1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIAMINE HBG

DIAMINE HBG

 

 


SYNONYMS:diammine hbg; diamine hbg; diamin hgb; DIAMINE HBG;DİAMİNHGB; DİAMİN HGB; wetfix BE; WETFIX BE;

 

 

 

 

AKZO-NOBEL Wetfix adhesives and Redicote emulsifiers are used for the production of bituminous emulsions, for asphalt in road construction and bituminous emulsions acting as preservation for buildings, among others. See our recommendations for the various applications shown in the overview.Further information can be obtained from the Akzo Nobel Asphalt Homepage and the product and safety data sheets on the corresponding products.Diamine OLBS is produced by Akzo Nobel Surface Chemistry an active adhesion promoter for hot bitumen, cut back bitumens, soft bitumens and emulsions used in surface dressing (chipseal), and cold and warm mixes, including those using reclaimed materials. It is a liquid product for excellent active adhesion in chipseal and soft bitumen mixes.

 


Benefits and Features


-Active adhesion: Treated bitumen has the ability to displace water and finds use in spray applications whenever the aggregate could be wet or in mix operations at lower temperatures. 

-Easy to use: The product has significantly lower viscosity than other concentrated adhesion promoters, even in cool temperatures, making for easy dosing.

-Patch mix: The excellent active adhesion of the product makes it the best choice for patch mixes based on cut back and fluxed bitumens.

-Emulsion quality: The quality of cationic rapid and medium setting emulsions is improved by the addition of Diamine OLBS to the bitumen.

 

 


Storage and Handling

Diamine OLBS may be stored in carbon steel tanks. Bulk storage should be maintained at 10-30°C (50-86°F). Diamine OLBS contains amines and is corrosive to skin and eyes. Protective gloves and safety goggles must be used when handling this product. For further information, consult the Safety Data Sheet.

 

 

Packaging Information

Diamine OLBS is available in bulk shipments, in tight head steel drums of 180kg (396lbs)) net weight or in one-way totes (IBCs) of 900kg.

 

 

 

AKZO-NOBEL Wetfix yapıştırıcılar ve Redicote emülgatörler, bitümlü emülsiyonların üretimi için, yol yapımında asfalt ve diğerlerinin yanı sıra binalar için koruma görevi gören bitümlü emülsiyonlar için kullanılır. Genel bakışta gösterilen çeşitli uygulamalar için önerilerimizi inceleyin. Daha fazla bilgi Akzo Nobel Asfalt Ana Sayfası'ndan ve ilgili ürünlerde yer alan ürün ve güvenlik bilgi formlarından elde edilebilir.Diamine OLBS, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından aktif olarak aktif bir yapışma arttırıcıdır. Bitüm, bitümlü bitümler, yumuşak ziftler ve yüzey sargılarında (cips) kullanılan emülsiyonlar ve geri kazanılmış malzemeler kullananlar da dahil olmak üzere soğuk ve sıcak karışımlar. Cips ve yumuşak bitüm karışımlarında mükemmel aktif yapışma için sıvı bir üründür.

 

 

Faydaları ve Özellikleri


-Aktif yapıştırma: Arıtılmış bitüm, suyu yerinden çıkarma veya daha düşük sıcaklıklarda karışım işlemleri sırasında püskürtme uygulamalarında kullanım alanı bulur.

-Kullanımı kolay: Ürün, düşük sıcaklıklarda bile, kolay dozajlama yapılmasını sağlayan diğer yoğun yapışma destekleyicilerinden daha düşük viskoziteye sahiptir.

- Karıştırma karışımı: Ürünün mükemmel aktif yapışması, kesik ve akıtılmış bitümlere dayanan yama karışımları için en iyi seçimdir.

-Emülsiyon kalitesi: Katyonik hızlı ve orta ayarlı emülsiyonların kalitesi, bitüm içine Diamine OLBS ilavesiyle geliştirildi.

 

 


Depolama ve Taşıma

Diamine OLBS, karbon çelik tanklarda depolanabilir. Dökme depolama 10-30 ° C'de (50-86 ° F) muhafaza edilmelidir. Diamine OLBS, aminleri içerir ve cildi ve gözleri tahriş eder. Bu ürünle çalışırken koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına danışın.

 

 

Paketleme Bilgileri

Diamine OLBS, dökme yüklerde, 180kg (396lbs) ağırlığa sahip sıkı çelik bidonlarda veya 900kg'lık tek yönlü kutuda (IBC'ler) mevcuttur.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.