit ile reaksiyona girmesiyle üretilir. Sodyum bisülfat, bir teknolojik katkı maddesi, bir koruyucu, bir dezenfektan, bir asit düzenleyici ve bir temizleyici olarak görev yapar. Tarım, metal, petrol, temizlik ve tekstil sanayinde kullanılır. Sülfürik Asitlerin sülfürik asidin yerine geçmesi için sıklıkla kullanılan Sodyum Bisülfat asidinin taşınması son derece tehlikelidir.


  Sodyum Hidrojenensülfat, yüksek higroskopik özelliklere sahip beyaz, kristal ve küresel şekilli (boncuk) bir maddedir.Tek boncuklar yaklaşık 0,75 mm çapındadır.Asit tuzu, katı bir asittir.Sodyum Hidrojenensülfat çözeltileri kostiktir ve metal üzerinde korozif etkisi vardır.

 

 

 

 

Uygulama:

Temizlik sektörü: - Evlerde temizlik maddesi (WC temizleme tozu), mandıra ve endüstri için temizlik maddesi
Atık su / Su endüstrisi: - pH değerinin ayarlanması için (azalan - havuz suyu için de uygundur)
Teknik / Chem. endüstri: - Hint yağının dehidrasyonu için (katı asit olarak)
Tekstil endüstrisi: - ağartıcı ve yardımcı madde olarak viskozun bükülmesi (eğirme banyoları için bir katkı maddesi olarak) / dicyandiamide kullanıldığında renk tutmanın iyileştirilmesi
Optik: - teknik cam ve parlatma ve taşlama maddesi için
Kauçuk: - kullanılmış kauçuğun yeniden işlenmesi için
Deri endüstrisi: - derilerin ağartılması ve şişmesi için
Metal endüstrisi: - metallerin temizlenmesi için (akı olarak)
Madeni yağ endüstrisi: - Hidrojenkarbonlardan azot bileşikleri çıkarmak için
Çöp / gübrenin kanatlı çiftlikleri üzerinde işlenmesi

 

 

 

 


Düzenleme, Sağlık ve Güvenlik

  Farmasötik preparasyonlar, kişisel bakım ürünleri veya gıda katkı maddesi olarak bir kimyasal kullanıldığında, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından izlenir. Temizlik ve endüstriyel kullanımlar için kullanıldığında, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından izlenir.

  Sodyum bisülfat cildi çok tahriş eder ve temas meydana gelirse ciddi göz hasarına neden olabilir. Ayrıca, kimyasal maddenin yutulması ishal, kusma ve düşük tansiyon gibi semptomlara neden olabilir. Ayrıca, Kuzey Amerika veri tabanının Pestisit Eylem Ağında belirtildiği üzere ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre akut toksik olarak kabul edilir.

  İlk yardım önlemleri, acil tıbbi müdahale aramayı ve kimyasalın yutulması durumunda kusmaya neden olmamayı içerir. Ayrıca, MedLine Plus, tıbbi personel tarafından aksi belirtilmedikçe veya kişi konvülziyon veya kusma nedeniyle yutulamadığında derhal su veya süt içmek için not almaktadır. Kimyasal cildinize bulaşırsa, en az 15 dakika su ile yıkayın. Kimyasal solunduğunda, temiz hava ile bir alana geçin.


Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.