1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GROTAN

GROTAN

CAS: 4719-04-4
EC Number: 225-208-0

SYMOMYMS
4719-04-4;Grotan;Actane;Grotan BK;Grotan B;Kalpur TE;1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol;Onyxide 200;Grotan HD;2,2',2''-(1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethanol;Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)-s-triazine;Rancidity control agent;Roksol T 1-7;KM 200 (alcohol);Busan 1060;Nipacide BK;ETA 75;Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine;UNII-OU2JEB22IE;OU2JEB22IE;NSC 516387;Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)triazine;HUHGPYXAVBJSJV-UHFFFAOYSA-N;1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine;KM 200;1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine;s-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol;Bactraclean;Protectol HT;Acticide GR;Surcide D;Surcide P;Cobate C;Bioban GK;Triadine 3;Permachem OB 2;Miliden X-2;Busan 1506;DSSTox_CID_5394;AC1L2X1L;AC1Q7D1V;DSSTox_GSID_25394;SCHEMBL125784;s-Triazine-1,3,5-triethanol;CHEMBL3561636;DTXSID7025394;CTK1D5986;MolPort-006-109-682;KS-00000F9N;Tox21_303727;MFCD01678788;NSC516387;ZINC19319196;AKOS024462548;Tris-hydroxyethyl-hexahydro-S-triazine;NSC-516387;Hexahydro-1,5-tris(hydroxyethyl)triazine;NCGC00357283-01;s-Triazine-1,5(2H,4H,6H)-triethanol;AK163210;CC-29296;CAS-4719-04-4;Hexahydro-1,5-tris(2-hydroxyethyl)triazine;1,3,5-tris-hydroxyethyl perhydro-s-triazine;FT-0675394;ST24038351;1,3,5-TRIHYDROXYETHYLHEXAHYDROTRIAZINE;1,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine;Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)triazine;1,3,5-tris(2-Hydroxyethyl)perhydro-s-triazine;1,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol;EC 225-208-0;Hexahydro-1,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine;1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)perhydro-s-tria-zine;Hexahydro-1,3,5-tri(2-hydroxyethyl)-s-triazine;Hexahydro-1,5-tris(2-hydroxypropyl)-s-triazine;4-26-00-00010 (Beilstein Handbook Reference);719H044;C-34980;1,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine;N,N',N''-Tris(|A-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine;N,N',N''-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine;1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazacyclohexane;1,3,5-tris-(2-hydroxyethyl)-1,3,5-hexahydrotriazine;2-[3,5-bis(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinan-1-yl]ethanol;Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)-s-triazine, 74% solution in water;63310-09-8

 

First Aid
EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. SKIN: IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. If symptoms such as redness or irritation develop, IMMEDIATELY call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital for treatment. INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing. INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. If the victim is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center. Be prepared to transport the victim to a hospital if advised by a physician. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, ensure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital.

 

 

 

 

GROTAN

CAS: 4719-04-4
EC Numarası: 225-208-0

SYMOMYMS
4719-04-4, Grotan, Actan, Grotan BK, Grotan B, Kalpur TE, 1,3,5-Triazin-1,3,5 (2H, 4H, 6H) -triethanol, Onyxide 200, Grotan HD, 2, 2 ', 2' '- (1,3,5-triazinan-1,3,5-triil) trietanol, Heksahidro-1,3,5-tris (hidroksietil) -s-triazin, Rancidite kontrol maddesi, Roksol T 1 -7, KM 200 (alkol), Busan 1060, Nipacid BK, ETA 75, Hexahidro-1,3,5-tris (2-hidroksietil) -s-triazin, UNII-OU2JEB22IE; OU2JEB22IE; NSC 516387; Hexahydro-1, 3,5-tris (hidroksietil) triazin: HUHGPYXAVBJSJV-UHFFFAOYSA-N; 1,3,5-Tris (2-hidroksietil) heksahidro-s-triazin; KM 200; 1,3,5-Tris (2-hidroksietil) heksahidro -1,3,5-triazin, s-Triazin-1,3,5 (2H, 4H, 6H) -triethanol, Bactraclean, Protectol HT, Acticide GR, Surcide D, Surcide P, Cobate C, Bioban GK, Triadine 3 Permachem OB 2, Miliden X-2, Busan 1506, DSSTox_CID_5394, AC1L2X1L; AC1Q7D1V; DSSTox_GSID_25394; SCHEMBL125784; s-Triazin-1,3,5-trietanol; CHEMBL3561636; DTXSID7025394; CTK1D5986; MolPort-006-109-682; KS -00000F9N; Tox21_303727; MFCD01678788, NSC516387, ZINC19319196; AKOS024462548 Tris-hidroksietil-heksahidro-s-triazin; NSC516387 H exahydro-1,5-tris (hidroksietil) triazin; NCGC00357283-01 s-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -triethanol; AK163210 CC-29296; CAS 4719-04-4; Heksahidro-1 , 5-tris (2-hidroksietil) triazin, 1,3,5-tris-hidroksietil perhidro-s-triazin, FT-0675394, ST24038351, 1,3,5-TRIHYDROXYETHYLHEXAHYDROTRIAZINE; 1,5-Tris (2-hidroksietil) heksahidro-s-triazin; heksahidro-1,3,5-tris (2-hidroksietil) triazin; 1,3,5-tris (2-hidroksietil) perhidro-s-triazin; 1,5-triazin-1,3, 5 (2H, 4H, 6H) -trietatanol, EC 225-208-0, Heksahidro-1,5-tris (2-hidroksietil) -s-triazin, 1,3,5-Tris (2-hidroksietil) perhidro-s -triya-zine, heksahidro-1,3,5-tri (2-hidroksietil) -s-triazin, heksahidro-1,5-tris (2-hidroksipropil) -s-triazin, 4-26-00-00010 (Beilstein El Kitabı Referansı): 719H044, C-34980, 1,5-Tris (2-hidroksietil) heksahidro-1,3,5-triazin, N, N ', N' '- Tris (| A-hidroksietil) hekzahidro-s- triazin; N, N', N '' - tris (2-hidroksietil) heksahidro-s-triazin; 1,3,5-tris (2-hidroksietil) -1,3,5-triazacyclohexane; 1,3,5 tris- (2-hidroksietil) -1,3,5-heksahidrotriazin, 2- [3,5-bis (2-hidroksietil) -1,3,5-triazol cans-1-il] etanol, heksahidro-1,3,5-tris (hidroksietil) -s-triazin, su içinde% 74 çözelti, 63310-09-8


İLK YARDIM
GÖZLER: Önce kontakt lensleri kontrol edin ve varsa çıkarın. Aynı anda bir hastane veya zehir kontrol merkezini çağırırken kurbanın gözlerini 20 ila 30 dakika boyunca su veya normal tuzlu suyla yıkayın. Bir doktorun özel talimatları olmaksızın kurbanın gözlerine hiçbir merhem, yağ veya ilaç koymayın. HATIRLATMAYIN Herhangi bir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmemiş olsa bile, gözleri kızardıktan sonra hastaneye götürün. CİLT: HEMEN sürülen cildi tüm kirli giysileri çıkarırken ve izole ederken su ile etkiledi. Etkilenen tüm cilt bölgelerini nazikçe sabun ve suyla yıkayın. Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler gelişirse, HEMEN doktor çağırır ve kurbanı tedavi için bir hastaneye götürmeye hazır olun. SOLUMA: HEMEN kirli bölgeyi terk edin; temiz hava derin nefes al. Semptomlar (hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğsünde yanma gibi) gelişirse, bir doktora başvurunuz ve kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılar için uygun solunum koruması sağlayın. Mümkünse, Bağımsız Solunum Aparatı (SCBA) kullanılmalıdır; Mevcut değilse, Koruyucu Giysiler kapsamında tavsiye edilene eşit veya ondan daha büyük bir koruma seviyesi kullanın. YUTMA: VOMITING İÇMEYİN. Mağdur bilinçli ise ve sarsılmazsa, kimyasal maddeyi sulandırmak için 1 veya 2 bardak su verin ve HEMEN bir hastane veya zehir kontrol merkezi arayın. Bir doktor tarafından tavsiye edilirse kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Eğer mağdur uyuşukluk veya bilinçsiz ise, ağızdan bir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan emin olun ve kurbanı vücudun alt kısmından aşağı gelecek şekilde kurcalayın. VOMITING İÇMEYİN. HATIRLATMAK Kurbanı bir hastaneye nakledin.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.