1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EXOSEL 54

EXOSEL 54, Noniyonik yüzey aktif madde
 
Deterjan sanayiinde etkin yüzey temizleyici olarak kullanılır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.