1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CRYOLITE (KRİYOLİT)

CRYOLITE (KRİYOLİT)

 

CAS Number:15096-52-3
EC Number:239-148-8

 

 

 

SYNONMYS:

CRYOLITE; Aluminum sodium fluoride; 15096-52-3; Sodium fluoroaluminate; AlF6.3Na; UNII-5ZIS914RQ9; Kryolite; Na3AlF6; Na3[AlF6]; Sodium aluminofluoroaluminate; trisodium hexafluoridoaluminate; 5ZIS914RQ9; sodium hexafluoroaluminate(III); CHEMBL3988899; trisodium hexafluoroalumanetriuide; CHEBI:39289; sodium hexafluoridoaluminate(3-); Sodium hexafluoroaluminate, 97%; trisodium hexafluoroaluminum(3-); sodium hexafluoridoaluminate(III);trisodium hexafluoroaluminate(3-); Cryolite for evaporation techniques; 5473AF; SBB094273; AKOS025310262; trisodium hexakis(fluoranyl)aluminum(3-); Cryolite, synthetic, >=97.0% (from F); FT-0624109; C18816; trisodium (OC-6-11)-hexafluoroaluminate(3-);A809094; J-008762; trisodium hexafluoroalumanetriuide; Sodium hexafluoroaluminate, 99.98% trace metals basis; Cryolite,naturallyoccurringminera; ; trisodium hexafluoridoaluminate; 5ZIS914RQ9; sodium hexafluoroaluminate (III); CHEMBL3988899; CHEBI:39289; sodium hexafluoridoaluminate(3-); Sodium hexafluoroaluminate, 97%; trisodium hexafluoroaluminum(3-); sodium hexafluoridoaluminate(III); kiryolit; kiriyolit; krıyolit; kıryolit; cıryolite; crıyolite; cıryolit; crıyolit

 

 

 

Properties of cryolite

Molecular Formula:Na3AlF6 or AlF6Na3
Molecular Weight:209.941 g/mol
Density:2.9-3.0 g/cm3
Colour:Colourless, white, brown, grey, black; colourless in transmitted light.
Lustre:Vitreous, Greasy, Pearly
Hardness:2½
Specific Gravity:2.96 - 2.98
Crystal System:Monoclinic
Melting Point: 1832° F

 

 

 

  Cryolite, sometimes also called by the name of "ice stone," is an uncommon halide mineral (specifically, a sodium aluminum fluoride) that can be colorless, white, brown, red, or rarely black in coloration. Its crystals are prismatic and monoclinic. It exhibits a specific gravity of 2.95 to 3, a Moh's hardness of 2.5 to 3, and is transparent to translucent. It is found in granite intruded gneiss as a pegmatite. An interesting fact about cryolite is that when the colorless variety is immersed in water, it becomes invisible. This is because it has a refractive index that is very close to that of water. There once was a large deposit of cryolite located on Greenland's west coast, but by 1987, it was depleted. Aside from this location, cryolite has also been found in the United States, Canada, Russia, Brazil, Namibia, and Ukraine. Historically, cryolite's function was as an ore of aluminum. Later, it was used in the electrolytic processing of bauxite, which is an aluminum rich oxide ore. It is no longer used in this way, as it is considered to be too rare for this purpose. Cryolite has also been used as a pesticide and insecticide, in the refining of aluminum, and to give yellow color to fireworks.

  Cryolite is considered to be a highly spiritual, high vibration stone. It is said to bring the crown, heart, and third eye chakras into alignment and harmony in a way unlike other crystals. This should energize the brain, create a strong link between the heart and the mind, and produce a deep connection to spirit and higher realms. If you are interested in lightbody awakening, ascension and the enlightment that comes along with it, you may want to consider attaining one of these powerful crystals so that it may aid you in your journey. Although it is mainly associated with the aforementioned chakras, cryolite is actually said to have a strong vibration within all chakras. In keeping this crystal as a companion, whether carried or worn, one might feel a "flow of light" throughout one's entire body, or even experience kundalini activation at the base chakra. Its keeper might also experience euphoria, peace, faith, and increased understanding. Additionally, cryolite is said to calm the nerves of those who must engage in public speaking, and increase environmental and personal awareness. If you feel out of place, you might find yourself suddenly understanding your role in an environment and the importance of the responsibilities associated with it. It is also likely that you will no longer feel afraid of expressing to the world who you really are. The energy that you give off should fall into harmony with your innermost intentions and thoughts.

  As far as physical healing is concerned, crystal healers have used cryolite in the treatment of eye infections and to alleviate chills. However, it is believed to promote optimal general physical health as it is regarded as a regulator of energy flow throughout the entire physical body.

 PHYSICAL CHARACTERISTICS

Color is clear or white to yellowish, but can also be black or purple.

Luster is vitreous.

Transparency crystals are transparent to translucent.

Crystal System is monoclinic; 2/m

Crystal Habits are usually massive and as pseudo-cubic crystals, some with psuedo-octahedral truncations.

Cleavage is absent, but three parting directions produce what looks like a psuedo-cubic cleavage.

Fracture is uneven.

Streak is white.

Other Characteristics: index of refraction is 1.338 which is close to the index of refraction of water. As a consequence, clear cryolite crystals or powdered cryolite will nearly disappear in water. Also there is no salty taste which is helpful in distinguishing cryolite from the mineral halite.

Associated Minerals include siderite, quartz, topaz, fluorite, chalcopyrite, galena, cassiterite, molybdenite, columbite and wolframite.

Notable Occurrences include Ivigtut area of Greenland and also at the foot of Pikes Peak at Creede, Colorado, USA, Mont Saint-Hilaire and Francon Quarry,Montreal, Quebec, Canada and at Miask, Russia.

Best Field Indicators are lack of salty taste, density, index of refraction, locality and crystal habit.

 

 

 

 

Why Would You Use It?

  Cryolite strongly activates the crown chakra and the heart chakra, along with the third eye chakra, bringing all three chakras into harmony and alignment. This joining together of these three chakras creates a greater appreciation of your connection with the Divine mind and may connect you with beings in the higher realms. You may feel a euphoric heart based energy fill you. Don't be surprised if this deep strong energy within your heart wells up within you, with a quite intense emotion, as this is commonly created by the vibration of this lovely stone.

 

 

 

 

Kriyolit özellikleri

Moleküler Formül: Na3AlF6 veya AlF6Na3
Moleküler Ağırlık: 209.941 g / mol
Yoğunluk: 2.9-3.0 g / cm3
Renk: Renksiz, beyaz, kahverengi, gri, siyah; iletilen ışıkta renksiz.
Parlaklık: Vitreous, yağlı, inci
Sertlik: 2½
Özgül Ağırlık: 2,96 - 2,98
Kristal sistemi: monoklinik
Erime Noktası: 1832 ° F

 

 

 

  Kimi zaman "buz taşı" adıyla da adlandırılan kriyolit, renksiz, beyaz, kahverengi, kırmızı veya nadiren siyah renkte olabilen nadir bir halojenür mineralidir (özellikle sodyum aluminyum florür). Kristalleri prizmatik ve monokliniktir. Belli bir gramajı 2,95 ila 3, bir Moh sertliği 2.5 ila 3 arasındadır ve saydamdır. Granit girintili gnayslarda pegmatit olarak bulunur. Kriyolit hakkında ilginç bir gerçek, renksiz çeşitliliğin suya batırılması durumunda görünmez hale gelmesidir. Bunun nedeni, suya çok yakın bir kırılma indisine sahip olmasıdır. Bir zamanlar Grönland'ın batı kıyısında yer alan büyük bir kriyolit mevduatı vardı, ancak 1987'de tükendi. Bu konumun yanı sıra, ABD, Kanada, Rusya, Brezilya, Namibya ve Ukrayna'da da kriyolit bulunmuştur. Tarihsel olarak, kriyolitin işlevi bir alüminyum cevheriydi. Daha sonra alüminyum zengin oksit cevheri olan boksitin elektrolitik işleminde kullanıldı. Bu amaç için artık kullanılmamaktadır, çünkü bu amaç için çok nadir olduğu düşünülmektedir. Cryolite ayrıca alüminyumun rafinasyonunda pestisit ve böcek ilacı olarak kullanılmış ve havai fişeklere sarı renk vermektedir.

  Kriyolit son derece manevi, yüksek titreşimli bir taş olarak kabul edilir. Taç, kalp ve üçüncü göz çakralarını diğer kristallerden farklı bir şekilde hizaya ve uyuma getirdiği söylenir. Bu, beyne enerji vermeli, kalp ve zihin arasında güçlü bir bağ oluşturmalı ve ruh ve daha yüksek alemlere derin bir bağlantı sağlamalıdır. Lightbody uyanışı, yükseliş ve onunla birlikte gelen aydınlanma ile ilgileniyorsanız, bu güçlü kristallerden birini elde etmeyi düşünebilirsiniz, böylece yolculuğunuzda size yardımcı olabilir. Her ne kadar daha önce bahsedilen çakralarla ilişkili olsa da, cryolite aslında tüm çakralarda güçlü bir titreşime sahip olduğu söylenir. Bu kristali bir refakatçi olarak, taşınmış olsun ya da olmasın, kişinin vücudunun tamamı boyunca bir "ışık akışı" hissedebilir veya hatta baz çakrada kundalini aktivasyonunu deneyimleyebilir. Kaleci, öfori, barış, inanç ve artan anlayış da yaşayabilir. Buna ek olarak, kriyolitin, kamuya açık konuşma yapan ve çevresel ve kişisel farkındalığı artırma ihtiyacı duyanların sinirlerini sakinleştirdiği söylenir. Yerinizde hissediyorsanız, bir ortamda rolünüzü anladığınızı ve bununla ilişkili sorumlulukların önemini anlayabilirsiniz. Ayrıca, gerçekte olduğunuz dünyaya ifade etmekten korkmayacağınız da muhtemeldir. Verdiğiniz enerji, içsel niyetleriniz ve düşüncelerinizle uyum içinde olmalıdır.

  Fiziksel iyileştirmeler söz konusu olduğunda, kristal şifacılar göz enfeksiyonlarının tedavisinde ve üşütmeleri hafifletmek için kriyolit kullandılar. Bununla birlikte, tüm fiziksel vücut boyunca bir enerji akışının düzenleyicisi olarak kabul edildiği için optimal genel fiziksel sağlığı teşvik ettiğine inanılmaktadır.

 

 

 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk berrak veya beyazdan sarımsı, ama aynı zamanda siyah veya mor olabilir.

Parlaklık camsıdır.

Şeffaflık kristalleri saydamdır.

Kristal Sistem monokliniktir; 2 / m

Kristal Alışkanlıkları genellikle masif ve pseudo-oktahedral kesitleri olan psödo kübik kristallerdir.

Bölünme yoktur, ancak üç ayrılık yönü, bir psuedo-kübik yarılma gibi görünen şeyleri üretir.

Kırık düzensizdir.

Çizgi beyazdır.

Diğer Özellikler: kırılma indeksi, suyun kırılma indisine yakın olan 1.338'dir. Sonuç olarak, berrak kriyolit kristalleri veya toz kriyolit suda neredeysekaybolur. Ayrıca kriyolitin mineral halitten ayırt edilmesinde yardımcı olan tuzlu bir tadı yoktur.

İlişkili Mineraller arasında siderit, kuvars, topaz, florit, kalkopirit, galena, kassiterit, molibdenit, kolumbit ve wolframit bulunur.

Önemli yerler arasında Grönland'ın Ivigtut alanı ve Creede, Colorado, ABD, Mont Saint-Hilaire ve Francon Quarry, Montreal, Quebec, Kanada ve Miask, Rusya'daki Pikes Peak'in etekleri yer alır.

En İyi Saha Göstergeleri; tuzlu tadı, yoğunluğu, kırılma indeksi, yerellik ve kristal alışkanlığından yoksundur.

 

 

Neden Kullanmalı?

  Kriyolit taç çakrayı ve kalp çakrasını güçlü bir şekilde üçüncü göz çakrasıyla birlikte harekete geçirir ve üç çakrayı da uyum ve hizaya getirir. Bu üç çakranın bir araya gelmesi, İlahi akıl ile bağlantınızın daha fazla takdir edilmesini sağlar ve sizi yüksek alemlerdeki varlıklarla bağlayabilir. Bir kalp şeklinde enerji dolu enerji dolusu hissedebilirsiniz. Kalbinizdeki bu derin güçlü enerjinin, bu güzel taşın titreşimi tarafından sıklıkla yaratıldığı için, oldukça yoğun bir duyguyla, sizin içinizdeki kuyu derinliğinde bir enerji birikmesi durumunda şaşırmayın.


Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.