1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

UNICELL WF 200-WHEAT FIBER (UNICELL WF 200-BUĞDAY LİFİ)

UNICELL WF 200-WHEAT FIBER 

 

 SYNONYMS

 

UNICELL; UNICELL WF;UNICELLWF;UNICELL-WF;UNICEL wf;UNICELwf;UNICELL-wf;UNICELL Wf;UNICELLWf;UNICELL-Wf;UNICELL; UNICELL WF 200;UNICELLWF 200;UNICELL-WF 200;UNICEL wf 200;UNICELwf 200;UNICELL-wf 200;UNICELL Wf 200;UNICELLWf 200;UNICELL-Wf 200;UNICELL; UNICELL WF200;UNICELLWF 200;UNICELL-WF200;UNICEL wf200;UNICELwf200;UNICELL-wf200;UNICELL Wf200;UNICELLWf200;UNICELL-Wf200;UNICELL WF 200 Wheat Fiber;UNICELLWF 200 Wheat Fiber;UNICELL-WF 200 Wheat Fiber;UNICEL wf 200 Wheat Fiber ;UNICELwf 200 Wheat Fiber;UNICELL-wf 200 Wheat Fiber;UNICELL Wf 200 Wheat Fiber;UNICELLWf 200 Wheat Fiber;UNICELL-Wf 200 Wheat Fiber; UNICELL WF200 Wheat Fiber;UNICELL-WF200 Wheat Fiber;UNICEL wf200 Wheat Fiber;UNICELwf200 Wheat Fiber;UNICELL-wf200 Wheat Fiber;UNICELL Wf200;UNICELLWf200;UNICELL-Wf200 Wheat Fiber;UNICELL WF 200 WHEAT FIBER;UNICELLWF 200 WHEAT FIBER;UNICELL-WF 200 WHEAT FIBER;UNICEL wf 200 WHEAT FIBER ;UNICELwf 200 WHEAT FIBER;UNICELL-wf 200 WHEAT FIBER;UNICELL Wf 200 WHEAT FIBER;UNICELLWf 200 WHEAT FIBER;UNICELL-Wf 200 WHEAT FIBER; UNICELL WF200 WHEAT FIBER;UNICELL-WF200 WHEAT FIBER;UNICEL wf200 WHEAT FIBER;UNICELwf200 WHEAT FIBER;UNICELL-wf200 WHEAT FIBER;UNICELL Wf200;UNICELLWf200;UNICELL-Wf200 

 

PROPERTIES

Grade  (µm):200

Water binding capacity (%):1000

Oil binding capacity (%):800

 

Unicell WF 200 is a natural, insoluble wheat fiber in smooth white delicate powder form that is odorless and tasteless. This product is ideal for frozen foods such as dough, ready-made dishes, meat and processed meat products, and desserts because of its good freeze-thaw stability, increased water/oil binding, and calorie reduction. This product is gluten-free. Unicell WF 200 has a max of 45% through a 32μm screen or sieve.

 

UNICELL WF products are natural, insoluble wheat fibers derived from wheat.They are available in five standard lengths, 30, 75 90, 200 and 500 microns and they appear as flavorless and tasteless fibrous white powder. UNICELL WF fibers provide excellent water and oil retention. They are exceptional texturizers and they stabilize fine emulsified systems in food processing.

 

Wheat fiber Unicell WF is concentrated, natural wheat fiber of white to off-white color and neutral taste and flavor.

 

UNICELL WF products are natural insoluble Wheat  fibers obtained from fiber rich parts of the Wheat's Stem.They are available in five standard lengths, 30, 75 90, 200 and 500 microns and they appear as flavorless and tasteless fibrous white powder. UNICELL WF fibers provide excellent water and oil retention.

 

INTERFIBER is a producer and supplier of high quality insoluble dietary fibers, sold under the brand name “Unicell”. Unicell products are derived from natural plant sources: wheat (Unicell WF), bamboo (Unicell BF) and refined cellulose (Unicell PF) and as food ingredients are commonly used in the food industry: in meat processing, bakery and dairy branches. Unicell food fibers main advantages: zero calories, aid in digestion, extreme resistance to high temperatures, enhancement of technological processes in food production, longer shelf life of final products. Unicell fibers are available in three lengths: 90, 200 and 500 microns and look like flavorless and odorless fibrous white powder.

 

InterFiber hereby declares that all products currently released for testing, respectively accepted in trade, do not contain any genetically modified organisms (GMO). Our guarantee is based on the fact that raw materials have beendeveloped through conventional breeding work, without using genetic modification techniques, and knowledge that the whole production process is free from GMOs. Unicell WF 200 is a gluten-free product obtained from wheat. It does not contain any other allergens named in the Regulation (EU) 1169/2011. These allergens are not present in the production site. Ionizing irradiation is not applied in the production process. Unicell WF 200 contains no food additives.

 

APPLICATIONS

-improvement of digestion;

-reduce the feeling of hunger;

-reducing blood sugar;

-lowering cholesterol;

-removal of toxins and toxins from the body;

-prevention of bowel cancer.

 

SHELF LIFE, STORAGE CONDITIONS

-Minimum shelf life of the product in original packaging: 60 months.

-The product should be stored in a dry and ventilated place, and protected against the influence of external factors.

 

PACKAGING

-Standard packaging: 15 kg bag

-Pallet: 450 kg (30 bags)

   

 

 

 

 

ÖZELLİKLERİ

Derece (µm): 200

Su bağlama kapasitesi (%): 1000

Yağ bağlama kapasitesi (%): 800

 

Unicell WF 200, pürüzsüz beyaz narin toz formunda kokusuz ve tatsız olan doğal, çözünmez bir buğday lifi. Bu ürün, iyi donma-çözülme kararlılığı, artırılmış su / yağ bağlanması ve kalori azalması nedeniyle hamur, hazır yemek, et ve işlenmiş et ürünleri ve tatlılar gibi dondurulmuş gıdalar için idealdir. Bu ürün glutensizdir. Unicell WF 200, 32μm ekran veya elek ile maksimum% 45'e sahiptir.

 

UNICELL WF ürünleri, buğdaydan elde edilen doğal, çözünmeyen buğday lifleridir. Bunlar, 30, 75, 90, 200 ve 500 mikronluk beş standart uzunlukta mevcuttur ve tatlandırıcı ve tatsız lifli beyaz toz olarak görünürler. UNICELL WF elyafları mükemmel su ve yağ tutma sağlar. Bunlar istisnai tekstüre edicilerdir ve gıda işlemede ince emülsifiye sistemleri stabilize ederler.

 

Buğday lifi Unicell WF konsantre, beyaz-beyaz renkte doğal buğday lifi ve nötr tadı ve lezzeti.

 

UNICELL WF ürünleri, doğal olarak çözülemeyen Buğday Kökünün lif bakımından zengin parçalarından elde edilen buğday lifleridir. Bunlar, 30, 75, 90, 200 ve 500 mikronluk beş standart boyda mevcuttur ve tatlandırıcı ve tatsız lifli beyaz toz olarak görünürler. UNICELL WF elyafları mükemmel su ve yağ tutma sağlar.

 

INTERFIBER, “Unicell” markasıyla satılan, yüksek kalitede çözünmeyen diyet liflerinin üreticisi ve tedarikçisi konumundadır. Unicell ürünleri doğal bitki kaynaklarından elde edilir: buğday (Unicell WF), bambu (Unicell BF) ve rafine selüloz (Unicell PF) ve gıda maddeleri yaygın olarak gıda endüstrisinde kullanılır: et işleme, fırıncılık ve süt dallarında. Unicell gıda liflerinin başlıca avantajları: sıfır kaloriler, sindirime yardımcı olma, yüksek sıcaklıklara aşırı direnç, gıda üretiminde teknolojik süreçlerin iyileştirilmesi, nihai ürünlerin daha uzun raf ömrü. Unicell lifleri üç boyda mevcuttur: 90, 200 ve 500 mikron ve kokusuz ve kokusuz lifli beyaz toz gibi.

 

InterFiber, ticari olarak kabul edilen test için halihazırda piyasaya sürülen tüm ürünlerin, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GDO) içermediğini beyan eder. Garantimiz, hammaddelerin, geleneksel üretim çalışmaları yoluyla, genetik modifikasyon teknikleri kullanılmadan ve tüm üretim sürecinin GDO'lardan arındırıldığının bilinmediği gerçeğine dayanmaktadır. Unicell WF 200, buğdaydan elde edilen glutensiz bir üründür. Yönetmelik (AB) 1169/2011'de adı geçen başka herhangi bir alerjen içermemektedir. Bu alerjenler üretim yerinde mevcut değildir. İyonize ışınlama, üretim sürecinde uygulanmaz. Unicell WF 200, gıda katkı maddesi içermez.

 

UYGULAMALAR

-Sindirimin gelişimi;

- Açlık duygusunu azaltmak;

-düşürücü kan şekeri;

-çiçeklenme kolesterolü;

-vücuttan toksinlerin ve toksinlerin -orovalı;

-Bağırsak kanseri tedavisi.

 

RAF ÖMRÜ, SAKLAMA KOŞULLARI

-Ürünün orijinal ambalajında en yüksek raf ömrü: 60 ay.

-Ürün kuru ve havalandırılan bir yerde saklanmalı ve dış etkenlerin etkisine karşı korunmalıdır.

 

PAKETLEME

-Standart ambalaj: 15 kg'lık çanta

-Palet: 450 kg (30 torba) 

 

 

 

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.