1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TERMOMYL 300 L


TERMOMYL 300L

CAS NO: 9000-92-4

 

SYNONYMS: TERMOMYL300L; TERMOMYL 300 L; TERMOMİL300L; TERMOMİL 300 L; termomyl300l; termomyl 300 l; termomil300l; termomil 300 l; termomil; termomyl; TERMOMYL; termomil300; termomyl300; 300l; 300L; 300 L; 300 l; AmylaseAD.1; Amylase HT 4000; Amylogal; Amylolytic enzymes; Amylopol P; Amylosaenzyme; Amzyme 60; Amzyme TX 8; Aquasim 240L; Aquazym Ultra; Aquazym Ultra1200L; BAN 240L; Bakezyme P 500G; Bakezyme P500; Biodiastase 1000; Biodiastase1000/2000; Biodiastase 2000; Biozyme S;Dabiase K 27;Desize LF;Diastase;Diramyl;Duramyl;Duramyl 300L;Duramyl 300L DX;Duramyl 60T;Ecostone A 200;Enzylase C;Enzyme S 120L; Enzyme S 280L; Enzymes; amylolytic; Fetilase; Fructamyl FHT; Fructamyl HT; Fungamyl 1600BG; G-zyme 990; G-zyme 998;GRINDAMYLAmylase 1000;Gamalpha G 120;Gamylo 200L;Glucozyme DB;Glycogenase;GrindamylMax-Life U 1045;Grindamyl Max-Life U 3; Kleistase M 20; Kleistase M 5; Kleistase T; Kleistase TU 20; Kokugen T; L 2000 (enzyme); Lactose RCS; Malt diastase; Miola; Mylase 100; Natalase; Natalase 200L; Neospitase K; Optimax HP 7525; Purastar ST 6000E; Raktase SuperConc; Rakutose Super Conc.; Rapidase 2M; Rohalase M; SVA-300; Seyco Desize 2000; Speedase PN 4; Takaterm; Termamyl 300L; Termamyl 50T; Termamyl 60TNT; Termamyl T; Termozym; Thermoamylase; Tyazyme L300; Validase BAA; Validase HT; Veron AC; Veron Bake; Veron GK; Zymajunt-340C;

  

 

 

Description:

Termamyl is a liquid enzyme containing outstanding heat-stable alpha amylase, expressed and produced by a genetically modified laboratory strain of Bacillus licheniformis. It is an enzyme that hydrolyses 1,4 alpha glucosidic linkages in amylose and amylopectin. Starch is rapidly broken down to soluble dextrins and oligosaccharide.


Applications:

Starch industry - the enzyme is used for continuous liquefaction of starch in steam jet cookers or similar equipment operating at temperatures up to 110ºC and thereby taking advantage of the extreme heat stability of this enzyme. Alcohol industry - the enzyme is used for thinning of starch in distilling mashes. The heat stable of the enzyme is important advantage in the thinning of mashes . Brewing industry - Termamyl® is used for adjunct liquidification (unmalted grains such as corn, rice, rye, oats, barley, and wheat used in brewing beer which supplement the main mash ingredient -malted barley). Due to the heat stability of the enzyme, the cooking programme can be simplified, it also means more of the adjunct can be used. Sugar industry - Termamyl® is used to break down starch present in cane sugar. The starch content in the raw sugar is reduced which improves refinery filtering.The enzymatic hydrolysis of starch present in chestnut purée was performed through a one-step treatment with a mixture of a commercial thermostable α-amylase (Termamyl 120L, type S) and glucoamylase (AMG 300L) at 70 °C. The effect of the enzyme concentration and the ratio of both amylases in the reaction mixture was studied by means of a factorial second-order rotatable design, which allowed conditions to be set leading to the total conversion of starch to glucose after 15 min of incubation (60 total enzymatic units g-1 of chestnut; ratio of α-amylase/glucoamylase enzymatic units, 0.35:0.65). At lower enzyme concentration, the delay in the addition of the glucoamylase with regard to the addition of the α-amylase allowed a slightly higher hydrolysis percentage to be reached when compared to the simultaneous addition of both amylases at the same low enzyme concentration. The kinetics of liberation of glucose supports the existence of a synergistic effect between these two enzymes only in the first moments of the reaction. Finally, a sequential one-step hydrolysis was assayed, and more concentrated glucose syrups were thus obtained.

 

 

 

Açıklama:

Termamil genetik olarak ifade edilen ve üretilen üstün ısıya dayanıklı alfa amilaz içeren sıvı bir enzimdir. Bacilluslicheniformis'in modifiye laboratuar suşu. Içindeki 1,4 alfa glukozidik bağı hidrolize eden bir enzimdir. Amiloz ve amilopektin. Nişasta hızla çözünebilir dekstrinlere ve oligosakkarite ayrılır.

 


Uygulamalar:

 

Nişasta endüstrisi - enzim, buhar jetli ocaklarda veya benzer ekipmanlarda nişastanın sürekli sıvılaşması için kullanılır. 110 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda çalışarak bu enzimin aşırı ısı stabilitesinden faydalanır. Alkol endüstrisi - enzim, damıtık mashede nişastanın inceltilmesinde kullanılır. Enzimin ısı kararlılığı püre inceltmede önemli avantaj. Bira endüstrisi - Termamyl® yardımcı sıvılaştırma için kullanılır (resmi olmayan) mısır, pirinç, çavdar, yulaf, arpa ve buğday gibi ana mash bileşenini destekleyen bira üretiminde kullanılan tahıllar-malt arpa). Enzimin ısı stabilitesi nedeniyle, pişirme programı basitleştirilebilir, aynı zamanda daha fazla ek kullanılabilir. Şeker endüstrisi - Termamyl®, şeker kamışı içindeki nişastayı parçalamak için kullanılır. Içerisindeki nişasta içeriği rafineri filtrelemesini geliştiren ham şeker azaltılır. Kestane püresinde bulunan nişasta enzimatik hidrolizi Ticari termostabil a-amilazın (Termamyl 120L, S tipi) bir karışımı ile tek aşamalı bir muamele ile gerçekleştirilir ve 70 ° C'de glikoamilaz (AMG 300L). Enzim konsantrasyonunun etkisi ve reaksiyonda her iki amilazın oranı karışım, koşullara yol açacak koşullara izin veren, ikinci dereceden dönebilen dönel bir tasarımla incelenmiştir. 15 dakikalık inkübasyondan sonra nişastanın glukoza toplam dönüşümü (kestane toplamının 60 toplam enzimatik birimi; a-amilaz / glukamilaz enzimatik birimler, 0.35: 0.65). Daha düşük enzim konsantrasyonunda, ilavesindeki gecikme a-amilaz ilavesine ilişkin olarak glukoamilaz, ulaşılacak biraz daha yüksek hidroliz yüzdesine izin verdi. Aynı düşük enzim konsantrasyonunda her iki amilazın eş zamanlı olarak eklenmesi ile karşılaştırıldığında. Kinetiği Glikozun serbest bırakılması, bu iki enzim arasındaki sinerjik bir etkinin varlığını yalnızca ilk anlarda destekler reaksiyon. Son olarak, sıralı tek adımlı bir hidroliz denenmiş ve daha konsantre glukoz şurupları elde edilen.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.