1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TALL OIL FATTY ACID (TOFA)

TALL OIL FATTY ACID

CAS NUMBER: 1790-12-3;

 

SYNONYMS: Acids, tall oil; Fatty acids, tall oil; Tall oil acid; Disproportionated tall oil fatty acid; Tall oil acids; [ChemIDplus] A-Tall FA-XA; Acides gras de Tall Oil; Acintol D 30RL; Pamak 4; Acintol EPG; Acintol FA 1; Acintol FA 2; Acintol FA 3; Bevacid 2; Crofatol P; Emtall 729; Etol FA-X; FA 1; Fatty acids; Fatty acids, tall-oil, disproportionated; Fettsaure; Hartall F 1; Hartall FA 1; Hartall FA 20; L 1AS; L 5; L 5 (fatty acid); Liqro W; Neo-fat 42-06; Neo-fat 42-12; Neo-Fat 42-6; Neo-fat 42-70; Olein; Pamak 1; Pamak 4; Pamak 4A; Pamak I; Pamolyn 125; Sylfat 94; Sylfat 96; Sylfat V 18; Talacyd D 50; Talacyd P 40; Talacyd P 50; Talacyd T 2; Tall Fax 250; Tall oil fatty acid; Tall-oil fatty acids; Tall-oil, disproportionated; Tallolfettsaure; TOFA; Unitol AC; Unitol ACD; Unitol BKS; Unitol DSR; Unitol DSR 90; OULU 102; VALKE TOFA 2; Unitol LFA; Westvaco 1480; [IUCLID]; 2-Aminoethanol, tall oil fatty acids soap Carboxylic acids; tall-oil; compds. with ethanolamine; EINECS 268-640-5; Ethanolamine tallate; Monoethanolamine tallate;Tall oil acids, ethanolamine salt;Tall oil acids, monoethanolamine salt; Tall oil fatty acid; monoethanolamine salt; Tall oil fatty acid; monoethanolamine soap; Tall oil fatty acids, monoethanolamine salt; Tall oil fatty acids; monoethanolamine soap; Tall oil; monoethanolamine salt; fatty acids; tall oil; oligomeric products with maleic acids; calcium; magnesium; zinc salts; maleated;

 

 


Forchem's Tall Oil Fatty Acid (TOFA) reflects our combination of high quality Scandinavian type Crude Tall Oil (CTO) raw material together with Europe's most modern and efficient Tall Oil bio-refinery in Rauma, Finland. The optimum distillation process produces a very pure fatty acid with a low level of rosin acids and a low level of unsaponifiables, which make it an ideal raw material for many chemical reactions and intermediates. For those applications where low temperature performance is critical Forchem produces a premium quality grade of TOFA, For 2X. This is produced from specially selected CTO and is subjected to even greater quality control to ensure maximum product performance and stability.Low sulfur tall oil fatty acid (TOFA) is designed specifically for the fuel segment as a diesel fuel additive. Tall oil fatty acids is obtained by the fractional distillation of crude oil, a by-product from the pulping of pine trees. Tall oil fatty acids are used in dimer acids, alkyd resins, oilfield chemicals, metalworking fluids, liquid cleaners, textile chemicals, fuel additives, construction chemicals, rubber and tire, metallic stabilizers, ore flotation, and fatty derivatives. Chemical Associates offers a full spectrum of tall oil fatty acids. We have the ability to customize one of our standard products to meet a customer's need. We offer low sulfur tall oil fatty acid that is designed specifically for the fuel segment as a diesel fuel additive.Tall oil fatty acids are used in dimer acids, alkyd resins, oilfield chemicals, metalworking fluids, liquid cleaners, textile chemicals, fuel additives, construction chemicals, rubber and tire, metallic stabilizers, ore flotation, and fatty derivatives. Catalytic deoxygenation of tall oil fatty acids (TOFAs) was investigated over 1 wt % Pd/C Sibunit, which is a synthetic mesoporous carbon. The reactions were performed in a semi-batch reactor using dodecane as a solvent under 17 bar of total pressure. The main studied parameters were the reaction temperature, initial concentration of TOFA, effect of the reaction atmosphere, and metal loading. The temperature and initial concentration ranges were 300-350 °C and 0.15-0.6 mol/L, respectively. The total conversion of fatty acids increased, as expected, with increasing temperatures and decreasing initial TOFA concentrations. The main liquid-phase products were n-heptadecane and n-heptadecene. In addition to the desired linear C17 hydrocarbons, also aromatic C17 compounds, such as undecylbenzene, were formed. The best conditions for the formation of the desired C17 hydrocarbons were lower initial concentrations of TOFA, 300-325 °C, and the presence of hydrogen. An increase of the metal loading (4 wt %) led to an increase of the selectivity to linear C17 hydrocarbons.Tall oil fatty acid, commonly abbreviated as TOFA, is obtained as a by-product of the paper and pulp manufacturing process. Pine trees along with other coniferous trees are the primary raw materials for this chemical. TOFA accounts for about 30% of the yield of crude tall oil after fractional distillation, while the rest of the products obtained are tall oil rosin (TOR), distilled tall oil (DTO), and pitch fuel. TOFA is further processed to produce intermediate chemicals. These are used in various industries. Composition of TOFA is skewed largely towards long chain fatty acids such as oleic acid and linoleic acid. Demand for these products accounts for majority of applications of TOFA. However, the composition of oleic acid and linoleic acid in TOFA varies with region to region, owing to the difference in climatic conditions and soil.


Products & Informations

Tall oil fatty acid (TOFA) is a low cost unsaturated fatty acid (oleic acid) and is a source of low boiling point fatty acids widly used in synthetic lubricants industry. Which have light in color and low in rosin, is a consistent, cost- effective, source of liquid fatty acid. The utility of tall oil fatty acid can be found in the long carbon chain (C18) acid function of the carboxyl group (-COOH) or unsaturation of the double bonds.

 


APPLICATIONS

-alkyds and other protective coating resins
-chemical intermediates
-corrosion inhibitors
-defoamers
-emulsifiers
-epoxy resin esters
-lubricants
-metalworking fluid
-plasticizers
-printing ink
-rubber paper
-soaps & detergent
-synthetic detergents

 

 

Forchem'in Tall Oil Yağ Asidi (TOFA), yüksek kaliteli İskandinav tipi Crude Tall Oil (CTO) ham maddesinin kombinasyonunu yansıtmaktadır. Rauma, Finlandiya'da Avrupa'nın en modern ve verimli Tall Oil biyo-rafinerisiyle birlikte malzeme. Optimum damıtma işlemi, düşük seviyede rosin asitleri ve düşük bir seviyeyle çok saf bir yağ asidi üretir. B irçok kimyasal reaksiyon ve ara madde için ideal bir hammadde haline getiren ayrılmaz maddeler. Bu uygulamalar için düşük sıcaklık performansının kritik olduğu yerlerde Forchem, 2X için yüksek kaliteli bir TOFA ürünü üretir. Bu üretilen özel olarak seçilmiş CTO'dan ve maksimum ürün performansı sağlamak için daha fazla kalite kontrolüne tabi tutulur ve Stabilite. Düşük sülfür yağı yağ asidi (TOFA), dizel yakıt katkısı olarak yakıt segmentine özel olarak tasarlanmıştır. Uzun yağlı yağ asitleri, çam ağaçlarının hamurundan çıkan bir yan ürün olan ham petrolün fraksiyonel damıtılmasıyla elde edilir. Uzun yağlı yağ asitleri dimer asitleri, alkid reçineleri, petrol sahası kimyasalları, metal işleme sıvıları, sıvı temizleyiciler,tekstil kimyasalları, yakıt katkıları, inşaat kimyasalları, lastik ve lastik, metalik stabilizatörler, cevher yüzdürme ve yağlı türevleridir. Kimyasal Associates, tam yağlı bir yağ asitleri yelpazesi sunmaktadır. Biz birini  özelleştirmek için yeteneği var. Bir müşterinin ihtiyacını karşılamak için standart ürünler. Özel olarak tasarlanmış düşük sülfür yağı yağ asiti sunuyoruz. Dizel yakıt katkısı olarak yakıt segmenti. Baz yağ asitleri, alkid reçineleri, petrol sahası kimyasalları, metal işleme sıvıları, sıvı temizleyiciler, tekstil kimyasalları, yakıt katkıları, inşaat kimyasalları, lastik ve lastik, metalik stabilizörler, cevher yüzdürme ve yağlı türevler. Yüksek yağlı yağ asitlerinin (TOFA) katalitik deoksijenasyonu araştırıldı. Bir sentetik mezo-gözenekli karbon olan ağırlıkça% 1'den fazla Pd / C Sibunit. Reaksiyonlar, bir yarı-kesikli reaktörde gerçekleştirildi. Toplam basınç 17 bar altında bir çözücü olarak dodekan. Çalışılan ana parametreler başlangıçta reaksiyon sıcaklığıydı TOFA konsantrasyonu, reaksiyon atmosferinin etkisi ve metal yüklenmesi. Sıcaklık ve başlangıç ​​konsantrasyonu aralıklar sırasıyla 300-350 ° C ve 0.15-0.6 mol / L idi. Yağ asitlerinin toplam dönüşümü beklendiği gibi artmıştır. Sıcaklığın arttırılması ve başlangıç ​​TOFA konsantrasyonlarının azaltılması. Ana sıvı faz ürünleri n-heptadekan ve n-heptadekeni. İstenen lineer C17 hidrokarbonlara ek olarak, undesilbenzen gibi aromatik C17 bileşikleri de, oluşturulan. İstenen C17 hidrokarbonların oluşumu için en iyi koşullar daha düşük başlangıç ​​TOFA konsantrasyonlarıydı. 300-325 ° C ve hidrojen varlığı. Metal yüklemede bir artış (ağırlıkça% 4), seçicilikte bir artışa yol açtı. Lineer C17 hidrokarbonlar.Tüm yağ yağ asidi, genellikle TOFA olarak kısaltılır, kağıdın ve pulpanın bir yan ürünü olarak elde edilir üretim süreci. Diğer iğne yapraklı ağaçlar ile birlikte çam ağaçları bu kimyasal için birincil hammaddelerdir. TOFA elde edilen ürünlerin geri kalanı ise fraksiyonel damıtma sonrası ham uzun yağ veriminin yaklaşık% 30'unu oluşturur.Uzun yağ yağı (TOR), damıtılmış uzun yağ (DTO) ve zift yakıtıdır. TOFA ayrıca ara üretmek için işlenir kimyasallar. Bunlar çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. TOFA bileşimi, büyük ölçüde uzun zincirli yağlı asitlere doğru eğimlidir.Oleik asit ve linoleik asit olarak. Bu ürünler için talep, TOFA'nın uygulamalarının çoğunu oluşturmaktadır. Ancak TOFA'da oleik asit ve linoleik asit bileşimi, iklim değişikliğinden dolayı bölgeye göre değişir koşullar ve toprak.


Ürünler ve Bilgiler

Uzun yağlı yağ asidi (TOFA) düşük maliyetli doymamış yağ asididir (oleik asit) ve düşük kaynama noktalı bir yağ kaynağıdır. sentetik yağlar endüstrisinde yaygın olarak kullanılan asitler. Renginde hafif ve rengin düşük olduğu, tutarlı, maliyet- etkili, sıvı yağ asidi kaynağı. Uzun yağlı yağ asidinin kullanımı uzun karbon zincirinde (C18) bulunabilir. Karboksil grubunun (-COOH) işlevi veya çift bağların doymamışlığı.

 

UYGULAMALAR

-kalyds ve diğer koruyucu kaplama reçineleri
-kimyasal ara ürünler
-Korozyon önleyicileri
-defoamers
-emulsifiers
-epoksi reçine esterleri
-lubricants
-metal çalışma sıvısı
-plasticizers
-matbaa mürekkebi
-rubber kağıdı
-sular ve deterjan
-sentetik deterjanlar

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.