1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRIDECYLALCOHOL ETHOXYLATE ( TRİDESİL ALKOL ETOKSİLAT )

TRIDECYLALCOHOL ETHOXYLATE


CAS NUMBER:2597836

EC NUMBER:34398-01-1

 

 

 


SYNONYMS:Tridecyl ether phosphate;Tridecyl alcohol, ethoxylated and phosphated;Phosphate ester of ethoxylated tridecyl alcohol; alpha-tridecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl);Polyoxyethylene Tridecyl alcohol; Polyoxyethylene tridecyl alcohol; POE Tridecyl alcohol; Polyoxyethylene Tridecyl Ether;Isotridecyl alcohol, ethoxylated, phosphated, potassium salt Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-, phosphate, potassium salt (6EO);Polyethylene glycol, tridecyl ether, phosphate, potassium salt;2-ethanediyl),.alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1; alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-2-ethanediyl); genapolx080; Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-; Polyethyleneglycol,isotridecylether; OLIGOETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER; POLYETHOXYETHANOL LAURYL ETHER;POLIDOCANOL;GENAPOL(R) X-080;Isotridecyl alcohol 6 EO;Alcohol polyglycol ether; Isotridecanolethoxylate; Isotridecanol-6-ethyoxylate; Tri-decyl alcohol ethoxylate; tridecyl alcohol ethoxylate; tridecylalcoholethoxylate;tridecylalcoholethoxylate; tri decy alcohol ethoxylate; TRI DECYL ALCOHOL ETHOXYLATE;TRIDECYL ALCOHOL ETHOXYLATE; TRIDECYLALCOHOLETHOXYLATE; TRİDESİLALKOLETOKSİLAT; TRİ DESİL ALKOL ETOKSİLAT; TRİDESİL ALKOL ETOKSİLAT; TRİDESİLALKOL ETOKSİLAT; tri desil alkol etoksilat; tridesil alkol etoksilat; tridesilalkol etoksilat; tridesilalkoletoksilat;

 

 

 

 

 

 

 

 

C13 Alcohol Ethoxylate (Tridecyl Alcohol Ethoxylate) is having carbon length 13. Tridecyl Alcohol Ethoxylate is also known as Polyoxyethylene Tridecyl alcohol, Polyoxyethylene Tridecyl Ether and alpha-tridecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1, 2-ethanediyl). Tridecyl Alcohol Ethoxylate has wide range of applications and used in manufacturing stabilizers, agrochemical emulsifiers, paper de-inking, dust control, plastic industry, detergents and industrial cleaners, cosmetics and pharmaceutical industries as wetting agent, emulsifier and detergency.The foam stability of several light-duty liquid dishwashing formulations containing sulfated ethoxylates of tridecyl alcohol, lauryl alcohol, and nonylphenol have been compared. The effects of water hardness, sulfating agent, and ethylene oxide/hydrophobe mole ratio have been examined. In very soft water formulations containing alkanolamide and tridecyl alcohol derivatives were shown to be especially effective. At higher water-hardnesses, combinations containing sulfated ethoxylates of tridecyl alcohol and nonylphenol performed best. Optimum ethylene oxide content for the sulfated tridecyl alcohol ethoxylates has been shown to be 4 to 5 moles/mole of alcohol regardless of water hardness or detergent concentration. The alcohol ethoxylates were shown to bemore tolerant of stronger sulfating agents with respect to product quality than the alkylphenol ethoxylates.Tridecyl Alcohol Ethoxylates are C13 Oxoalcohol ethoxylates its end applications include; detergents and industrial cleaners, dispersants, stabilizers, sanitizers, defoaming agents. agrochemical emulsifiers, metal working, textile processing, paper de-inking, drilling products intermediate anionic surfactants synthesis, dust control, adhesive, plastic industry, lube oil, cosmetic and pharmaceuticals.

 

 


Product description:

 


Being a patron-oriented enterprise; we are readily immersed in the arena of providing an inclusive grade and highly effective consignment of Tridecyl Alcohol Ethoxylates. Using superior-class compounds altogether with hygienic and sophisticated methods of preparation, these presented chemicals are processed as per the market defined formulations. Also, our patrons can avail these from us in exceptional-class packing options.

 


Features:

-Precise composition
-No impurity
-Safe to use

 

 

 

 

 

 

C13 Alkol Etoksilat (Tridesil Alkol Etoksilat), karbon uzunluğuna 13 sahiptir. Tridesil Alkol Etoksilat, Polioksietilen Tridesil alkol, Polioksietilen Tridesil Eter ve alfa-tridesil-omega-hidroksi-poli (oksi-l, 2-etandiil) olarak da bilinir. Tridecyl Alcohol Etoksilat, çok çeşitli uygulamalara sahiptir ve stabilizatörlerin, agrokimyasal emülsifleştiricilerin, kağıtların solunması, toz kontrolünün, plastik endüstrisinin, deterjanların ve endüstriyel temizleyicilerin, kozmetiklerin ve farmasötik endüstrilerin ıslatıcı, emülgatör ve deterjan olarak kullanılmasında kullanılır. tridesil alkol, lauril alkol ve nonilfenol sülfatlanmış etoksilatları içeren hafif sıvı bulaşık yıkama formülasyonları karşılaştırılmıştır. Su sertliği, sülfatlama maddesi ve etilen oksit / hidrofobe mol oranı etkileri incelenmiştir. Alkanolamid ve tridesil alkol türevlerini içeren çok yumuşak su formülasyonlarında özellikle etkili olduğu gösterilmiştir. Daha yüksek su sertliklerinde, en iyi tridesil alkol ve nonilfenol sülfatlanmış etoksilatları içeren kombinasyonlar gerçekleştirilmiştir. Sülfatlanmış tridesil alkol etoksilatlar için optimum etilen oksit içeriğinin, su sertliğine veya deterjan konsantrasyonuna bakılmaksızın 4 ila 5 mol / mol alkol olduğu gösterilmiştir. Alkol etoksilatlarının, alkilfenol etoksilatlara göre ürün kalitesine göre daha güçlü sülfatlama maddelerine daha toleranslı olduğu gösterilmiştir. Tridesil Alkol Etoksilatlar C13 Oksoalkol etoksilatlardır; deterjanlar ve endüstriyel temizleyiciler, dispersanlar, stabilizatörler, sanitizörler, köpük gidericiler. agrokimyasal emülgatörler, metal işleme, tekstil işleme, kağıttan çıkarma, sondaj ürünleri ara anyonik yüzey aktif maddeler sentezi, toz kontrolü, yapıştırıcı, plastik sanayi, madeni yağ, kozmetik ve eczacılık.

 

 


Ürün Açıklaması:

 

Kullanıcı odaklı bir kuruluş olmak; Tridecyl Alcohol Etoksilatların kapsayıcı dereceli ve son derece etkili bir şekilde teslim edilmesine dair arenaya daldık. Hijyenik ve sofistike preparasyon yöntemleri ile üstün sınıf bileşikler kullanılarak, bu sunulan kimyasallar piyasada tanımlanan formülasyonlara göre işlenir. Ayrıca, müşterilerimiz istisnai sınıf ambalaj seçeneklerinde bizden yararlanabilirler.
 

 


Özellikler:

-Özellikle kompozisyon
-Hiç kirlilik yok
-Kullanıma uygun

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.