1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TERGITOL 15 S-7

TERGITOL 15-S-7

CAS NO: 84133-50-6

 

SYNONYMS: C11-15 Pareth-7; Tergitol 15-S-7; Secondary Alcohol Ethoxylate; Tergitol; Type 15-S-7; Alcohols; C11-15-secondary; ethoxylated; 68131-40-8; DETERGENT BIOGRAD FL-70; TERGITOL TYPE NP-9; TERGITOL TYPE NP-10; TERGITOL TYPE NP-7; TERGITOL TYPE 15-S-12; TERGITOL TYPE 15-S-30; TERGITOL TYPE 15-S-5; TERGITOL TYPE 15-S-7;Tergitol15S9;15S5;35S7;C11-15 Pareth 12;C11-15 Pareth 20;C11-15 Pareth 3;C11-15Pareth 5;C11-15 Pareth 7; Ethoxylated C11-15-secondary alcs.; Nonipol Soft SS120; Nonipol Soft SS 50; Nonipol Soft SS 70; Pareth 15; Pareth 15-7; Pareth-13-7; SS 70; Sannonic SS 120; Sannonic SS 50; Sannonic SS 70; Tergitol13S5; Tergitol 13S7; Tergitol 13S9; Tergitol 15S; Tergitol 15S12; Tergitol15S15; Tergitol 15S20; Tergitol 15S3; Tergitol 15S30; Tergitol 15S40; Tergitol15S5; Tergitol 15S5/7; Tergitol 15S7; 15S5; 35S7;  ALCOHOLS; C11-15; SECONDARY; ETHOXYLATED; Alcohols; C11-15-secondary; ethoxylated; Alcools secondaires en C11-15; ethoxyles;C11-15 Pareth 12; C11-15 Pareth 20; C11-15 Pareth 3; C11-15 Pareth 5; C11-15 Pareth 7; C11-15-SEC ALKYLOXYPOLYETHYLENEOXYETHANOL; Ethoxylated C11-15-secondary alcs.; Ethoxylated secondary alcohols (C=11-15); Linear secondary alcohol (C11-C15) ethoxylate; Linear secondary(C11-C15)alcohol, ethoxylate; Nonipol Soft SS 120; Nonipol Soft SS 50; Nonipol Soft SS 70; Pareth 15; Pareth 15-7; Pareth-13-7; Sannonic SS 120; Sannonic SS 50; Sannonic SS 70; SS 70; Tergitol 13S5; Tergitol 13S7; Tergitol 13S9;Tergitol 15S; Tergitol 15S12; Tergitol 15S15; Tergitol 15S20; Tergitol 15S3; Tergitol 15S30; Tergitol 15S40; Tergitol 15S5; Tergitol 15S5/7; Tergitol 15S7; Tergitol 15S9;

 

 

 

 

 

Tergitol(R) 15-S-7, Surfactant is a Secondary Alcohol Ethoxylate surfactant and is an excellent emulsifier & detergent, enhances paint thickener efficiency and aids in rinse-ability of solvent-based systems. This product is suggested for use in cleaners, prewash spotters and paints & coatings. Perhaps the most universally recognized performance characteristic of a surfactant is its ability to reduce the surface tension of water. The figure below illustrates the dependence of aqueous surface tension on surfactant concentration for TERGITOL 15-S-7 Surfactant. Surface tension decreases rapidly with concentration until the critical micelle concentration (cmc) is attained at 0.0039 weight percent. Above the cmc, surface tension remains relatively constant at approximately 28 dynes/cm, and the average area per molecule at the air/water interface, calculated from the Gibbs Equation, is 54 square Angstroms. The low cmc of TERGITOL 15-S-7 Surfactant and its ability to reduce the surface tension of water to a very low value are fundamental characteristics that result in highly efficient and effective performance in a wide variety of applications. An efficient and environmentally friendly analytical process based on cloud point extraction (CPE) has been developed for the determination of carbamate pesticides and phthalates in vegetables by high performance liquid chromatography (HPLC) separation and ultraviolet detection (UV). The readily biodegradable nonionic surfactant Tergitol 15-S-7 was chosen as the extraction solvent. To obtain optimum extraction efficiency, several experimental parameters including surfactant concentration, salt concentration, equilibration temperature, equilibration time, and sample pH were identified. Under the optimum conditions, the linear regression coefficients of the standard curves were greater than 0.9984. The limits of detection for carbaryl, pirimicarb, dimethyl phthalate (DMP), and diethyl phthalate (DEP) are 0.003, 0.015, 0.012, and 0.006 µg mL-1, respectively. The intra-day and inter-day relative standard deviations are less than 5.75% and 6.97%. The proposed method has been proven to be an efficient, green, rapid, and inexpensive approach for extraction and determination of target analytes present in vegetable samples.


Applications :

• Paints & coatings
• Cleaners
• Prewash spot removers
• Agrochemicals
• Pulp & paper
• Textile
• Oilfield

 

 

Benefits :

• Superior wetting & rinseability
• Excellent formulation & handling
properties
• Low odor
• Narrow gel range


Solubility and Compatibility:

• Soluble in water
• Soluble in chlorinated solvents and most polar organic solvents
• Chemically stable in the presence of dilute acids, bases and salts
• Compatible with anionic , cationic, and other nonionic surfactants


Product Description

TERGITOL 15-S-7 Surfactant is a biodegradable, clear liquid surfactant that is ideally suited for applications requiring outstanding surface-chemical performance from a water-soluble product. TERGITOL 15-S-7 Surfactant is a mixture of linear secondary alcohols reacted with ethylene oxide. As a nonionic surfactant, it is chemically stable in the presence of dilute acids, bases, and salts, and it is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants. TERGITOL 15-S-7 Surfactant is soluble in water, chlorinated solvents and most polar organic solvents.

 

Features and Benefits 

The unique "T"-shaped molecular structure of TERGITOL 15-S-7 Surfactant, combined with the very low levels of unethoxylated secondary alcohols and low-mole adducts
present, imparts highly desirable end-use features, including:
• Excellent detergency performance
• Outstanding wetting properties
• Excellent rinseability
• Low foam stabilities
• Versatile solubility characteristics
• Low pour point
• Low neat and aqueous viscosities
• Narrow aqueous gel range
• Rapid dissolution rates
• Low odor

 

 

 

 

 

 

 

Tergitol® 15-S-7, Sürfaktan, bir Sekonder Alkol Etoksilat sürfaktanıdır ve mükemmel bir emülgatör ve deterjantır. Boya kalınlaştırıcı verimliliğini arttırır ve solvent bazlı sistemlerin durulama yeteneğine yardımcı olur. Bu ürün kullanım için önerilmektedir temizleyiciler, ön yıkama lekeleri ve boyalar ve kaplamalar. Belki de en tanınmış performans karakteristiği Bir yüzey aktif madde, suyun yüzey gerilimini azaltma kabiliyetidir. Aşağıdaki şekil, sulu maddenin bağımlılığını göstermektedir. TERGITOL 15-S-7 Yüzey aktif madde için yüzey aktif madde konsantrasyonunda yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi hızla azalır. Kritik misel konsantrasyonuna (cmc) ulaşıncaya kadar konsantrasyon ağırlıkça yüzde 0.0039'da elde edilir. Cmc'nin üstünde, yüzey gerilim yaklaşık 28 din / cm'de nispeten sabit kalır ve hava / sudaki molekül başına ortalama alan Gibbs Denkleminden hesaplanan arayüz, 54 karelik Angstrom'dur. TERGITOL 15-S-7 yüzey aktif madde ve onun düşük cmc Suyun yüzey gerilimini çok düşük bir değere indirgeme yeteneği, yüksek oranda sonuç veren temel özelliklerdir. Çok çeşitli uygulamalarda verimli ve etkili performans. Verimli ve çevre dostu analitik Karbamat pestisitlerinin belirlenmesi için bulut nokta ekstraksiyonuna (CPE) dayalı bir süreç geliştirilmiştir. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ayırma ve ultraviyole algılama (UV) ile sebzelerde ftalatlar. Ekstraksiyon çözücüsü olarak kolayca biyo-bozunabilir noniyonik sürfaktan Tergitol 15-S-7 seçilmiştir. Optimum elde etmek ekstraksiyon verimliliği, yüzey aktif madde konsantrasyonu, tuz konsantrasyonu dahil olmak üzere çeşitli deneysel parametreler Dengeleme sıcaklığı, denge süresi ve örnek pH belirlendi. Optimum koşullar altında, doğrusal Standart eğrilerin regresyon katsayıları 0.9984'den büyüktü. Karbaril, pirimikarb için tespit limitleri, dimetil ftalat (DMP) ve dietil ftalat (DEP) sırasıyla 0.003, 0.015, 0.012 ve 0.006 µg mL-1'dir. Içi gün ve gün içi nispi standart sapmalar% 5,75 ve% 6,97'den azdır. Önerilen yöntemin bir kanıt olduğu kanıtlanmıştır. Sebzede bulunan hedef analitlerin ekstraksiyonu ve tayini için verimli, yeşil, hızlı ve ucuz yaklaşım örnekleri.


Uygulamalar:

• Boya ve kaplamalar
• Temizleyiciler
• Ön yıkama spot temizleyicileri
• Zirai İlaçlar
• Kağıt hamuru
• Tekstil
• Petrol Sahası


Faydaları:

• Üstün ıslanma ve durulama
• Mükemmel formülasyon ve kullanım
  özellikleri
• Kokusu hafif
• Dar jel aralığı


Çözünürlük ve uyumluluk:

• Suda çözünebilir
• Klorlu çözücüler ve çoğu polar organik çözücüler içinde çözünür
• Seyreltik asitlerin, bazların ve tuzların varlığında kimyasal olarak kararlı
• Anyonik, katyonik ve diğer noniyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur

 

Ürün Açıklaması

TERGITOL 15-S-7 Yüzey aktif madde, ihtiyaç duyulan uygulamalar için ideal olarak kullanılan, biyolojik olarak parçalanabilen, berrak bir sıvı yüzey aktif maddedir. Suda çözünür bir üründen olağanüstü yüzey-kimyasal performans. TERGITOL 15-S-7 Yüzey aktif madde lineer bir karışımdır sekonder alkoller, etilen oksit ile reaksiyona sokuldu. Noniyonik bir yüzey aktif madde olarak, seyreltici varlığında kimyasal olarak stabildir. Asitler, bazlar ve tuzlar ve anyonik, katyonik ve diğer noniyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur. TERGITOL 15-S-7 Yüzey aktif madde suda çözünür, klorlu çözücüler ve çoğu polar organik çözücülerdir.


Özellikler ve Faydalar

 

TERGITOL 15-S-7 Yüzey Aktif Maddenin benzersiz "T" şeklinde moleküler yapısı, kombine çok düşük seviyelerde, non-etoksile ikincil alkoller ve düşük mol katkısı
mevcut, dahil olmak üzere son derece arzu edilen son kullanım özellikleri verir:

 

• Mükemmel deterjan performansı
• Üstün ıslatma özellikleri
• Mükemmel durulanabilirlik
• Düşük köpük stabiliteleri
• Çok yönlü çözünürlük özellikleri
• Düşük akma noktası
• Düşük temiz ve sulu viskoziteler
• Dar sulu jel aralığı
• Hızlı çözünme oranları
• Kokusu hafif

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.