1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CETRIMIDE %40

CETRIMIDE


CAS NUMBER:8044-71-1

 

 

SYNONYMS:Alkyltrimethylammonium bromide, predominantly C14;Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar(base); TTAB; MTAB; mytab; MitMAB;morpant; Cetrimid[M3C14N Br;tetradonium;quaternium13; MicrocideIitm; Cetyltrimethylammonium bromide;Alkyltrimethylammonium bromide; HTAB; CTAB; CTABr; mixture of laurtrimonium Bromide, myristyltrimethylammonium bromide, and palmityltrimethyl ammonium bromide;CETRIMIDE; CETRİMİDE;setrimid; SETRİMİD;SETRİMONYUM BROMÜR; SETRİMONYUMBROMÜR; setrimonyum bromür; setrimonyumbromür; cetrimide %40; setrimid %40; CETRIMIDE%40; CETRIMIDE %40; SETRİMİD%40; SETRİMİD %40;

 

 

 

 

 

 

 

Cetrimide is a compound of different quaternary ammonium salts including Cetrimonium bromide. It has antiseptic properties and is used for cleaning wounds, to treat minor burns, abrasions and scalds, and for treating seborrhoeic dermatitis. It is also used for sterilizing surgical instruments. It comes as a topical cream as well as a topical solution. It also acts as a bactericidal against gram-positive bacteria.Common side effects of Cetrimide include nausea, vomiting, digestive issues, death of body tissue, skin irritation or redness. Avoid using this medicine if you have hypersensitivity, or are allergic to any of the ingredients. It is for external use only, therefore avoid using it in body cavities. Avoid contact with eyes, ears and surrounding areas. Consult your doctor before using this medicine, especially if you are pregnant or breastfeeding. Immediately wash your eyes with running water, in case Cetrimide gets in/on your eyes. Seek immediate medical attention if you swallow it by mistake.Cetrimide is an antiseptic which is a mixture of different quaternary ammonium salts including cetrimonium bromide (CTAB). It was first discovered and developed by ICI and introduced under the brand name Cetavlon. It is used as a 1-3 % solution for cleaning roadside accident wounds. Another antiseptic chlorhexidine was also discovered and first developed by ICI. ICI also introduced Savlon which was a combination of cetrimide and chlorhexidine. ICI later sold the Savlon brand OTC to Johnson & Johnson in May 1992.Cetrimide can also be used as an alcohol denaturant to make it difficult to drink. Presumably, it has negative effects upon the digestive system or tastes bad.Conforms to USP/EP/JP performance specification. Gelatin is a source of nitrogen whilst glycerol acts as a carbon source. Cetrimide is a quarternary ammonium compound that inhibits the growth of a wide range of Gram-positive and some Gram-negative micro-organisms. Magnesium chloride and dipotassium sulphate improve the production of pyoverdin and pyocyanin pigments that combine to give Pseudomonas aeruginosa characteristic green colonies. According to the Harmonised European Pharmacopoeia, subculture is carried out onto the medium after enrichment in Casein Soya Bean Digest Broth.A modification of the medium described by Brown and Lowbury3 for the selective isolation and differentiation of Pseudomonas aeruginosa from a range of samples.Cetrimide is a quarternary ammonium compound with bactericidal activity against a broad range of Gram-positive organisms and some Gram-negative organisms.Pseudomonas aeruginosa produces a number of water soluble iron chelators, including the yellow-green or yellow-brown fluorescent pyoverdin. When pyoverdin combines with the blue water-soluble pyocyanin, the bright green colour characteristic of Pseudomonas aeruginosa is created. The addition of magnesium chloride and potassium sulphate enhances the production of these chelators.Cetrimide Agar is recommended in the United States Pharmacopoeia XXVI1 and European Pharmacopoeia IV2 for use in Microbial Limit Tests. The formulation is also in the A.O.A.C. guidelines4 for isolation of Pseudomonas aeruginosa from cosmetics and in the A.O.A.C. method5 for testing disinfectants on hard surfaces.Cetrimide Agar is used in the isolation and identification of Pseudomonas aeruginosa in a laboratory setting. Cetrimide Agar is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions in humans.Pseudomonas aeruginosa produces a number of water-soluble pigments, including the yellow-green or yellow-brown fluorescent pigment pyoverdin (fluorescein). When pyoverdin combines with the blue water-soluble pigment pyocyanin, the bright green color characteristic of Pseudomonas aeruginosa is created. Agar containing Cetrimide have been used successfully to isolate Pseudomonas aeruginosa from contaminated specimens.King, Ward, and Raney developed Medium A (Tech Agar) to enhance the production of pyocyanin in Pseudomonas spp. Cetrimide Agar is prepared according to this formula with the addition of Cetrimide. Cetrimide Agar is recommended in the examination of food and in United States Pharmacopeia (USP XXIII) for use in Microbial Limit Test.Cetrimide is a quaternary ammonium disinfectant, which is toxic to the endothelial and epithelial cells, and contact with the eyes should be avoided . Cetrimide has been sometimes used as antiseptic in cosmetic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Setrimid, Cetrimonium bromide dahil olmak üzere farklı kuaterner amonyum tuzlarının bir bileşiğidir. Antiseptik özelliklere sahiptir ve yaraları temizlemek, küçük yanıkları, sıyrıkları ve haşereleri tedavi etmek ve seboreik dermatiti tedavi etmek için kullanılır. Cerrahi aletleri sterilize etmek için de kullanılır. Topikal bir krem ​​ve topikal bir çözüm olarak geliyor. Aynı zamanda gram-pozitif bakterilere karşı bir bakteri öldürücüdür. Cetrimide'nin yan etkileri bulantı, kusma, sindirim sorunları, vücut dokusunun ölümü, cilt iritasyonu veya kızarıklıktır. Aşırı duyarlılık varsa veya herhangi bir içeriğe alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmaktan kaçının. Sadece harici kullanım içindir, bu nedenle vücut boşluklarında kullanmaktan kaçının. Göz, kulak ve çevresindeki bölgelerle temastan kaçının. Özellikle de hamile veya emziriyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışın. Cetrimide'nin gözünüze girmesi durumunda hemen gözlerinizi akan suyla yıkayın. Yanlışlıkla yutmanız durumunda derhal tıbbi yardım isteyin.etrimid, cetrimonyum bromür (CTAB) dahil olmak üzere farklı kuaterner amonyum tuzlarının bir karışımı olan bir antiseptiktir. İlk olarak ICI tarafından keşfedildi ve geliştirildi ve Cetavlon markasıyla tanıtıldı. Yol kenarı kazalarının temizlenmesi için% 1-3'lük bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Bir başka antiseptik klorheksidin de keşfedildi ve ilk önce ICI tarafından geliştirildi. ICI ayrıca setrimid ve klorheksidinin bir kombinasyonu olan Savlon'u da tanıttı. ICI daha sonra Mayıs 1992'de Savlon marka OTC'yi Johnson & Johnson'a sattı. Cimrimide ayrıca içmek için zorlaştırmak için alkol denaturant olarak da kullanılabilir. Muhtemelen, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri vardır veya kötü tadı vardır. USP / EP / JP performans özellikleriyle uyumludur. Jelatin bir azot kaynağıdır, gliserol ise karbon kaynağı olarak davranır. Cetrimide, geniş bir Gram-pozitif ve bazı Gram-negatif mikroorganizmaların büyümesini engelleyen bir kuaterner amonyum bileşiğidir. Magnezyum klorür ve dipotasyum sülfat, Pseudomonas aeruginosa karakteristik yeşil kolonilerini vermek için bir araya gelen pyoverdin ve piyosiyanin pigmentlerinin üretimini geliştirir. Harmonize Avrupa Farmakopesine göre, alt kültür, Kazein Soya Fasulyesi Sindirim Brotunda zenginleştirildikten sonra ortama uygulanmaktadır. Brown ve Lowbury3'ün, bir dizi numuneden Pseudomonas aeruginosa'nın seçici izolasyonu ve farklılaşması için tarif edilen ortamdaki bir modifikasyonu. Gram-pozitif organizmaların ve bazı Gram-negatif organizmaların geniş bir yelpazesine karşı bakterisidal aktiviteye sahip bir dörtlü amonyum bileşiği. Pseudomonas aeruginosa, sarı-yeşil veya sarı-kahverengi floresan pyoverdin de dahil olmak üzere bir çok suda çözünür demir kenetleme maddesi üretmektedir. Pyoverdin mavi suda çözünür piyosiyanin ile birleştiğinde, Pseudomonas aeruginosa'nın parlak yeşil renk özelliği oluşturulur. Magnezyum klorür ve potasyum sülfat eklenmesi, bu kenetleme maddelerinin üretimini arttırır. Mikrobiyal Limit Testlerinde kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi XXVI1 ve Avrupa Farmakopesi IV2'de, Asimid Agar tavsiye edilir. Formülasyon ayrıca A.O.A.C. Pseudomonas aeruginosa'nın kozmetik ürünlerden ve A.O.A.C. Dezenfektanların sert yüzeyler üzerinde test edilmesine yönelik metot5.Birrimide Agar, Pseudomonas aeruginosa'nın laboratuar ortamında izolasyonu ve tanımlanmasında kullanılır. Cetrimide Agar, insanlarda hastalık veya diğer durumların tanısında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.Pseudomonas aeruginosa, sarı-yeşil veya sarı-kahverengi flüoresan pigment pyoverdin (fluorescein) dahil olmak üzere bir çok suda çözünür pigment üretir. Pyoverdin, mavi suda çözünür pigment piyosiyanin ile birleştiğinde, Pseudomonas aeruginosa'nın parlak yeşil renk özelliği oluşur. Cetrimide içeren Agar, Pseudomonas aeruginosa'yı kontamine örneklerden izole etmek için başarılı bir şekilde kullanılmıştır. King, Ward ve Raney, Pseudomonas spp. Pyocyanin üretimini geliştirmek için Medium A (Tech Agar) geliştirmiştir. Cetrimide Agar, bu formüle göre Cetrimide ilavesiyle hazırlanır. Cetrimide Agar, Mikrobiyal Limit Testinde kullanılmak üzere gıdaların ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesinde (USP XXIII) yapılan incelemelerde tavsiye edilmektedir. Cetrimide, endotelyal ve epitelyal hücreler için toksik olan ve gözlerle temastan kaçınan bir kuaterner amonyum dezenfektanıdır. . Cetrimide kozmetikte bazen antiseptik olarak kullanılmıştır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.