1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TETRAHYDROPHTALIC ANHYRID ( TETRAHİDROFTALİK ANHİDRİT)

TETRAHYDROPHTALİC ANHYDRİD ( TETRAHİDROFTALİK ANHİDRİT)


CAS NUMBER: 85-43-8

EC NUMBER: 201-605-4

 

 


SYNONYMS: TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE;85-43-8; 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride; THPA; 3a,4,7,7a-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione; Rikacid TH; Tetrahydroftalanhydrid; 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-; Memtetrahydro phtalic anhydride; Tetrahydrophthalic acid anhydride; Butadiene-maleic anhydride adduct;4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid anhydride; 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride; Maleic anhydride adduct of butadiene; Anhydridkyseliny tetrahydroftalove; 1,3-Isobenzofurandione, tetrahydro-; NSC 82642; Tetrahydroftalanhydrid [Czech]; HSDB 846;Phthalic anhydride, 1,2,3,6-tetrahydro-; 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid anhydride; EINECS 201-605-4; EINECS 247-570-9;3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione; delta(4)-Tetrahydrophthalic anhydride; BRN 0082340; delta(sup 4)-Tetrahydrophthalic anhydride; delta-(sup4)-Tetrahydrophthalic anhydride; AI3-22626; Anhydrid kyseliny tetrahydroftalove[Czech]; KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N; 1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione; 4,7,3a,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione; 26266-63-7;ACMC-209rmk; AC1L1NCS; DSSTox_CID_6516; 4-Cyclohexene-1, trans-; EC 201-605-4; AC1Q6H8N; CHEMBL8001;DSSTox_RID_78132; NCIOpen2_001003;DSSTox_GSID_26516;5-17-11-00134 (Beilstein Handbook Reference); UN 2698 (Salt/Mix);SCHEMBL169100; WLN: T56 BVOV GUTJ; AC1Q6H87; 1, 3a,4,7,7a-tetrahydro-;DTXSID3026516; MolPort-001-790-069; 1,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride; 13149-03-6; NSC82642; Tox21_202210; ANW-46089; BBL011743;NSC-82642;NSC292900;SBB058772;STL163382; DELTA.4-Tetrahydrophthalic anhydride; AKOS000119224;AKOS016352935;AKOS025244080;Phthalic anhydride,2,3,6-;tetrahydro-; delta.-4-Tetrahydrophthalic anhydride; CS-W019332; NSC-292900, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-isobenzofuran-1,3-dione;A23918; Cyclohex-4-en-1,2-dicarboxylic acid anhydride; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione #; AB-131/40207535; Q-201815; 3-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylicacimethylester; F0001-2250; (7aS,3aR)-4,7,3a,7a-tetrahydroisobenzofuran-;1,3-dione; 1312159-69-5; 27936-16-9; 54181-75-8; 57570-09-9; 690269-32-0; Tetrahydrophthalic Anhydride(THPA);3a,4,7,7a-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione; 3a,4,7,7a-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione; cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylicanhydride; cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride; 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride; Cyclohexene-1,2-dicarboxylicanhydride; Tetrahydrophthalic anhydride; cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride;4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride;cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride;cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride; 1,2,3,6-tetrahydrophthalic acidanhydride; 1,2,3,6-tetrahydrophthalicacidanhydride; 1,2,3,6-tetrahydro-phthalicanhydrid; 1,3-isobenzofurandione,3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis-; 1,3-isobenzofurandione,3a,4,7,7a-tetrahydro-; 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-benzofurandione;3a,4,7,7a-tetrahydro-3-isobenzofurandione; THPA; 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride; 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride; 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-; THPA, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride; Rikacid TH; 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride; Memtetrahydro phtalic anhydride;THPA;CIS-THPA;cis-1,2,3,6-Tetrahyd;TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE;Cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic;6-Tetrahydrophthalic anhydride;CIS-4-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE;CIS-DELTA4-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE;4-CYCLOHEXENE-1,2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE;CIS-1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE;

 

 

 

 

 

 


Tetrahydrophthalic anhydride is an organic compound with the formula C6H8C2O3. The compound exists as two isomers, this article being focused on the more common cis isomer. It is a precursor to other compounds including the dicarboxylic acid tetrahydrophthalic acid as well the tetrahydrophthalimide, which is a precursor to the fungicide Captan. It is a white solid that is soluble in organic solvents. Tetrahydrophthalic anhydride, the cis isomer, is prepared by the Diels-Alder reaction of butadiene and maleic anhydride.Tetrahydrophthalic Anhydride is a white crystalline (sandlike) powder. It is used as an intermediate for polyesters, plasticizers, adhesives, and pesticides, and as a hardener for resins.Tetrahydrophthalic Anhydride (THPA) is a white crystalline powder. It is slightly soluble in benzene and acetone and it is also sensitive to moisture. Tetrahydrophthalic Anhydride is an anhydride hardener mainly used in the fields of coatings, epoxy resin curing agents, polyester resins, adhesives, plasticizers, pesticides, etc. It is also used as a chemical intermediate for light colored alkyds. Tetrahydrophthalic anhydride is used as an intermediate product for the production of polyesters, specialist resins (for instance alkyd resins), plastifiers, adhesives, fungicides and pesticides; it is one of the components in the production of certain paints and varnishes, and is also used as a hardener for epoxy resins.

 

 

 

HAZARD SUMMARY

* Tetrahydrophthalic Anhydride can affect you when breathed in and by passing through your skin.

* Contact can irritate the skin and eyes.
* Exposure can irritate the nose and throat causing dryness, nosebleeds, cough and phlegm.
* Breathing Tetrahydrophthalic Anhydride can irritate the lungs causing coughing and/or shortness of breath. Higher exposures can cause a build-up of fluid in the lungs (pulmonary edema), a medical emergency, with severe shortness of breath.

* Tetrahydrophthalic Anhydride is a DOT CORROSIVE CHEMICAL. 

 

REASON FOR CITATION

* Tetrahydrophthalic Anhydride is on the Hazardous Substance List because it is cited by DOT.
* This chemical is on the Special Health Hazard Substance List because it is CORROSIVE.

 

WAYS OF REDUCING EXPOSURE

* Where possible, enclose operations and use local exhaust ventilation at the site of chemical release. If local exhaust ventilation or enclosure is not used, respirators        should be worn.
* Wear protective work clothing.
* Wash thoroughly immediately after exposure to Tetrahydrophthalic Anhydride and at the end of the workshift.
* Post hazard and warning information in the work area. In addition, as part of an ongoing education and training effort, communicate all information on the health and safety hazards of Tetrahydrophthalic Anhydride to potentially exposed workers.

 

 

HEALTH SAFETY

A very toxic substance! If absorbed by the respiratory passages, consumed or contacts the skin, it can cause serious injuries of the body or death. Inhaling the substance can irritate the lungs, causing cough and/or difficult breathing (dispnea). Inhaling bigger quantities can cause the fluid to gather in the lungs (edema) and dispnea. The contact with the melted substance can cause serious burns of the skin and eyes. Contact with the skin should be avoided. The consequences of the skin contact or inhalation can be delayed in time. The ignition of the substance can release irritating, caustic or toxic gases.

 

 

 

 

 

Tetrahidroftalik anhidrit, C6H8C2O3 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Bileşik iki izomer olarak bulunur, bu daha yaygın cis izomerine odaklanan makale. Dikarboksilik asit dahil diğer bileşiklerin öncüsüdür tetrahidroftalik asit de tettanhidroftalimid, fungistan Captan için bir öncüdür. Beyaz organik çözücülerde çözünen katı madde. Tetrahidroftalik anhidrit, cis izomeri, Diels-Alder tarafından hazırlanmıştır. Bütadien ve maleik anhidritin reaksiyonu. Tetrahidroftalik Anhidrit beyaz kristalli (kum gibi) bir tozdur. Bu poliesterler, plastikleştiriciler, yapıştırıcılar ve pestisitler için bir ara madde olarak ve reçineler için bir sertleştirici olarak kullanılır. Tetrahidroftalik Anhidrit (THPA) beyaz kristal bir tozdur. Bu benzen ve asetonda hafif çözünür ve ayrıca neme karşı hassastır. Tetrahidroftalik Anhidrid, esas olarak kaplama alanlarında kullanılan bir anhidrit sertleştiricidir. Epoksi reçine kürleme maddeleri, polyester reçineler, yapıştırıcılar, plastikleştiriciler, pestisitler, vb. Kimyasal olarak da kullanılır. Açık renkli alkidler için ara. Tetrahidroftalik anhidrit, üretim için bir ara ürün olarak kullanılır. Poliesterler, uzman reçineler (örneğin alkid reçineler), plastifiyanlar, yapıştırıcılar, fungisitler ve pestisitler; bu biridir Bileşenlerin belirli boya ve verniklerin üretiminde kullanılması ve ayrıca epoksi reçineler için sertleştirici olarak kullanılmasıdır.

 

 


TEHLİKE ÖZETİ

* Tetrahidroftalik Anhidrit solunduğunda ve cildinizden geçerek sizi etkileyebilir.
* Temas cildi ve gözleri tahriş edebilir.
* Maruz kalma, burun ve boğazda tahrişe, burun kanamasına, öksürüğe ve balgamlara neden olabilir.
* Solunum Tetrahidroftalik Anhidrit, öksürüğe ve / veya nefes darlığına neden olan akciğerleri tahriş edebilir. Daha yüksek maruziyetler, ciddi bir kısalığı olan akciğerlerde (pulmoner ödem), medikal acil bir sıvının birikmesine neden olabilir. 
* Tetrahidroftalik Anhidrit, DOT CORROSIVE CHEMICAL'dir.


ŞEHİR İÇİN NEDEN

* Tetrahidroftalik Anhidrit, Tehlikeli Madde Listesinde yer almaktadır, çünkü DOT tarafından alıntılanmıştır.
* Bu kimyasal Özel Sağlık Tehlikesi Madde Listesinde yer almaktadır, çünkü CORROSIVE.


AZALTMA MARUZ KALMA YOLLARI

* Mümkünse, operasyonları kapatın ve kimyasal tahliye sahasında lokal egzoz havalandırmasını kullanın. Yerel egzoz  Havalandırma veya muhafaza kullanılmaz, solunum    maskeleri giyilmelidir.
* Koruyucu iş giysisi giyin.
* Tetrahidroftalik Anhidrid'e maruz kaldıktan hemen sonra ve elüsyonun sonunda iyice yıkayınız.
* Çalışma alanında tehlike ve uyarı bilgileri. Ayrıca, devam eden eğitim ve öğretim çabalarının bir parçası olarak, Tetrahidroftalik Anhidridin sağlık ve güvenlik tehlikelerine dair tüm bilgileri potansiyel olarak açığa çıkarır.

 

 

SAĞLIK & GÜVENLİK

Çok zehirli bir madde! Solunum yolları tarafından emilir, tüketilir veya ciltle temas ederse ciddi olabilir. Bedenin ya da ölümün yaralanması. Maddenin solunması akciğerleri tahriş edebilir, öksürüğe ve / veya zor solumaya neden olabilir.(Nefes darlığı). Daha büyük miktarların solunması, sıvının akciğerlerde (ödem) ve dispnede toplanmasına neden olabilir.İletişim ile erimiş madde cildin ve gözlerin ciddi yanmasına neden olabilir. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Sonuçları Cilt teması veya soluma zamanla gecikebilir. Maddenin tutuşması tahriş edici, kostik veya zehirli gazlar.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.