1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TERRA CONTROL ( TERRA KONTROL)

TERRA CONTROL


SYNONYMS: TERRA; CONTROL; TERRA CONTROL; TERRACONTROL; TERRAKONTROL; TERRA KONTROL; terra control; terra; control; kontrol;  terrakontrol; terra kontrol; kontrol terra; tera control; teracontrol; terakontrol; tera kontrol;
Telomeric repeat-containing RNA (TERRA) controls the structure and length of telomeres through interactions with numerous  telomere-binding proteins. However, little is known about the mechanism by which TERRA regulates the accessibility of the proteins to telomeres, mainly because of the lack of spatiotemporal information of TERRA and its-interacting proteins. We  developed a fluorescent probe to visualize endogenous TERRA to investigate its dynamics in living cells. Single-particle  fluorescence imaging revealed that TERRA accumulated in a telomere-neighboring region and trapped diffusive heterogeneous  nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNPA1), thereby inhibiting hnRNPA1 localization to the telomere. These results suggest that  TERRA regulates binding of hnRNPA1 to the telomere in a region surrounding the telomere, leading to a deeper understanding of the mechanism of TERRA function.Biochemical and mass spectrometric studies have revealed the proteins which interact with  TERRA and have proposed various models of TERRA functions for regulating the localization of its interacting proteins to  telomeres20,21. Although the localization and motion of TERRA are governed by physical laws, the dynamics of TERRA in these  models cannot be explained by simple Brownian motion or static confinement of TERRA at telomeres. The underlying mechanism  which connects TERRA dynamics to its function remains unclear. Spatial and temporal information of TERRA, its interacting proteins, and telomeres in living cells might refine proposed mechanistic models, leading to deeper understanding of TERRA  mechanisms. Here we developed a fluorescent probe to analyze the dynamics of TERRA in living cells and investigated the  mechanism of TERRA function. The probe emits fluorescence upon binding to telomeric-repeats of TERRA, enabling visualization of endogenous TERRA with single-particle resolution in living cells. Using the fluorescence probe, we investigated the  distributions and motions of TERRA and heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNPA1) in living cells at the single-particle level. Based on the single-particle analysis, we propose a mechanistic model by which TERRA functions as a scaffold to hold hnRNPA1 around a telomere, inhibiting the localization of hnRNPA1 to the telomere. The effects of the TERRA probe on telomere structure were examined by the quantitative telomere FISH method on single telomeres from metaphase spreads. 


Telomerik tekrar-içeren RNA (TERRA) sayısız etkileşimle telomerlerin yapısını ve uzunluğunu kontrol eder.Telomer bağlayıcı proteinler. Bununla birlikte, TERRA'nın erişilebilirliğini düzenleyen mekanizma hakkında çok az şey bilinmektedir.TERRA ve onun etkileşen proteinlerin spatiotemporal bilgi eksikliği nedeniyle, telomerlere proteinler. Biz canlı hücrelerde dinamiklerini araştırmak için endojen TERRA'yı görselleştirmek üzere bir flüoresan prob geliştirdi. Tek parçacık floresan görüntüleme TERRA'nın telomer komşu bir bölgede toplandığını ve difüzif heterojen hapsolduğunu ortaya çıkardı Nükleer ribonükleoprotein A1 (hnRNPA1), böylece telomere hnRNPA1 lokalizasyonunu inhibe eder. Bu sonuçlar TERRA, telomeri çevreleyen bir bölgede hnRNPA1'in telomerlere bağlanmasını düzenleyerek daha derin bir anlayışa yol açar.TERRA fonksiyonunun mekanizmasının incelenmesi.Biyokimyasal ve kütle spektrometrik çalışmalarla etkileşime giren proteinleri ortaya çıkarmıştır.TERRA ve etkileşimli proteinlerin lokalizasyonunu düzenlemek için çeşitli TERRA fonksiyon modellerini önerdiler.Telomeres20,21. TERRA'nın lokalizasyonu ve hareketi fiziksel yasalara tabi olsa da, bunların TERRA dinamikleri modeller basit Brownian hareketi veya telomerlerde TERRA'nın statik hapsi ile açıklanamaz. Temel mekanizma TERRA dinamiklerini fonksiyonuna bağlayan, belirsizliğini koruyor. TERRA'nın mekansal ve zamansal bilgileri, etkileşimi Canlı hücrelerdeki proteinler ve telomerler, önerilen mekanizma modellerini hassaslaştırabilir ve bu da TERRA'nın daha iyi anlaşılmasına neden olabilir.Mekanizmaları. Burada yaşayan hücrelerde TERRA'nın dinamiklerini analiz etmek için bir floresan prob geliştirdik ve TERRA fonksiyonunun mekanizması. Probe, görselleştirmeyi mümkün kılan TERRA'nın telomer tekrarlarına bağlandığında floresan yayar. Canlı hücrelerde tek partikül çözünürlüğü ile endojen TERRA'nın. Floresan prob kullanarak, biz araştırdık TERRA ve heterojen nükleer ribonükleoprotein A1'in (hnRNPA1) tek hücreli canlılardaki dağılımları ve hareketleri parçacık seviyesi. Tek parçacık analizine dayanarak, TERRA'nın bir iskele olarak işlev gördüğü mekanik bir model önermekteyiz. HnRNPA1'i bir telomer çevresinde tutmak ve hnRNPA1'in telomere lokalizasyonunu engellemek için. TERRA probunun etkileri telomer yapısı, metafaz yayılımlarından elde edilen tek telomerlerde kantitatif telomer FISH yöntemi ile incelenmiştir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.