1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAMINOX CSL

GENAMINOX CSL

CAS No.: 61788-90-7
EC No.: 

Synonyms:
GENAMINOX CSL; 61788-90-7; QWA2IZI6FI; Amines, coco alkyl dimethyl, oxides; Cocamine oxide; Cocodimethyl amine oxide; Dimethyl cocamine oxide; Amine oxides, cocoalkyldimethyl; GENAMINOX CSL; GENAMINOX CSL; Amines, coco alkyldimethyl, N-oxides; Coconut dimethyl amine oxide; N,N-Dimethyl(coconut oil alkyl)amine oxide; EINECS 263-016-9; GENAMINOX CSL; GENAMINOX CSL; Coco alkyldimethylamine oxides; UNII-QWA2IZI6FI; Coco alkyldimethylamines, N-oxides; Barlox(R) 12; COCAMINE OXIDE; COCO DIMETHYLAMINE OXIDE; coconutdimethylamineoxide; alkyl(c10-16)dimethylamine; N,N-Dimethylcocoamino oxide; GENAMINOX CSL; Amine oxides, cocoalkyldimethyl; alkyl(c10-16)dimethylamineoxide; GENAMINOX CSL; Amines,cocoalkyldimethyl,N-oxides; N-(Cocoalkyl)-dimethylamine oxide; GENAMINOX CSL


GENAMINOX CSL

Technical Data Sheet
GENAMINOX CSL
Special surfactant for the detergent industry
Composition Alkyl dimethyl amine
R = C12-C18
INCI Name: Cocamine oxide
Product properties 1
Appearance (20°C) Colourless to slightly yellow, clear liquid
Concentration Approx. 30%
Iodine color number Max. 1
Viscosity(Brookfield RVT,
sp. 1 at 50 rpm)
<100mPas
Free amine Max. 0.5%
Solubility Soluble in water at 20°C
pH value(5% in water) 6.0–8.0
Application
Liquid acid and alkali toilet cleaners, stable to electrolytes and oxidation.
Foam boosters.
Storage
Genaminox CSL can be stored for at least 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions. Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Genaminox CSL are reversibly altered by exposure to cold. If Genaminox CSL becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.
Product flocculates at lower temperatures. Product must be homogenized at 30-40 °C before use.


GENAMINOX CSL

Teknik veri sayfası
GENAMINOX CSL
Deterjan endüstrisi için özel yüzey aktif madde
Bileşim Alkil dimetil amin
R = C12-C18
INCI Adı: Kokamin oksit
Ürün özellikleri 1
Görünüm (20 ° C) Renksiz ila hafif sarı, berrak sıvı
Konsantrasyon Yaklaşık. % 30
İyot renk numarası Maks. 1
Viskozite (Brookfield RVT,
sp. 1 50 rpm'de)
<100mPas
Serbest amin Maks. % 0,5
Çözünürlük 20 ° C'de suda çözünür
pH değeri (% 5 suda) 6,0–8,0
Uygulama
Elektrolitlere ve oksidasyona dayanıklı sıvı asit ve alkali tuvalet temizleyicileri.
Köpük güçlendiriciler.
Depolama
Genaminox CSL, önerilen koşullar altında oda sıcaklığında orijinal kapalı kaplarda en az 2 yıl saklanabilir. Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Genaminox CSL'nin özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir şekilde değişir. Genaminox CSL soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donarsa, oda sıcaklığında yavaşça eritin ve ardından kısa bir süre karıştırın.
Ürün daha düşük sıcaklıklarda topaklanır. Ürün kullanılmadan önce 30-40 ° C'de homojenize edilmelidir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.