1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM ALGINATE( SODYUM ALJİNAT)


SODIUM ALGINATE( SODYUM ALJİNAT)


CAS Number:9005-38-3

 

 

 

SYNONMYS:

alginate; alginic acid; alginic acid, barium salt; alginic acid, calcium salt; alginic acid, copper salt; alginic acid, potassium salt; alginic acid, sodium salt; Alloid G; barium alginate; calcium alginate; calginat; copper alginate; Kalrostat; Kalrostat 2; Kaltostat; poly(mannuronic acid);poly(mannuronic acid), sodium salt; polymannuronic acid; polymannuronic-guluronic acid; potassium alginate; sodium alginate; sodium calcium alginate; Vocoloid; Xantalgin; Sodium alginate; D-Galacturonic acid sodium salt; 14984-39-5; natriumglucuronat; AC1NNVVA; Alginic acid monosodium salt; Sodium 3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2; carboxylate; CTK8F9109; EBD39195; FT-0621962; K-4769; potassium 3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate; sodium aljinat; sodyum alijinat; sodium alijinat.

 

 

 

 

 

Properties of sodium alginate

Molecular Formula:C6H9NaO7
Molecular Weight:216.121 g/mol
IUPAC Name: sodium;3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate

 

 

 

 


  Sodium alginate is a neutral salt in which the carboxyl groups of alginate are bonded with a sodium ion. Alginic acid is not soluble in water but sodium alginate is soluble in both cold and hot water to produce a smooth viscous solution.

  When calcium ions are added to a sodium alginate solution, calcium ions react instantly with alginate to form a gel. The time taken to form a gel can be controlled by controlling the calcium ions. These unique properties result in sodium alginate being used as a thickener, gelling agent and stabilizer in a wide range of industries.

  Sodium alginate is extracted and clarified from natural seaweed. In the industrial area, the major application is textile printing.

 

 


Sodium Alginate Function

Sodium alginate is used to gel in presence of calcium, as shear-thinning thickener in absence of calcium, to stabilize emulsions or foams and to formfilms. In modernist cuisine, sodium alginate is mostly used with calcium salts to produce small caviar-like and large spheres with liquid inside that burstin the mouth. There are two main processes to create spheres, basic spherification and reverse spherification.

 

 


Sodium Alginate Applications


  In the food industry, sodium alginate is used as thickener in sauces, syrups and toppings for ice cream. By thickening pie fillings with sodium alginate,softening of the pastry by liquid from the filling is reduced. Water-in-oil emulsions such as mayonnaise and salad dressings thickened with sodium alginateare less likely to separate into their original oil and water.

  A common use of sodium alginate in the food industry is to make the pimiento strips inside pitted olives. The strips are made with pimiento puree that isgelled in thin sheets using s odium alginate and then cut into strips.

  Sodium alginate is also used as stabilizers in ice cream. The addition of sodium alginate reduces the formation of ice crystals during freezing, giving a smooth result.

  Another use of sodium alginate is to form films of sodium or calcium alginate and fibres of calcium alginates.

 

 

 

 

 

 

Sodyum aljinatın özellikleri

Moleküler Formül: C6H9NaO7
Moleküler Ağırlık: 216.121 g / mol
IUPAC Adı: sodyum, 3,4,5,6-tetrahidroksoksan-2-karboksilat

 

 

 

 

  Sodyum aljinat, aljinatın karboksil gruplarının bir sodyum iyonu ile bağlandığı nötr bir tuzdur. Alginik asit suda çözünmez, ancak yumuşak ve viskoz bir solüsyon üretmek için sodyum aljinat hem soğuk hem sıcak suda çözünür.

  Bir sodyum aljinat çözeltisine kalsiyum iyonları eklendiğinde, kalsiyum iyonları bir jel oluşturmak için aljinat ile anında reaksiyona girer. Jel oluşturmak için geçen süre, kalsiyum iyonlarının kontrol edilmesiyle kontrol edilebilir. Bu benzersiz özellikler, sodyum aljinatın geniş bir endüstri yelpazesinde kalınlaştırıcı, jelleştirici ve stabilizatör olarak kullanılmasına neden olur.


  Sodyum aljinat ekstrakt edilir ve doğal deniz yosunundan arındırılır. Sanayi alanında büyük uygulama tekstil baskısıdır.

 

 

 

 

Sodyum Aljinat İşlevi

Sodyum aljinat, kalsiyum bulunmadığında, kalsiyumun bulunmadığı hallerde, kayganlaştırıcı veya köpüklerin stabilize edilmesi ve filmlerin oluşturulması için kalsiyumun bulunmaması durumunda kullanılır. Modernist mutfakta, sodyum aljinat çoğunlukla ağızda patlayan sıvı ile küçük havyar benzeri ve büyük küreler üretmek için kalsiyum tuzları ile kullanılır. Küreler, temel spherification ve ters sitarasyon oluşturmak için iki ana süreç vardır.

 

 

 

 

Sodyum Aljinat Uygulamaları

 

  Gıda endüstrisinde, sodyum alginat, soslar, şuruplar ve dondurma için soslarda kalınlaştırıcı olarak kullanılır. Pasta dolgularının sodyum aljinat ile koyulaştırılmasıyla, hamurun dolumdan sıvı ile yumuşaması azalır. Sodyum aljinat ile kalınlaştırılmış mayonez ve salata sosları gibi yağda su emülsiyonları orijinal yağlarına ve sularına ayırma olasılıkları daha azdır.

  Gıda endüstrisinde yaygın bir sodyum aljinat kullanımı, çekirdeksiz şeritleri çekirdeksiz zeytinlerin içinde yapmaktır. Şeritler, sodyum aljinat kullanılarak ince tabakalar halinde jel haline getirilen ve daha sonra şeritler halinde kesilmiş olan pemeento püresi ile yapılır.

  Sodyum aljinat ayrıca dondurmada stabilizatör olarak kullanılır. Sodyum aljinat ilavesi, donma sırasında buz kristallerinin oluşumunu azaltır ve pürüzsüz bir sonuç verir.

  Sodyum aljinatın başka bir kullanımı, sodyum veya kalsiyum aljinat ve kalsiyum aljinatların liflerini oluşturmaktır.


Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.