1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TALK

TALK

CAS NUMBER:14807-96-6

 

SYNONYMS:talk; powder; dust; filling materials; TALK; POWDER; DUST; FILLING; FILLING MATERIALS; filling; pudra; toz; dolgu maddesi; dolgu; talk dolgu maddesi; talc (containingnoasbestos); talc (containingnoasbestosandlessth); talc (noneasbestiform); talc (silicaandfibre); talc (silicaandfibrefree); talcpowder; TALC;NYTAL 100 HR; Hydrous magnesium silicate; 
 
 

 

Talcum powder is the refined, powdery form of the softest mineral on earth: talc.1 Whether you call it talcum powder or baby powder, you've likely found its silky white softness to be a baby care essential. Talc is an "inert" ingredient, meaning it does not generate a chemical reaction when ingested or used on the skin. People have taken advantage of its natural smoothness, safety and adsorbent properties since ancient Egyptian times. Talc comes from rock deposits found all over the planet and is mined like many other valuable minerals, but only the highest-grade talc, meeting our purity specifications, is used for talcum powder. Once it is taken from the earth, talc is partially crushed, sorted and assigned a grade. The talc ore that meets our standards is then milled to a powder, tested for particle size and confirmed for purity. The testing methodology used to detect asbestos in cosmetic grade talcum powder was developed by the Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CFTA), Inc. in 1976 and is still used and accepted by the U.S. Food and Drug Administration. The methodology we use for testing Johnson's Baby Powder exceeds the CFTA industry standard. Talc is an aqueous magnesium silicate, and a very soft mineral. It must be protected from moisture and moisture. Systems with talc filler material can be easily machined mechanically. Plate and the dough can be used as a filler in pre-casting processes. It is an economical filling material. Filling materials added to the system as solid in plastics and matrix organic or inorganic materials which are incompatible with the resin. These substances are not only cheap but also inactive or active they can give many features to the system they are added to. If the file is used consciously, packed systems have gained significant advantages besides being cheap happen. The fillers increase the specific gravity, E-modulus, compressive strength, bending resistance, hardness, heat resistance etc. of the mixture. Some special contributions the system provides antistatic and non-flammable properties as well as softness and slipperiness which facilitates handling. Fillers on plastics the most appreciated contribution is to prevent the material from shrinking. Fillers do not have negative effects on plastic blends. Draw the most important subject the strength and impact of the resistor is worsening with filling. In order to correct these, special contributions are absolutely necessary. Exothermic heat in reactive resins can cause many problems in the system. The majority of the fillings lowers this exothermic peak,They reduce. At this point, the final product is less drawn and surface ripples and cracks are prevented. On this count, a brighter, smooth surface and full it is possible to buy the product at the measurement. Adhesion of the plastic to other materials is also prevented by the addition of filler. Fills change the processing values ​​of the whole system. This There are also storage life and treatment parameters.

 

 USAGE AREAS

 Resin and gelcoats produced by Firman; infrastructure applications, construction sector, automotive industry, textile, marine, aviation and wind energy. It is used. Polyester resins in general terms; GRP pipes, acrylic bathtubs, kitchen countertops, composite stones, buttons, modular cabins, marine vehicles and automotive parts are used in the manufacture of a wide variety of products.

 
  The most important issues to be considered when selecting fillers are as follows: Particle size, Dispersion shape, Dispersive property, Chemical structure, Surface structure and size, Catalyst effect of surface, Risks of abrasion, Density, Surface hardness, Transport shape, Health hazard, Price, Effects of fillers. It is possible to combine the effects of active fillers in three areas. Some fillers enter the chemical reaction with the resin. For example, if used as a black paint some resins form chemical bonds by radical polymerization. As a result, the following changes are caused in the plastics by the fillers increase in density, increase in pressure and tilt by E-modulus, reduction in reaction to draw, improvement of surface hardness and quality, decrease in heat affected, other mechanical values ​​are not much affected, Cost is reduced in prime. Here are the following changes in plastics: Mechanical values worsening, ease of use of plastics, time of printing and forming is shortened, harder product is obtained, heat is more resistant in total, it is possible to hold the gauges, the depressions decrease, the creep problems cease to exist, the tendency to release under load decreases, the tilt and impact values ​​also decrease is good.

 

 

 

Talk pudrası, yerküredeki en yumuşak mineralin rafine edilmiş, pudralı formudur: talk.1 Talk pudrası veya bebek pudrası olsun, muhtemelen ipeksi beyazını bulmuşsunuzdur. Bebek bakımı için gerekli yumuşaklık. Talk, "inert" bir maddedir, yani ciltte yutulduğunda veya kullanıldığında kimyasal reaksiyon oluşturmaz. Insanlar var Antik Mısır döneminden bu yana doğal pürüzsüzlük, güvenlik ve adsorban özelliklerinden yararlanılmıştır. Talk, gezegenin her yerinde bulunan kaya birikintilerinden gelir ve diğer değerli mineraller gibi kıyılmış, ancak saflık şartlarımızı karşılayan sadece en yüksek dereceli talk, talk pudrası için kullanılır. Dünyadan alındığında, talk kısmen ezilir, sıralanır ve bir dereceye atanır. Standartlarımıza uyan talk cevheri daha sonra toz haline öğütülür, parçacık büyüklüğü için test edilir ve onaylanır. Saflık. Kozmetik dereceli talk tozunda asbest tespit etmek için kullanılan test metodolojisi, Kozmetik, Tuvalet ve Koku Derneği (CFTA), Inc. tarafından geliştirilmiştir. 1976'da ve hala ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından kullanılır ve kabul edilir. Johnson'ın Bebek Tozunu test etmek için kullandığımız metodoloji CFTA endüstrisini aşıyor standart. Talk, sulu magnezyum silikattır, ve çok yumuşak bir mineraldir. Nem ve rutubetten korunmalıdır. Talk dolgu malzemeli sistemler, mekanik olarak kolay işlenebilir. Levha ve hamur hazır kalıplama işlemlerinde dolgu maddesi olarak kullanılabilir. Ekonomik bir dolgu malzemesidir. Dolgu maddeleri plastiklerde katı olarak sisteme ilave edilen ve matrix reçineyle bağdaşmayan organik veya inorganik menşeli malzemelerdir. Bu maddeler alışılmışın dışında sadece ucuzlatmak için değil inaktif veya aktif olmalarına göre ilave edildikleri sisteme pek çok özellik verebilirler. Eğe bilinçli kullanılırsa dolgulu sistemler ucuzluğun yanında çok önemli üstünlükler de kazanmış olurlar. Dolgu maddeleri karışımda özgül ağırlık, E-modülü, baskıya dayanıklılık, eğme direnci, sertlik, ısı dayanıklılığı gibi değerleri artırırlar. Özel bazı katkılar sisteme antistatik ve yanmazlık gibi özelliklerin yanında işlemede kolaylık sağlayan yumuşaklık ve kayganlık gibi artılar da verirler. Dolgu maddelerinin plastiklerde en takdir gören katkısı ise malzemenin küçülmesini yani çekmesini önlemesidir. Dolguların plastik karışımlara olumsuz etkileri yok değildir. En önemli konu çekme dayanımı ve darbe direncinin dolguyla kötüleşmesidir. Bunları düzeltmek için mutlaka özel katkılar gereklidir. Reaktif reçinelerde eksotermik ısı sistemde birçok sorun yaratabilir. Dolguların çoğunluğu bu eksotermik tepe noktasını alçaltarak sistemde oluşan gerilimleri azaltırlar. Bu sayede son ürün daha az çekmiş olur ve yüzey dalgalanmaları ve çatlaklar oluşması da önlenmiş olur. Bu sayede daha parlak ve düzgün yüzeyli ve tam ölçülerde ürün almak mümkün olur. Dolgu ilavesiyle plastiğin diğer maddelere yapışması da önlenmiş olur. Dolgular bütün sistemin işleme değerlerin değiştirir. Bunu içinde depolama ömrü ve işlenme parametreleri de vardır.

 


KULLANIM ALANLARI

 Firmanın ürettiği reçine ve jelkotlar; altyapı uygulamaları, inşaat sektörü, otomotiv endüstrisi, tekstil, marin , havacılık ve rüzgar enerjisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Polyester reçineler genel anlamda; CTP boru, akrilik küvet, mutfak tezgahı, kompoze taş, düğme, modüler kabin, deniz araçları ve otomotiv parçaları gibi çok çeşitli ürünlerin imalatında kullanılırlar.

 

   Dolgu maddeleri seçiminde dikkat edilecek en önemli konular şöyle sıralanabilir;Tanecik büyüklüğü, Dağılım şekli, Dispersiyon özelliği, Kimyasal yapısı, Yüzey yapısı ve büyüklüğü, Yüzeyin katalist etkisi, Aşındırma riski, Yoğunluğu, Yüzey sertliği, Transport şekli, Sağlık açısından sakıncası, Fiyat, Dolgu maddelerinin etkileri. Aktif dolgu maddelerinin etkilerini üç alanda toplamak mümkündür. Bazı dolgular matrix reçineyle kimyasal reaksiyona girerler. Örneğin siyah boya olarak kullanılan ise bazı reçinelerle radikal polimerizasyon yoluyla kimyasal bağ oluşturur.nSonuç olarak dolgu maddelerinin plastiklerde şu değişikliklere neden olduğu söylenebilir;Yoğunluk artışı, E-modülü ile baskı ve eğme değerlerinin artışı, Reaksiyon çekmede azalma Yüzey sertliğinin ve kalitesinin iyileşmesi, Mekanik değerlerin ısıdan etkilenmesinde azalma, Mekanik diğer değerler pek etkilenmezler, Maliyet önmli oranda düşer. Bu sayede plastiklerde şu değişiklikler görülür: Mekanik değerlerde kötüleşme görülür, Plastiğin kullanılmasında kolaylık sağlanır, Baskı ve şekillendirme zamanları kısalır, Daha sert bir ürün elde edilir, Toplamda ısıya daha dayanıklı olur, Ölçüleri tutturmak mümkün olur, çöküntüler azalır, Sürünme problemleri ortadan kalkar, Yük altında kendini bırakma eğilimi azalır, Eğme ve darbe değerleri de daha iyidir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.