1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE

TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE

CAS NUMBER: 55566-30-8
EC NUMBER: 259-709-0

 

 

SYNONYMS: TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE; 55566-30-8; THPS; Bis[tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium] sulfate solution; Retardol S; Pyroset TKO; YIEDHPBKGZGLIK-UHFFFAOYSA-L; CCRIS 316; HSDB 4215; NCI-C55050; EINECS 259-709-0; Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1); TETRAKIS HYDROXYMETHYL) PHOSPHONIUM SULFATE; Octakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
Bis(tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium)sulfate (salt) Phosphonium, tetrakis (hydroxymethyl)-, sulfate (2:1); AK115997; Phosphonium, Tetrakishydroxymethyl)-, sulfate (2:1) (salt); bis[tetrakis(hydroxymethyl) phosphonium] sulfate; Tetrakis(Hydroxymethyl)Phosphonium Sulfate,ca. 70-80% in Water; Tetrakis(hydroxymethyl) phosphonium sulfate [Tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium salts]; UNII-5I8RSL9E6S; tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate; DSSTox_CID_1331; 5I8RSL9E6S; ACMC-1B11Z; DSSTox_RID_76086; DSSTox_GSID_21331; KSC269I3F; SCHEMBL195676; AC1L25U7;
cHEMBL1549844; DTXSID0021331; CTK1G9432; YIEDHPBKGZGLIK-UHFFFAOYSA-L; LS-78 KS-000010PZ; Tox21_200928; ANW-41198; AKOS016010449; LS00071; RL04096; RTR-019586; TRA0072727; Tetrakis Hydroxymethylphosphonium Sulfate; NCGC00091951-
01; NCGC00091951-02; NCGC00258482-01; tetrakis(hydroxymethyl)phosphanium sulfate; AN-40341; OR072238; OR289857; Tetrakis Hydroxymethyl-Phosphonium sulfate; Octakis(hydroxymethyl)diphosphonium sulfate; CAS-55566-30-8KB-260969; TR-019586; FT-0659692; tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate (2:1); J-519902; 58591-11-0; 65257-04-7; thps;pyrosettko; nci-c55050;Retardol S;HISHICOLIN THPS;Ncgc00091951-01;Tetrakis hydroxymethyl); Phospho;Tetrahydroxymethyl phosphonium sulfate; Bis[tetrakis(hydroxyMethyl) phosphoniuM; octakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfate; CB8461663;  8H24O12P2S; Tetrakis(hydroxymethyl) phosphonium sulphate (2:1); Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate; Bis[tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium] sulfate; Phosphonium, tetrakis(hydroxymethyl)-, sulfate (2:1) (salt); Treatment Microbiocide; THPS; tetrakishidroksimetil fosfonyum sülfat; tatrakishidroksimetil fosfonium sulfate; tetrakis; hidroksimetil fosfonyum sülfate; hydroxymethyl phosphonium; hydroxymethyl phosphonium sülfat; thps; thp

 

 

 

 

 

PROPERTIES
THPS is a kind of environmental anti-microbial reagent. TETRAKIS (HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE İS characterized by its low solidity point and fine stability. It can be reserved for long time and can easily dissolve in water.

TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE is a kind of new environmental pesticide with high efficacy, low toxicity and low rudimental.

TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE can kill germ and aquatic plants.
In 1995, the EPA of the United States ratified it with zero toxicity and awarded it with US Green Chemical prize.


PHYSICAL DESCRIPTION

Clear colorless viscous liquid.
Color: Crystalline solid.
Boiling Point: 232° F at 760 mm Hg.
Melting Point: -31° F (NTP, 1992).
Vapor Pressure: 32 mm Hg at 124° F ; 150.5 mm Hg at 163° F (NTP, 1992).
Solubility: greater than or equal to 100 mg/mL at 64° F (NTP, 1992).

 

THPS is manufactured in a batch process that involves the chemical reaction of phosphine gas with aqueous formaldehyde in the presence of sulfuric acid and water. THPS exists in equilibrium with ris(hydroxmethyl)phosphine and methylene glycol.

TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE is a broad-spectrum bactericide and fungicide that is used in a variety of in-can and process-water applications. It is also effective in controlling sulfate-reducing bacteria
and general aerobic bacteria, including microorganisms that contribute to biofilm formation in oil-field recovery, processing, and distribution applications and supporting systems.


TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE is used in:
• Oil field and petrochemical operations - for use in fluids for drilling and stimulation of oil and gas wells, injection water, water holding tanks, disposal-well water, recirculating-water handling systems, and pipelines.

• Heat-transfer systems and industrial and commercial cooling and wastewater systems - for control of microbial growth in the holding and processing tanks of industrial fresh-water systems and in water for pulp and paper mills,
textile mills, and other manufacturing facilities.

• Air-washer systems - for control of bacteria and fungi in air-washer systems that have misteliminating components.

• Paper and paperboard manufacturing - for use as a slimicide in the manufacture of paper and paperboard products and adhesives that do not come into contact with food.

• Coatings, pigments, and filler slurries - for use as a preservative to retard microbial growth in nonfood-contact, water-based coatings, starches, pigments, and filler slurries.

• Emulsion and solution preservation - for the preservation of solutions, emulsions, adhesives, and other aqueous liquid products that do not come into contact with food.

 

Decomposition
When heated to decomposition it emits very toxic fumes of /phosphorous oxides & sulfur oxides/.

Decomposition products depend upon temperature, air supply, and the presence of other materials. These decomposition products can include and are not
limited to phosphines, phosphorus oxides, and sulfur oxides.


Methods of Manufacturing
THPS is manufactured in a batch process that involves the chemical reaction of phosphine gas with aqueous formaldehyde in the presence of sulfuric acid and water. THPS exists in equilibrium with tris (hydroxymethyl)phosphine and methylene glycol. Under manufacturing and shipping conditions, the equilibrium strongly favors the formation the formation of THPS.


REACTION OF FORMALDEHYDE WITH PHOSPHINE IN AQUEOUS SULFURIC ACID
The salts are produced by the reaction of formaldehyde with phospine in the appropriate aqueous acid. /Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium salts/.


Physical Hazard Information

TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE is water soluble and slightly acidic, with a characteristic aldehyde odor. The active substance THPS has a low vapor pressure; however, the 76.5% aqueous solution has a higher vapor pressure due to its water content. The product is thermally stable under typical use temperatures, and hazardous polymerization of the product is not expected to occur. The active substance can decompose at temperatures above 160°C (320°F). Under recommended storage conditions, the product is stable in its packaging for a minimum of 12 months.


USES
INDUSTRY USES
Corrosion inhibitors and anti-scaling agents
Flame retardants Processing aids, specific to petroleum production

Mainly used in water treatment systems, oil field operations, and paper-making industry. The advantage is it will soon degrade to a nontoxic substance immediately after use. Also it can be applied to fabric coating as
flame retardant, obviously improving flame retarding property.

CONSUMER USES
Water Treatment Products

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZELLİKLERİ


THPS, bir çeşit çevresel anti-mikrobik reaktiftir. TETRAKIS (HİDROKSİMETİL) PHOSPHONIUM SULFATE İS, düşük sağlamlık noktası ve ince stabilitesi ile

karakterizedir. Uzun süre saklanabilir ve suda kolaylıkla çözünebilir.

TETRAKIS (HİDROKSİMETİL) PHOSPHONIUM SULFATE, yüksek etkinlik, düşük toksisite ve düşük rudimental yeni çevre böcek ilacı türüdür. TETRAKIS

(HİDROKSİMETİL) PHOSPHONIUM SULFATE mikrop ve su bitkilerini öldürebilir. 1995 yılında, Birleşik Devletler EPA, bunu sıfır toksisite ile onayladı ve US

Green Chemical ödülüyle ödüllendirdi.

 

FİZİKSEL TANIM

Berrak, renksiz viskoz sıvı.
Renk: Kristal katı.
Kaynama Noktası: 232 ° F, 760 mm Hg'de.
Erime noktası: -31 ° F (NTP, 1992).
Buhar Basıncı: 32 mm Hg, 124 ° F'de; 163 ° F'de 150.5 mm Hg (NTP, 1992).
Çözünürlük: 64 ° F'de 100 mg / mL'den büyük veya ona eşit (NTP, 1992).

 

THPS, sülfürik asit ve su varlığında fosfin gazının sulu formaldehitle kimyasal reaksiyonunu içeren bir toplu işlemde üretilir. THPS, tris (hidroksimetil) fosfin ve metilen glikol ile dengede bulunur.

TETRAKIS (HİDROKSİMETİL) PHOSPHONIUM SULFATE, çeşitli kutu içi ve proses suyu uygulamalarında kullanılan geniş spektrumlu bir bakterisit ve fungisiddir.

Aynı zamanda, yağ sahası iyileştirme, işleme ve dağıtım uygulamalarında ve destekleme sistemlerinde biyofilm oluşumuna katkıda bulunan mikroorganizmalar

da dahil olmak üzere, sülfat indirgeyen bakterilerin ve genel aerobik bakterilerin kontrolünde etkili olur.


TETRAKIS (HİDROKSİMETİL) PHOSPHONIUM SULFATE şu ülkelerde kullanılır:
• Petrol sahası ve petrokimya operasyonları - petrol ve gaz kuyularının delinmesi ve uyarılması, enjeksiyon suyu, su tutma tankları, elden çıkarma-

kuyu suyu, devridaim-su taşıma sistemleri ve boru hatlarının sıvıları içinde kullanılması içindir.

• Isı transfer sistemleri ve endüstriyel ve ticari soğutma ve atık su istemleri - endüstriyel taze su sistemlerinin muhafaza ve işleme tanklarındaki mikrobik büyümenin kontrolü için, ayrıca kağıt hamuru ve kağıt fabrikaları, tekstil fabrikaları ve diğer imalat tesisleri için mikrobiyal büyümenin kontrolü için.

• Havalı yıkama sistemleri - Havadan yıkayıcı sistemlerde hatalardan arındırma bileşenleri bulunan bakteri ve mantarların kontrolü için.

• Kağıt ve mukavva imalatı - gıda ile temas etmeyen kağıt ve mukavva ürünler ile yapıştırıcıların üretiminde bir zayıflatıcı madde olarak kullanım içindir.

• Kaplamalar, pigmentler ve dolgu bulamaçları - gıda dışı temassız, su bazlı kaplamalar, nişastalar, pigmentler ve dolgu bulamaçlarında mikrobiyal

büyümeyi geciktirmek için bir koruyucu olarak kullanılırlar.

• Emülsiyon ve solüsyonun korunması - gıdaya temas etmeyen solüsyonların, emülsiyonların, yapışkanların ve diğer sulu sıvı ürünlerin korunması için.

ayrışma arçalanmaya kadar ısıtıldığında, fosfor oksitler ve kükürt oksitler / çok toksik dumanlar yayar. Ayrışım ürünleri sıcaklık, hava temini ve diğer materyallerin varlığına bağlıdır. Bu bozunma ürünleri, fosfinler, fosfor oksitler ve sülfür oksitler içerebilir ve bunlarla sınırlı değildir.


İmalat Yöntemleri
THPS, sülfürik asit ve su varlığında fosfin gazının sulu formaldehitle kimyasal reaksiyonunu içeren bir toplu işlemde üretilir. THPS, tris (hidroksimetil) fosfin ve metilen glikol ile dengede bulunur. Üretim ve nakliye koşulları altında, denge, THPS oluşumunu kuvvetle destekliyor.


Sulu Kükürtleik Asitte Formometidin Fosfin İle Reaksiyonu
Tuzlar formaldehidin uygun sulu asitte fonspit ile reaksiyonu ile üretilir. /Tetrakis (hidroksimetil) fosfonyum tuzları /.


Fiziksel Tehlike Bilgileri
TETRAKIS (HİDROKSİMETİL) PHOSPHONIUM SULFATE, suda çözünür ve hafifçe asidiktir ve karakteristik aldehit kokusudur. Aktif madde THPS'nin buhar

basıncı düşüktür; Bununla birlikte,% 76.5 sulu çözeltinin su içeriği nedeniyle daha yüksek bir buhar basıncı vardır. Ürün normal kullanım sıcaklıklarında termal olarak kararlıdır ve ürünün tehlikeli polimerizasyonunun oluşması beklenmemektedir. Etken madde 160 ° C'nin (320 °F) üzerindeki sıcaklıklarda ayrışabilir. Önerilen saklama koşullarında, ürün ambalajında ​​en az 12 ay stabildir.


KULLANIMLARI
ENDÜSTRİYE KULLANIMI
Korozyon önleyiciler ve anti-ölçekleme maddeleri
Alev geciktiriciler
Petrol üretimine özgü işleme yardımcıları

 

Özellikle su arıtma sistemleri, yağ sahası işlemleri ve kağıt yapımı endüstrisinde kullanılır. Avantajı, kullanımdan hemen sonra toksik olmayan bir maddeye dönüşeceğidir. Aynı zamanda, alev geciktirici olarak kumaş kaplamaya uygulanabilir, açıkça alev geciktirici özelliği geliştirir.

TÜKETİCİ KULLANIMI
Su Arıtma Ürünleri

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.