1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TALLOW AMINE 25 EO

TALLOW AMINE 25 EO


CAS NUMBER:61791-26-2

 

SYNONYMS:amines; tallow alkyl; ethoxylated (2 mol EO average molar ratio); bio-soft TA-2; hetoxamine T-2; polyethylene glycol (2) tallowamine; polyoxyethylene (2); tallowamine; toximul TA-2; g3780a;Ethokem; frigate; MON-0818; Entry II; noramoxs; Berol 392; Berol 387; Atmer 261; Amiet 502; PEG-25 HYDROGENATED TALLOW AMINE; Tallow Amine Ethoxylate Ether (25EO); TALLOW AMİN 25 EO; tallow amine 25 eo; TALLOW AMINE 25 EO ; TALLOW AMİN 25EO; tallowamin25eo; tallowamine 25eo; tallow25; tallowamin; tallowamine; tallowamine25; tallowamin25; Tallow Amine Ethoxylate; Polyoxyethylene Tallow Amines; 61791-26-2;

  

The influence of the surfactant ‚Armoblen'? 600 (tallow amine block polymer containing a block of polymerized propylene oxide groups (12PO) and a block of polymerized ethylene oxide groups (5EO)) on the foliar absorption and translocation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid trolamine salt (2,4-D TR) and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid iso-octyl ester (2,4-D IOE) was investigated. Absorption and translocation were monitored for 48 h after application. During this period, without surfactant the leaves of black nightshade (Solanum nigrum L.) absorbed 2.4 times more 2,4-D IOE than 2,4-D TR whereas pea leaves (Pisum sativum L.) absorbed 1.3 times more 2,4-D IOE than 2,4-D TR. Pea leaves absorbed more of both compounds than did those of black nightshade. Addition of surfactant (5 g litre-1) enhanced the absorption of 2,4-D TR by black nightshade (4.8-fold after 48 h) and pea (1.7-fold after 48 h) but reduced the absorption of 2,4-D IOE. Without surfactant the absorption of 2,4-D TR and 2,4-D IOE was not affected by drying of the drops. Addition of surfactant enhanced absorption of 2,4-D TR after the drops had dried. Translocation of 2,4-D TR in black nightshade and in pea, expressed as percentage of the amount absorbed, was reduced by the presence of surfactant. At the end of the observation period this reduction was no longer observed. The translocation efficiency of 14C from 2,4-D IOE was not influenced by the surfactant. The effects of the surfactant are discussed in relation to its possible mode of action. They find applications in manufacture of textile auxillaries, as textile additives and spin finishes, agro emulsifiers and refractory chemicals. These products have high affinity for surfaces. It is used as Corrosion inhibitor; Adjuvant; Alkali stable; Emulsifier; Dispersing agent; Cleansing Surfactant; Wetting Agent. That is why they are used to coat various products like cloths, yarn etc. Due to the fact that these are two hydroxy functional groups per molecule, they are good emulsifiers. They are used in many cleaning and detergent formulations due to their antistatic behaviours, antideposition properties and dispersing abilities. Characterization of polyoxyethylene tallow amine surfactants in technical mixtures and glyphosate formulations using ultra-high performance liquid chromatography and triple quadrupole mass spectrometry. Tallowamine ethoxylate is one of such additive used in the formulation of many insecticides.

 

Yüzey aktif madde ‚Armoblen'? 600 (bir polimerize propilen oksit grubu (12PO) bloğu ve bir polimerize etilen oksit grubu (5EO) içeren donyağı amin blok polimerinin), yapraktan emilim ve 2,4 - diklorofenoksiasetik translokasyonu üzerindeki etkisi asit trolamin tuzu (2,4 - D TR) ve 2,4 - diklorofenoksiasetik asit izo-oktil ester (2,4 - D IOE) incelendi. Absorpsiyon ve translokasyon uygulamadan 48 saat sonra izlendi. Bu süre zarfında, sürfaktan içermeyen siyah itüzümü (Solanum nigrum L.) yaprakları 2,4 more D TR'den 2,4 kat daha fazla 2,4 absor D IOE emerken, bezelye yaprakları (Pisum sativum L.) 1.3 kat daha fazla emer 2,4 2,4 - D TR'den ID IOE. Bezelye yaprakları, siyah itüzümü olanlardan her iki bileşenden daha fazlasını emmiştir. Sürfaktanın eklenmesi (5 g litre - 1), siyah sha traş (2,4 after kat sonra 48 saat) ve bezelye (48 saat sonra 1,7 - kat) ile 2,4 - D TR emilimini arttırdı ancak 2,4- absorpsiyonunu azalttı D IOE. Yüzey aktif madde olmadan 2,4 - D TR ve 2,4 - D IOE absorpsiyonu damlaların kurumasından etkilenmemiştir. Damlalar kurutulduktan sonra 2,4 - D TR'nin sürfaktan arttırılmış emiliminin eklenmesi. Siyah nightshade ve bezelye içindeki 2,4 - D TR'nin, absorbe edilen miktarın yüzdesi olarak ifade edilen translokasyonu, surfaktan varlığında azalmıştır. Gözlem süresinin sonunda bu azalma artık gözlenmedi. 14C'nin 2,4 - D IOE'den translokasyon verimi, sürfaktandan etkilenmemiştir. Yüzey aktif maddenin etkileri, olası etki tarzına göre tartışılmaktadır. Tekstil katkı maddeleri ve eğiriciler, agro emülgatörler ve refrakter kimyasallar olarak tekstil yardımcılarının imalatında uygulamaları bulurlar. Bu ürünler yüzeyler için yüksek afiniteye sahiptir. Bu nedenle, kumaşlar, iplikler, vb. Gibi çeşitli ürünleri kaplamak için kullanılırlar. Bunlar, molekül başına iki hidroksi fonksiyonel grup olduğu için, iyi emülgatörlerdir. Antistatik davranışları, antidepozisyon özellikleri ve dağılma yetenekleri nedeniyle birçok temizlik ve deterjan formülasyonunda kullanılırlar. Polioksietilen donyağı amin sürfaktanlarının, teknik karışımlarda ve glifosat formülasyonlarında ultra yüksek performanslı sıvı kromatografisi ve üçlü dört kutuplu kütle spektrometresi kullanılarak karakterizasyonu. Tallowamine etoksilat, birçok insektisitin formülasyonunda kullanılan böyle bir katkı maddelerinden biridir.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.