1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAMINOX LA

GENAMINOX LA

CAS No.: 70592-80-2
EC No.: 274-687-2

Synonyms:
GENAMINOX LA; Lauryl dimethyl amine oxide; Alkyl dimethyl amine oxide; amines,; 70592-80-2; N,N-Dimethylcocoamine oxide; dimethyl(tridecyl)amine oxide; (C10-16)alkyldimethylamine oxide; GENAMINOX LA; GENAMINOX LA; C10-16ALKYLDIMETHYLAMINESN-OXIDES; AMine oxides,C10-16-alkyldiMethyl; Amines,C10-16-alkyldimethyl,N-oxides; GENAMINOX LA; GENAMINOX LA; (c10-c16-alkyl)dimethylamines,n-oxides; Dimethylalkyl(C=10~16)amines, N-oxides; 70592-80-2; LF6BKC321J; (C10-C16-Alkyl)dimethylamines, N-oxides; Amines, C10-16-alkyldimethyl, N-oxides; (C10-C16)Alkyldimethylamine oxide; GENAMINOX LA; EINECS 274-687-2; HSDB 6173; C10-16-Alkyldimethylamines oxides; GENAMINOX LA; UNII-LF6BKC321J; Alkyl(C10-16) dimethylamine oxide; GENAMINOX LA


GENAMINOX LA

Technical Data Sheet
GENAMINOX LA
Special surfactant for the detergent industry
Composition Alkyl dimethyl amine
R = C12-C18
INCI Name: Cocamine oxide
Product properties 1
Appearance (20 °C)
Concentration
Water (Karl Fischer
method)
Colourless to pale yellow, clear liquid
Approx. 30 %
Approx. 70 %
Max. 0.09 %
Max. 0.7 %
< 100 mPas
0.97 g/cm3
Free hydrogen peroxide
Free amine
Viscosity (Brookfield
RVT, sp. 1 at 50 rpm)
Density
pH value(1 % a.i. in
water)
6.0–8.0
Technical properties
Chemical stability at all pHs
Compatible with non-ionic, anionic and cationic surfactants - good wetting properties
Good foam at all pHs, in hard or soft water and in the presence of electrolytes foam stabilizing and boosting effect and improvement of the foam structure thickening effect in combination with other sulphates, with increasing molecular weight
Thickening effect in combination with Medialan LD in formulation of hypochlorite cleaners Solubilizing properties. 
Conditioning effect in hair preparations
Good dermatological and toxicological properties
Biodegradability

Application
Hypochlorite cleaners
For production of hypochlorite cleaners with good stability and viscosity building.
Concentration approx. 3 – 10 % in combination with Medialan LD.
Dish-washing machine rinsing agents.
To improve the dermatological properties and also the cleaning and degreasing properties.
Storage
Genaminox LA can be stored for at least 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions. Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Genaminox LA are reversibly altered by exposure to cold. If Genaminox LA becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.


GENAMINOX LA

Teknik veri sayfası
GENAMINOX LA
Deterjan endüstrisi için özel yüzey aktif madde
Bileşim Alkil dimetil amin
R = C12-C18
INCI Adı: Kokamin oksit
Ürün özellikleri 1
Görünüm (20 ° C)
Konsantrasyon
Su (Karl Fischer
yöntem)
Renksiz ila soluk sarı, berrak sıvı
Yaklaşık. % 30
Yaklaşık. % 70
Maks. Alan sayısı % 0,09
Maks. Alan sayısı % 0.7
<100 mPas
0,97 g / cm3
Serbest hidrojen peroksit
Serbest amin
Viskozite (Brookfield
RVT, sp. 1 50 rpm'de)
Yoğunluk
pH değeri (% 1 a.i. içinde
Su)
6.0–8.0
Teknik özellikler
Tüm pH'larda kimyasal stabilite
İyonik olmayan, anyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerle uyumlu - iyi ıslatma özellikleri
Tüm pH'larda, sert veya yumuşak suda ve elektrolitlerin varlığında iyi köpük köpük stabilize etme ve artırma etkisi ve artan moleküler ağırlık ile diğer sülfatlarla kombinasyon halinde köpük yapısı kalınlaştırma etkisinin iyileştirilmesi
Hipoklorit temizleyicilerin formülasyonunda Medialan LD ile kombinasyon halinde koyulaştırma etkisi Çözme özellikleri.
Saç preparatlarında yumuşatıcı etki
İyi dermatolojik ve toksikolojik özellikler
Biyobozunurluk

Uygulama
Hipoklorit temizleyiciler
İyi stabilite ve viskozite yapısına sahip hipoklorit temizleyicilerin üretimi için.
Konsantrasyon yakl. Medialan LD ile kombinasyon halinde% 3 - 10.
Bulaşık yıkama makinesi durulama maddeleri.
Dermatolojik özellikleri ve ayrıca temizleme ve yağ giderme özelliklerini iyileştirmek için.
Depolama
Genaminox LA, önerilen koşullar altında oda sıcaklığında orijinal kapalı kaplarda en az 2 yıl saklanabilir. Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Genaminox LA'nın özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir şekilde değişir. Genaminox LA bulanıklaşırsa, koyulaşır veya soğuğa maruz kaldığında donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısa süre karıştırın.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.